PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 9/2023

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 02/09/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 9/2023


  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày.
  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  cuunon (08/09/2023 at 05:49:10) , mytamido (15/09/2023 at 07:07:49) , quangninh279 (07/09/2023 at 18:45:24) , thuyanh29 (17/09/2023 at 17:46:26) , sohochaylam (14/09/2023 at 05:34:03) , emtapdanhlo (08/09/2023 at 14:38:42) , thichchotso (10/09/2023 at 19:38:17) , bababyby (08/09/2023 at 01:26:16) , Emailty (07/09/2023 at 14:01:38) , WIN2020 (07/09/2023 at 12:39:47) , Canh1102 (19/09/2023 at 05:56:01) , phuquoc (07/09/2023 at 00:16:11) , caligo (11/09/2023 at 13:15:04) , mothuong (09/09/2023 at 18:45:40) , khanhthu (09/09/2023 at 19:58:22) , baoanh2016 (11/09/2023 at 10:26:19) , ANHBAY07 (07/09/2023 at 22:49:00) , chotkeo (08/09/2023 at 16:24:38) , themelao (17/09/2023 at 15:30:47)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/09/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @themelao : trúng loto 21* 99* thưởng 10000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 36* 73** thưởng 9000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 36* 21* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 92* 21* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @timbtd : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 10* 37* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 73** 37* thưởng 9000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 54** 84* thưởng 9000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @Sieu_Ga : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @giacatde : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 31* 59* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 21* 99* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 73** thưởng 10000 xu.
  @QTBT : trúng loto 54** thưởng 10000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 54** thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 37* 73** thưởng 9000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 43** 68* thưởng 9000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 54** thưởng 10000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 18* thưởng 5000 xu.
  @A3A : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 50* 10* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 21* 50* thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 43** thưởng 10000 xu.
  @xosolode : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 79** thưởng 10000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @daotet : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @oneclick : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 37* 73** thưởng 9000 xu.
  @XS360 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 59* 10* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 37* 73** thưởng 9000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @HA86 : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 37* 73** 21* thưởng 24000 xu.
  @danv411 : trúng loto 10* 09* thưởng 20000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 92* 54** thưởng 18000 xu.
  @hung83 : trúng loto 43** thưởng 20000 xu.
  @Emailty : trúng loto 59* 36* thưởng 12000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 79** thưởng 12000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 54** thưởng 12000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 84* 99* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 10* 92* thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @kythuso : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 73** thưởng 12000 xu.
  @KQN : trúng loto 73** thưởng 20000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 68* 92* thưởng 12000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 43** thưởng 20000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 79** thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 68* 79** thưởng 18000 xu.
  @caligo : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @phuquoc : trúng loto 36* 79** thưởng 27000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 68* 36* thưởng 18000 xu.
  @mytamido : trúng loto 73** 37* thưởng 27000 xu.
  @antamwin : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @kepbang : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.
  @consovang : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 73** 37* thưởng 27000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 92* 50* thưởng 18000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.
  @QTD : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 37* 73** thưởng 27000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 68* 54** thưởng 27000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 43** thưởng 18000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 79** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chotkeo : trúng loto 21* 99* thưởng 40000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 36* thưởng 12000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @shopeone : trúng loto 59* 43** thưởng 36000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 50* thưởng 20000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @OKWIN : trúng loto 68* 73** thưởng 45000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 36* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @vivungonsong : trúng loto 09* 36* thưởng 36000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 31* thưởng 18000 xu.
  @mtq : trúng loto 84* thưởng 18000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 84* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @AffCup : trúng loto 59* 59* thưởng 42000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 50* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @thienduong01 : trúng loto 21* 36* thưởng 48000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @niemvuisohoc : Chốt 8 số có 79 thưởng 12500 xu.
  @hung83 : Chốt 18 số có 79 thưởng 5555 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 6 số có 79 thưởng 16666 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 13 số có 79 thưởng 7692 xu.
  @amthanhmoi : Chốt 12 số có 79 thưởng 8333 xu.
  @cutibatlo : Chốt 17 số có 79 thưởng 5882 xu.
  @giahuy912 : Chốt 9 số có 79 thưởng 11111 xu.
  @HUNG1959 : Chốt 11 số có 79 thưởng 9090 xu.
  @HUUHOANG : Chốt 13 số có 79 thưởng 7692 xu.
  @miule : Chốt 19 số có 79 thưởng 5263 xu.
  @shopeone : Chốt 11 số có 79 thưởng 9090 xu.
  @thichchotso : Chốt 14 số có 79 thưởng 7142 xu.
  @traucon : Chốt 14 số có 79 thưởng 7142 xu.
  @VNtatthang : Chốt 17 số có 79 thưởng 5882 xu.
  @vuquy48 : Chốt 16 số có 79 thưởng 6250 xu.
  @XS360 : Chốt 18 số có 79 thưởng 5555 xu.
  @chinhhongvan : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @T_M_T : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @AffCup : Chốt 15 số có 79 thưởng 6666 xu.
  @babylove : Chốt 14 số có 79 thưởng 7142 xu.
  @bacnholode : Chốt 16 số có 79 thưởng 6250 xu.
  @chithanh77248 : Chốt 7 số có 79 thưởng 14285 xu.
  @choisoxo : Chốt 13 số có 79 thưởng 7692 xu.
  @giangmobile : Chốt 11 số có 79 thưởng 9090 xu.
  @hoisohoc : Chốt 18 số có 79 thưởng 5555 xu.
  @kemngot : Chốt 19 số có 79 thưởng 5263 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 15 số có 79 thưởng 6666 xu.
  @quocanhht : Chốt 8 số có 79 thưởng 12500 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 11 số có 79 thưởng 9090 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 13 số có 79 thưởng 7692 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 15 số có 79 thưởng 6666 xu.
  @giacmotrua : Chốt 9 số có 79 thưởng 11111 xu.
  @giaiphongmiennam : Chốt 17 số có 79 thưởng 5882 xu.
  @lodebatbai8x : Chốt 16 số có 79 thưởng 6250 xu.
  @thuaxongthang : Chốt 14 số có 79 thưởng 7142 xu.
  @vanmaymoi : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @vunglamebay : Chốt 19 số có 79 thưởng 5263 xu.
  @xosoxmien : Chốt 19 số có 79 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @quangninh279 : Chốt 18 số có 79 thưởng 11111 xu.
  @X380 : Chốt 20 số có 79 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 79 thưởng 15000 xu.


  NICK- 30/08 - - 31/08 - - 01/09 -
  Mualarung201600 06 09 15 16 24 33 36 38 42 45 46 51 60 63 64 70 90 91 0700 04 05 09 16 19 36 40 46 47 49 50 64 66 77 90 91 94 96 8319 36 42 43 46 47 57 63 64 69 71 75 79 81 89 91 93 96 97 98
  quangninh279.................37 38 39 40 41 4222 23 24 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  X380.................00 01 10 11 20 21 30 31 40 41 50 60 70 79 80 89 90 9918 19 20 21 22 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 84 85 94 95
  niemvuisohoc..................................24 33 42 51 60 79 88 97
  hung83..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 77 78 79
  danvietanhhung..................................74 75 76 77 78 79
  lienquan2019..................................79 88 97 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  amthanhmoi..................................24 25 26 27 28 40 42 43 76 77 79 80
  cutibatlo..................................09 19 29 35 39 45 49 57 59 67 69 77 79 87 89 97 99
  giahuy912..................................79 81 82 83 84 85 86 88 89
  HUNG1959..................................79 81 83 87 88 89 90 92 96 97 98
  HUUHOANG..................................07 16 25 34 43 52 61 70 79 88 89 97 98
  miule..................................29 30 33 34 70 72 73 74 76 79 83 85 89 90 91 92 94 97 98
  shopeone..................................79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  thichchotso..................................79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 96 99
  traucon..................................79 80 81 83 85 89 90 92 93 94 96 97 98 99
  VNtatthang..................................73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  vuquy48..................................69 70 72 75 76 79 80 85 89 90 93 94 96 97 98 99
  XS360..................................09 19 26 29 36 39 46 49 56 59 66 69 76 79 86 89 96 99
  chinhhongvan..................................80 10 14 19 91 38 02 26 62 50 74 86 98 07 31 65 55 67 79 29
  ptsmr..................................09 19 29 39 49 59 69 79 89 99 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  visaolaithe..................................12 15 20 21 22 72 75 79 80 85 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99
  T_M_T..................................12 18 19 35 36 39 42 45 49 54 61 62 63 69 72 75 76 79 93 94
  AffCup..................................70 72 73 78 79 80 82 87 88 89 90 96 97 98 99
  babylove..................................36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  bacnholode..................................37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 78 79 80
  chithanh77248..................................33 42 51 60 79 88 97
  choisoxo..................................72 82 92 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  giangmobile..................................45 46 48 49 71 73 74 75 76 78 79
  hoisohoc..................................28 38 48 58 68 78 88 98 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  kemngot..................................12 22 32 42 54 64 74 84 94 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  luonluontop1..................................45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  quocanhht..................................29 39 49 59 69 79 89 99
  timlo2nhay..................................79 86 89 90 91 92 95 96 97 98 99
  tinhtuoisang..................................77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  chutichhoidong..................................09 19 29 39 49 56 59 66 69 76 79 86 89 96 99
  giacmotrua..................................71 72 73 75 76 78 79 81 82
  giaiphongmiennam..................................09 18 27 33 36 42 45 51 54 60 63 72 79 81 88 90 97
  lodebatbai8x..................................75 39 76 38 37 77 36 35 78 34 79 33 32 80 31 84
  thuaxongthang..................................75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  vanmaymoi..................................02 05 11 14 20 23 32 39 41 48 51 57 60 66 75 79 84 88 93 97
  vunglamebay..................................68 69 71 75 76 77 78 79 80 84 86 87 88 89 93 96 97 98 99
  xosoxmien..................................11 21 31 41 58 68 78 88 98 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  cuunon (08/09/2023 at 05:49:24) , mytamido (15/09/2023 at 07:08:11) , quangninh279 (07/09/2023 at 18:45:46) , thuyanh29 (17/09/2023 at 17:46:43) , sohochaylam (14/09/2023 at 05:34:21) , emtapdanhlo (08/09/2023 at 14:38:55) , thichchotso (10/09/2023 at 19:38:37) , bababyby (08/09/2023 at 01:26:30) , Emailty (07/09/2023 at 14:01:51) , WIN2020 (07/09/2023 at 12:40:00) , Canh1102 (19/09/2023 at 05:56:19) , phuquoc (07/09/2023 at 00:16:26) , caligo (11/09/2023 at 13:15:26) , mothuong (09/09/2023 at 18:45:54) , khanhthu (09/09/2023 at 19:58:38) , baoanh2016 (11/09/2023 at 10:26:36) , ANHBAY07 (07/09/2023 at 22:49:17) , chotkeo (08/09/2023 at 16:24:58) , themelao (17/09/2023 at 15:31:05)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/09/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @dieuanh96 : trúng loto 14* 91** thưởng 15000 xu.
  @Hoang_htc : trúng loto 79* 97** thưởng 15000 xu.
  @giainhat : trúng loto 42* 92* thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 24* 79* thưởng 10000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 33* 48* thưởng 10000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @thong123 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 48* 54* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 97** 79* thưởng 9000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 97** 79* thưởng 9000 xu.
  @X155 : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 86** thưởng 10000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 86** 97** thưởng 12000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 14* 33* thưởng 6000 xu.
  @X380 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @kingdb : trúng loto 00* 92* thưởng 6000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 24* 42* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 86** thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @rapbo : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 86** thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 76* 91** thưởng 9000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 24* 42* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @chiendau : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 86** 14* thưởng 9000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 79* 97** thưởng 9000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 92* 14* thưởng 6000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 86** thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 42* 24* thưởng 6000 xu.
  @songla : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 48* 16* thưởng 6000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @T_M_T : trúng loto 33* 48* thưởng 6000 xu.
  @BKP : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoalayon : trúng loto 86** 07* thưởng 30000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 42* 24* 36* thưởng 18000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 95* 88* thưởng 20000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 48* 79* thưởng 20000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 07* 33* thưởng 20000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 00* 36* thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @timbtd : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 14* 54* thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 16* 33* thưởng 12000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 16* 00* thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 97** thưởng 12000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @QTBT : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 91** 79* thưởng 18000 xu.
  @themelao : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 33* 48* thưởng 12000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 86** thưởng 12000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 86** 24* thưởng 18000 xu.
  @daotet : trúng loto 91** thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @XS360 : trúng loto 97** thưởng 20000 xu.
  @A3A : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @oneclick : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 86** thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 88* 33* thưởng 12000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @HA86 : trúng loto 86** 36* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danv411 : trúng loto 85* 95* thưởng 30000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 42* 54* thưởng 30000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 92* 33* thưởng 30000 xu.
  @hung83 : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 35* thưởng 9000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 54* thưởng 15000 xu.
  @Emailty : trúng loto 48* 14* thưởng 18000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 86** thưởng 18000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 09* thưởng 15000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 54* thưởng 15000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 14* 86** thưởng 27000 xu.
  @cuunon : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @kythuso : trúng loto 42* 24* thưởng 18000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 91** thưởng 30000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 76* 42* thưởng 18000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 91** thưởng 18000 xu.
  @KQN : trúng loto 33* 88* thưởng 18000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 33* 88* thưởng 18000 xu.
  @caligo : trúng loto 09* thưởng 15000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 33* 88* 00* thưởng 36000 xu.
  @mytamido : trúng loto 54* thưởng 12000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 36* thưởng 12000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 88* thưởng 20000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 91** thưởng 24000 xu.
  @consovang : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 36* 88* thưởng 24000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 07* thưởng 20000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 85* thưởng 20000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 36* 16* thưởng 24000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 25* 54* thưởng 24000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 00* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 85* 48* thưởng 30000 xu.
  @shopeone : trúng loto 80* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @danlode2k2 : trúng loto 80* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @vivungonsong : trúng loto 09* thưởng 21000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 42* thưởng 35000 xu.
  @mtq : trúng loto 88* 00* thưởng 42000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 16* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @AffCup : trúng loto 88* thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @thienduong01 : trúng loto 42* thưởng 27000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @consokydieu : Chốt 9 số có 80 thưởng 11111 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 19 số có 80 thưởng 5263 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 13 số có 80 thưởng 7692 xu.
  @khongcogihet : Chốt 13 số có 80 thưởng 7692 xu.
  @bababyby : Chốt 9 số có 80 thưởng 11111 xu.
  @buihung88 : Chốt 15 số có 80 thưởng 6666 xu.
  @cothuacothang : Chốt 13 số có 80 thưởng 7692 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 9 số có 80 thưởng 11111 xu.
  @daiphat888 : Chốt 10 số có 80 thưởng 10000 xu.
  @danhxu : Chốt 18 số có 80 thưởng 5555 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 12 số có 80 thưởng 8333 xu.
  @lethuylinh : Chốt 17 số có 80 thưởng 5882 xu.
  @nonanoni : Chốt 19 số có 80 thưởng 5263 xu.
  @online99 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 11 số có 80 thưởng 9090 xu.
  @BKP : Chốt 18 số có 80 thưởng 5555 xu.
  @Sieu_Ga : Chốt 9 số có 80 thưởng 11111 xu.
  @baoanh2016 : Chốt 13 số có 80 thưởng 7692 xu.
  @binbinhn : Chốt 8 số có 80 thưởng 12500 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 11 số có 80 thưởng 9090 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 12 số có 80 thưởng 8333 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 14 số có 80 thưởng 7142 xu.
  @EMGAI8864 : Chốt 18 số có 80 thưởng 5555 xu.
  @hoahuong : Chốt 7 số có 80 thưởng 14285 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 12 số có 80 thưởng 8333 xu.
  @mtq : Chốt 15 số có 80 thưởng 6666 xu.
  @OKWIN : Chốt 15 số có 80 thưởng 6666 xu.
  @tengicungduoc : Chốt 8 số có 80 thưởng 12500 xu.
  @timbtd : Chốt 8 số có 80 thưởng 12500 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 11 số có 80 thưởng 9090 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 14 số có 80 thưởng 7142 xu.
  @vuvanvinh : Chốt 19 số có 80 thưởng 5263 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @consovang : Chốt 15 số có 80 thưởng 6666 xu.
  @cuocchienso : Chốt 7 số có 80 thưởng 14285 xu.
  @chinnamco : Chốt 16 số có 80 thưởng 6250 xu.
  @Hoang8989 : Chốt 13 số có 80 thưởng 7692 xu.
  @QTBT : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 18 số có 80 thưởng 5555 xu.
  @TM201210 : Chốt 8 số có 80 thưởng 12500 xu.
  @xuanmoi : Chốt 12 số có 80 thưởng 8333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @thichchotso : Chốt 18 số có 80 thưởng 11111 xu.
  @visaolaithe : Chốt 16 số có 80 thưởng 12500 xu.
  @kemngot : Chốt 15 số có 80 thưởng 13333 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 11 số có 80 thưởng 18181 xu.


  NICK- 01/09 - - 02/09 -
  thichchotso79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 96 9964 35 67 32 71 30 73 23 75 20 76 17 78 14 80 08 84 05
  visaolaithe12 15 20 21 22 72 75 79 80 85 89 90 92 93 94 95 96 97 98 9969 70 73 75 76 78 80 82 85 86 87 90 91 94 95 96
  kemngot12 22 32 42 54 64 74 84 94 09 19 29 39 49 59 69 79 89 9900 10 20 30 40 50 60 70 80 90 01 11 21 31 41
  tinhtuoisang77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8922 23 24 25 26 27 28 80 83 90 91
  consokydieu.................20 71 18 73 17 76 16 80 11
  locroitrungdau.................19 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67 68 80 81
  selaylaitatca.................77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  khongcogihet.................76 85 94 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  bababyby.................06 16 26 80 36 46 56 70 66
  buihung88.................09 18 27 36 45 53 54 62 63 71 72 80 81 90 99
  cothuacothang.................77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  DAIPHAT88.................60 70 80 90 01 11 21 31 41
  daiphat888.................57 58 59 71 72 75 76 77 78 80
  danhxu.................53 56 58 60 61 62 65 67 69 71 74 76 78 79 80 81 83 85
  haiyen1295.................00 01 10 19 28 29 37 38 46 47 53 55 62 64 71 73 80 82 91 99
  kyniemxua.................12 16 17 20 23 25 70 73 75 76 78 80
  lethuylinh.................11 12 46 47 48 49 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
  nonanoni.................11 20 39 48 53 62 71 80 99 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  online99.................59 69 79 89 99 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 01 11 21 31 41
  HaiNam92.................32 35 36 37 39 41 44 45 78 79 80
  BKP.................27 29 30 65 67 69 71 72 74 76 78 80 83 87 90 92 94 96
  Sieu_Ga.................01 10 18 81 11 88 00 08 80
  baoanh2016.................20 21 24 26 28 42 76 79 80 82 84 85 88
  binbinhn.................26 35 44 53 62 71 80 99
  CatLinhHD.................04 14 24 34 40 44 50 60 70 80 90
  Cauamhanoi.................09 18 27 36 45 54 63 72 80 81 90 99
  ditimbachthu.................66 67 70 71 72 73 74 75 76 79 80 85 90 97
  EMGAI8864.................21 24 25 63 65 67 70 71 72 74 76 79 80 81 83 85 88 89
  hoahuong.................77 78 80 82 83 86 87
  hoanghonxanh.................78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  mtq.................76 78 80 81 82 84 85 88 89 91 92 93 94 98 99
  OKWIN.................64 70 71 72 74 79 80 81 82 84 89 90 91 92 99
  tengicungduoc.................26 35 44 53 62 71 80 99
  timbtd.................03 13 23 33 43 70 80 90
  toilatoi7x.................09 11 16 18 66 68 70 71 72 80 81
  ViettelDaily.................54 63 70 74 80 81 83 84 89 90 92 93 98 99
  vuvanvinh.................61 63 71 73 79 80 81 82 84 85 88 89 90 91 93 94 97 98 99
  TLong888.................05 06 07 08 09 17 18 29 28 49 50 60 70 80 90 92 71 81 82 94
  consovang.................14 15 17 20 23 24 26 69 74 75 77 79 80 83 84
  cuocchienso.................80 90 01 11 21 31 41
  chinnamco.................14 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  Hoang8989.................79 88 97 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  QTBT.................00 03 05 06 07 79 80 81 82 85 87 88 89 90 91 94 96 97 98 99
  soiroichot.................12 13 14 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  TM201210.................04 14 24 34 44 70 80 90
  xuanmoi.................73 76 77 79 80 82 86 89 90 93 97 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  cuunon (08/09/2023 at 05:49:39) , mytamido (15/09/2023 at 07:08:33) , quangninh279 (07/09/2023 at 18:46:03) , thuyanh29 (17/09/2023 at 17:47:05) , sohochaylam (14/09/2023 at 05:34:37) , emtapdanhlo (08/09/2023 at 14:39:09) , thichchotso (10/09/2023 at 19:38:57) , bababyby (08/09/2023 at 01:26:44) , Emailty (07/09/2023 at 14:02:05) , WIN2020 (07/09/2023 at 12:40:19) , Canh1102 (19/09/2023 at 05:56:36) , phuquoc (07/09/2023 at 00:16:44) , caligo (11/09/2023 at 13:15:43) , mothuong (09/09/2023 at 18:46:10) , khanhthu (09/09/2023 at 19:58:55) , baoanh2016 (11/09/2023 at 10:26:55) , ANHBAY07 (07/09/2023 at 22:49:35) , chotkeo (08/09/2023 at 16:25:14) , themelao (17/09/2023 at 15:31:20)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/09/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @loveyouloveyou : trúng loto 63* 36* 34* thưởng 9000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 43* 34* 34* thưởng 9000 xu.
  @TopOne : trúng loto 20** 43* thưởng 15000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 43* 74* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @bienphong : trúng loto 33* 07* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @Sieu_Ga : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 00* 64* thưởng 6000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 50* 11* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @online : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @QTD : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 64* 43* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 63* 36* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @xosolode : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 63* 36* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 10** thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 21** thưởng 10000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 10** thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 20** thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 63* 00* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @danhlolayvo : trúng loto 00* 43* thưởng 20000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 34* 43* thưởng 12000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @thong123 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 36* 63* thưởng 12000 xu.
  @X380 : trúng loto 74* 64* thưởng 12000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 36* 63* thưởng 12000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 82* 21** thưởng 18000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 10** thưởng 12000 xu.
  @Hoang_htc : trúng loto 08* thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 34* 43* thưởng 12000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 10** thưởng 20000 xu.
  @rapbo : trúng loto 21** thưởng 12000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 21** thưởng 12000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 63* 36* thưởng 12000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 82* 20** thưởng 18000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 21** thưởng 12000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 43* 34* thưởng 12000 xu.
  @chiendau : trúng loto 50* 00* thưởng 12000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 20** thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 20** thưởng 12000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 63* 36* thưởng 12000 xu.
  @traucon : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 21** thưởng 12000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @BKP : trúng loto 21** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @songque38 : trúng loto 63* 36* 97* thưởng 27000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 11* thưởng 9000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 21** thưởng 30000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @happyday : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 36* 63* thưởng 18000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 21** thưởng 18000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 21** thưởng 18000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 10** thưởng 18000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 10** thưởng 18000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 82* thưởng 15000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 64* 92* thưởng 18000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 08* thưởng 15000 xu.
  @XS360 : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @oneclick : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 43* 34* thưởng 18000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @HA86 : trúng loto 34* 43* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @dungquaonua : trúng loto 63* 92* thưởng 40000 xu.
  @KQN : trúng loto 43* 34* thưởng 40000 xu.
  @kythuso : trúng loto 34* 43* 92* thưởng 36000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 21** thưởng 24000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 07* thưởng 20000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.
  @cuunon : trúng loto 92* thưởng 20000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 20** thưởng 24000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 74* thưởng 12000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 97* thưởng 12000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 20** thưởng 24000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 11* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @EMGAI8864 : trúng loto 34* 10** thưởng 75000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 20** thưởng 30000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 74* 63* thưởng 30000 xu.
  @consovang : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 11* thưởng 25000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 20** thưởng 30000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 21** thưởng 30000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 50* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 43* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @mtq : trúng loto 64* 86* thưởng 48000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 07* thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @AffCup : trúng loto 32* 64* thưởng 90000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @thienduong01 : trúng loto 20** thưởng 60000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @danvietanhhung : Chốt 18 số có 86 thưởng 5555 xu.
  @AffCup : Chốt 10 số có 86 thưởng 10000 xu.
  @amthanhmoi : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 13 số có 86 thưởng 7692 xu.
  @HUUHOANG : Chốt 15 số có 86 thưởng 6666 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 17 số có 86 thưởng 5882 xu.
  @locphatloc : Chốt 6 số có 86 thưởng 16666 xu.
  @OK6868 : Chốt 13 số có 86 thưởng 7692 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 19 số có 86 thưởng 5263 xu.
  @vuquy48 : Chốt 13 số có 86 thưởng 7692 xu.
  @chiakhoathanhcong : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @mrnghia : Chốt 19 số có 86 thưởng 5263 xu.
  @DamVinhHung : Chốt 6 số có 86 thưởng 16666 xu.
  @ANHBAY07 : Chốt 10 số có 86 thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 9 số có 86 thưởng 11111 xu.
  @co3bich : Chốt 16 số có 86 thưởng 6250 xu.
  @hoalayon : Chốt 11 số có 86 thưởng 9090 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 19 số có 86 thưởng 5263 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 13 số có 86 thưởng 7692 xu.
  @lode2019 : Chốt 8 số có 86 thưởng 12500 xu.
  @mylove279 : Chốt 12 số có 86 thưởng 8333 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 7 số có 86 thưởng 14285 xu.
  @TopOne : Chốt 16 số có 86 thưởng 6250 xu.
  @yeusohoc : Chốt 14 số có 86 thưởng 7142 xu.
  @BachTuoc : Chốt 19 số có 86 thưởng 5263 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 18 số có 86 thưởng 5555 xu.
  @Emailty : Chốt 14 số có 86 thưởng 7142 xu.
  @giacat55 : Chốt 15 số có 86 thưởng 6666 xu.
  @giacatgia : Chốt 16 số có 86 thưởng 6250 xu.
  @HaoNam22 : Chốt 16 số có 86 thưởng 6250 xu.
  @hieplode : Chốt 12 số có 86 thưởng 8333 xu.
  @hyvongwin : Chốt 15 số có 86 thưởng 6666 xu.
  @kepbang : Chốt 15 số có 86 thưởng 6666 xu.
  @MRNam86 : Chốt 14 số có 86 thưởng 7142 xu.
  @phuquoc : Chốt 18 số có 86 thưởng 5555 xu.
  @toanbatbai : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @haiyen1295 : Chốt 19 số có 86 thưởng 10526 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 7 số có 86 thưởng 28571 xu.
  @Hoang8989 : Chốt 8 số có 86 thưởng 25000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 86 thưởng 10000 xu.
  @xuanmoi : Chốt 19 số có 86 thưởng 10526 xu.


  NICK- 02/09 - - 03/09 -
  haiyen129500 01 10 19 28 29 37 38 46 47 53 55 62 64 71 73 80 82 91 9911 12 13 14 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  hoanghonxanh78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8978 79 81 10 83 85 86
  Hoang898979 88 97 08 17 26 35 44 53 62 71 80 9986 89 92 93 94 95 98 99
  TLong88805 06 07 08 09 17 18 29 28 49 50 60 70 80 90 92 71 81 82 9406 60 36 63 68 86 56 65 46 64 15 51 01 10 13 31 33 88 25 52
  xuanmoi73 76 77 79 80 82 86 89 90 93 97 9973 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 93 99 00 02 08 11
  danvietanhhung.................58 86 95 07 49 16 25 34 43 30 52 61 70 89 21 98 09 18
  AffCup.................04 13 22 31 40 59 68 77 86 95
  amthanhmoi.................03 04 12 13 21 22 30 31 40 49 58 59 67 68 76 77 85 86 94 95
  chutichhoidong.................04 13 22 31 40 59 68 74 77 83 86 92 95
  HUUHOANG.................76 77 78 80 81 83 85 86 87 90 92 94 95 96 99
  lienquan2019.................34 35 78 79 84 86 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  locphatloc.................82 83 84 86 87 89
  OK6868.................79 82 83 84 86 87 88 91 92 93 95 96 97
  QuocLinh88.................19 27 28 30 31 35 36 37 39 48 75 76 77 80 81 82 84 85 86
  vuquy48.................74 77 78 81 82 83 86 87 89 92 95 96 98
  chiakhoathanhcong.................80 63 62 61 81 60 59 82 56 47 83 46 40 86 38 37 88 36 29 89
  mrnghia.................04 13 18 22 27 31 36 40 45 57 59 66 68 75 77 84 86 93 95
  DamVinhHung.................62 68 69 26 86 96
  ANHBAY07.................34 86 33 87 32 88 31 89 29 90
  bietphailamsaoday.................04 13 22 31 40 59 68 77 86
  co3bich.................84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  hoalayon.................46 40 38 37 31 29 28 86 22 19 18
  HoangMinhTu.................67 68 69 81 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98
  lamlaitudau2020.................72 74 75 78 81 83 84 86 87 90 92 93 95
  lode2019.................78 79 83 84 86 93 94 96
  mylove279.................72 73 74 76 77 78 81 82 83 85 86 87
  Ronaldo7.................31 40 59 68 77 86 95
  TopOne.................65 67 68 73 76 79 82 83 85 86 88 91 92 94 95 97
  yeusohoc.................08 18 28 38 48 58 66 68 76 78 86 88 96 98
  BachTuoc.................61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  chinh1689482997.................12 21 24 42 26 62 29 92 98 14 38 83 50 74 86 18 63 34
  Emailty.................72 73 74 75 76 77 78 79 84 86 87 94 96 97
  giacat55.................59 68 77 86 95 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  giacatgia.................74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  HaoNam22.................06 16 26 36 43 46 53 56 63 66 73 76 83 86 93 96
  hieplode.................07 17 27 37 47 57 67 77 86 87 96 97
  hyvongwin.................82 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 97 98
  kepbang.................66 72 73 74 75 76 82 83 84 85 86 92 93 94 95
  MRNam86.................74 75 76 77 79 81 86 90 91 92 93 94 95 97
  phuquoc.................22 23 24 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  toanbatbai.................02 11 20 39 48 59 68 77 86 95 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  cuunon (08/09/2023 at 05:49:57) , mytamido (15/09/2023 at 07:08:51) , quangninh279 (07/09/2023 at 18:46:24) , thuyanh29 (17/09/2023 at 17:47:27) , sohochaylam (14/09/2023 at 05:34:50) , emtapdanhlo (08/09/2023 at 14:39:23) , thichchotso (10/09/2023 at 19:39:14) , bababyby (08/09/2023 at 01:27:04) , Emailty (07/09/2023 at 14:02:22) , WIN2020 (07/09/2023 at 12:40:35) , Canh1102 (19/09/2023 at 05:56:51) , phuquoc (07/09/2023 at 00:17:02) , caligo (11/09/2023 at 13:16:00) , mothuong (09/09/2023 at 18:46:28) , khanhthu (09/09/2023 at 19:59:17) , baoanh2016 (11/09/2023 at 10:27:12) , ANHBAY07 (07/09/2023 at 22:49:52) , chotkeo (08/09/2023 at 16:25:33) , themelao (17/09/2023 at 15:31:41)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/09/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @muahe2019 : trúng loto 15* 63* 36* thưởng 9000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @danhxu : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @shopeone : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 36* 63* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 50* 24* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 36* 46* thưởng 6000 xu.
  @themelao : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 11*** thưởng 15000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 22* 74* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 46* 07* thưởng 6000 xu.
  @QTBT : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 46* 25* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @daotet : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @giainhat : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 11*** thưởng 15000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @songla : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 86* 85* thưởng 6000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 63* 36* thưởng 6000 xu.
  @T_M_T : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @BACH_LONG_MA : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 23* 24* thưởng 20000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 43* 85* thưởng 20000 xu.
  @motobike : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 55* 15* thưởng 12000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @bienphong : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 62* 86* thưởng 12000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 22* 32* thưởng 12000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @QTD : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 07* thưởng 6000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vuvanvinh : trúng loto 60* 22* thưởng 18000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 86* 43* thưởng 18000 xu.
  @thong123 : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 36* 63* thưởng 18000 xu.
  @X380 : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @Hoang_htc : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 36* 63* thưởng 18000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 63* 36* thưởng 18000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 11*** thưởng 27000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 46* 74* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @XS360 : trúng loto 63* 36* 74* thưởng 36000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 74* thưởng 12000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 32* 74* thưởng 24000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 62* 25* thưởng 24000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 62* thưởng 12000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 50* thưởng 20000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 62* thưởng 20000 xu.
  @oneclick : trúng loto 36* thưởng 12000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 55* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @thuyanh29 : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.
  @cuunon : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 62* thưởng 25000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 60* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @danhnhothoi : trúng loto 15* thưởng 18000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 63* 36* thưởng 36000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 43* 43* thưởng 36000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 55* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @thienduong01 : trúng loto 25* 46* thưởng 66000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @QTBT : Chốt 9 số có 11 thưởng 11111 xu.
  @tengteng : Chốt 18 số có 11 thưởng 5555 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 16 số có 11 thưởng 6250 xu.
  @muonkiemtien : Chốt 16 số có 11 thưởng 6250 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 18 số có 11 thưởng 5555 xu.
  @cachimvanganh : Chốt 16 số có 11 thưởng 6250 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 19 số có 11 thưởng 5263 xu.
  @daotet : Chốt 18 số có 11 thưởng 5555 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 18 số có 11 thưởng 5555 xu.
  @hongtutoan : Chốt 19 số có 11 thưởng 5263 xu.
  @mothuong : Chốt 14 số có 11 thưởng 7142 xu.
  @NamAcb : Chốt 18 số có 11 thưởng 5555 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 19 số có 11 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @locphatloc : Chốt 16 số có 11 thưởng 12500 xu.
  @giacatgia : Chốt 19 số có 11 thưởng 10526 xu.
  @phuquoc : Chốt 14 số có 11 thưởng 14285 xu.
  @TopOne : Chốt 9 số có 11 thưởng 22222 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Hoang8989 : Chốt 15 số có 11 thưởng 20000 xu.


  NICK- 02/09 - - 03/09 - - 04/09 -
  Hoang898979 88 97 08 17 26 35 44 53 62 71 80 9986 89 92 93 94 95 98 9900 19 28 37 46 55 64 73 82 91 02 11 20 39 48
  locphatloc.................82 83 84 86 87 8908 09 10 11 12 13 14 29 40 41 42 43 44 45 46 47
  giacatgia.................74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8901 02 10 11 20 29 38 39 47 48 56 62 65 71 74 80 83 92 99
  phuquoc.................22 23 24 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9901 02 10 11 20 29 38 39 47 56 65 74 83 92
  TopOne.................65 67 68 73 76 79 82 83 85 86 88 91 92 94 95 9750 39 69 78 20 87 11 96 06
  QTBT..................................51 41 31 78 21 11 01 90 80
  tengteng..................................01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 14 15 17 18 30 96 97 99
  tuandjgj..................................11 12 13 18 20 62 63 68 71 72 73 78 81 82 83 88 91 92 93 98
  mualanh2020..................................99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
  muonkiemtien..................................28 29 33 38 13 39 42 47 48 50 12 51 52 53 54 11
  TTPL7986..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 19 20 21 28 30 31
  cachimvanganh..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 69
  cuunon..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 17 18 20 26 95 96 97 98 99
  dacbiet99..................................05 11 14 20 23 32 39 41 48 50 57 66 69 75 78 84 87 93 96
  daotet..................................79 89 99 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32 42
  hoaihd85..................................95 96 98 02 03 11 12 13 14 16 20 21 22 23 25 30 31 32
  hongtutoan..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 61 62 63 64
  mothuong..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  NamAcb..................................72 81 90 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 03 12 21 30 49
  Uyennhi2019..................................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32 42 56 66 76 86
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  cuunon (08/09/2023 at 05:50:16) , mytamido (15/09/2023 at 07:09:11) , quangninh279 (07/09/2023 at 18:46:45) , thuyanh29 (17/09/2023 at 17:47:44) , sohochaylam (14/09/2023 at 05:35:07) , emtapdanhlo (08/09/2023 at 14:39:43) , thichchotso (10/09/2023 at 19:39:29) , bababyby (08/09/2023 at 01:27:17) , Emailty (07/09/2023 at 14:02:40) , WIN2020 (07/09/2023 at 12:40:48) , Canh1102 (19/09/2023 at 05:57:10) , phuquoc (07/09/2023 at 00:17:16) , caligo (11/09/2023 at 13:16:21) , mothuong (09/09/2023 at 18:46:50) , khanhthu (09/09/2023 at 19:59:35) , baoanh2016 (11/09/2023 at 10:27:30) , ANHBAY07 (07/09/2023 at 22:50:05) , chotkeo (08/09/2023 at 16:25:46) , themelao (17/09/2023 at 15:31:56)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/09/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @tinhtuoisang : trúng loto 06* 51* thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 22* 67* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 92* 22* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @consovang : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 72** thưởng 10000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 24* 38* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 43* 96** thưởng 9000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 92* 96** thưởng 9000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @hung83 : trúng loto 86* 97** thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @timbtd : trúng loto 97** 51* thưởng 9000 xu.
  @happyday : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 06* 51* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 96** thưởng 10000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @rapbo : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 76* 67* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 86* 43* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Sieu_Ga : trúng loto 72** thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @kingdb : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 96** thưởng 10000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @xosolode : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @chiendau : trúng loto 12* 50* thưởng 6000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 86* 38* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @hieplode : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 38* 46* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 44* 06* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 51* 12* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 97** 76* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 92* 22* thưởng 6000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @HA86 : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @A3A : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 06* 12* thưởng 6000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vungtroisohoc : trúng loto 50* 24* 42* thưởng 18000 xu.
  @daotet : trúng loto 96** 50* thưởng 30000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @danhxu : trúng loto 96** thưởng 12000 xu.
  @shopeone : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 24* 42* thưởng 12000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 50* 97** thưởng 18000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @themelao : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @QTBT : trúng loto 97** thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 55* 67* thưởng 12000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @zozozo : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @caligo : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 24* 42* thưởng 12000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 24* 42* thưởng 12000 xu.
  @songla : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 50* 76* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @T8T88 : trúng loto 67* 92* thưởng 30000 xu.
  @motobike : trúng loto 97** thưởng 18000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @bienphong : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 22* 55* thưởng 18000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 72** thưởng 18000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @bababyby : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 96** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vuvanvinh : trúng loto 14* thưởng 20000 xu.
  @thong123 : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.
  @X380 : trúng loto 96** thưởng 24000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 44* thưởng 20000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 92* 97** thưởng 36000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 76* thưởng 20000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 49** thưởng 24000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 97** 51* thưởng 36000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 14* thưởng 20000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 06* thưởng 20000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 50* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Uyennhi2019 : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 46* thưởng 25000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 14* 92* thưởng 30000 xu.
  @XS360 : trúng loto 76* thưởng 25000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 12* thưởng 25000 xu.
  @oneclick : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @thuyanh29 : trúng loto 43* thưởng 30000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 92* thưởng 18000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 86* thưởng 18000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 44* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 38* 24* thưởng 70000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 97** thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY
  @thienduong01 : trúng loto 38* thưởng 36000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chutichhoidong : Chốt 12 số có 67 thưởng 8333 xu.
  @vuquy48 : Chốt 11 số có 67 thưởng 9090 xu.
  @amthanhmoi : Chốt 19 số có 67 thưởng 5263 xu.
  @chithanh77248 : Chốt 10 số có 67 thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 9 số có 67 thưởng 11111 xu.
  @hyvongwin : Chốt 6 số có 67 thưởng 16666 xu.
  @ANHBAY07 : Chốt 10 số có 67 thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 15 số có 67 thưởng 6666 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 12 số có 67 thưởng 8333 xu.
  @xosoxmien : Chốt 14 số có 67 thưởng 7142 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @T_M_T : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @vunglamebay : Chốt 17 số có 67 thưởng 5882 xu.
  @X380 : Chốt 14 số có 67 thưởng 7142 xu.
  @ansongaymai : Chốt 18 số có 67 thưởng 5555 xu.
  @chidanh1con : Chốt 7 số có 67 thưởng 14285 xu.
  @dailaogia : Chốt 7 số có 67 thưởng 14285 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 14 số có 67 thưởng 7142 xu.
  @EM2020 : Chốt 14 số có 67 thưởng 7142 xu.
  @happyday : Chốt 16 số có 67 thưởng 6250 xu.
  @khanhthu : Chốt 9 số có 67 thưởng 11111 xu.
  @motobike : Chốt 16 số có 67 thưởng 6250 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 16 số có 67 thưởng 6250 xu.
  @WIN2020 : Chốt 6 số có 67 thưởng 16666 xu.
  @xosolode : Chốt 9 số có 67 thưởng 11111 xu.
  @baoanhthu : Chốt 18 số có 67 thưởng 5555 xu.
  @bienphong : Chốt 12 số có 67 thưởng 8333 xu.
  @chosau18h : Chốt 17 số có 67 thưởng 5882 xu.
  @chotphatmot : Chốt 13 số có 67 thưởng 7692 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 14 số có 67 thưởng 7142 xu.
  @KINGTON : Chốt 11 số có 67 thưởng 9090 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 16 số có 67 thưởng 6250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @phuquoc : Chốt 15 số có 67 thưởng 20000 xu.


  NICK- 03/09 - - 04/09 - - 05/09 -
  phuquoc22 23 24 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9901 02 10 11 20 29 38 39 47 56 65 74 83 9237 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 55 57 65 67
  chutichhoidong..................................38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  vuquy48..................................61 64 65 67 69 70 71 74 75 77 79
  amthanhmoi..................................52 60 61 62 64 67 68 70 71 73 76 77 79 80 82 86 91 94 97
  chithanh77248..................................64 66 67 70 71 72 73 75 76 79
  ditimbachthu..................................61 62 63 64 65 66 67 68 69
  hyvongwin..................................66 67 68 70 72 73
  ANHBAY07..................................65 67 69 70 72 73 74 76 78 90
  CatLinhHD..................................65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  co3bich..................................65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 30 31 32 33 34
  kepbang..................................22 25 26 27 28 31 34 35 37 40 57 58 59 61 62 64 67 68 70 71
  Ronaldo7..................................58 59 13 60 62 12 67 71 08 73 76 06
  xosoxmien..................................67 68 70 74 76 77 83 85 86 89 92 94 95 98
  Mualarung2016..................................06 19 42 45 46 47 49 52 54 56 59 60 64 65 67 70 74 92 94 91
  T_M_T..................................34 43 46 48 56 57 64 65 67 70 73 82 83 87 89 93 94 96 97 98
  vunglamebay..................................08 18 28 34 38 44 48 57 58 67 68 77 78 87 88 97 98
  X380..................................65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  ansongaymai..................................41 42 46 47 49 50 51 55 56 58 59 60 64 65 67 68 69 74
  chidanh1con..................................59 64 65 67 68 70 71
  dailaogia..................................12 13 63 67 71 72 74
  danhlolayvo..................................08 17 26 35 44 53 62 67 71 76 80 85 94 99
  EM2020..................................67 77 87 97 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  happyday..................................54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  khanhthu..................................61 62 63 64 65 66 67 68 69
  motobike..................................32 67 31 30 29 68 28 27 26 69 25 24 90 23 22 21
  tinhyeucuatoi..................................08 18 28 38 47 48 57 58 67 68 77 78 87 88 97 98
  WIN2020..................................57 67 77 87 97 09
  xosolode..................................17 27 37 47 57 67 77 87 97
  baoanhthu..................................28 29 40 59 61 62 64 65 67 68 69 70 71 73 74 76 77 78
  bienphong..................................22 23 24 25 26 64 67 68 69 73 76 79
  chosau18h..................................67 70 71 73 75 76 80 81 82 85 86 90 91 94 95 96 99
  chotphatmot..................................47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  HUYEN6879..................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
  KINGTON..................................07 17 27 37 47 57 67 77 87 93 97
  khongcohoiket..................................75 73 72 71 68 67 66 64 62 61 58 57 55 52 51 49
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  cuunon (08/09/2023 at 05:50:39) , mytamido (15/09/2023 at 07:09:26) , quangninh279 (07/09/2023 at 18:46:59) , thuyanh29 (17/09/2023 at 17:47:57) , sohochaylam (14/09/2023 at 05:35:21) , emtapdanhlo (08/09/2023 at 14:40:03) , thichchotso (10/09/2023 at 19:39:45) , bababyby (08/09/2023 at 01:27:36) , Emailty (07/09/2023 at 14:02:56) , WIN2020 (07/09/2023 at 12:41:05) , Canh1102 (19/09/2023 at 05:57:24) , phuquoc (07/09/2023 at 00:17:34) , caligo (11/09/2023 at 13:16:35) , mothuong (09/09/2023 at 18:47:13) , khanhthu (09/09/2023 at 19:59:57) , baoanh2016 (11/09/2023 at 10:27:44) , ANHBAY07 (07/09/2023 at 22:50:19) , chotkeo (08/09/2023 at 16:26:00) , themelao (17/09/2023 at 15:32:11)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/09/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @locphatloc : trúng loto 74* 95* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 86* 30* thưởng 10000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 05* 59* 95* thưởng 9000 xu.
  @kemngot : trúng loto 32* 17* thưởng 10000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 61* 86* thưởng 10000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 48* 84* thưởng 10000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 74* 24*** thưởng 20000 xu.
  @AffCup : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 16* 61* thưởng 6000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 24*** thưởng 9000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 24*** thưởng 9000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @kythuso : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 84* 48* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 48* 69** thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 25* 95* thưởng 6000 xu.
  @Hoang_htc : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 04* 16* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 69** 17* thưởng 9000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 61* 16* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 30* 04* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 46** thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 24*** thưởng 9000 xu.
  @online99 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @giainhat : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @online : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @BKP : trúng loto 84* 48* thưởng 6000 xu.
  @T_M_T : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @nhulaithanchuong116 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @dungquaonua : trúng loto 24*** 95* thưởng 40000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 25* 76* thưởng 20000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 59* 95* 69** thưởng 24000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 16* 61* thưởng 12000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 46** thưởng 12000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 16* 61* thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 95* 59* thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 24*** 89* thưởng 24000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 48* 84* thưởng 12000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 69** thưởng 12000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 46** 69** thưởng 24000 xu.
  @timbtd : trúng loto 59* 95* thưởng 12000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 89* 95* thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 48* 84* thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 46** 25* thưởng 18000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 05* 16* thưởng 12000 xu.
  @rapbo : trúng loto 24*** thưởng 18000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @Sieu_Ga : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 69** 17* thưởng 18000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 48* 84* thưởng 12000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 24*** thưởng 18000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @chiendau : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 59* 95* thưởng 12000 xu.
  @hieplode : trúng loto 16* 61* thưởng 12000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 24*** thưởng 30000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 84* 48* thưởng 12000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 59* 95* thưởng 12000 xu.
  @HA86 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 76* 61* thưởng 12000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vungtroisohoc : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.
  @danhxu : trúng loto 30* thưởng 9000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 74* 46** thưởng 27000 xu.
  @giacatde : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 24*** thưởng 27000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 24*** thưởng 45000 xu.
  @QTBT : trúng loto 05* 05* thưởng 18000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 46** thưởng 18000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 59* 95* thưởng 18000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 48* 78* thưởng 18000 xu.
  @songla : trúng loto 46** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @bienphong : trúng loto 24*** 84* 48* thưởng 60000 xu.
  @motobike : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 74* thưởng 20000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 84* thưởng 12000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 69** thưởng 24000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 69** thưởng 24000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 04* thưởng 20000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 04* thưởng 12000 xu.
  @bababyby : trúng loto 61* 16* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @amthanhmoi : trúng loto 59* 95* 16* thưởng 45000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 30* thưởng 25000 xu.
  @thong123 : trúng loto 24*** thưởng 45000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 69** thưởng 30000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 69** 76* thưởng 45000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @oneclick : trúng loto 89* 61* 16* thưởng 54000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 61* thưởng 30000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 25* thưởng 18000 xu.
  @XS360 : trúng loto 46** thưởng 60000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 25* thưởng 30000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 17* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 13 NGÀY
  @thienduong01 : trúng loto 89* thưởng 65000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @locphatloc : Chốt 10 số có 69 thưởng 10000 xu.
  @xuanmoi : Chốt 19 số có 69 thưởng 5263 xu.
  @danhxu : Chốt 10 số có 69 thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 16 số có 69 thưởng 6250 xu.
  @buihung88 : Chốt 14 số có 69 thưởng 7142 xu.
  @consokydieu : Chốt 19 số có 69 thưởng 5263 xu.
  @Emailty : Chốt 6 số có 69 thưởng 16666 xu.
  @hoahuong : Chốt 16 số có 69 thưởng 6250 xu.
  @hongtutoan : Chốt 17 số có 69 thưởng 5882 xu.
  @mylove279 : Chốt 17 số có 69 thưởng 5882 xu.
  @NamAcb : Chốt 9 số có 69 thưởng 11111 xu.
  @OKWIN : Chốt 9 số có 69 thưởng 11111 xu.
  @online99 : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : Chốt 13 số có 69 thưởng 7692 xu.
  @bachthu40 : Chốt 6 số có 69 thưởng 16666 xu.
  @caligo : Chốt 13 số có 69 thưởng 7692 xu.
  @giacatde : Chốt 16 số có 69 thưởng 6250 xu.
  @HoXuanHai : Chốt 15 số có 69 thưởng 6666 xu.
  @minhlonghn : Chốt 12 số có 69 thưởng 8333 xu.
  @muahe2019 : Chốt 15 số có 69 thưởng 6666 xu.
  @QTD : Chốt 18 số có 69 thưởng 5555 xu.
  @quocanhht : Chốt 13 số có 69 thưởng 7692 xu.
  @VietAnh686 : Chốt 17 số có 69 thưởng 5882 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 9 số có 69 thưởng 11111 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 13 số có 69 thưởng 7692 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 14 số có 69 thưởng 7142 xu.
  @HA86 : Chốt 10 số có 69 thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 8 số có 69 thưởng 12500 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 14 số có 69 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @CatLinhHD : Chốt 14 số có 69 thưởng 14285 xu.
  @EM2020 : Chốt 10 số có 69 thưởng 20000 xu.
  @chotphatmot : Chốt 20 số có 69 thưởng 10000 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 17 số có 69 thưởng 11764 xu.


  NICK- 05/09 - - 06/09 -
  CatLinhHD65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9956 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  EM202067 77 87 97 08 18 28 38 48 58 68 78 88 9809 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  chotphatmot47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6905 14 23 32 41 50 69 78 87 96 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  khongcohoiket75 73 72 71 68 67 66 64 62 61 58 57 55 52 51 4922 23 24 25 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
  locphatloc.................09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  xuanmoi.................12 21 30 49 58 67 76 85 94 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96
  danhxu.................05 14 23 32 41 50 69 78 87 96
  bietphailamsaoday.................42 57 67 77 87 97 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  buihung88.................22 23 26 27 31 32 35 36 69 71 72 75 76 78
  consokydieu.................56 58 61 62 63 64 65 67 69 70 73 74 76 80 83 85 90 94 96
  Emailty.................41 50 69 78 87 96
  hoahuong.................49 50 69 78 87 96 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  hongtutoan.................32 34 36 37 40 41 43 45 46 52 54 61 63 64 68 69 70
  mylove279.................19 30 32 33 34 36 37 64 66 67 68 69 70 72 73 74 76
  NamAcb.................19 29 39 49 59 69 79 89 99
  OKWIN.................67 68 35 69 70 71 72 34 73
  online99.................38 39 43 46 48 66 69 73 75 78 82 83 84 87 89 91 92 93 96 98
  TM201210.................66 67 68 69 70 73 75 80 83 85 90 93 95
  bachthu40.................49 59 69 79 89 99
  caligo.................55 57 58 61 64 66 67 69 75 76 84 85 89
  giacatde.................20 67 68 69 70 72 75 79 80 82 85 89 90 92 95 99
  HoXuanHai.................57 67 77 87 97 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  minhlonghn.................65 06 66 67 68 05 69 70 71 72 04 73
  muahe2019.................65 69 74 75 79 84 89 90 92 93 95 96 97 98 99
  QTD.................18 19 20 69 70 71 72 73 75 78 79 90 91 93 96 97 98 99
  quocanhht.................67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  VietAnh686.................23 24 57 58 59 60 63 64 67 68 69 80 83 84 87 88 89
  vietkieudanhlo.................33 34 35 36 37 66 67 68 69
  baycaobayxa.................17 19 30 31 32 33 35 37 40 41 42 44 46 49 60 62 64 67 68 69
  giahuy912.................78 88 98 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  giaosuxoay.................44 49 54 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  HA86.................09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  minhdiep.................08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  sangtruatoi.................50 51 52 60 61 65 67 69
  thuhuyengirl.................50 51 52 56 57 65 69 75 78 79 83 84 87 88
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  cuunon (08/09/2023 at 05:50:54) , mytamido (15/09/2023 at 07:09:45) , quangninh279 (07/09/2023 at 18:47:17) , thuyanh29 (17/09/2023 at 17:48:15) , sohochaylam (14/09/2023 at 05:35:41) , emtapdanhlo (08/09/2023 at 14:40:26) , thichchotso (10/09/2023 at 19:40:02) , bababyby (08/09/2023 at 01:27:52) , Emailty (07/09/2023 at 14:03:09) , WIN2020 (07/09/2023 at 12:41:20) , Canh1102 (19/09/2023 at 05:57:42) , phuquoc (07/09/2023 at 00:17:51) , caligo (11/09/2023 at 13:16:56) , mothuong (09/09/2023 at 18:47:27) , khanhthu (09/09/2023 at 20:00:17) , baoanh2016 (11/09/2023 at 10:27:58) , ANHBAY07 (07/09/2023 at 22:50:33) , chotkeo (08/09/2023 at 16:26:19) , themelao (17/09/2023 at 15:32:25)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/09/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @TTPL7986 : trúng loto 62* 14* thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 63* 95* 59* thưởng 9000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 09** thưởng 6000 xu.
  @X380 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @KQN : trúng loto 09** thưởng 10000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 19** 97* thưởng 9000 xu.
  @daotet : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 46* 63* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 12** 19** thưởng 12000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 97* 50* thưởng 6000 xu.
  @themelao : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @kingdb : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 09** thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @TopOne : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @A3A : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 77* 38* thưởng 6000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @BACH_LONG_MA : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thuaxongthang : trúng loto 69* 38* thưởng 20000 xu.
  @miule : trúng loto 63* 14* thưởng 20000 xu.
  @AffCup : trúng loto 19** thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 48** thưởng 20000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 46* 98* thưởng 12000 xu.
  @kythuso : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 56* thưởng 6000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 48** thưởng 12000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 48** thưởng 12000 xu.
  @Hoang_htc : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 12** thưởng 12000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 48** thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 19** 33* thưởng 18000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 12** thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 48** thưởng 12000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 48** thưởng 12000 xu.
  @X155 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 78* thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @giainhat : trúng loto 48** thưởng 12000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 48** thưởng 12000 xu.
  @co3bich : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @online : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @BKP : trúng loto 62* 50* thưởng 12000 xu.
  @T_M_T : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 95* 59* thưởng 18000 xu.
  @consovang : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @timbtd : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @happyday : trúng loto 19** thưởng 30000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 48** thưởng 18000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @rapbo : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 62* 14* thưởng 18000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @chiendau : trúng loto 12** thưởng 18000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 19** thưởng 18000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @HA86 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 09** thưởng 30000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.
  @traucon : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 12** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hoanghonxanh : trúng loto 97* thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 98* thưởng 20000 xu.
  @danhxu : trúng loto 62* thưởng 20000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 12** thưởng 40000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 33* thưởng 20000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.
  @QTBT : trúng loto 46* thưởng 20000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 09** thưởng 24000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 43* thưởng 12000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 12** thưởng 24000 xu.
  @songla : trúng loto 33* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @EmLaTatCa : trúng loto 12** thưởng 30000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 95* 59* thưởng 30000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 48** thưởng 30000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 43* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @vuvanvinh : trúng loto 69* thưởng 18000 xu.
  @thong123 : trúng loto 97* thưởng 18000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 98* thưởng 18000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 50* thưởng 18000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 50* thưởng 18000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 43* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 14* thưởng 21000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 97* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 13 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 14 NGÀY
  @thienduong01 : trúng loto 43* thưởng 42000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Hoang8989 : Chốt 11 số có 56 thưởng 9090 xu.
  @BachTuoc : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @daotet : Chốt 12 số có 56 thưởng 8333 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 6 số có 56 thưởng 16666 xu.
  @KINGTON : Chốt 14 số có 56 thưởng 7142 xu.
  @X380 : Chốt 15 số có 56 thưởng 6666 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @cachimvanganh : Chốt 14 số có 56 thưởng 7142 xu.
  @nhulaithanchuong116 : Chốt 16 số có 56 thưởng 6250 xu.
  @allwin99 : Chốt 12 số có 56 thưởng 8333 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 16 số có 56 thưởng 6250 xu.
  @choisoxo : Chốt 11 số có 56 thưởng 9090 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 16 số có 56 thưởng 6250 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 56 thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 6 số có 56 thưởng 16666 xu.
  @giainhat : Chốt 14 số có 56 thưởng 7142 xu.
  @hung83 : Chốt 10 số có 56 thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @lodebatbai8x : Chốt 10 số có 56 thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : Chốt 8 số có 56 thưởng 12500 xu.
  @TotBatXe : Chốt 15 số có 56 thưởng 6666 xu.
  @visaolaithe : Chốt 18 số có 56 thưởng 5555 xu.
  @vivungonsong : Chốt 10 số có 56 thưởng 10000 xu.
  @baoanh2016 : Chốt 16 số có 56 thưởng 6250 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 17 số có 56 thưởng 5882 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 16 số có 56 thưởng 6250 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 19 số có 56 thưởng 5263 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 16 số có 56 thưởng 6250 xu.
  @HUNG1959 : Chốt 12 số có 56 thưởng 8333 xu.
  @khongcogihet : Chốt 14 số có 56 thưởng 7142 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 18 số có 56 thưởng 5555 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 17 số có 56 thưởng 5882 xu.
  @thong123 : Chốt 9 số có 56 thưởng 11111 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Emailty : Chốt 17 số có 56 thưởng 11764 xu.
  @HA86 : Chốt 13 số có 56 thưởng 15384 xu.
  @HoXuanHai : Chốt 12 số có 56 thưởng 16666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @CatLinhHD : Chốt 18 số có 56 thưởng 16666 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 19 số có 56 thưởng 15789 xu.


  NICK- 05/09 - - 06/09 - - 07/09 -
  CatLinhHD65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9956 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6903 04 05 06 07 44 45 46 47 48 49 52 56 62 66 70 71 72
  khongcohoiket75 73 72 71 68 67 66 64 62 61 58 57 55 52 51 4922 23 24 25 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9156 52 51 49 86 47 46 43 42 40 89 37 33 31 30 29 22 91 21
  Emailty.................41 50 69 78 87 9656 62 63 65 66 72 73 75 76 82 83 85 86 92 93 95 96
  HA86.................09 19 29 39 49 59 69 79 89 9938 39 40 47 48 49 50 56 57 58 59 60 66
  HoXuanHai.................57 67 77 87 97 09 19 29 39 49 59 69 79 89 9952 53 55 56 57 58 70 71 73 74 75 76
  Hoang8989..................................44 45 46 47 48 51 53 55 56 87 88
  BachTuoc..................................22 33 34 35 21 36 37 38 20 39 40 42 43 19 46 52 53 16 55 56
  daotet..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
  haiyen1295..................................56 61 62 65 67 69
  KINGTON..................................56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  X380..................................52 19 54 56 18 57 17 58 59 16 60 62 14 64 66
  baoanhthu..................................30 34 35 37 38 39 43 47 52 53 55 56 57 58 61 62 65 67 70 71
  cachimvanganh..................................37 38 42 49 50 51 55 56 58 59 65 68 69 73
  nhulaithanchuong116..................................01 03 06 08 10 15 30 35 51 53 56 58 60 65 80 85
  allwin99..................................06 16 26 36 46 56 66 76 83 86 93 96
  Cauamhanoi..................................17 52 53 55 56 57 58 59 61 62 64 65 66 67 68 69
  choisoxo..................................03 12 21 30 47 49 56 65 74 83 92
  chot10trung1..................................46 56 66 76 86 96 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  chutheanh..................................89 98 48 84 56 65 41 14 46 64
  dieuanh96..................................47 48 50 51 53 56
  giainhat..................................65 75 85 95 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  hung83..................................02 11 20 39 48 56 65 74 83 92
  kyniemxua..................................56 61 62 65 70 71 74 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 98 99
  lodebatbai8x..................................45 46 47 50 52 53 54 55 56 61
  numoneyee..................................49 51 54 56 57 58 59 60
  TotBatXe..................................14 15 16 17 18 19 53 54 55 56 57 58 59 61 63
  visaolaithe..................................08 09 13 18 19 53 54 55 56 59 62 63 64 65 66 68 72 73
  vivungonsong..................................46 47 49 53 54 56 58 62 63 64
  baoanh2016..................................47 56 65 74 83 92 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93
  Covid19..................................56 57 58 59 60 63 64 68 70 73 74 78 80 83 84 88 90 93 94 98
  DAIPHAT88..................................13 14 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  EmLaTatCa..................................41 56 66 76 86 96 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  emtapdanhlo..................................31 34 36 40 41 42 43 45 46 47 50 51 52 54 55 56 59 60 61
  Hoalanrung..................................50 51 52 54 55 56 58 64 65 67 69 70 72 73 74 96
  HUNG1959..................................64 63 83 62 61 60 59 84 58 57 56 55
  khongcogihet..................................53 55 56 59 60 63 65 66 69 70 73 75 76 79
  quoctrong89..................................38 39 43 46 02 47 48 53 56 57 63 65 66 73 01 74 75 76
  timlo2nhay..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 50 51 52 53 54 55 56
  thong123..................................16 26 36 46 56 66 76 86 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  cuunon (08/09/2023 at 05:51:07) , mytamido (15/09/2023 at 07:10:06) , thuyanh29 (17/09/2023 at 17:48:29) , sohochaylam (14/09/2023 at 05:35:55) , emtapdanhlo (08/09/2023 at 14:40:45) , thichchotso (10/09/2023 at 19:40:19) , bababyby (08/09/2023 at 01:28:10) , Canh1102 (19/09/2023 at 05:57:59) , caligo (11/09/2023 at 13:17:15) , mothuong (09/09/2023 at 18:47:48) , khanhthu (09/09/2023 at 20:00:36) , baoanh2016 (11/09/2023 at 10:28:12) , ANHBAY07 (07/09/2023 at 22:50:54) , chotkeo (08/09/2023 at 16:26:32) , themelao (17/09/2023 at 15:32:38) , nhulaithanchuong116 (07/09/2023 at 22:23:10)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/09/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @locphatloc : trúng loto 20* 40* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 40* 15* thưởng 6000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 07* 83* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 40* 76* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @bienphong : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @oneclick : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 51* 15* thưởng 6000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 97* 20* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 12* 21* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 15* 51* thưởng 6000 xu.
  @online99 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 91* 73* thưởng 6000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 55* 82* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 51* 15* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 73* 25* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 25* 83* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @mothuong : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @khongcohoiket : trúng loto 39* 21* thưởng 20000 xu.
  @X380 : trúng loto 33* 17* thưởng 20000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 21* 12* thưởng 12000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 91* 55* thưởng 12000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 25* 76* thưởng 12000 xu.
  @Emailty : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 15* 51* thưởng 12000 xu.
  @shopeone : trúng loto 51* 15* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @themelao : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 21* 12* thưởng 12000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @caligo : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @TopOne : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 51* 15* thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @BACH_LONG_MA : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @AffCup : trúng loto 55* 12* 21* thưởng 27000 xu.
  @kythuso : trúng loto 76* 15* 51* thưởng 27000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 40* 55* thưởng 18000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 21* 12* thưởng 18000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 23* thưởng 9000 xu.
  @AnBao : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @songque38 : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 73* 17* thưởng 18000 xu.
  @kemngot : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @X155 : trúng loto 73* 55* thưởng 18000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @online : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @T_M_T : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vivungonsong : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 17* thưởng 12000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 40* 97* thưởng 24000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 20* 55* thưởng 24000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 20* 33* thưởng 24000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 87* thưởng 12000 xu.
  @rapbo : trúng loto 73* thưởng 12000 xu.
  @chiendau : trúng loto 12* thưởng 12000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 40* thưởng 12000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 83* thưởng 20000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 12* 83* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hoanghonxanh : trúng loto 17* thưởng 25000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @danhxu : trúng loto 17* thưởng 25000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 40* 97* thưởng 30000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 99* thưởng 25000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @songla : trúng loto 40* 15* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @cachimvanganh : trúng loto 15* thưởng 30000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 73* 12* thưởng 36000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 33* thưởng 18000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 20* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 40* 76* thưởng 42000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 25* 33* thưởng 42000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 91* thưởng 21000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @EM2020 : Chốt 15 số có 76 thưởng 6666 xu.
  @NamAcb : Chốt 11 số có 76 thưởng 9090 xu.
  @hyvongwin : Chốt 6 số có 76 thưởng 16666 xu.
  @QTBT : Chốt 10 số có 76 thưởng 10000 xu.
  @co3bich : Chốt 15 số có 76 thưởng 6666 xu.
  @chosau18h : Chốt 13 số có 76 thưởng 7692 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 17 số có 76 thưởng 5882 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 17 số có 76 thưởng 5882 xu.
  @giacatgia : Chốt 12 số có 76 thưởng 8333 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 19 số có 76 thưởng 5263 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 9 số có 76 thưởng 11111 xu.
  @muahe2019 : Chốt 14 số có 76 thưởng 7142 xu.
  @online99 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 15 số có 76 thưởng 6666 xu.
  @ansongaymai : Chốt 19 số có 76 thưởng 5263 xu.
  @minhquang2016 : Chốt 2 số có 76 thưởng 50000 xu.
  @tetdoclap : Chốt 17 số có 76 thưởng 5882 xu.
  @antamwin : Chốt 19 số có 76 thưởng 5263 xu.
  @chungcumini : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : Chốt 10 số có 76 thưởng 10000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 19 số có 76 thưởng 5263 xu.
  @hophuhotu : Chốt 11 số có 76 thưởng 9090 xu.
  @HUUHOANG : Chốt 7 số có 76 thưởng 14285 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 18 số có 76 thưởng 5555 xu.
  @khongsothua : Chốt 18 số có 76 thưởng 5555 xu.
  @laohoathan : Chốt 12 số có 76 thưởng 8333 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 15 số có 76 thưởng 6666 xu.
  @mo3cang : Chốt 15 số có 76 thưởng 6666 xu.
  @mtq : Chốt 13 số có 76 thưởng 7692 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 14 số có 76 thưởng 7142 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 18 số có 76 thưởng 5555 xu.
  @tamquoc : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 19 số có 76 thưởng 5263 xu.
  @vuvanvinh : Chốt 16 số có 76 thưởng 6250 xu.
  @adayroihihi : Chốt 14 số có 76 thưởng 7142 xu.
  @BKP : Chốt 18 số có 76 thưởng 5555 xu.
  @caolamcb : Chốt 14 số có 76 thưởng 7142 xu.
  @chiendau : Chốt 18 số có 76 thưởng 5555 xu.
  @chotladanh : Chốt 15 số có 76 thưởng 6666 xu.
  @giaiphongmiennam : Chốt 12 số có 76 thưởng 8333 xu.
  @girlcity : Chốt 16 số có 76 thưởng 6250 xu.
  @HoangQuanHP : Chốt 15 số có 76 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @baoanhthu : Chốt 19 số có 76 thưởng 10526 xu.
  @giainhat : Chốt 11 số có 76 thưởng 18181 xu.
  @baoanh2016 : Chốt 15 số có 76 thưởng 13333 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 16 số có 76 thưởng 12500 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 6 số có 76 thưởng 33333 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 16 số có 76 thưởng 12500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @HA86 : Chốt 18 số có 76 thưởng 16666 xu.


  NICK- 06/09 - - 07/09 - - 08/09 -
  HA8609 19 29 39 49 59 69 79 89 9938 39 40 47 48 49 50 56 57 58 59 60 6644 46 49 52 53 54 56 59 72 73 74 76 79 82 83 84 86 89
  baoanhthu.................30 34 35 37 38 39 43 47 52 53 55 56 57 58 61 62 65 67 70 7178 57 47 37 27 17 07 96 86 76 66 56 46 36 26 16 06 94 84
  giainhat.................65 75 85 95 06 16 26 36 46 56 66 76 86 9630 73 28 26 76 25 77 23 78 21 80
  baoanh2016.................47 56 65 74 83 92 02 11 20 39 48 57 66 75 84 9318 20 21 24 25 26 27 30 35 36 70 72 75 76 80
  Cauamhanoi.................17 52 53 55 56 57 58 59 61 62 64 65 66 67 68 6972 75 76 77 78 85 86 87 89 90 93 94 95 96 98 99
  chot10trung1.................46 56 66 76 86 96 08 18 28 38 48 58 68 78 88 9826 35 44 58 67 76
  haiyen1295.................56 61 62 65 67 6903 12 21 30 48 49 57 58 66 67 75 76 84 85 93 94
  EM2020..................................34 74 30 29 76 28 78 24 79 21 83 19 18 84 14
  NamAcb..................................76 78 80 83 85 87 88 89 94 96 98
  hyvongwin..................................62 64 65 67 74 76
  QTBT..................................59 70 71 73 76 77 79 91 94 95
  co3bich..................................74 36 64 46 54 56 44 66 34 76 24 86 14 04 96
  chosau18h..................................86 68 76 66 56 46 36 26 78 16 06 95 85
  chutichhoidong..................................07 17 27 33 37 43 47 56 57 66 67 76 77 86 87 96 97
  ditimbachthu..................................02 03 76 77 78 79 83 85 86 87 90 92 93 94 95 96 97
  giacatgia..................................76 78 79 80 83 86 88 89 92 96 98 99
  giaosuxoay..................................11 12 13 14 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  hoaihd85..................................71 72 73 74 75 76 77 78 79
  muahe2019..................................53 56 58 10 60 62 65 67 06 69 71 74 76 05
  online99..................................28 29 36 37 38 73 74 75 76 77 78 79 86 87 88 89 96 97 98 99
  vietkieudanhlo..................................25 61 21 62 17 65 16 67 15 68 13 71 12 76 10
  ansongaymai..................................07 08 09 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 71 72 73 74 75 76
  minhquang2016..................................76 86
  tetdoclap..................................13 14 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  antamwin..................................15 25 35 45 55 65 75 85 95 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  chungcumini..................................05 06 15 16 25 26 35 36 45 46 55 56 65 66 75 76 85 86 95 96
  DamVinhHung..................................04 40 14 41 67 76 47 74 16 61
  HoangMinhTu..................................63 65 67 68 69 72 74 76 78 81 83 85 86 87 88 90 92 94 96
  hophuhotu..................................06 15 24 33 42 51 67 76 85 87 96
  HUUHOANG..................................05 49 58 67 76 85 94
  huyenhuyen..................................70 75 76 77 78 79 84 85 86 87 88 89 93 94 95 96 97 98
  khongsothua..................................23 24 26 62 63 66 71 72 75 76 81 84 85 86 93 94 95 96
  laohoathan..................................74 75 76 77 78 79 84 86 89 94 96 99
  lienquan2019..................................54 64 74 84 94 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  mo3cang..................................37 38 40 41 42 43 44 72 73 74 75 76 77 78 79
  mtq..................................70 72 73 74 75 76 82 84 89 90 91 92 93
  niemvuisohoc..................................56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  saptrungtoroi..................................69 70 74 76 77 78 79 80 84 86 87 89 90 94 96 97 98 99
  tamquoc..................................26 29 32 33 35 39 42 47 49 53 56 57 59 62 65 66 67 69 75 76
  thuyanh29..................................30 31 32 33 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  vuvanvinh..................................54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  adayroihihi..................................08 09 30 31 32 33 34 35 36 37 38 75 76 77
  BKP..................................06 16 25 26 35 36 45 46 55 56 65 66 75 76 85 86 95 96
  caolamcb..................................08 18 28 38 48 58 66 68 76 78 86 88 96 98
  chiendau..................................12 13 14 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  chotladanh..................................32 33 34 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
  giaiphongmiennam..................................68 59 40 54 31 22 13 04 94 85 63 76
  girlcity..................................38 66 67 71 73 74 75 76 80 82 83 84 85 91 93 94
  HoangQuanHP..................................73 36 63 46 53 56 43 66 33 76 23 86 13 03 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mytamido (15/09/2023 at 07:10:24) , thuyanh29 (17/09/2023 at 17:48:46) , sohochaylam (14/09/2023 at 05:36:15) , thichchotso (10/09/2023 at 19:40:39) , Canh1102 (19/09/2023 at 05:58:17) , caligo (11/09/2023 at 13:17:37) , mothuong (09/09/2023 at 18:48:03) , khanhthu (09/09/2023 at 20:00:55) , baoanh2016 (11/09/2023 at 10:28:34) , themelao (17/09/2023 at 15:33:00)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/09/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @soiroichot : trúng loto 88* 95* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 11* 52* thưởng 10000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 11* 95* thưởng 10000 xu.
  @dsda88 : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @snnaaiu : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 11* 95* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 95* 91* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 51*** thưởng 15000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 69*** thưởng 9000 xu.
  @timbtd : trúng loto 69*** thưởng 9000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @KQN : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 51*** thưởng 9000 xu.
  @XS360 : trúng loto 69*** thưởng 15000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 51*** 29* thưởng 12000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 69*** thưởng 9000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 29* 14* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 69*** thưởng 9000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @HA86 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 79* 40* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 69*** thưởng 15000 xu.
  @giainhat : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 51*** thưởng 9000 xu.
  @hieplode : trúng loto 79* 99* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 88* 73* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 95* 99* thưởng 6000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 51*** thưởng 9000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 51*** thưởng 9000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 51*** thưởng 15000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @nhulaithanchuong116 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 29* 99* thưởng 12000 xu.
  @oneclick : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 51*** thưởng 18000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 69*** thưởng 18000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 51*** thưởng 30000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 51*** thưởng 18000 xu.
  @online99 : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 40* 52* thưởng 12000 xu.
  @tengteng : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 99* 52* thưởng 12000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 99* 51*** thưởng 24000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @mothuong : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Uyennhi2019 : trúng loto 79* 91* thưởng 30000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 79* 11* thưởng 30000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 99* 52* thưởng 18000 xu.
  @Emailty : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @X380 : trúng loto 88* 73* thưởng 18000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @shopeone : trúng loto 69*** 40* thưởng 36000 xu.
  @caligo : trúng loto 52* 99* thưởng 18000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @themelao : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 11* thưởng 9000 xu.
  @zozozo : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 51*** thưởng 27000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 51*** thưởng 27000 xu.
  @BACH_LONG_MA : trúng loto 10* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Covid19 : trúng loto 69*** thưởng 36000 xu.
  @songque38 : trúng loto 95* thưởng 20000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 88* thưởng 20000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @online : trúng loto 99* 88* thưởng 24000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.
  @T_M_T : trúng loto 10* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @ansongaymai : trúng loto 91* thưởng 15000 xu.
  @happyday : trúng loto 69*** thưởng 45000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @vungtroisohoc : trúng loto 51*** thưởng 90000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 52* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @cutibatlo : trúng loto 46* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @CatLinhHD : Chốt 18 số có 52 thưởng 5555 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 15 số có 52 thưởng 6666 xu.
  @chotphatmot : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @kyniemxua : Chốt 16 số có 52 thưởng 6250 xu.
  @xuanmoi : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 10 số có 52 thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @Sieu_Ga : Chốt 16 số có 52 thưởng 6250 xu.
  @Xuanphat : Chốt 10 số có 52 thưởng 10000 xu.
  @cuunon : Chốt 13 số có 52 thưởng 7692 xu.
  @miule : Chốt 11 số có 52 thưởng 9090 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 15 số có 52 thưởng 6666 xu.
  @remix : Chốt 8 số có 52 thưởng 12500 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 18 số có 52 thưởng 5555 xu.
  @toanbatbai : Chốt 6 số có 52 thưởng 16666 xu.
  @thichlachoi : Chốt 18 số có 52 thưởng 5555 xu.
  @VNtatthang : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 14 số có 52 thưởng 7142 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 18 số có 52 thưởng 5555 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 8 số có 52 thưởng 12500 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 18 số có 52 thưởng 5555 xu.
  @lanh5doC : Chốt 12 số có 52 thưởng 8333 xu.
  @mrnghia : Chốt 9 số có 52 thưởng 11111 xu.
  @Nguyen82 : Chốt 11 số có 52 thưởng 9090 xu.
  @qtv272 : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @songla : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @traucon : Chốt 17 số có 52 thưởng 5882 xu.
  @vtvcab : Chốt 13 số có 52 thưởng 7692 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @DamVinhHung : Chốt 10 số có 52 thưởng 20000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 9 số có 52 thưởng 22222 xu.
  @tamquoc : Chốt 7 số có 52 thưởng 28571 xu.
  @BKP : Chốt 18 số có 52 thưởng 11111 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 11 số có 52 thưởng 18181 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @giainhat : Chốt 19 số có 52 thưởng 15789 xu.


  NICK- 07/09 - - 08/09 - - 09/09 -
  giainhat65 75 85 95 06 16 26 36 46 56 66 76 86 9630 73 28 26 76 25 77 23 78 21 8002 04 12 14 22 24 32 34 42 44 52 62 68 72 78 82 88 92 98
  DamVinhHung.................04 40 14 41 67 76 47 74 16 6125 52 46 64 59 95 56 65 69 96
  niemvuisohoc.................56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 7950 51 52 53 54 55 56 58 59
  tamquoc.................26 29 32 33 35 39 42 47 49 53 56 57 59 62 65 66 67 69 75 7651 52 53 54 55 56 57
  BKP.................06 16 25 26 35 36 45 46 55 56 65 66 75 76 85 86 95 9604 05 11 14 24 34 42 44 52 54 62 64 72 74 82 84 92 94
  HoangMinhTu.................63 65 67 68 69 72 74 76 78 81 83 85 86 87 88 90 92 94 9644 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
  CatLinhHD..................................00 09 18 19 27 28 36 45 52 54 61 63 70 72 81 89 90 98
  khongcohoiket..................................22 25 28 40 43 46 48 49 52 55 57 58 89 91 93
  chotphatmot..................................10 29 38 47 52 61 70 89 98 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  kyniemxua..................................50 52 53 54 55 58 59 60 62 63 64 65 68 69 80 82
  xuanmoi..................................09 16 18 25 27 34 36 43 45 52 54 61 63 70 72 81 89 90 98
  emtapdanhlo..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  Mualarung2016..................................00 02 09 18 22 24 27 28 29 32 42 45 48 52 81 82 83 84 92 74
  Sieu_Ga..................................22 23 24 25 32 33 34 35 42 43 44 45 52 53 54 55
  Xuanphat..................................02 20 07 70 25 52 57 75 05 50
  cuunon..................................29 44 34 24 39 14 04 92 82 49 72 62 52
  miule..................................40 41 42 43 44 46 48 50 52 59 60
  nguyenyenlinh..................................59 68 77 86 95 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  remix..................................25 34 43 52 61 70 89 98
  tamhoncuada..................................00 01 10 19 28 29 37 38 46 47 52 55 61 64 70 73 82 91
  toanbatbai..................................54 53 55 52 56 57
  thichlachoi..................................25 34 43 52 61 70 89 98 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  VNtatthang..................................51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  vungtroisohoc..................................36 39 41 46 49 52 56 59 61 63 64 65 66 67
  chinh1689482997..................................39 93 37 73 23 32 48 89 98 43 34 20 70 30 52 78 87 63
  dacbiet99..................................54 53 93 52 50 39 38 37
  giangmobile..................................12 17 21 26 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 44 49 50 51 52 53
  langthangtimso..................................25 28 30 31 33 34 36 37 39 40 42 43 45 46 48 49 51 52
  lanh5doC..................................37 39 40 43 45 46 48 52 54 61 63 64
  mrnghia..................................51 52 53 54 55 56 57 58 59
  Nguyen82..................................63 25 52 07 70 75 57 02 20 34 43
  qtv272..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  songla..................................29 32 33 34 37 38 39 42 43 44 47 48 49 52 53 54 57 58 59
  traucon..................................55 52 87 51 29 27 89 26 25 22 91 21 19 92 17 16 15
  vtvcab..................................28 30 39 42 46 49 51 52 60 61 62 64 66
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mytamido (15/09/2023 at 07:10:45) , thuyanh29 (17/09/2023 at 17:49:09) , sohochaylam (14/09/2023 at 05:36:33) , thichchotso (10/09/2023 at 19:40:55) , Canh1102 (19/09/2023 at 05:58:37) , caligo (11/09/2023 at 13:17:58) , khanhthu (09/09/2023 at 20:01:09) , baoanh2016 (11/09/2023 at 10:28:56) , themelao (17/09/2023 at 15:33:19)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời