PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 5/2023

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/05/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @kepbang : trúng loto 50* 05** 21** thưởng 15000 xu.
  @X380 : trúng loto 50* 76* thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 39* 40* thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 64* 05** 50* thưởng 12000 xu.
  @Npt : trúng loto 40* 41* thưởng 10000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 76* 43* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @bienphong : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 54* 29* thưởng 6000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @codencodi : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 05** thưởng 10000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 33* 29* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 76* 41* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 40* 76* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 42** thưởng 10000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 54* 64* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 40* 97** thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 97** 64* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 21** thưởng 10000 xu.
  @happyday : trúng loto 50* 05** thưởng 9000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 77* 76* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 43* 29* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @miule : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @rapbo : trúng loto 29* 42** thưởng 9000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 41* 50* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 77* 96* thưởng 6000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 21** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 05** thưởng 20000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 97** thưởng 12000 xu.
  @timbtd : trúng loto 21** thưởng 20000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 21** thưởng 12000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 40* 39* thưởng 12000 xu.
  @songla : trúng loto 05** 50* thưởng 18000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 42** thưởng 12000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @oneclick : trúng loto 97** thưởng 12000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @MRNam86 : trúng loto 64* 05** 50* thưởng 36000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 21** thưởng 18000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @AffCup : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 21** thưởng 18000 xu.
  @co3bich : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @alololo : trúng loto 21** thưởng 18000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @mrpts : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @giacatde : trúng loto 21** thưởng 18000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 49* thưởng 9000 xu.
  @kythuso : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 21** 97** thưởng 36000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @numoneyee : trúng loto 96* 77* thưởng 40000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 96* thưởng 20000 xu.
  @AnBao : trúng loto 43* thưởng 20000 xu.
  @girlcity : trúng loto 21** thưởng 40000 xu.
  @danhxu : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 54* thưởng 12000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 54* thưởng 12000 xu.
  @mtq : trúng loto 21** thưởng 24000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @danlode2k2 : Chốt 9 số có 97 thưởng 11111 xu.
  @soiroichot : Chốt 11 số có 97 thưởng 9090 xu.
  @adayroihihi : Chốt 12 số có 97 thưởng 8333 xu.
  @bachthu40 : Chốt 14 số có 97 thưởng 7142 xu.
  @hieplode : Chốt 6 số có 97 thưởng 16666 xu.
  @hophuhotu : Chốt 16 số có 97 thưởng 6250 xu.
  @langthangtimso : Chốt 10 số có 97 thưởng 10000 xu.
  @mothuong : Chốt 18 số có 97 thưởng 5555 xu.
  @mytamido : Chốt 11 số có 97 thưởng 9090 xu.
  @NamAcb : Chốt 16 số có 97 thưởng 6250 xu.
  @namtaoxb : Chốt 11 số có 97 thưởng 9090 xu.
  @online : Chốt 14 số có 97 thưởng 7142 xu.
  @remix : Chốt 16 số có 97 thưởng 6250 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @timbtd : Chốt 17 số có 97 thưởng 5882 xu.
  @WIN6789 : Chốt 9 số có 97 thưởng 11111 xu.
  @chinhhongvan : Chốt 19 số có 97 thưởng 5263 xu.
  @giahuy912 : Chốt 13 số có 97 thưởng 7692 xu.
  @bacnholode : Chốt 10 số có 97 thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 14 số có 97 thưởng 7142 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @cachimvanganh : Chốt 13 số có 97 thưởng 7692 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 18 số có 97 thưởng 5555 xu.
  @giacatgia : Chốt 9 số có 97 thưởng 11111 xu.
  @hoahuong : Chốt 18 số có 97 thưởng 5555 xu.
  @Hoang8989 : Chốt 8 số có 97 thưởng 12500 xu.
  @hung83 : Chốt 13 số có 97 thưởng 7692 xu.
  @hyvongwin : Chốt 17 số có 97 thưởng 5882 xu.
  @LaoNong : Chốt 10 số có 97 thưởng 10000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 16 số có 97 thưởng 6250 xu.
  @thong123 : Chốt 11 số có 97 thưởng 9090 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 17 số có 97 thưởng 5882 xu.
  @anhnumberone : Chốt 13 số có 97 thưởng 7692 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 9 số có 97 thưởng 11111 xu.
  @KINGCLUB : Chốt 14 số có 97 thưởng 7142 xu.
  @khongcogihet : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @Nguyen82 : Chốt 18 số có 97 thưởng 5555 xu.
  @phuquoc : Chốt 7 số có 97 thưởng 14285 xu.
  @thichchotso : Chốt 18 số có 97 thưởng 5555 xu.
  @visaolaithe : Chốt 11 số có 97 thưởng 9090 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @EM2020 : Chốt 15 số có 97 thưởng 13333 xu.
  @amthanhmoi : Chốt 9 số có 97 thưởng 22222 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 97 thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 10 số có 97 thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Thuminh : Chốt 19 số có 97 thưởng 15789 xu.
  @thuaxongthang : Chốt 16 số có 97 thưởng 18750 xu.


  NICK- 19/05 - - 20/05 - - 21/05 -
  Thuminh07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 78 87 79 9702 20 12 21 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 9207 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 78 87 79 97
  thuaxongthang07 08 16 17 25 26 34 35 43 44 52 53 61 62 70 71 80 89 98 9902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 61 62 71 72 81 82 91 9606 15 24 33 42 49 51 58 60 67 76 79 85 88 94 97
  EM2020.................27 28 29 50 26 52 53 25 5474 75 77 80 81 83 85 87 89 91 92 95 97 98 99
  amthanhmoi.................50 52 56 57 58 5908 18 28 38 57 67 77 87 97
  bachthu3nhay.................43 44 48 49 50 5219 20 21 24 26 78 79 80 82 85 86 88 89 90 91 94 96 97 98 99
  thuhuyengirl.................52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8976 77 78 79 82 83 88 91 92 97
  danlode2k2..................................91 92 93 94 95 96 97 98 99
  soiroichot..................................79 80 83 84 86 88 89 92 93 97 98
  adayroihihi..................................88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  bachthu40..................................80 81 82 83 84 85 87 90 91 92 93 94 95 97
  hieplode..................................94 95 96 97 98 99
  hophuhotu..................................55 56 57 59 60 65 71 73 74 75 77 79 80 91 95 97
  langthangtimso..................................86 87 88 89 90 92 95 96 97 98
  mothuong..................................45 46 47 81 82 83 84 86 88 89 90 91 92 93 95 97 98 99
  mytamido..................................77 78 80 86 87 89 95 96 97 98 99
  NamAcb..................................00 01 10 11 20 21 30 31 40 41 50 60 70 80 90 97
  namtaoxb..................................79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  online..................................66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  remix..................................71 73 74 77 78 79 80 82 83 86 87 88 91 92 96 97
  saptrungtoroi..................................71 72 73 74 75 76 77 78 79 86 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  timbtd..................................02 06 76 78 79 80 81 82 84 85 87 88 89 91 96 97 98
  WIN6789..................................91 92 93 94 95 96 97 98 99
  chinhhongvan..................................08 18 28 78 89 24 10 54 90 86 56 98 17 97 79 42 30 14 65
  giahuy912..................................76 78 84 85 87 90 91 92 93 94 95 96 97
  bacnholode..................................97 84 74 64 09 54 44 34 19 24
  bietphailamsaoday..................................57 59 61 65 75 79 82 89 91 92 93 95 97 98
  binbinhn..................................40 41 42 43 44 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  cachimvanganh..................................76 86 96 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  CatLinhHD..................................01 04 07 10 11 13 14 15 16 23 24 29 31 32 33 96 97 98
  giacatgia..................................88 89 91 92 93 94 97 98 99
  hoahuong..................................42 14 51 05 60 79 95 88 86 97 77 07 68 16 59 25 40 34
  Hoang8989..................................92 93 94 95 96 97 98 99
  hung83..................................68 71 73 75 77 79 82 86 91 93 95 97 99
  hyvongwin..................................57 58 60 61 63 66 67 81 84 85 88 89 90 93 94 97 98
  LaoNong..................................87 88 89 91 92 93 94 96 97 98
  tinhyeucuatoi..................................74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  thong123..................................79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  thuyanh29..................................23 24 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  anhnumberone..................................67 70 73 76 79 82 85 88 89 91 94 97 98
  baycaobayxa..................................06 07 15 16 24 25 33 34 42 43 51 52 60 61 70 79 88 89 97 98
  DuyManh92..................................81 84 87 89 90 91 94 97 99
  KINGCLUB..................................07 17 27 37 47 57 62 67 72 77 82 87 92 97
  khongcogihet..................................92 93 94 96 97 01 03 09 10 11 12 14 15 18 19 21 23 24 27 28
  Nguyen82..................................44 99 94 49 97 79 92 29 47 74 00 11 22 33 55 66 77 88
  phuquoc..................................93 94 95 96 97 98 99
  thichchotso..................................58 59 70 71 72 73 75 76 77 79 90 91 93 94 95 97 98 99
  visaolaithe..................................97 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  XS360..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 33 34 95 96 97 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/05/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @giaosuxoay : trúng loto 40* 04* 63* thưởng 9000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 34* 43* 17* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @KQN : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 97* 14* thưởng 6000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 59* 50* thưởng 6000 xu.
  @online99 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @themelao : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @QTBT : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @thong123 : trúng loto 17* 61* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 61* 15* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 09** thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 15* 59* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 38* 61* thưởng 6000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 61* 63* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 09** thưởng 10000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 61* 04* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 17* 15* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @A3A : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @giainhat : trúng loto 92* 54* thưởng 6000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 63* 17* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 61* 14* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 15* 92* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @xosolode : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @quangninh279 : trúng loto 43* 34* 65* thưởng 18000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 38* 92* thưởng 20000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 34* 43* thưởng 12000 xu.
  @bienphong : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @kepbang : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @remix : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 19* thưởng 10000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 84* 92* thưởng 12000 xu.
  @codencodi : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 59* 07* thưởng 12000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @caligo : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @visaolaithe : trúng loto 54* 84* thưởng 30000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 59* 50* thưởng 30000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 09** thưởng 30000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @songla : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 61* 92* thưởng 18000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @kythuso : trúng loto 40* 04* 54* thưởng 36000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 63* thưởng 20000 xu.
  @co3bich : trúng loto 97* thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 84* thưởng 12000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 63* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @CSGT01 : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @AnBao : trúng loto 50* thưởng 25000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 50* thưởng 25000 xu.
  @danhxu : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @mtq : trúng loto 50* 19* thưởng 30000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tengicungduoc : Chốt 17 số có 54 thưởng 5882 xu.
  @EMGAI8864 : Chốt 12 số có 54 thưởng 8333 xu.
  @miule : Chốt 7 số có 54 thưởng 14285 xu.
  @cucaitron : Chốt 12 số có 54 thưởng 8333 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 14 số có 54 thưởng 7142 xu.
  @Mobile5G : Chốt 11 số có 54 thưởng 9090 xu.
  @songque38 : Chốt 12 số có 54 thưởng 8333 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @NOT_GOOD : Chốt 7 số có 54 thưởng 14285 xu.
  @daotet : Chốt 6 số có 54 thưởng 16666 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 12 số có 54 thưởng 8333 xu.
  @tengteng : Chốt 18 số có 54 thưởng 5555 xu.
  @vunglamebay : Chốt 6 số có 54 thưởng 16666 xu.
  @xosolode : Chốt 8 số có 54 thưởng 12500 xu.
  @A3A : Chốt 17 số có 54 thưởng 5882 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 11 số có 54 thưởng 9090 xu.
  @hongtutoan : Chốt 17 số có 54 thưởng 5882 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 15 số có 54 thưởng 6666 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 16 số có 54 thưởng 6250 xu.
  @ngocchau86 : Chốt 9 số có 54 thưởng 11111 xu.
  @vivungonsong : Chốt 16 số có 54 thưởng 6250 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 19 số có 54 thưởng 5263 xu.
  @vuquy48 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @danlode2k2 : Chốt 14 số có 54 thưởng 14285 xu.
  @giahuy912 : Chốt 15 số có 54 thưởng 13333 xu.
  @chinhhongvan : Chốt 18 số có 54 thưởng 11111 xu.
  @Nguyen82 : Chốt 20 số có 54 thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : Chốt 12 số có 54 thưởng 16666 xu.


  NICK- 21/05 - - 22/05 -
  danlode2k291 92 93 94 95 96 97 98 9904 14 24 34 44 54 62 64 72 74 82 84 92 94
  giahuy91276 78 84 85 87 90 91 92 93 94 95 96 9794 84 74 64 54 44 57 34 24 14 04 92 82 67 72
  chinhhongvan08 18 28 78 89 24 10 54 90 86 56 98 17 97 79 42 30 14 6510 01 11 12 13 14 17 18 19 57 75 51 54 45 15 25 09 59
  Nguyen8244 99 94 49 97 79 92 29 47 74 00 11 22 33 55 66 77 8800 11 22 33 44 55 66 77 88 99 24 42 54 45 04 40 59 95 09 90
  thichchotso58 59 70 71 72 73 75 76 77 79 90 91 93 94 95 97 98 9905 06 07 26 27 28 29 50 51 52 53 54
  tengicungduoc.................91 34 81 44 71 54 61 64 51 41 74 31 84 21 94 11 08
  EMGAI8864.................09 18 27 36 45 54 63 72 81 89 90 98
  miule.................36 45 54 63 72 81 90
  cucaitron.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
  HUYEN6879.................62 71 80 99 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  Mobile5G.................54 58 60 62 63 67 68 72 76 80 81
  songque38.................39 40 41 43 44 45 48 52 53 54 59 62
  Mualarung2016.................11 16 18 30 38 44 46 48 54 61 64 66 80 81 83 84 88 93 99 60
  vhg123.................37 38 40 43 49 50 51 52 54 55 56 58 59 62 65 66 70 72 74 76
  NOT_GOOD.................35 53 45 54 55 57 75
  daotet.................54 55 56 57 58 59
  locroitrungdau.................48 51 54 57 62 64 71 72 73 75 79 81
  tengteng.................04 05 06 35 36 37 38 39 40 47 50 51 52 53 54 55 56 57
  vunglamebay.................45 54 63 72 81 90
  xosolode.................27 36 45 54 63 72 81 90
  A3A.................32 41 50 69 78 87 96 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  emtapdanhlo.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70
  hongtutoan.................14 15 16 18 19 43 45 46 51 52 54 61 64 70 72 73 77
  huyenhuyen.................46 47 48 51 54 55 56 57 59 60 63 64 65 66 68
  lienquan2019.................40 43 45 47 48 54 56 57 58 63 65 66 67 68 70 74
  ngocchau86.................18 27 36 45 54 63 72 81 90
  vivungonsong.................32 34 39 40 42 43 44 49 52 54 59 61 62 64 68 69
  vungtroisohoc.................04 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54 63 64 73 74 83 84 93 94
  vuquy48.................21 43 44 46 16 51 53 54 14 56 59 61 13 63 64 66 11 68 71 73
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/05/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @dungquaonua : trúng loto 95* 89* thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 40* 07* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 16* 61* thưởng 6000 xu.
  @timbtd : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 19* 91* thưởng 6000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 67* 82** thưởng 9000 xu.
  @kemngot : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 16* 61* thưởng 6000 xu.
  @oneclick : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @online : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 72* 51* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 72* 16* thưởng 6000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 47* 40* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 95* 30** thưởng 9000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 82** thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 82** 44* thưởng 9000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 57* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @mothuong : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 16* 61* thưởng 6000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @rapbo : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 66* thưởng 5000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @anhQuanday : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 72* thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 72* thưởng 10000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 07* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 19* 91* thưởng 12000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @QTBT : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 72* 47* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @A3A : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 82** thưởng 20000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 89* 16* thưởng 12000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @VNtatthang : trúng loto 19* 91* thưởng 18000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 82** 95* thưởng 27000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 16* 61* thưởng 18000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @bienphong : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 19* thưởng 15000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 72* thưởng 9000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 19* thưởng 15000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 95* 91* thưởng 18000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 91* thưởng 15000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.
  @happyday : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @bababyby : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tamquoc : trúng loto 91* 19* 51* thưởng 36000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 40* thưởng 12000 xu.
  @songla : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 17* thưởng 12000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 95* thưởng 20000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @kythuso : trúng loto 89* thưởng 25000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 44* thưởng 25000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 16* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @mtq : trúng loto 91* 19* thưởng 36000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @LaoNong : Chốt 12 số có 72 thưởng 8333 xu.
  @mo3cang : Chốt 10 số có 72 thưởng 10000 xu.
  @giacat55 : Chốt 18 số có 72 thưởng 5555 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @danhxu : Chốt 6 số có 72 thưởng 16666 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 14 số có 72 thưởng 7142 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 8 số có 72 thưởng 12500 xu.
  @lodebatbai8x : Chốt 9 số có 72 thưởng 11111 xu.
  @OK6868 : Chốt 19 số có 72 thưởng 5263 xu.
  @phocuvangem : Chốt 17 số có 72 thưởng 5882 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @baoanh2016 : Chốt 18 số có 72 thưởng 5555 xu.
  @chosau18h : Chốt 10 số có 72 thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 15 số có 72 thưởng 6666 xu.
  @HUUHOANG : Chốt 15 số có 72 thưởng 6666 xu.
  @kyniemxua : Chốt 16 số có 72 thưởng 6250 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 18 số có 72 thưởng 5555 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tengicungduoc : Chốt 12 số có 72 thưởng 16666 xu.
  @songque38 : Chốt 18 số có 72 thưởng 11111 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 6 số có 72 thưởng 33333 xu.


  NICK- 22/05 - - 23/05 -
  tengicungduoc91 34 81 44 71 54 61 64 51 41 74 31 84 21 94 11 0848 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  songque3839 40 41 43 44 45 48 52 53 54 59 6200 01 10 19 28 29 37 38 46 47 55 64 72 73 81 82 90 91
  locroitrungdau48 51 54 57 62 64 71 72 73 75 79 8145 54 63 72 81 90
  LaoNong.................09 18 27 36 45 54 63 72 81 88 90 97
  mo3cang.................03 13 23 33 43 52 62 72 82 92
  giacat55.................78 88 98 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 03 13 23 33 43
  ptsmr.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  antamwin.................57 63 65 66 72 74 75 81 83 84 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  danhxu.................45 54 63 72 81 90
  EmLaTatCa.................68 70 71 72 80 81 82 85 88 90 91 92 95 98
  haiyen1295.................27 36 45 54 63 72 81 90
  lodebatbai8x.................61 63 64 70 72 73 79 81 82
  OK6868.................52 54 19 55 60 18 61 63 16 64 70 15 72 73 79 09 81 82 06
  phocuvangem.................16 17 72 73 74 75 76 77 79 80 82 83 84 85 86 87 89
  tuankhang1980.................65 66 67 68 69 72 74 75 76 77 81 83 84 85 86 90 92 93 94 95
  baoanh2016.................70 72 73 74 76 77 79 81 82 83 85 86 88 89 91 94 97 98
  chosau18h.................60 61 62 63 69 70 71 72 78 79
  chutichhoidong.................76 75 74 73 72 94 71 70 68 65 60 59 95 56 51 47 42 40 39 96
  HoangMinhTu.................72 82 92 04 14 24 34 44 54 11 64 74 84 94 05
  HUUHOANG.................52 62 72 82 92 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  kyniemxua.................02 03 12 13 22 23 32 33 42 43 52 53 62 72 82 92
  khongcohoiket.................00 01 02 71 72 73 74 80 81 82 83 84 90 91 92 93 96 99
  loveyouloveyou.................14 16 24 26 34 66 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 84 86 94 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/05/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @motobike : trúng loto 04* 44* thưởng 10000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 67* 76* 44* thưởng 9000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 63* 74* thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 80* 67* thưởng 10000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 74* 62* thưởng 10000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 67* 62* thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 73* 45* thưởng 6000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 64** thưởng 6000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @online99 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 80* 16* thưởng 6000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @themelao : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @remix : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @hieplode : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @danhxu : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 96* 64** thưởng 9000 xu.
  @thong123 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 44* 73* thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 64** thưởng 6000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 64** thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 44* 73* thưởng 6000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 85* 44* thưởng 6000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 76* 67* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 62* 52* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @giainhat : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 62* 73* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 41* 74* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 64** thưởng 10000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 74* 76* thưởng 6000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @XS360 : trúng loto 76* 67* 62* thưởng 18000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 87** thưởng 12000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 94* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 54* 45* thưởng 12000 xu.
  @oneclick : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 17* 41* thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 64** thưởng 12000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 64** thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @mothuong : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 54* 45* thưởng 12000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 64** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @lethuylinh : trúng loto 73* 85* thưởng 30000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 80* 74* thưởng 18000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 67* 16* thưởng 18000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 64** thưởng 18000 xu.
  @antamwin : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @QTBT : trúng loto 64** thưởng 18000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.
  @A3A : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 16* thưởng 15000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 64** 76* thưởng 27000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 73* 44* thưởng 18000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @VNtatthang : trúng loto 04* 17* thưởng 40000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 40* 04* 62* thưởng 36000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 16* 85* thưởng 40000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 16* 95* thưởng 40000 xu.
  @bababyby : trúng loto 45* 54* 41* thưởng 36000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 17* 95* thưởng 24000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 16* 85* thưởng 24000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 17* thưởng 20000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 74* 62* thưởng 24000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 67* thưởng 20000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 62* thưởng 20000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 40* 04* thưởng 24000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 67* 44* thưởng 24000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 04* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @soiroichot : trúng loto 76* 67* 62* thưởng 45000 xu.
  @songla : trúng loto 95* 67* thưởng 50000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 45* thưởng 25000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 64** thưởng 50000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 67* 76* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @kythuso : trúng loto 96* thưởng 18000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 52* thưởng 18000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 63* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @mtq : trúng loto 96* 40* thưởng 70000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thichchotso : Chốt 11 số có 66 thưởng 9090 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @hieplode : Chốt 13 số có 66 thưởng 7692 xu.
  @HoangQuanHP : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @namtaoxb : Chốt 16 số có 66 thưởng 6250 xu.
  @qtv272 : Chốt 6 số có 66 thưởng 16666 xu.
  @vivungonsong : Chốt 17 số có 66 thưởng 5882 xu.
  @Canh1102 : Chốt 18 số có 66 thưởng 5555 xu.
  @cutibatlo : Chốt 8 số có 66 thưởng 12500 xu.
  @cuunon : Chốt 16 số có 66 thưởng 6250 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 17 số có 66 thưởng 5882 xu.
  @giacatde : Chốt 9 số có 66 thưởng 11111 xu.
  @happyday : Chốt 7 số có 66 thưởng 14285 xu.
  @HUNG1959 : Chốt 16 số có 66 thưởng 6250 xu.
  @minhdiep : Chốt 14 số có 66 thưởng 7142 xu.
  @mtq : Chốt 13 số có 66 thưởng 7692 xu.
  @TotBatXe : Chốt 10 số có 66 thưởng 10000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 14 số có 66 thưởng 7142 xu.
  @Xuanphat : Chốt 10 số có 66 thưởng 10000 xu.
  @ANHBAY07 : Chốt 18 số có 66 thưởng 5555 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 15 số có 66 thưởng 6666 xu.
  @giangmobile : Chốt 12 số có 66 thưởng 8333 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @KQN : Chốt 19 số có 66 thưởng 5263 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 18 số có 66 thưởng 5555 xu.
  @xuanmoi : Chốt 19 số có 66 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @phocuvangem : Chốt 18 số có 66 thưởng 11111 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 66 thưởng 10000 xu.


  NICK- 23/05 - - 24/05 -
  phocuvangem16 17 72 73 74 75 76 77 79 80 82 83 84 85 86 87 8922 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  ptsmr70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  thichchotso.................48 57 66 75 84 93 03 12 21 30 49
  vhg123.................36 37 40 44 45 47 49 50 51 53 54 55 57 60 61 63 64 66 67 78
  hieplode.................63 65 66 70 71 72 74 75 80 81 83 84 89
  HoangQuanHP.................05 07 15 16 24 25 33 34 42 43 51 57 60 66 75 79 84 88 93 97
  namtaoxb.................44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  qtv272.................57 63 65 66 71 73
  vivungonsong.................06 16 26 35 36 45 46 55 56 65 66 75 76 85 86 95 96
  Canh1102.................00 01 02 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  cutibatlo.................64 65 66 67 68 69 80 21
  cuunon.................43 53 63 73 83 93 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  chot10trung1.................29 35 38 39 42 48 51 52 53 56 57 60 61 62 65 66 71
  giacatde.................05 07 08 61 62 64 66 67 68
  happyday.................67 66 65 64 63 62 61
  HUNG1959.................26 65 66 67 73 75 76 77 83 85 86 87 93 95 96 97
  minhdiep.................46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 94 95
  mtq.................06 16 26 36 46 56 66 72 76 82 86 92 96
  TotBatXe.................59 60 61 63 65 66 68 69 70 71
  WIN2020.................07 45 52 54 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Xuanphat.................60 61 62 63 64 65 66 68 69 55
  ANHBAY07.................22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  dacbiet99.................56 66 76 86 96 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  giangmobile.................03 07 12 16 25 34 43 52 66 75 84 93
  giaosuxoay.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  KQN.................01 02 10 11 20 29 38 39 47 48 56 57 65 66 74 75 83 84 92
  Uyennhi2019.................04 07 13 14 23 33 43 46 53 56 63 66 73 76 83 86 93 96
  xuanmoi.................66 67 69 70 71 74 75 77 78 80 84 87 89 93 94 96 97 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @danlode2k2 : trúng loto 69* 15* thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 15* 51* 84** thưởng 12000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 67* 89* thưởng 6000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 84** thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 69* 00*** thưởng 12000 xu.
  @timbtd : trúng loto 32** thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 84** 86* thưởng 9000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 74* 51* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 86* 00*** thưởng 12000 xu.
  @bienphong : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 81* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 02* 43* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 84** thưởng 10000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 96* 69* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 51* 15* thưởng 6000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 32** thưởng 10000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 00*** thưởng 9000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 81* thưởng 5000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 00*** thưởng 9000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 84** thưởng 10000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 69* 96* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 89* 43* thưởng 6000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 84** thưởng 10000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 00*** thưởng 9000 xu.
  @xosolode : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 96* 69* thưởng 6000 xu.
  @daotet : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @qtv272 : trúng loto 69* 96* 91* thưởng 18000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 15* 51* 84** thưởng 24000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 67* 32** thưởng 18000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 19* 91* thưởng 12000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 84** thưởng 12000 xu.
  @remix : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 89* 67* thưởng 12000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 69* 96* thưởng 12000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 15* 51* thưởng 12000 xu.
  @thong123 : trúng loto 00*** 86* thưởng 24000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 84** thưởng 20000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 84** thưởng 20000 xu.
  @mytamido : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 00*** thưởng 18000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @caligo : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 84** thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 15* 51* thưởng 12000 xu.
  @Emailty : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danvietanhhung : trúng loto 15* 51* 69* thưởng 27000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 32** 37* thưởng 45000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 56* 43* thưởng 18000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 15* 51* thưởng 18000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 84** thưởng 18000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 89* 74* thưởng 18000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @lethuylinh : trúng loto 74* 89* thưởng 40000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 91* 96* thưởng 40000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 37* 67* thưởng 40000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 69* 96* thưởng 24000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 00*** thưởng 36000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 84** thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @VNtatthang : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 51* 15* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @soiroichot : trúng loto 77* 91* 19* thưởng 54000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 00*** thưởng 54000 xu.
  @songla : trúng loto 37* thưởng 18000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 00*** thưởng 54000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @kythuso : trúng loto 89* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @mtq : trúng loto 19* 91* thưởng 48000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tengicungduoc : Chốt 12 số có 19 thưởng 8333 xu.
  @Nguyen82 : Chốt 12 số có 19 thưởng 8333 xu.
  @chinhhongvan : Chốt 19 số có 19 thưởng 5263 xu.
  @danhxu : Chốt 12 số có 19 thưởng 8333 xu.
  @A3A : Chốt 15 số có 19 thưởng 6666 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 10 số có 19 thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : Chốt 16 số có 19 thưởng 6250 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 16 số có 19 thưởng 6250 xu.
  @hongtutoan : Chốt 17 số có 19 thưởng 5882 xu.
  @langthangtimso : Chốt 11 số có 19 thưởng 9090 xu.
  @WIN6789 : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 14 số có 19 thưởng 7142 xu.
  @co3bich : Chốt 13 số có 19 thưởng 7692 xu.
  @connhabinh : Chốt 13 số có 19 thưởng 7692 xu.
  @consokydieu : Chốt 8 số có 19 thưởng 12500 xu.
  @chotkeo : Chốt 17 số có 19 thưởng 5882 xu.
  @kemngot : Chốt 16 số có 19 thưởng 6250 xu.
  @minhlonghn : Chốt 12 số có 19 thưởng 8333 xu.
  @motobike : Chốt 19 số có 19 thưởng 5263 xu.
  @nguyenhao2002 : Chốt 16 số có 19 thưởng 6250 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @thichlachoi : Chốt 7 số có 19 thưởng 14285 xu.
  @traucon : Chốt 19 số có 19 thưởng 5263 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 17 số có 19 thưởng 5882 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 7 số có 19 thưởng 14285 xu.
  @daiphat888 : Chốt 15 số có 19 thưởng 6666 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 19 số có 19 thưởng 5263 xu.
  @KINGTON : Chốt 18 số có 19 thưởng 5555 xu.
  @laohoathan : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @mylove279 : Chốt 17 số có 19 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @happyday : Chốt 11 số có 19 thưởng 18181 xu.
  @Canh1102 : Chốt 14 số có 19 thưởng 14285 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 14 số có 19 thưởng 14285 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 12 số có 19 thưởng 16666 xu.
  @xuanmoi : Chốt 14 số có 19 thưởng 14285 xu.


  NICK- 24/05 - - 25/05 -
  happyday67 66 65 64 63 62 6197 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  Canh110200 01 02 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8903 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 29 30
  giaosuxoay60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9968 78 88 98 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  Uyennhi201904 07 13 14 23 33 43 46 53 56 63 66 73 76 83 86 93 9616 19 21 22 24 26 29 31 32 34 36 39
  xuanmoi66 67 69 70 71 74 75 77 78 80 84 87 89 93 94 96 97 98 9901 02 04 05 07 09 10 11 13 14 16 18 19 20
  tengicungduoc.................13 14 15 19 20 21 67 69 73 74 75 76
  Nguyen82.................00 55 50 05 14 41 69 96 64 46 19 91
  chinhhongvan.................14 41 69 19 91 18 81 86 31 23 28 82 78 87 37 73 71 10 47
  danhxu.................09 19 29 39 49 59 69 79 87 89 97 99
  A3A.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34
  bachthu3nhay.................30 79 29 27 80 20 81 19 82 17
  binbinhn.................90 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 01 10 29 38 47
  HoangMinhTu.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 54 55
  hongtutoan.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 17 19 23 27 97 99
  langthangtimso.................18 19 20 58 59 60 61 62 63 64 65
  WIN6789.................08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  baoanhthu.................04 11 13 15 16 17 19 20 22 24 25 26 28 31
  co3bich.................70 33 71 73 74 19 75 79 17 80 82 16 83
  connhabinh.................17 18 19 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  consokydieu.................15 18 19 41 42 45 46 47
  chotkeo.................19 21 28 30 31 37 38 40 41 46 47 50 51 56 58 60 61
  kemngot.................18 19 60 61 63 64 66 67 68 69 80 81 83 84 86 87
  minhlonghn.................08 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26
  motobike.................19 20 21 22 73 76 78 80 81 82 85 87 89 90 91 92 94 96 98
  nguyenhao2002.................43 53 63 73 83 93 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  tinhtuoisang.................18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 38 40 47 56 59 60 61
  thichlachoi.................19 20 64 65 66 67 68
  traucon.................01 02 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  chinh1689482997.................02 20 01 10 46 64 67 76 71 17 16 61 47 14 41 19 23
  Cauamhanoi.................19 20 23 27 29 34 37
  daiphat888.................14 15 16 17 18 19 30 31 47 48 49 60 61 62 63
  Hoalanrung.................13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32
  KINGTON.................57 67 77 87 97 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99 00 10 20
  laohoathan.................00 02 11 19 20 28 37 39 46 48 54 55 63 64 72 73 81 82 90 91
  mylove279.................97 98 01 06 07 10 11 13 14 15 16 19 29 31 37 39 41
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/05/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Npt : trúng loto 39** 20* thưởng 15000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 10** 20* thưởng 15000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 91* 36* thưởng 6000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @KQN : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @oneclick : trúng loto 39** thưởng 10000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @codencodi : trúng loto 47* 31* thưởng 6000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 95* 88* thưởng 6000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @QTBT : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 36* 63* thưởng 6000 xu.
  @mothuong : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 55* 91* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 16* 20* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @traucon : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 88* 42* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 36* 63* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 51* 48* thưởng 6000 xu.
  @online : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 03** thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 91* 51* thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 36* 63* thưởng 6000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 51* 20* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @timbtd : trúng loto 36* 63* thưởng 12000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 91* 72* thưởng 12000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @kepbang : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 72* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 48* 16* thưởng 12000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 72* thưởng 6000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @xosolode : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 42* 10** thưởng 27000 xu.
  @AnBao : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 95* 91* thưởng 18000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 31* thưởng 9000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 25* 16* thưởng 18000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 48* 63* thưởng 18000 xu.
  @caligo : trúng loto 11* thưởng 9000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.
  @Emailty : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @DonaldTrump45 : trúng loto 53* thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 88* 47* thưởng 24000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 25* 88* thưởng 30000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 42* thưởng 25000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 72* thưởng 25000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 95* thưởng 15000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @tinhtuoisang : trúng loto 51* 86* thưởng 60000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 20* thưởng 18000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 55* thưởng 18000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 55* thưởng 18000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 25* thưởng 18000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 95* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @giacat55 : trúng loto 25* thưởng 35000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 48* thưởng 35000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 20* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @kythuso : trúng loto 55* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @mtq : trúng loto 47* thưởng 27000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @haiyen1295 : Chốt 16 số có 91 thưởng 6250 xu.
  @KQN : Chốt 11 số có 91 thưởng 9090 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 10 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : Chốt 17 số có 91 thưởng 5882 xu.
  @vuquy48 : Chốt 11 số có 91 thưởng 9090 xu.
  @khongcogihet : Chốt 10 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @bacnholode : Chốt 9 số có 91 thưởng 11111 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 11 số có 91 thưởng 9090 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 19 số có 91 thưởng 5263 xu.
  @EM2020 : Chốt 6 số có 91 thưởng 16666 xu.
  @girlcity : Chốt 6 số có 91 thưởng 16666 xu.
  @KINGCLUB : Chốt 7 số có 91 thưởng 14285 xu.
  @kythuso : Chốt 16 số có 91 thưởng 6250 xu.
  @khanhthu : Chốt 8 số có 91 thưởng 12500 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 14 số có 91 thưởng 7142 xu.
  @phuquoc : Chốt 19 số có 91 thưởng 5263 xu.
  @rapbo : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 11 số có 91 thưởng 9090 xu.
  @soiroichot : Chốt 10 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 6 số có 91 thưởng 16666 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @bachthu40 : Chốt 13 số có 91 thưởng 7692 xu.
  @giacmotrua : Chốt 19 số có 91 thưởng 5263 xu.
  @hophuhotu : Chốt 19 số có 91 thưởng 5263 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 11 số có 91 thưởng 9090 xu.
  @LLLucky : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @VNtatthang : Chốt 8 số có 91 thưởng 12500 xu.
  @vuanh886 : Chốt 12 số có 91 thưởng 8333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @HoangMinhTu : Chốt 8 số có 91 thưởng 25000 xu.
  @A3A : Chốt 13 số có 91 thưởng 15384 xu.
  @hongtutoan : Chốt 8 số có 91 thưởng 25000 xu.
  @chinhhongvan : Chốt 19 số có 91 thưởng 10526 xu.
  @consokydieu : Chốt 15 số có 91 thưởng 13333 xu.
  @connhabinh : Chốt 20 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 16 số có 91 thưởng 12500 xu.
  @WIN6789 : Chốt 14 số có 91 thưởng 14285 xu.
  @KINGTON : Chốt 19 số có 91 thưởng 10526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @happyday : Chốt 20 số có 91 thưởng 15000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 11 số có 91 thưởng 27272 xu.
  @xuanmoi : Chốt 10 số có 91 thưởng 30000 xu.


  NICK- 24/05 - - 25/05 - - 26/05 -
  happyday67 66 65 64 63 62 6197 09 19 29 39 49 59 69 79 89 9963 64 65 66 71 72 73 74 75 77 81 82 83 84 86 91 92 93 95 97
  Uyennhi201904 07 13 14 23 33 43 46 53 56 63 66 73 76 83 86 93 9616 19 21 22 24 26 29 31 32 34 36 3900 04 19 28 37 46 55 64 73 82 91
  xuanmoi66 67 69 70 71 74 75 77 78 80 84 87 89 93 94 96 97 98 9901 02 04 05 07 09 10 11 13 14 16 18 19 2090 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  HoangMinhTu.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 54 5501 10 29 38 47 56 65 91
  A3A.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 3480 82 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  hongtutoan.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 17 19 23 27 97 9902 11 20 39 48 73 82 91
  chinhhongvan.................14 41 69 19 91 18 81 86 31 23 28 82 78 87 37 73 71 10 4711 13 31 15 51 17 71 91 93 39 95 59 97 79 09 78 87 23 21
  consokydieu.................15 18 19 41 42 45 46 4770 71 73 78 79 80 81 82 87 88 89 91 96 98 99
  connhabinh.................17 18 19 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6901 04 11 14 21 24 31 34 41 44 51 59 61 69 71 79 81 89 91 99
  Hoalanrung.................13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 3267 68 70 71 74 77 78 81 83 87 88 89 91 92 97 98
  WIN6789.................08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 09 19 29 39 49 59 69 79 89 9976 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  KINGTON.................57 67 77 87 97 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99 00 10 2069 78 87 96 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 02 11 20 39 48
  haiyen1295..................................34 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  KQN..................................70 73 82 83 86 88 89 91 92 95 98
  lienquan2019..................................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  mo3cang..................................19 20 59 60 61 62 63 65 66 69 90 91 92 93 95 96 99
  vuquy48..................................89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  khongcogihet..................................78 79 87 89 91 95 96 97 98 99
  bacnholode..................................01 10 29 38 47 64 73 82 91
  CatLinhHD..................................89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  DuyManh92..................................00 01 10 19 28 29 37 38 46 47 55 63 64 72 73 81 82 90 91
  EM2020..................................87 89 91 95 98 99
  girlcity..................................87 91 94 95 96 97
  KINGCLUB..................................89 91 93 95 96 97 99
  kythuso..................................63 64 68 69 80 81 83 84 88 89 90 91 93 94 98 99
  khanhthu..................................82 83 91 92 93 94 95 97
  niemvuisohoc..................................66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  phuquoc..................................01 05 11 15 21 25 31 35 41 45 51 61 69 71 79 81 89 91 99
  rapbo..................................75 77 78 79 80 81 83 84 85 87 88 89 90 91 93 94 95 97 98 99
  saptrungtoroi..................................82 84 87 88 89 91 92 94 97 98 99
  soiroichot..................................41 38 90 36 33 32 31 28 91 27
  tinhyeucuatoi..................................91 93 95 96 98 99
  adayroihihi..................................78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99
  bachthu40..................................79 80 81 84 87 89 90 91 93 96 97 98 99
  giacmotrua..................................01 04 06 07 74 77 78 79 81 84 87 88 89 90 91 94 97 98 99
  hophuhotu..................................00 01 10 19 28 29 37 38 46 47 55 61 64 70 73 82 89 91 98
  kocannoinhieu..................................77 78 79 90 91 92 95 96 97 98 99
  LLLucky..................................18 19 23 24 25 62 63 64 65 68 69 71 73 74 81 83 86 91 95 96
  lode2019..................................73 74 76 77 78 79 82 83 85 86 87 88 89 91 92 94 95 96 97 98
  VNtatthang..................................88 89 91 95 96 97 98 99
  vuanh886..................................79 82 85 86 89 91 94 95 96 97 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (26/05/2023 at 19:38:50)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/05/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @danv411 : trúng loto 46* 64* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 91* 64* thưởng 10000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 88* 33* 91* thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 67* 54** thưởng 15000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 54** thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 44* 37* thưởng 6000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 54** 45* thưởng 9000 xu.
  @online99 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @danhxu : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 79* 91* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @themelao : trúng loto 54** 45* thưởng 9000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @bienphong : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 46* 64* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @remix : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 45* 54** thưởng 9000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 40* 98* thưởng 6000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 25* 67* thưởng 6000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 91* 19** thưởng 9000 xu.
  @thong123 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 64* 24* thưởng 6000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 25* 88* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @A3A : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @hung83 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 91* 19** thưởng 9000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 46* 64* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 45* 54** thưởng 9000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @X380 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 45* 54** thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 19** 91* thưởng 30000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 67* 76* 24* thưởng 18000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 33* 88* 67* thưởng 18000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 79* 46* thưởng 20000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 76* 67* 46* thưởng 18000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 88* 25* thưởng 20000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 98* 64* thưởng 20000 xu.
  @shopeone : trúng loto 54** 67* thưởng 30000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 79* 31* thưởng 12000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 64* 46* thưởng 12000 xu.
  @KQN : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 46* 64* thưởng 12000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 33* 88* thưởng 12000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @oneclick : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 24* 45* thưởng 12000 xu.
  @codencodi : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 19** 91* thưởng 18000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 54** thưởng 20000 xu.
  @Npt : trúng loto 75* thưởng 10000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @traucon : trúng loto 54** thưởng 12000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 46* 64* thưởng 12000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @online : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 76* 67* thưởng 18000 xu.
  @songque38 : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @muahe2019 : trúng loto 19** 91* 64* thưởng 48000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 19** 91* thưởng 36000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 88* thưởng 20000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 62* thưởng 20000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 45* thưởng 20000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 46* 64* thưởng 24000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 11* thưởng 12000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 19** 91* thưởng 36000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 76* 67* thưởng 24000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 43* thưởng 12000 xu.
  @Emailty : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @danvietanhhung : trúng loto 91* 40* thưởng 50000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 76* 67* thưởng 30000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 25* thưởng 15000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 44* thưởng 25000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 46* thưởng 18000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 40* 11* thưởng 36000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 25* thưởng 18000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 37* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @lodebatbai8x : trúng loto 67* 46* thưởng 70000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 40* 64* thưởng 42000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 37* thưởng 21000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 67* thưởng 35000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 19** thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @soiroichot : trúng loto 37* thưởng 24000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 43* thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @mtq : trúng loto 44* thưởng 30000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chot10trung1 : Chốt 10 số có 37 thưởng 10000 xu.
  @chotkeo : Chốt 6 số có 37 thưởng 16666 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 9 số có 37 thưởng 11111 xu.
  @giacatde : Chốt 19 số có 37 thưởng 5263 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 14 số có 37 thưởng 7142 xu.
  @LaoNong : Chốt 20 số có 37 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 37 thưởng 5000 xu.
  @nguyenhao2002 : Chốt 19 số có 37 thưởng 5263 xu.
  @traucon : Chốt 16 số có 37 thưởng 6250 xu.
  @WIN2020 : Chốt 13 số có 37 thưởng 7692 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 37 thưởng 5000 xu.
  @online99 : Chốt 9 số có 37 thưởng 11111 xu.
  @themelao : Chốt 16 số có 37 thưởng 6250 xu.
  @chiakhoathanhcong : Chốt 6 số có 37 thưởng 16666 xu.
  @giainhat : Chốt 6 số có 37 thưởng 16666 xu.
  @MY201100 : Chốt 20 số có 37 thưởng 5000 xu.
  @tamquoc : Chốt 18 số có 37 thưởng 5555 xu.
  @tuandjgj : Chốt 13 số có 37 thưởng 7692 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 17 số có 37 thưởng 5882 xu.
  @babylove : Chốt 15 số có 37 thưởng 6666 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 37 thưởng 5000 xu.
  @mothuong : Chốt 13 số có 37 thưởng 7692 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 17 số có 37 thưởng 5882 xu.
  @vunglamebay : Chốt 10 số có 37 thưởng 10000 xu.
  @X155 : Chốt 14 số có 37 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @haiyen1295 : Chốt 13 số có 37 thưởng 15384 xu.
  @khongcogihet : Chốt 15 số có 37 thưởng 13333 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 17 số có 37 thưởng 11764 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 37 thưởng 10000 xu.
  @kythuso : Chốt 15 số có 37 thưởng 13333 xu.
  @hophuhotu : Chốt 20 số có 37 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @connhabinh : Chốt 20 số có 37 thưởng 15000 xu.
  @chinhhongvan : Chốt 19 số có 37 thưởng 15789 xu.


  NICK- 25/05 - - 26/05 - - 27/05 -
  connhabinh17 18 19 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6901 04 11 14 21 24 31 34 41 44 51 59 61 69 71 79 81 89 91 9924 28 30 32 33 35 36 37 41 42 44 45 46 49 50 53 54 58 60 63
  chinhhongvan14 41 69 19 91 18 81 86 31 23 28 82 78 87 37 73 71 10 4711 13 31 15 51 17 71 91 93 39 95 59 97 79 09 78 87 23 2171 73 75 76 78 79 74 17 37 47 57 67 87 13 14 15 21 26 86
  haiyen1295.................34 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9928 31 35 37 38 41 68 69 70 71 73 74 75
  khongcogihet.................78 79 87 89 91 95 96 97 98 9923 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  CatLinhHD.................89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9917 21 23 26 27 31 33 36 37 41 43 46 47 50 51 52 53
  kocannoinhieu.................77 78 79 90 91 92 95 96 97 98 9907 09 17 19 27 29 37 39 47 49 57 59 67 69 77 79 87 89 97 99
  kythuso.................63 64 68 69 80 81 83 84 88 89 90 91 93 94 98 9927 28 29 34 37 38 39 44 47 48 49 54 57 58 59
  hophuhotu.................00 01 10 19 28 29 37 38 46 47 55 61 64 70 73 82 89 91 9832 33 35 37 03 39 41 42 44 46 48 49 60 02 62 64 66 67 69 80
  chot10trung1..................................06 15 24 37 41 50 69 78 87 96
  chotkeo..................................00 19 28 37 46 55
  dacbiet99..................................36 37 39 41 42 44 46 49 50
  giacatde..................................27 28 29 37 39 47 49 57 59 67 69 77 79 80 81 82 83 84 85
  khongcohoiket..................................36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  LaoNong..................................07 17 27 37 47 58 68 78 88 98 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  locroitrungdau..................................00 02 11 19 20 28 37 39 46 48 54 55 63 64 72 73 81 82 90 91
  nguyenhao2002..................................28 36 37 39 70 72 73 75 79 81 82 84 88 89 90 91 93 97 98
  traucon..................................37 63 65 68 73 75 81 82 83 84 86 90 91 92 93 95
  WIN2020..................................17 19 20 15 22 24 27 28 31 13 33 37 39
  vhg123..................................37 38 39 40 41 42 44 48 51 53 54 55 57 58 62 63 66 67 70 71
  online99..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38
  themelao..................................24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  chiakhoathanhcong..................................30 31 32 35 36 37
  giainhat..................................34 35 36 37 38 39
  MY201100..................................50 53 49 47 59 43 61 41 63 40 67 37 31 69 30 70 29 71 27 73
  tamquoc..................................09 19 27 29 37 39 47 49 57 59 67 69 77 79 87 89 97 99
  tuandjgj..................................12 13 14 15 16 34 35 36 37 38 39 70 71
  vietkieudanhlo..................................30 31 37 38 39 40 47 48 55 56 57 58 59 65 67 68 73
  babylove..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54
  danv411..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  mothuong..................................17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  nguyenyenlinh..................................37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 53 54 60 61
  vunglamebay..................................35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
  X155..................................02 11 19 20 28 37 39 46 48 55 64 73 82 91
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (27/05/2023 at 19:36:32)
 8. CENTER]BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/05/2023[/CENTER]

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @KINGTON : trúng loto 50* 48* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 72* 24* thưởng 10000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 59* 67* thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 76* 67* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 37* 20* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 20* 91* thưởng 6000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 89* 91* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 24* 74* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 20* 89* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 20* 71* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 71* 50* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 48* 80* thưởng 6000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @hieplode : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 39* 59* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @daotet : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 20* 71* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chotphatmot : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 72* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 50* 48* thưởng 12000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 91* 37* thưởng 12000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @danhxu : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @bienphong : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @themelao : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @A3A : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @X380 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @HoXuanHai : trúng loto 32* thưởng 15000 xu.
  @KQN : trúng loto 71* 59* thưởng 18000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 37* 80* thưởng 18000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 77* 67* thưởng 18000 xu.
  @oneclick : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @giacatde : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 83* thưởng 15000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @codencodi : trúng loto 76* 77* thưởng 18000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 27* thưởng 9000 xu.
  @Npt : trúng loto 87* thưởng 15000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 83* 20* thưởng 18000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 74* 37* thưởng 18000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @OK6868 : trúng loto 74* thưởng 25000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 91* thưởng 15000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 80* thưởng 25000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 83* 89* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @danvietanhhung : trúng loto 91* thưởng 18000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 56* thưởng 18000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 24* thưởng 18000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 76* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 89* 77* thưởng 42000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 83* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @VNtatthang : trúng loto 24* thưởng 24000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 59* 85* thưởng 48000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 83* thưởng 40000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 72* thưởng 24000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Uyennhi2019 : Chốt 18 số có 59 thưởng 5555 xu.
  @A3A : Chốt 18 số có 59 thưởng 5555 xu.
  @consokydieu : Chốt 8 số có 59 thưởng 12500 xu.
  @giacmotrua : Chốt 15 số có 59 thưởng 6666 xu.
  @mtq : Chốt 17 số có 59 thưởng 5882 xu.
  @mylove279 : Chốt 12 số có 59 thưởng 8333 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 19 số có 59 thưởng 5263 xu.
  @AffCup : Chốt 11 số có 59 thưởng 9090 xu.
  @baoanh2016 : Chốt 8 số có 59 thưởng 12500 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 10 số có 59 thưởng 10000 xu.
  @minhthong1688 : Chốt 9 số có 59 thưởng 11111 xu.
  @muahe2019 : Chốt 17 số có 59 thưởng 5882 xu.
  @muonkiemtien : Chốt 12 số có 59 thưởng 8333 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 19 số có 59 thưởng 5263 xu.
  @remix : Chốt 8 số có 59 thưởng 12500 xu.
  @songla : Chốt 8 số có 59 thưởng 12500 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 13 số có 59 thưởng 7692 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 6 số có 59 thưởng 16666 xu.
  @Covid19 : Chốt 16 số có 59 thưởng 6250 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @Mobile5G : Chốt 18 số có 59 thưởng 5555 xu.
  @VietAnhHP : Chốt 18 số có 59 thưởng 5555 xu.
  @vinamilk : Chốt 16 số có 59 thưởng 6250 xu.
  @XS360 : Chốt 16 số có 59 thưởng 6250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giacatde : Chốt 20 số có 59 thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 59 thưởng 10000 xu.
  @tamquoc : Chốt 7 số có 59 thưởng 28571 xu.
  @LaoNong : Chốt 20 số có 59 thưởng 10000 xu.
  @mothuong : Chốt 9 số có 59 thưởng 22222 xu.
  @tuandjgj : Chốt 13 số có 59 thưởng 15384 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @khongcogihet : Chốt 9 số có 59 thưởng 33333 xu.
  @hophuhotu : Chốt 18 số có 59 thưởng 16666 xu.


  NICK- 26/05 - - 27/05 - - 28/05 -
  khongcogihet78 79 87 89 91 95 96 97 98 9923 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3707 54 56 57 58 06 59 80 84
  hophuhotu00 01 10 19 28 29 37 38 46 47 55 61 64 70 73 82 89 91 9832 33 35 37 03 39 41 42 44 46 48 49 60 02 62 64 66 67 69 8043 44 45 46 47 48 20 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  giacatde.................27 28 29 37 39 47 49 57 59 67 69 77 79 80 81 82 83 84 8560 59 57 56 75 55 54 53 52 51 80 48 47 46 45 44 82 43 42 40
  vhg123.................37 38 39 40 41 42 44 48 51 53 54 55 57 58 62 63 66 67 70 7140 41 43 44 45 46 47 48 50 54 55 56 59 60 61 64 65 66 69 72
  tamquoc.................09 19 27 29 37 39 47 49 57 59 67 69 77 79 87 89 97 9958 59 69 72 79 85 04
  LaoNong.................07 17 27 37 47 58 68 78 88 98 09 19 29 39 49 59 69 79 89 9929 59 27 60 24 63 23 65 22 68 18 69 15 72 14 79 13 81 10 86
  mothuong.................17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3919 29 39 49 59 69 79 89 99
  tuandjgj.................12 13 14 15 16 34 35 36 37 38 39 70 7106 09 15 18 22 31 40 59 68 77 86 95 99
  Uyennhi2019..................................59 68 77 86 95 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98 00 19 28
  A3A..................................04 05 06 07 40 42 49 50 52 57 59 60 67 69 70 72 75 76
  consokydieu..................................52 53 54 55 56 57 58 59
  giacmotrua..................................55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  mtq..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 33 34 58 59
  mylove279..................................88 98 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  tinhtuoisang..................................51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  AffCup..................................59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  baoanh2016..................................52 53 54 55 56 57 58 59
  hoanghonxanh..................................49 55 56 59 60 61 62 63 64 65
  minhthong1688..................................19 29 39 49 59 69 79 89 99
  muahe2019..................................29 35 37 38 42 46 47 48 51 52 53 55 56 57 59 60 61
  muonkiemtien..................................33 35 39 43 11 45 49 53 55 59 63 10
  quoctrong89..................................52 55 56 58 59 60 61 64 65 67 68 69 70 73 74 76 77 78 79
  remix..................................29 39 49 59 69 79 89 99
  songla..................................58 59 60 61 62 63 64 97
  timlo2nhay..................................31 32 34 38 39 41 43 47 49 52 56 57 59
  toilatoi7x..................................06 08 15 16 44 46 47 51 52 53 55 56 59 60 61 62 64 65 68 74
  yeusohoc..................................49 59 69 79 89 99
  Covid19..................................09 19 29 39 48 49 58 59 68 69 78 79 88 89 98 99
  cucaitron..................................04 05 13 14 22 23 31 32 40 41 50 59 68 69 77 78 86 87 95 96
  chilaconso..................................04 05 13 14 22 23 31 33 40 42 51 59 67 68 76 77 85 86 94 95
  Mobile5G..................................57 58 59 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24
  VietAnhHP..................................59 60 61 62 64 70 71 72 79 80 81 82 84 89 90 91 94 99
  vinamilk..................................45 55 65 75 85 95 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  XS360..................................50 51 52 58 59 60 61 67 68 69 70 76 85 86 95 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/05/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Cauamhanoi : trúng loto 71* 65** thưởng 15000 xu.
  @kythuso : trúng loto 37* 65** thưởng 15000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 15** thưởng 6000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 91** thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 91** thưởng 10000 xu.
  @songla : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 42*** thưởng 15000 xu.
  @QTBT : trúng loto 42*** 71* thưởng 12000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 67** thưởng 10000 xu.
  @traucon : trúng loto 36* 42*** thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 42*** thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 67** 21* thưởng 9000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 15** thưởng 6000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 91** thưởng 10000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 15** thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @mothuong : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 15** thưởng 10000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 42*** thưởng 9000 xu.
  @tengteng : trúng loto 38** thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 65** thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @xosolode : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 65** thưởng 6000 xu.
  @giainhat : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 91** thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 48* 71* thưởng 12000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 15** 36* thưởng 18000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 38** thưởng 20000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 42*** 71* thưởng 24000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 15** thưởng 20000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 91** thưởng 20000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 91** thưởng 12000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 42*** thưởng 18000 xu.
  @XS360 : trúng loto 15** thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 15** thưởng 12000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 38** thưởng 20000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 78* thưởng 6000 xu.
  @daotet : trúng loto 48* 92* thưởng 12000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chotkeo : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @cuunon : trúng loto 67** thưởng 18000 xu.
  @bienphong : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @themelao : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 42*** thưởng 27000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @A3A : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 67** thưởng 18000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @HoXuanHai : trúng loto 91** thưởng 24000 xu.
  @KQN : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 37* 34* thưởng 24000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 38** thưởng 24000 xu.
  @codencodi : trúng loto 67** thưởng 24000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 48* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 67** thưởng 24000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 42*** 91** thưởng 60000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 71* thưởng 12000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 67** thưởng 40000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 91** thưởng 40000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 78* thưởng 20000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @muonkiemtien : trúng loto 38** thưởng 36000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 34* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @danvietanhhung : trúng loto 21* thưởng 21000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 42*** thưởng 105000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 21* thưởng 24000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 37* 36* thưởng 48000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @vunglamebay : trúng loto 34* thưởng 27000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @nguyenhao2002 : Chốt 18 số có 67 thưởng 5555 xu.
  @danhxu : Chốt 15 số có 67 thưởng 6666 xu.
  @KINGCLUB : Chốt 12 số có 67 thưởng 8333 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 18 số có 67 thưởng 5555 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @LLLucky : Chốt 14 số có 67 thưởng 7142 xu.
  @MY201100 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @VNtatthang : Chốt 14 số có 67 thưởng 7142 xu.
  @vuanh886 : Chốt 19 số có 67 thưởng 5263 xu.
  @ansongaymai : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 12 số có 67 thưởng 8333 xu.
  @MRNam86 : Chốt 16 số có 67 thưởng 6250 xu.
  @mrnghia : Chốt 15 số có 67 thưởng 6666 xu.
  @nonanoni : Chốt 11 số có 67 thưởng 9090 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 16 số có 67 thưởng 6250 xu.
  @toanbatbai : Chốt 17 số có 67 thưởng 5882 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 19 số có 67 thưởng 5263 xu.
  @vaobothoi : Chốt 11 số có 67 thưởng 9090 xu.
  @zozozo : Chốt 19 số có 67 thưởng 5263 xu.
  @cuocchienso : Chốt 9 số có 67 thưởng 11111 xu.
  @chosau18h : Chốt 15 số có 67 thưởng 6666 xu.
  @chungcumini : Chốt 19 số có 67 thưởng 5263 xu.
  @miule : Chốt 9 số có 67 thưởng 11111 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @thoconxinhxan : Chốt 18 số có 67 thưởng 5555 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 17 số có 67 thưởng 5882 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 18 số có 67 thưởng 5555 xu.
  @vtvcab : Chốt 14 số có 67 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giacmotrua : Chốt 6 số có 67 thưởng 33333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @mothuong : Chốt 11 số có 67 thưởng 27272 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @hophuhotu : Chốt 19 số có 67 thưởng 21052 xu.


  NICK- 26/05 - - 27/05 - - 28/05 - - 29/05 -
  hophuhotu00 01 10 19 28 29 37 38 46 47 55 61 64 70 73 82 89 91 9832 33 35 37 03 39 41 42 44 46 48 49 60 02 62 64 66 67 69 8043 44 45 46 47 48 20 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5961 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  mothuong.................17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3919 29 39 49 59 69 79 89 9967 68 69 91 92 94 95 96 97 98 99
  giacmotrua..................................55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6904 58 67 76 85 94
  nguyenhao2002...................................................12 13 14 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
  danhxu...................................................65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  KINGCLUB...................................................55 58 59 62 63 64 67 68 69 71 72 73
  bachthu3nhay...................................................26 27 28 64 65 66 67 68 69 73 75 78 82 84 87 91 93 96
  baoanhthu...................................................54 62 63 64 66 67 68 69 71 73 76 80 81 84 86 90 91 93 94 96
  LLLucky...................................................08 18 28 38 48 58 67 68 77 78 87 88 97 98
  MY201100...................................................41 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 66 67 69 71 76
  VNtatthang...................................................04 13 22 31 40 59 67 68 76 77 85 86 94 95
  vuanh886...................................................27 30 32 36 39 42 48 49 50 52 57 58 60 62 66 67 69 70 72
  ansongaymai...................................................56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 90 92 93 94 95 97 98 99
  bababyby...................................................05 07 10 14 16 48 49 50 56 58 59 61 65 66 67 68 69 70 74 76
  HUYEN6879...................................................65 67 68 69 70 76 82 85 86 92 95 96
  MRNam86...................................................47 57 67 77 87 97 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  mrnghia...................................................56 57 58 60 62 64 65 66 67 71 73 74 75 76 79
  nonanoni...................................................56 57 60 61 63 64 65 66 67 70 71
  tamhoncuada...................................................06 15 24 33 42 49 51 58 60 67 76 79 85 88 94 97
  toanbatbai...................................................36 37 39 60 61 62 64 65 66 67 69 70 71 72 74 75 76
  TTPL7986...................................................57 34 67 24 77 14 87 04 97 93 09 83 19 73 29 63 39 53 49
  vaobothoi...................................................05 10 53 54 60 63 65 67 71 74 77
  zozozo...................................................46 49 50 52 55 58 59 61 64 67 68 69 70 73 76 77 78 85 86
  cuocchienso...................................................17 27 37 47 57 67 77 87 97
  chosau18h...................................................08 18 28 38 48 57 58 67 68 77 78 87 88 97 98
  chungcumini...................................................51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  miule...................................................49 55 56 57 58 64 66 67 68
  Npt...................................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  thoconxinhxan...................................................86 85 83 82 80 79 78 77 76 75 73 72 70 69 68 67 66 65
  thuyanh29...................................................06 07 16 17 26 27 36 37 46 47 56 57 66 67 76 86 96
  ViettelDaily...................................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 67 68 69
  vtvcab...................................................65 66 67 70 73 75 76 80 83 85 87 93 96 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/05/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HUYEN6879 : trúng loto 60** 71* thưởng 15000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 40* 04* 61* thưởng 9000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 40* 04* 60** thưởng 12000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 68* 40* 04* thưởng 9000 xu.
  @online : trúng loto 96* 50** thưởng 15000 xu.
  @mtq : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 60** thưởng 10000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 40* 04* thưởng 6000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 68* 71* thưởng 6000 xu.
  @timbtd : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @oneclick : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @online99 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 71* 60** thưởng 9000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 61* 30* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 21* 85* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 07* 50** thưởng 9000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 50** 04* thưởng 9000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 50** 04* thưởng 9000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @X380 : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 60** thưởng 10000 xu.
  @consovang : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 50** thưởng 6000 xu.
  @rapbo : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 37** thưởng 10000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @traucon : trúng loto 33* 37** thưởng 30000 xu.
  @Emailty : trúng loto 68* 40* 04* thưởng 18000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 37** 33* thưởng 30000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 50** thưởng 20000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 60** thưởng 12000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 21* 37** thưởng 18000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 37** thưởng 20000 xu.
  @kepbang : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @QTBT : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @mothuong : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 50** thưởng 12000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 50** 51* thưởng 18000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 37** 62* thưởng 18000 xu.
  @tengteng : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @xosolode : trúng loto 37** thưởng 12000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 51* 50** thưởng 18000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @giainhat : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 65** thưởng 18000 xu.
  @miule : trúng loto 60** thưởng 18000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @XS360 : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 00* thưởng 15000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 37** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @cuunon : trúng loto 71* thưởng 12000 xu.
  @bienphong : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 71* 62* thưởng 24000 xu.
  @themelao : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 71* thưởng 12000 xu.
  @A3A : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @WIN6789 : trúng loto 96* 51* thưởng 30000 xu.
  @KQN : trúng loto 85* thưởng 25000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 62* 60** thưởng 45000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 62* thưởng 25000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 85* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @muonkiemtien : trúng loto 96* 61* thưởng 42000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 50** thưởng 70000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @danvietanhhung : trúng loto 50** thưởng 48000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 61* thưởng 45000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 62* thưởng 27000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @khongcogihet : Chốt 18 số có 65 thưởng 5555 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 18 số có 65 thưởng 5555 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 8 số có 65 thưởng 12500 xu.
  @online99 : Chốt 8 số có 65 thưởng 12500 xu.
  @Covid19 : Chốt 17 số có 65 thưởng 5882 xu.
  @chotkeo : Chốt 19 số có 65 thưởng 5263 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 16 số có 65 thưởng 6250 xu.
  @vunglamebay : Chốt 19 số có 65 thưởng 5263 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 16 số có 65 thưởng 6250 xu.
  @Tinhnguoicaydang30 : Chốt 10 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 15 số có 65 thưởng 6666 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 13 số có 65 thưởng 7692 xu.
  @dungquaonua : Chốt 11 số có 65 thưởng 9090 xu.
  @T8T88 : Chốt 16 số có 65 thưởng 6250 xu.
  @timbtd : Chốt 12 số có 65 thưởng 8333 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @antamwin : Chốt 18 số có 65 thưởng 5555 xu.
  @binbinhn : Chốt 17 số có 65 thưởng 5882 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 16 số có 65 thưởng 6250 xu.
  @lodebatbai8x : Chốt 15 số có 65 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @danhxu : Chốt 10 số có 65 thưởng 20000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 16 số có 65 thưởng 12500 xu.
  @vaobothoi : Chốt 14 số có 65 thưởng 14285 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 8 số có 65 thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @mothuong : Chốt 11 số có 65 thưởng 36363 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 5 NGÀY
  @hophuhotu : Chốt 19 số có 65 thưởng 26315 xu.


  NICK- 26/05 - - 27/05 - - 28/05 - - 29/05 - - 30/05 -
  hophuhotu00 01 10 19 28 29 37 38 46 47 55 61 64 70 73 82 89 91 9832 33 35 37 03 39 41 42 44 46 48 49 60 02 62 64 66 67 69 8043 44 45 46 47 48 20 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5961 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8936 38 41 43 45 47 48 49 54 56 57 58 61 63 65 66 67 69 70
  mothuong.................17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3919 29 39 49 59 69 79 89 9967 68 69 91 92 94 95 96 97 98 9949 50 52 56 61 65 69 70 74 78 80
  danhxu...................................................65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 7960 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  thuyanh29...................................................06 07 16 17 26 27 36 37 46 47 56 57 66 67 76 86 9607 10 12 14 45 46 47 50 52 54 55 56 57 60 64 65
  vaobothoi...................................................05 10 53 54 60 63 65 67 71 74 7746 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  ViettelDaily...................................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 67 68 6954 55 56 58 60 63 64 65
  khongcogihet....................................................................30 31 32 56 58 59 65 69 73 79 83 85 91 92 94 95 96 97
  CatLinhHD....................................................................00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 01 11 21 31 41 55 65 75
  tinhyeucuatoi....................................................................60 61 62 63 64 65 66 67
  online99....................................................................16 18 62 63 64 65 66 68
  Covid19....................................................................33 43 55 65 75 85 95 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  chotkeo....................................................................67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49
  Hoalanrung....................................................................07 10 12 15 16 17 53 56 60 61 62 63 65 67 70 71
  vunglamebay....................................................................39 40 43 45 47 48 49 61 63 65 66 67 68 70 72 74 75 76 77
  yeusohoc....................................................................21 22 25 27 30 31 32 34 35 37 59 61 62 65 67 68 70 72 75 76
  babylove....................................................................64 65 66 68 69 71 73 74 75 77 78 80 86 87 91 96
  Tinhnguoicaydang30....................................................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  anquanhnam....................................................................07 17 27 37 47 55 57 65 67 75 77 85 87 95 97
  danlode2k2....................................................................02 11 20 29 38 39 47 48 56 65 74 83 92
  dungquaonua....................................................................39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  T8T88....................................................................42 55 65 75 85 95 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  timbtd....................................................................96 02 92 07 83 74 16 65 56 25 47 38
  chinh1689482997....................................................................15 51 17 71 79 97 96 65 56 25 52 35 53 05 85 45 86 68 09 90
  AnBao....................................................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  antamwin....................................................................54 56 58 59 60 65 67 72 74 76 77 79 85 90 92 94 95 97
  binbinhn....................................................................63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  giangmobile....................................................................04 14 24 34 44 55 65 75 85 95 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  hatay88....................................................................36 37 38 39 50 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85
  lodebatbai8x....................................................................49 27 51 54 24 56 57 58 21 60 63 20 65 66 18
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời