PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 03/2024

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/04/2024.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 04/2024


  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày.
  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (02/04/2024 at 22:32:44) , baycaobayxa (02/04/2024 at 18:25:29) , TTPL7986 (10/04/2024 at 00:07:47) , danvietanhhung (03/04/2024 at 16:00:19) , hyvongwin (05/04/2024 at 20:19:42) , loveyouloveyou (13/04/2024 at 08:31:02) , tinhtuoisang (02/04/2024 at 23:45:12) , thuyanh29 (06/04/2024 at 08:04:03) , ViettelDaily (13/04/2024 at 04:02:47) , vietkieudanhlo (11/04/2024 at 23:16:13) , dieuanh96 (14/04/2024 at 18:25:45) , hoahuong (14/04/2024 at 06:04:20) , cutibatlo (17/04/2024 at 23:10:48) , KQN (09/04/2024 at 15:24:42) , vunglamebay (05/04/2024 at 15:21:36) , online (16/04/2024 at 01:40:15) , Emailty (02/04/2024 at 19:42:16) , co3bich (07/04/2024 at 01:55:59) , vivungonsong (04/04/2024 at 04:20:23) , mtq (04/04/2024 at 07:42:13) , BachTuoc (14/04/2024 at 04:57:45) , ngocchau86 (08/04/2024 at 03:29:25) , hieplode (05/04/2024 at 06:12:46) , mothuong (20/04/2024 at 10:10:19) , online99 (04/04/2024 at 21:40:31) , HUUHOANG (04/04/2024 at 14:19:18) , khanhthu (04/04/2024 at 00:04:31) , OKWIN (04/04/2024 at 20:31:10) , danhxu (03/04/2024 at 15:36:41) , xuanmoi (06/04/2024 at 15:41:56) , X380 (06/04/2024 at 02:49:43) , chithanh77248 (18/04/2024 at 15:08:04)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/04/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @XS360 : trúng loto 38** 83* 54* thưởng 12000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 97* 79* 42* thưởng 9000 xu.
  @AnBao : trúng loto 99* 38** thưởng 15000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 45* 33* thưởng 10000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 42* 33* thưởng 10000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 42* 02* thưởng 10000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 83* 54* 45* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 79* 97* 42* thưởng 9000 xu.
  @xoso1941 : trúng loto 09* 80* thưởng 10000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 54* 45* thưởng 6000 xu.
  @cotuong916 : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 54* 45* thưởng 6000 xu.
  @cafemuoi : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @BKP : trúng loto 59** 52* thưởng 9000 xu.
  @hongnam : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 99* 05* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 83* 38** thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 38** thưởng 10000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 05* 63* thưởng 6000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 38** 83* thưởng 9000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @traucon : trúng loto 12** thưởng 10000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 12** thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 06* 80* thưởng 6000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @hongloan : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @NgNhatAnh : trúng loto 52* 38** thưởng 9000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 38** thưởng 10000 xu.
  @antamwin : trúng loto 38** 83* thưởng 9000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @giainhat : trúng loto 38** 83* thưởng 9000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @caligo : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @TIGER88 : trúng loto 33* 52* thưởng 6000 xu.
  @themelao : trúng loto 38** 83* thưởng 9000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 06* 63* thưởng 6000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @KQN : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 38** thưởng 10000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 79* 97* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 54* 45* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 99* 63* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @QTD : trúng loto 79* 97* thưởng 6000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @online : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @picsaka : trúng loto 12** thưởng 10000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @bienphong : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 79* 97* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 59** thưởng 10000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 12** thưởng 10000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 63* 99* thưởng 6000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @timbtd : trúng loto 59** 02* thưởng 9000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Gathe6868 : trúng loto 59** thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @telewin : trúng loto 06* 80* thưởng 20000 xu.
  @thong123 : trúng loto 83* 38** thưởng 30000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 33* 38** 83* thưởng 24000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 12** thưởng 12000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @oneclick : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 54* 45* thưởng 12000 xu.
  @tiktok : trúng loto 05* 33* thưởng 12000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 02* 79* thưởng 12000 xu.
  @kepbang : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @X380 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @xuanxuanmoi : trúng loto 12** 63* thưởng 18000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @chiendau : trúng loto 12** thưởng 12000 xu.
  @sieudep : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 52* 12** thưởng 18000 xu.
  @danv411 : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @online99 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @xosolode : trúng loto 59** thưởng 20000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 79* 42* thưởng 12000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 02* 80* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 12** thưởng 20000 xu.
  @Xdaigiax4444 : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @TaiNghienLoDe : trúng loto 57* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @A3A : trúng loto 38** 83* 54* thưởng 36000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 59** thưởng 18000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 83* thưởng 15000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 54* 45* thưởng 18000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @simcamket : trúng loto 12** thưởng 18000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 10* thưởng 9000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 10* thưởng 9000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 12** thưởng 18000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 54* thưởng 15000 xu.
  @cuunon : trúng loto 59** thưởng 18000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 79* 63* thưởng 18000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 52* 59** thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Emailty : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 38** 83* thưởng 36000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 38** thưởng 40000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 83* 38** thưởng 36000 xu.
  @remix : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 10* thưởng 20000 xu.
  @Hoang_htc : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mualanh2020 : trúng loto 12** thưởng 30000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 59** 54* thưởng 45000 xu.
  @bababyby : trúng loto 83* 38** thưởng 45000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 54* thưởng 25000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @winroiwin : trúng loto 52* thưởng 18000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 54* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @ansongaymai : trúng loto 42* thưởng 55000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @allwin99 : Chốt 10 số có 52 thưởng 10000 xu.
  @LLLucky : Chốt 9 số có 52 thưởng 11111 xu.
  @babylove : Chốt 15 số có 52 thưởng 6666 xu.
  @baoanh2016 : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 16 số có 52 thưởng 6250 xu.
  @HUUHOANG : Chốt 8 số có 52 thưởng 12500 xu.
  @locphatloc : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 16 số có 52 thưởng 6250 xu.
  @qtv272 : Chốt 8 số có 52 thưởng 12500 xu.
  @thosansodep : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @vanmaymoi : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @VietAnhHP : Chốt 18 số có 52 thưởng 5555 xu.
  @xuanxuanmoi : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @WIN6789 : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @TIGER88 : Chốt 14 số có 52 thưởng 7142 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 12 số có 52 thưởng 8333 xu.
  @hoalode : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @hongnam : Chốt 6 số có 52 thưởng 16666 xu.
  @khanhthu : Chốt 11 số có 52 thưởng 9090 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 15 số có 52 thưởng 6666 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 12 số có 52 thưởng 8333 xu.
  @tuandjgj : Chốt 17 số có 52 thưởng 5882 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 18 số có 52 thưởng 5555 xu.
  @adayroihihi : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @caukeohay : Chốt 11 số có 52 thưởng 9090 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 13 số có 52 thưởng 7692 xu.
  @muahe2019 : Chốt 17 số có 52 thưởng 5882 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @NgNhatAnh : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 18 số có 52 thưởng 5555 xu.
  @picsaka : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @QTD : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @taikhoanso : Chốt 17 số có 52 thưởng 5882 xu.
  @TM201210 : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tinhtuoisang : Chốt 19 số có 52 thưởng 10526 xu.
  @amthanhmoi : Chốt 12 số có 52 thưởng 16666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @thienduong01 : Chốt 9 số có 52 thưởng 44444 xu.


  NICK- 29/03 - - 30/03 - - 31/03 - - 01/04 -
  thienduong0171 69 74 68 67 66 6504 05 14 15 24 25 34 35 44 45 54 64 67 74 77 84 87 94 9753 62 71 80 99 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 00 1940 43 45 47 50 51 52 53 54
  tinhtuoisang..................................01 02 03 07 08 09 1115 24 33 42 51 60 79 88 97 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  amthanhmoi..................................06 08 09 10 12 15 17 18 19 21 24 26 27 2836 37 38 39 41 42 43 46 51 52 53 56
  allwin99...................................................44 45 50 51 52 53 54 55 56 57
  LLLucky...................................................43 44 48 49 52 53 58 59 60
  babylove...................................................52 62 72 82 92 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  baoanh2016...................................................21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  baycaobayxa...................................................54 52 50 91 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 37 36
  HUUHOANG...................................................52 53 54 55 56 57 58 59
  locphatloc...................................................50 51 52 53 54 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  mo3cang...................................................44 45 47 48 51 52 53 54 56 57 70 71 72 74 75 79
  qtv272...................................................14 15 50 51 52 58 60 61
  thosansodep...................................................16 17 19 31 32 33 35 36 37 39 51 52 53 55 56 57 59 61 62
  vanmaymoi...................................................07 16 25 34 43 52 61 70 89 98 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  vaobothoi...................................................26 27 29 33 34 35 36 38 39 42 43 44 45 47 48 52 53 54 56
  VietAnhHP...................................................06 16 22 26 32 36 42 46 52 56 62 66 72 76 82 86 92 96
  xuanxuanmoi...................................................43 49 50 51 52 58 59 61 67 70 76 77 78 79 85 87 94 95 97
  WIN6789...................................................17 36 38 16 40 42 43 15 44 45 13 47 51 10 52 53 54 09 56
  kiep_lo_de...................................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  TIGER88...................................................25 52 49 94 99 22 02 20 39 93 79 97 59 95
  danlode2k2...................................................25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56
  hoalode...................................................08 15 17 24 26 33 35 42 44 52 53 61 62 70 71 80 89 98 99
  hongnam...................................................42 52 62 72 82 92
  khanhthu...................................................05 06 07 27 28 29 50 51 52 53 54
  khongcohoiket...................................................45 47 50 51 52 54 56 60 61 63 65 69 70 72 74
  Ronaldo7...................................................06 07 43 47 48 49 51 52 56 57 58 59
  tuandjgj...................................................04 09 12 14 22 32 42 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97
  tuankhang1980...................................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
  adayroihihi...................................................02 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92
  caukeohay...................................................51 52 56 59 61 62 68 69 71 77 78
  huyenhuyen...................................................22 32 42 52 62 72 82 92 04 14 24 34 44
  muahe2019...................................................33 34 36 37 38 39 42 43 45 46 47 48 52 54 57 60 63
  Npt...................................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  NgNhatAnh...................................................00 08 17 19 26 28 35 37 44 46 52 53 61 62 70 71 80 89 98 99
  nguyenyenlinh...................................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 97 98 99
  picsaka...................................................16 25 34 43 52 61 70 89 98 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  QTD...................................................36 37 38 19 40 41 43 45 18 46 47 49 16 50 52 54 14 55 56
  taikhoanso...................................................32 33 34 35 39 41 42 43 44 48 51 52 53 57 89 93 95
  TM201210...................................................68 67 66 62 59 58 92 57 56 52 49 48 47 46 42 39 96 38 37
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (02/04/2024 at 22:33:06) , baycaobayxa (02/04/2024 at 18:25:43) , TTPL7986 (10/04/2024 at 00:08:04) , danvietanhhung (03/04/2024 at 16:00:41) , hyvongwin (05/04/2024 at 20:20:01) , loveyouloveyou (13/04/2024 at 08:31:21) , tinhtuoisang (02/04/2024 at 23:45:25) , thuyanh29 (06/04/2024 at 08:04:24) , ViettelDaily (13/04/2024 at 04:03:03) , vietkieudanhlo (11/04/2024 at 23:16:31) , dieuanh96 (14/04/2024 at 18:26:07) , hoahuong (14/04/2024 at 06:04:40) , cutibatlo (17/04/2024 at 23:11:05) , KQN (09/04/2024 at 15:25:05) , vunglamebay (05/04/2024 at 15:21:50) , online (16/04/2024 at 01:40:36) , Emailty (02/04/2024 at 19:42:30) , co3bich (07/04/2024 at 01:56:12) , vivungonsong (04/04/2024 at 04:20:45) , mtq (04/04/2024 at 07:42:31) , BachTuoc (14/04/2024 at 04:58:08) , ngocchau86 (08/04/2024 at 03:29:42) , hieplode (05/04/2024 at 06:13:06) , mothuong (20/04/2024 at 10:10:39) , online99 (04/04/2024 at 21:40:47) , HUUHOANG (04/04/2024 at 14:19:39) , khanhthu (04/04/2024 at 00:04:51) , OKWIN (04/04/2024 at 20:31:27) , danhxu (03/04/2024 at 15:37:01) , xuanmoi (06/04/2024 at 15:42:13) , X380 (06/04/2024 at 02:49:58) , chithanh77248 (18/04/2024 at 15:08:20)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/04/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bietphailamsaoday : trúng loto 54** 02* thưởng 15000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 02* 65* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 55* 09* thưởng 10000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 62** 55* thưởng 15000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 86* 14* thưởng 6000 xu.
  @TopOne : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @rapbo : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 83* 77* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 77* 83* thưởng 6000 xu.
  @QTBT : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @nemnuong : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @VCCS : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @NamMoi2024 : trúng loto 62** thưởng 6000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @TamCa : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @kingdb : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 48* 55* thưởng 6000 xu.
  @hoalode : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 55* 06* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 35* 54** thưởng 9000 xu.
  @kemngot : trúng loto 55* 05* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 54** thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @vongtaycuaem : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 54** 06* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 29* 02* thưởng 6000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 91* 54** thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 57** thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @songla : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 91* 54** thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 57** 80* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @dacbiet99 : trúng loto 54** thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 65* 06* thưởng 12000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 02* 55* thưởng 12000 xu.
  @hongnam : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @caligo : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @themelao : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @KQN : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 54** thưởng 12000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 62** thưởng 20000 xu.
  @TIGER88 : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 54** thưởng 12000 xu.
  @xoso1941 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @bienphong : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 55* 86* thưởng 12000 xu.
  @X155 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @picsaka : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 91* 91* thưởng 12000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 29* 83* thưởng 12000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @timbtd : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 02* 29* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hoahuong : trúng loto 72* 65* thưởng 30000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @oneclick : trúng loto 86* 48* thưởng 18000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 83* thưởng 15000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.
  @tiktok : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.
  @mtq : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @thong123 : trúng loto 06* 62** thưởng 27000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 77* 09* thưởng 18000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @X380 : trúng loto 65* thưởng 15000 xu.
  @chiendau : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @sieudep : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @online99 : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 54** thưởng 18000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 49* thưởng 9000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 57** thưởng 18000 xu.
  @Xdaigiax4444 : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chithanh77248 : trúng loto 06* 48* thưởng 40000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 72* thưởng 12000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 80* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Emailty : trúng loto 55* 83* thưởng 30000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @Hoang_htc : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @mualanh2020 : trúng loto 65* 09* thưởng 60000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 02* thưởng 18000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 83* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @lethuylinh : trúng loto 83* 62** thưởng 105000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY
  @ansongaymai : trúng loto 14* thưởng 36000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @BKP : Chốt 10 số có 09 thưởng 10000 xu.
  @EM2020 : Chốt 11 số có 09 thưởng 9090 xu.
  @Gathe6868 : Chốt 10 số có 09 thưởng 10000 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 15 số có 09 thưởng 6666 xu.
  @kythuso : Chốt 15 số có 09 thưởng 6666 xu.
  @songque38 : Chốt 19 số có 09 thưởng 5263 xu.
  @tetdoclap : Chốt 6 số có 09 thưởng 16666 xu.
  @toanbatbai : Chốt 19 số có 09 thưởng 5263 xu.
  @thichdanhlode : Chốt 8 số có 09 thưởng 12500 xu.
  @X155 : Chốt 16 số có 09 thưởng 6250 xu.
  @XS360 : Chốt 17 số có 09 thưởng 5882 xu.
  @bachthu40 : Chốt 13 số có 09 thưởng 7692 xu.
  @caolamcb : Chốt 15 số có 09 thưởng 6666 xu.
  @daotet : Chốt 16 số có 09 thưởng 6250 xu.
  @GP1010 : Chốt 17 số có 09 thưởng 5882 xu.
  @hoahuong : Chốt 14 số có 09 thưởng 7142 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 8 số có 09 thưởng 12500 xu.
  @Hoang_htc : Chốt 15 số có 09 thưởng 6666 xu.
  @HoangQuanHP : Chốt 16 số có 09 thưởng 6250 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 16 số có 09 thưởng 6250 xu.
  @namtaoxb : Chốt 16 số có 09 thưởng 6250 xu.
  @nguyenhao2002 : Chốt 12 số có 09 thưởng 8333 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 14 số có 09 thưởng 7142 xu.
  @VVVPPP : Chốt 16 số có 09 thưởng 6250 xu.
  @winroiwin : Chốt 19 số có 09 thưởng 5263 xu.
  @Covid19 : Chốt 16 số có 09 thưởng 6250 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @dungquaonua : Chốt 11 số có 09 thưởng 9090 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 19 số có 09 thưởng 5263 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 19 số có 09 thưởng 5263 xu.
  @lodebatbai8x : Chốt 17 số có 09 thưởng 5882 xu.
  @numoneyee : Chốt 15 số có 09 thưởng 6666 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 17 số có 09 thưởng 5882 xu.
  @vtvcab : Chốt 16 số có 09 thưởng 6250 xu.
  @zozozo : Chốt 17 số có 09 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @baycaobayxa : Chốt 14 số có 09 thưởng 14285 xu.
  @mo3cang : Chốt 14 số có 09 thưởng 14285 xu.
  @vaobothoi : Chốt 11 số có 09 thưởng 18181 xu.
  @LLLucky : Chốt 16 số có 09 thưởng 12500 xu.
  @muahe2019 : Chốt 6 số có 09 thưởng 33333 xu.
  @taikhoanso : Chốt 15 số có 09 thưởng 13333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @tinhtuoisang : Chốt 11 số có 09 thưởng 27272 xu.


  NICK- 31/03 - - 01/04 - - 02/04 -
  tinhtuoisang01 02 03 07 08 09 1115 24 33 42 51 60 79 88 97 07 16 25 34 43 52 61 70 89 9809 19 29 39 49 59 69 79 89 96 99
  baycaobayxa.................54 52 50 91 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 37 3601 02 03 07 09 11 13 17 18 19 20 21 23 27
  mo3cang.................44 45 47 48 51 52 53 54 56 57 70 71 72 74 75 7909 18 27 36 45 54 61 63 70 72 81 89 90 98
  vaobothoi.................26 27 29 33 34 35 36 38 39 42 43 44 45 47 48 52 53 54 5609 32 33 35 36 38 41 42 44 45 47
  LLLucky.................43 44 48 49 52 53 58 59 6000 02 03 04 06 08 09 30 31 33 35 36 37 39 51 99
  muahe2019.................33 34 36 37 38 39 42 43 45 46 47 48 52 54 57 60 6308 09 10 11 12 97
  taikhoanso.................32 33 34 35 39 41 42 43 44 48 51 52 53 57 89 93 9509 18 27 36 45 53 54 62 63 71 72 80 81 90 99
  BKP..................................08 09 14 18 58 63 70 75 78 80
  EM2020..................................09 19 29 39 49 59 69 79 89 98 99
  Gathe6868..................................09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  tengteng..................................01 09 10 18 27 29 36 38 45 47 52 54 61 63 70 72 81 89 90 98
  giaosuxoay..................................00 01 02 04 06 07 09 20 22 24 25 27 28 29 51
  kythuso..................................48 20 49 50 51 52 09 54 58 59 08 60 61 62 64
  songque38..................................94 95 96 97 03 04 05 06 09 13 14 15 18 23 24 29 30 31 32
  tetdoclap..................................42 97 09 32 19 29
  toanbatbai..................................76 77 78 79 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24
  thichdanhlode..................................00 01 03 04 05 07 09 10
  X155..................................09 18 27 36 45 49 53 54 62 63 71 72 80 81 90 99
  XS360..................................09 19 29 33 39 43 49 58 59 68 69 78 79 88 89 98 99
  bachthu40..................................09 18 27 36 45 54 63 71 72 80 81 90 99
  caolamcb..................................09 18 27 36 45 53 54 62 63 71 72 80 81 90 99
  daotet..................................09 10 11 12 13 14 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68
  GP1010..................................98 99 06 07 08 09 16 17 18 19 26 27 28 29 36 37 38
  hoahuong..................................07 09 17 19 27 37 47 57 67 77 85 87 95 97
  Hoalanrung..................................07 08 09 30 31 32 33 34
  Hoang_htc..................................13 16 33 34 40 41 44 53 69 74 71 75 85 94 09
  HoangQuanHP..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 45
  langthangtimso..................................06 09 15 18 24 27 33 36 42 45 52 54 61 63 70 72 81 89 90 98
  MRNam86..................................09 18 27 36 44 45 53 54 62 63 71 72 80 81 90 99
  namtaoxb..................................00 09 19 29 39 49 58 59 68 69 78 79 88 89 98 99
  nguyenhao2002..................................03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
  ViettelDaily..................................01 02 04 07 08 09 10 13 16 17 20 22 25 26
  VVVPPP..................................41 53 62 71 80 99 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  winroiwin..................................03 09 12 18 21 27 30 36 45 49 55 58 64 70 73 82 89 91 98
  Covid19..................................09 18 27 36 43 45 52 54 61 63 70 72 81 89 90 98
  danhlolayvo..................................00 02 03 07 08 09 12 16 17 18 19 21 22 25 26 27 28 30 32 34
  dungquaonua..................................09 12 14 17 21 23 24 26 27 30 32
  kocannoinhieu..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  lamlaitudau2020..................................96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
  lodebatbai8x..................................09 19 29 35 39 45 49 57 59 67 69 77 79 87 89 97 99
  numoneyee..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
  QuocLinh88..................................04 09 13 19 22 28 31 40 59 67 68 76 77 85 86 94 95
  vtvcab..................................48 58 68 78 88 98 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  zozozo..................................37 47 57 67 77 87 97 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (02/04/2024 at 22:33:20) , TTPL7986 (10/04/2024 at 00:08:20) , danvietanhhung (03/04/2024 at 16:00:59) , hyvongwin (05/04/2024 at 20:20:16) , loveyouloveyou (13/04/2024 at 08:31:40) , tinhtuoisang (02/04/2024 at 23:45:40) , thuyanh29 (06/04/2024 at 08:04:46) , ViettelDaily (13/04/2024 at 04:03:21) , vietkieudanhlo (11/04/2024 at 23:16:46) , dieuanh96 (14/04/2024 at 18:26:28) , hoahuong (14/04/2024 at 06:04:56) , cutibatlo (17/04/2024 at 23:11:20) , KQN (09/04/2024 at 15:25:27) , vunglamebay (05/04/2024 at 15:22:08) , online (16/04/2024 at 01:40:51) , Emailty (02/04/2024 at 19:42:44) , co3bich (07/04/2024 at 01:56:32) , vivungonsong (04/04/2024 at 04:21:04) , mtq (04/04/2024 at 07:42:45) , BachTuoc (14/04/2024 at 04:58:29) , ngocchau86 (08/04/2024 at 03:30:04) , hieplode (05/04/2024 at 06:13:20) , mothuong (20/04/2024 at 10:10:55) , online99 (04/04/2024 at 21:41:01) , HUUHOANG (04/04/2024 at 14:20:01) , khanhthu (04/04/2024 at 00:05:12) , OKWIN (04/04/2024 at 20:31:48) , danhxu (03/04/2024 at 15:37:23) , xuanmoi (06/04/2024 at 15:42:29) , X380 (06/04/2024 at 02:50:18) , chithanh77248 (18/04/2024 at 15:08:38)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/04/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mylove279 : trúng loto 67* 24* thưởng 10000 xu.
  @NgNhatAnh : trúng loto 24* 11* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 09*** 17* thưởng 20000 xu.
  @Mrpupu : trúng loto 39** 93* thưởng 15000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 09*** 11* thưởng 20000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 17* 09*** thưởng 20000 xu.
  @cotuong916 : trúng loto 09*** thưởng 9000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @BKP : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @cafemuoi : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 24* 17* thưởng 6000 xu.
  @telewin : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 15* 24* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 06* 06* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 38** thưởng 10000 xu.
  @remix : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @daotet : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 22* 10* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 17* 71* thưởng 6000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @xuanxuanmoi : trúng loto 38** 15* thưởng 9000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 32** thưởng 10000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 73* 79* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 17* 71* thưởng 6000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 22* 15* thưởng 6000 xu.
  @danhxu : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 17* 71* thưởng 6000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 73* 24* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @thewatch : trúng loto 64* 09*** thưởng 12000 xu.
  @danv411 : trúng loto 09*** thưởng 15000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 39** thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 79* 38** thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @Ducnuocbeoco : trúng loto 09*** thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @taikhoanso : trúng loto 17* 71* 38** thưởng 24000 xu.
  @TopOne : trúng loto 38** thưởng 20000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @QTBT : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @VCCS : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 38** thưởng 20000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @NamMoi2024 : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @nemnuong : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @songque38 : trúng loto 64* 95* thưởng 12000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 67* 24* thưởng 12000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 32** thưởng 20000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @songla : trúng loto 09*** thưởng 30000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thienduong01 : trúng loto 15* 22* thưởng 30000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.
  @hongnam : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 09*** thưởng 45000 xu.
  @KQN : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.
  @traucon : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 95* 17* thưởng 18000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 71* 17* thưởng 18000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.
  @themelao : trúng loto 11* thưởng 9000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 38** thưởng 18000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @TIGER88 : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 17* 71* thưởng 18000 xu.
  @xoso1941 : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.
  @X155 : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @picsaka : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 95* thưởng 15000 xu.
  @timbtd : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @khongsothua : trúng loto 24* 64* thưởng 40000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 17* thưởng 20000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 38** thưởng 24000 xu.
  @oneclick : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.
  @mtq : trúng loto 64* thưởng 12000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 32** thưởng 24000 xu.
  @tiktok : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.
  @X380 : trúng loto 79* thưởng 12000 xu.
  @chiendau : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @sieudep : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 17* 24* thưởng 24000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 10* thưởng 12000 xu.
  @Xdaigiax4444 : trúng loto 09*** thưởng 60000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @LLLucky : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 17* thưởng 25000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 38** thưởng 50000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @nguyenhao2002 : trúng loto 10* thưởng 18000 xu.
  @Hoang_htc : trúng loto 67* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @mualanh2020 : trúng loto 73* thưởng 21000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 22* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @lethuylinh : trúng loto 73* thưởng 24000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mothuong : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @thong123 : Chốt 11 số có 64 thưởng 9090 xu.
  @laohoathan : Chốt 6 số có 64 thưởng 16666 xu.
  @alololo : Chốt 11 số có 64 thưởng 9090 xu.
  @anquanhnam : Chốt 19 số có 64 thưởng 5263 xu.
  @consokydieu : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @mtq : Chốt 6 số có 64 thưởng 16666 xu.
  @NamAcb : Chốt 6 số có 64 thưởng 16666 xu.
  @soiroichot : Chốt 15 số có 64 thưởng 6666 xu.
  @TotBatXe : Chốt 14 số có 64 thưởng 7142 xu.
  @adayroihihi : Chốt 18 số có 64 thưởng 5555 xu.
  @minhthong1688 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @VCCS : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 11 số có 64 thưởng 9090 xu.
  @hatay88 : Chốt 19 số có 64 thưởng 5263 xu.
  @quocanhht : Chốt 14 số có 64 thưởng 7142 xu.
  @thoconxinhxan : Chốt 16 số có 64 thưởng 6250 xu.
  @vuquy48 : Chốt 19 số có 64 thưởng 5263 xu.
  @Xdaigiax4444 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 6 số có 64 thưởng 16666 xu.
  @cothuacothang : Chốt 19 số có 64 thưởng 5263 xu.
  @chungcumini : Chốt 6 số có 64 thưởng 16666 xu.
  @giainhat : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 19 số có 64 thưởng 5263 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 12 số có 64 thưởng 8333 xu.
  @lethuylinh : Chốt 12 số có 64 thưởng 8333 xu.
  @NamMoi2024 : Chốt 19 số có 64 thưởng 5263 xu.
  @shopeone : Chốt 10 số có 64 thưởng 10000 xu.
  @tengicungduoc : Chốt 16 số có 64 thưởng 6250 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 18 số có 64 thưởng 5555 xu.
  @X380 : Chốt 15 số có 64 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @bachthu40 : Chốt 10 số có 64 thưởng 20000 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 18 số có 64 thưởng 11111 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 18 số có 64 thưởng 11111 xu.


  NICK- 02/04 - - 03/04 -
  bachthu4009 18 27 36 45 54 63 71 72 80 81 90 9955 64 73 82 91 02 11 20 39 48
  lamlaitudau202096 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1404 14 21 24 31 34 41 44 51 54 61 64 71 74 81 84 91 94
  ViettelDaily01 02 04 07 08 09 10 13 16 17 20 22 25 2624 34 44 54 64 74 84 94 05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
  mothuong.................04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  thong123.................49 50 53 54 55 57 63 64 67 69 71
  laohoathan.................60 61 62 63 64 65
  alololo.................04 08 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  anquanhnam.................56 61 64 65 67 71 73 74 76 77 83 85 86 87 91 94 95 96 97
  consokydieu.................35 38 40 42 43 59 62 64 65 68 74 80 82 83 86 88 89 92 95 98
  mtq.................52 54 55 56 61 64
  NamAcb.................02 04 60 61 62 64
  soiroichot.................83 93 04 14 24 22 34 44 54 64 74 84 94 05 15
  TotBatXe.................02 04 12 14 22 24 32 34 44 54 64 74 80 90
  adayroihihi.................54 55 60 61 62 63 64 70 71 73 80 81 82 88 89 90 91 98
  minhthong1688.................04 14 24 33 34 37 43 44 47 53 54 57 63 64 67 73 77 83 87 93
  Npt.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  VCCS.................11 15 27 31 32 37 46 50 51 55 56 60 63 64 65 67 78 82 97 73
  giahuy912.................04 14 24 34 44 54 64 74 84 93 94
  hatay88.................00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 01 10 29 38 47 59 68 77 86
  quocanhht.................36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  thoconxinhxan.................63 64 68 69 73 74 78 79 83 84 88 89 93 94 98 99
  vuquy48.................34 35 36 37 64 65 70 71 72 73 74 75 78 79 83 84 87 93 97
  Xdaigiax4444.................04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  buihung88.................64 65 66 67 68 69
  cothuacothang.................04 05 14 15 24 25 34 44 46 54 56 64 66 74 76 81 84 91 94
  chungcumini.................16 20 64 65 66 67
  giainhat.................00 01 03 04 08 56 58 62 64 65 67 68 73 76 80 82 83 85 86 92
  HoangMinhTu.................25 28 30 31 64 68 69 70 78 82 85 86 87 89 91 94 95 96 98
  HUYEN6879.................01 10 29 37 38 46 47 55 64 73 82 91
  lethuylinh.................64 65 66 67 68 69 70 79 80 89 90 99
  NamMoi2024.................10 13 16 17 19 25 26 31 34 59 61 62 64 65 68 70 71 73 74
  shopeone.................55 64 73 82 91 02 11 20 39 48
  tengicungduoc.................64 65 69 71 72 73 78 80 81 82 83 87 90 91 92 96
  toilatoi7x.................25 26 28 33 34 35 37 43 44 46 48 51 53 55 57 60 61 64 66 70
  Uyennhi2019.................00 04 13 19 22 28 31 37 40 46 55 64 72 73 81 82 90 91
  X380.................59 64 70 73 74 75 77 82 84 89 91 92 93 95 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TTPL7986 (10/04/2024 at 00:08:36) , hyvongwin (05/04/2024 at 20:20:37) , loveyouloveyou (13/04/2024 at 08:31:55) , thuyanh29 (06/04/2024 at 08:05:05) , ViettelDaily (13/04/2024 at 04:03:43) , vietkieudanhlo (11/04/2024 at 23:17:05) , dieuanh96 (14/04/2024 at 18:26:50) , hoahuong (14/04/2024 at 06:05:15) , cutibatlo (17/04/2024 at 23:11:39) , KQN (09/04/2024 at 15:25:42) , vunglamebay (05/04/2024 at 15:22:30) , online (16/04/2024 at 01:41:14) , co3bich (07/04/2024 at 01:56:54) , vivungonsong (04/04/2024 at 04:21:21) , mtq (04/04/2024 at 07:43:07) , BachTuoc (14/04/2024 at 04:58:49) , ngocchau86 (08/04/2024 at 03:30:26) , hieplode (05/04/2024 at 06:13:41) , mothuong (20/04/2024 at 10:11:15) , online99 (04/04/2024 at 21:41:15) , HUUHOANG (04/04/2024 at 14:20:15) , khanhthu (04/04/2024 at 00:05:32) , OKWIN (04/04/2024 at 20:32:08) , xuanmoi (06/04/2024 at 15:42:48) , X380 (06/04/2024 at 02:50:36) , chithanh77248 (18/04/2024 at 15:08:55)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/04/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Dodonguyen : trúng loto 03* 65** thưởng 15000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @winroiwin : trúng loto 42** 65** thưởng 12000 xu.
  @kepbang : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @giainhat : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.
  @hoalode : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 91** thưởng 10000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @simcamket : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @mothuong : trúng loto 42** thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @QTD : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 52* 88* thưởng 6000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 03* 31* thưởng 6000 xu.
  @kythuso : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @hieplode : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @xosolode : trúng loto 52* 31* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 89** thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 03* thưởng 5000 xu.
  @TaiNghienLoDe : trúng loto 91** thưởng 10000 xu.
  @KeOMienXa : trúng loto 89** thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @AoTungChao : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @cotuong916 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 65** thưởng 20000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @BKP : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 40** thưởng 12000 xu.
  @telewin : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @daotet : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 42** thưởng 12000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 42** thưởng 20000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 89** thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @Mrpupu : trúng loto 42** thưởng 20000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 91** thưởng 12000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 89** 40** thưởng 24000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 65** thưởng 20000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @shopeone : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @danhxu : trúng loto 65** thưởng 12000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 99* 86* thưởng 12000 xu.
  @giacatde : trúng loto 65** thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 42** thưởng 12000 xu.
  @AffCup : trúng loto 91** thưởng 12000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 89** thưởng 12000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 89** thưởng 20000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 57* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @QTBT : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 40** thưởng 30000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 91** thưởng 18000 xu.
  @songque38 : trúng loto 42** thưởng 18000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 42** thưởng 30000 xu.
  @NamMoi2024 : trúng loto 31* thưởng 9000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @kemngot : trúng loto 31* thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 89** thưởng 30000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 28** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @namtaoxb : trúng loto 89** thưởng 24000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 76* 42** thưởng 36000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.
  @traucon : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @hung83 : trúng loto 88* thưởng 20000 xu.
  @picsaka : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 89** thưởng 24000 xu.
  @X155 : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 52* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hoahuong : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.
  @X380 : trúng loto 42** thưởng 30000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 42** thưởng 30000 xu.
  @Xdaigiax4444 : trúng loto 90* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @LLLucky : trúng loto 91** thưởng 36000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 86* thưởng 18000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 65** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @nguyenhao2002 : trúng loto 65** 76* thưởng 63000 xu.
  @Hoang_htc : trúng loto 31* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @vhg123 : trúng loto 28** thưởng 48000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @lethuylinh : trúng loto 31* thưởng 45000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tengteng : Chốt 6 số có 89 thưởng 16666 xu.
  @BKP : Chốt 16 số có 89 thưởng 6250 xu.
  @mo3cang : Chốt 9 số có 89 thưởng 11111 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @caolamcb : Chốt 6 số có 89 thưởng 16666 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @cotuong916 : Chốt 10 số có 89 thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 8 số có 89 thưởng 12500 xu.
  @GP1010 : Chốt 17 số có 89 thưởng 5882 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 13 số có 89 thưởng 7692 xu.
  @namtaoxb : Chốt 18 số có 89 thưởng 5555 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 14 số có 89 thưởng 7142 xu.
  @picsaka : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 14 số có 89 thưởng 7142 xu.
  @T8T88 : Chốt 15 số có 89 thưởng 6666 xu.
  @telewin : Chốt 10 số có 89 thưởng 10000 xu.
  @thosansodep : Chốt 13 số có 89 thưởng 7692 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 8 số có 89 thưởng 12500 xu.
  @vtvcab : Chốt 13 số có 89 thưởng 7692 xu.
  @WIN6789 : Chốt 19 số có 89 thưởng 5263 xu.
  @X155 : Chốt 17 số có 89 thưởng 5882 xu.
  @chinhhongvan : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @KeOMienXa : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @AoTungChao : Chốt 19 số có 89 thưởng 5263 xu.
  @ANHBAY07 : Chốt 13 số có 89 thưởng 7692 xu.
  @BachTuoc : Chốt 9 số có 89 thưởng 11111 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 16 số có 89 thưởng 6250 xu.
  @giacat55 : Chốt 12 số có 89 thưởng 8333 xu.
  @giacatde : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 9 số có 89 thưởng 11111 xu.
  @minhdiep : Chốt 16 số có 89 thưởng 6250 xu.
  @sieudep : Chốt 17 số có 89 thưởng 5882 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 7 số có 89 thưởng 14285 xu.
  @vongtaycuaem : Chốt 11 số có 89 thưởng 9090 xu.
  @antamwin : Chốt 9 số có 89 thưởng 11111 xu.
  @anhnumberone : Chốt 11 số có 89 thưởng 9090 xu.
  @Canh1102 : Chốt 14 số có 89 thưởng 7142 xu.
  @chosau18h : Chốt 17 số có 89 thưởng 5882 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @hoalayon : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 18 số có 89 thưởng 5555 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @MY201100 : Chốt 9 số có 89 thưởng 11111 xu.
  @nemnuong : Chốt 17 số có 89 thưởng 5882 xu.
  @online99 : Chốt 8 số có 89 thưởng 12500 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 15 số có 89 thưởng 6666 xu.
  @xosoxmien : Chốt 16 số có 89 thưởng 6250 xu.
  @xuanmoi : Chốt 11 số có 89 thưởng 9090 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mtq : Chốt 8 số có 89 thưởng 25000 xu.
  @lethuylinh : Chốt 19 số có 89 thưởng 10526 xu.
  @NamMoi2024 : Chốt 7 số có 89 thưởng 28571 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 8 số có 89 thưởng 25000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 17 số có 89 thưởng 11764 xu.
  @Xdaigiax4444 : Chốt 20 số có 89 thưởng 10000 xu.


  NICK- 03/04 - - 04/04 -
  mtq52 54 55 56 61 6479 80 83 84 85 86 87 89
  lethuylinh64 65 66 67 68 69 70 79 80 89 90 9918 19 20 23 74 77 78 79 80 84 87 88 89 90 94 96 97 98 99
  NamMoi202410 13 16 17 19 25 26 31 34 59 61 62 64 65 68 70 71 73 7483 86 89 91 92 95 98
  toilatoi7x25 26 28 33 34 35 37 43 44 46 48 51 53 55 57 60 61 64 66 7076 78 80 82 83 85 87 89
  vuquy4834 35 36 37 64 65 70 71 72 73 74 75 78 79 83 84 87 93 9700 09 10 19 29 39 49 58 59 68 69 78 79 88 89 98 99
  Xdaigiax444404 14 24 34 44 54 64 74 84 94 09 19 29 39 49 59 69 79 89 9907 17 27 37 47 57 67 77 87 97 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  tengteng.................84 85 86 87 88 89
  BKP.................48 59 68 77 86 95 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  mo3cang.................79 80 84 88 89 93 97 98 99
  vaobothoi.................66 67 68 69 70 76 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 96 98
  caolamcb.................88 89 90 91 96 98
  kiep_lo_de.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  cotuong916.................09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  danhlolayvo.................86 87 88 89 90 91 92 98
  GP1010.................73 75 77 78 81 82 83 85 87 89 90 92 93 95 96 97 98
  huyenhuyen.................77 80 81 83 85 86 87 89 90 91 95 96 99
  namtaoxb.................22 23 24 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  nguyenyenlinh.................08 17 26 35 44 53 61 62 70 71 80 89 98 99
  picsaka.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  Ronaldo7.................66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  T8T88.................59 80 81 82 85 86 88 89 90 91 92 95 96 98 99
  telewin.................09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  thosansodep.................07 16 25 34 43 52 61 70 78 87 89 96 98
  vietkieudanhlo.................86 87 88 89 90 95 96 98
  vtvcab.................75 77 79 80 83 84 87 89 90 93 95 97 99
  WIN6789.................79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98 99
  X155.................37 47 57 67 77 87 97 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  chinhhongvan.................23 25 41 91 13 31 15 51 37 73 39 93 78 87 89 59 95 98 32 70
  KeOMienXa.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 08 18 28 38 48 58 68 78 98 19
  AoTungChao.................39 46 48 49 69 70 75 76 78 82 84 85 87 89 91 93 94 96 98
  ANHBAY07.................70 89 98 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  BachTuoc.................86 89 91 92 93 95 96 97 98
  danvietanhhung.................01 70 72 74 76 79 81 83 84 85 89 90 92 94 98 99
  giacat55.................09 19 29 39 49 59 69 79 88 89 98 99
  giacatde.................08 09 18 19 28 29 38 39 48 49 58 59 68 69 78 79 88 89 98 99
  loveyouloveyou.................19 29 39 49 59 69 79 89 99
  minhdiep.................34 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  sieudep.................73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  tamhoncuada.................34 43 52 61 70 89 98
  vongtaycuaem.................85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
  antamwin.................16 25 34 43 52 61 70 89 98
  anhnumberone.................78 79 81 82 83 85 87 88 89 91 92
  Canh1102.................84 85 86 87 88 89 90 92 94 95 96 97 98 99
  chosau18h.................85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 11
  danv411.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  dieuanh96.................75 76 77 79 80 81 82 84 85 86 87 89 90 91 92 94 95 96 97 99
  hoalayon.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 85 86 87 88 89
  lode2019.................79 89 99 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32 42
  luonluontop1.................61 62 63 64 66 68 69 70 78 80 81 82 84 86 87 88 89 90 96 98
  mrpts.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  MY201100.................81 82 83 84 85 86 87 88 89
  nemnuong.................39 48 59 68 77 86 95 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  online99.................82 83 85 89 91 92 94 97
  quoctrong89.................79 80 83 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  xosoxmien.................49 52 61 70 89 98 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  xuanmoi.................89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TTPL7986 (10/04/2024 at 00:08:53) , hyvongwin (05/04/2024 at 20:20:50) , loveyouloveyou (13/04/2024 at 08:32:09) , thuyanh29 (06/04/2024 at 08:05:23) , ViettelDaily (13/04/2024 at 04:04:01) , vietkieudanhlo (11/04/2024 at 23:17:19) , dieuanh96 (14/04/2024 at 18:27:10) , hoahuong (14/04/2024 at 06:05:32) , cutibatlo (17/04/2024 at 23:11:59) , KQN (09/04/2024 at 15:25:59) , vunglamebay (05/04/2024 at 15:22:46) , online (16/04/2024 at 01:41:31) , co3bich (07/04/2024 at 01:57:08) , BachTuoc (14/04/2024 at 04:59:09) , ngocchau86 (08/04/2024 at 03:30:39) , hieplode (05/04/2024 at 06:13:57) , mothuong (20/04/2024 at 10:11:31) , online99 (04/04/2024 at 21:41:29) , OKWIN (04/04/2024 at 20:32:25) , xuanmoi (06/04/2024 at 15:43:09) , X380 (06/04/2024 at 02:50:50) , chithanh77248 (18/04/2024 at 15:09:10)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/04/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Uyennhi2019 : trúng loto 34* 10** thưởng 15000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 05* 91* 19** thưởng 12000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 19** 91* 15* thưởng 12000 xu.
  @VIPER12A : trúng loto 11* 66* thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @oneclick : trúng loto 91* 19** thưởng 9000 xu.
  @TopOne : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 69* 10** thưởng 9000 xu.
  @A3A : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @chiendau : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @cafemuoi : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 97* 19** thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @KQN : trúng loto 99* 11* thưởng 6000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 34* 15* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 19** thưởng 10000 xu.
  @hongnam : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @kingdb : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @sieudep : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 06* 25* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @xuanxuanmoi : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 19** 91* thưởng 9000 xu.
  @themelao : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 25* 97* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 15* 92* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @vuivuithoi : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @hongloan : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @online99 : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @timbtd : trúng loto 19** 91* thưởng 9000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 91* 19** thưởng 9000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @vongtaycuaem : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @HA86 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @online : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 34* 33* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @Gathe6868 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 34* 33* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @Ducnuocbeoco : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @dacbiet99 : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @winroiwin : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 91* 19** thưởng 18000 xu.
  @hoalode : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 92* 99* thưởng 12000 xu.
  @miule : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @mytamido : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @hieplode : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 89* 92* thưởng 12000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 66* thưởng 10000 xu.
  @AoTungChao : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danlode2k2 : trúng loto 19** 91* 15* thưởng 36000 xu.
  @cotuong916 : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @telewin : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 72* thưởng 9000 xu.
  @BKP : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 06* 99* thưởng 18000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 25* 92* thưởng 18000 xu.
  @Mrpupu : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 72* thưởng 15000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 91* thưởng 15000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 19** 91* thưởng 27000 xu.
  @danhxu : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @AffCup : trúng loto 33* 25* thưởng 18000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @QTBT : trúng loto 19** 91* 69* thưởng 48000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 05* thưởng 20000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 97* thưởng 12000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 06* thưởng 12000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 65* thưởng 20000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 91* 19** thưởng 36000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 15* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @picsaka : trúng loto 34* 05* thưởng 50000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 25* thưởng 25000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 72* thưởng 25000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 33* 05* thưởng 30000 xu.
  @traucon : trúng loto 25* thưởng 15000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 25* thưởng 15000 xu.
  @X155 : trúng loto 25* thưởng 15000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @hoahuong : trúng loto 15* thưởng 18000 xu.
  @X380 : trúng loto 92* thưởng 18000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 33* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Covid19 : trúng loto 06* thưởng 35000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 11* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @vhg123 : trúng loto 92* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @lethuylinh : trúng loto 34* thưởng 30000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Npt : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @cothuacothang : Chốt 14 số có 66 thưởng 7142 xu.
  @Covid19 : Chốt 6 số có 66 thưởng 16666 xu.
  @chungcumini : Chốt 13 số có 66 thưởng 7692 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 6 số có 66 thưởng 16666 xu.
  @khanhthu : Chốt 16 số có 66 thưởng 6250 xu.
  @langthangtimso : Chốt 16 số có 66 thưởng 6250 xu.
  @lodebatbai8x : Chốt 19 số có 66 thưởng 5263 xu.
  @amthanhmoi : Chốt 18 số có 66 thưởng 5555 xu.
  @thong123 : Chốt 17 số có 66 thưởng 5882 xu.
  @A3A : Chốt 16 số có 66 thưởng 6250 xu.
  @AffCup : Chốt 16 số có 66 thưởng 6250 xu.
  @consovang : Chốt 13 số có 66 thưởng 7692 xu.
  @cutibatlo : Chốt 13 số có 66 thưởng 7692 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 13 số có 66 thưởng 7692 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 18 số có 66 thưởng 5555 xu.
  @giangmobile : Chốt 9 số có 66 thưởng 11111 xu.
  @HoXuanHai : Chốt 19 số có 66 thưởng 5263 xu.
  @LaoNong : Chốt 8 số có 66 thưởng 12500 xu.
  @muonkiemtien : Chốt 15 số có 66 thưởng 6666 xu.
  @oneclick : Chốt 13 số có 66 thưởng 7692 xu.
  @VNtatthang : Chốt 17 số có 66 thưởng 5882 xu.
  @caligo : Chốt 13 số có 66 thưởng 7692 xu.
  @hung83 : Chốt 16 số có 66 thưởng 6250 xu.
  @mrnghia : Chốt 18 số có 66 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @BKP : Chốt 19 số có 66 thưởng 10526 xu.
  @caolamcb : Chốt 19 số có 66 thưởng 10526 xu.
  @WIN6789 : Chốt 19 số có 66 thưởng 10526 xu.
  @giacat55 : Chốt 15 số có 66 thưởng 13333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @toilatoi7x : Chốt 17 số có 66 thưởng 17647 xu.


  NICK- 03/04 - - 04/04 - - 05/04 -
  toilatoi7x25 26 28 33 34 35 37 43 44 46 48 51 53 55 57 60 61 64 66 7076 78 80 82 83 85 87 8921 24 30 31 36 40 41 42 45 48 49 50 51 54 60 63 66
  BKP.................48 59 68 77 86 95 07 16 25 34 43 52 61 70 89 9811 21 31 41 55 65 75 85 95 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  caolamcb.................88 89 90 91 96 9824 34 44 54 64 74 84 94 06 16 26 36 02 46 56 66 76 86 96
  WIN6789.................79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98 9951 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  giacat55.................09 19 29 39 49 59 69 79 88 89 98 9919 60 61 62 63 64 66 67 68 70 71 72 73 75 76
  Npt..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  cothuacothang..................................46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Covid19..................................00 62 65 66 67 69
  chungcumini..................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
  HoangMinhTu..................................64 65 66 67 68 69
  khanhthu..................................47 56 65 74 83 92 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93
  langthangtimso..................................24 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  lodebatbai8x..................................38 40 44 45 46 47 48 54 56 57 62 63 64 65 66 68 71 72 73
  amthanhmoi..................................02 08 11 17 20 26 35 39 44 48 53 57 65 66 74 75 83 92
  thong123..................................36 37 60 62 63 66 67 70 72 73 76 77 90 92 93 96 97
  A3A..................................64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  AffCup..................................86 39 76 66 56 46 36 49 26 16 06 94 59 84 74 64
  consovang..................................66 67 68 69 71 76 79 81 86 89 91 96 99
  cutibatlo..................................66 69 70 79 80 82 89 91 93 96 97 98 99
  danhnhothoi..................................58 61 62 64 65 66 68 91 92 94 95 96 98
  DuyManh92..................................06 16 21 26 31 36 41 46 54 56 64 66 74 76 84 86 94 96
  giangmobile..................................07 08 09 30 31 32 64 65 66
  HoXuanHai..................................18 19 25 27 47 48 49 52 54 55 60 61 62 63 64 65 66 67 68
  LaoNong..................................52 54 57 58 61 64 66 67
  muonkiemtien..................................65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  oneclick..................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 78 87 96
  VNtatthang..................................06 16 26 32 36 42 46 55 56 65 66 75 76 85 86 95 96
  caligo..................................47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  hung83..................................07 17 27 37 44 47 56 57 66 67 76 77 86 87 96 97
  mrnghia..................................52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TTPL7986 (10/04/2024 at 00:09:11) , hyvongwin (05/04/2024 at 20:21:04) , loveyouloveyou (13/04/2024 at 08:32:31) , thuyanh29 (06/04/2024 at 08:05:42) , ViettelDaily (13/04/2024 at 04:04:14) , vietkieudanhlo (11/04/2024 at 23:17:38) , dieuanh96 (14/04/2024 at 18:27:25) , hoahuong (14/04/2024 at 06:05:46) , cutibatlo (17/04/2024 at 23:12:15) , KQN (09/04/2024 at 15:26:21) , online (16/04/2024 at 01:41:54) , co3bich (07/04/2024 at 01:57:28) , BachTuoc (14/04/2024 at 04:59:27) , ngocchau86 (08/04/2024 at 03:30:56) , mothuong (20/04/2024 at 10:11:46) , xuanmoi (06/04/2024 at 15:43:30) , X380 (06/04/2024 at 02:51:12) , chithanh77248 (18/04/2024 at 15:09:26)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/04/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @shopeone : trúng loto 98** 83* thưởng 15000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 50* 05* 98** thưởng 12000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 12* 21* 23* thưởng 9000 xu.
  @bienphong : trúng loto 42* 98** 89* thưởng 12000 xu.
  @antamwin : trúng loto 50* 21* thưởng 10000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 99* 71*** thưởng 20000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 46* 98** thưởng 9000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 71*** thưởng 15000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 21* 12* thưởng 6000 xu.
  @Hoang_htc : trúng loto 42* 43* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @NamMoi2024 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 21* 12* thưởng 6000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 71*** thưởng 9000 xu.
  @tiktok : trúng loto 98** thưởng 10000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 83* 71*** thưởng 12000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 71*** 20* thưởng 12000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 50* 05* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 95* 59* thưởng 6000 xu.
  @TamCa : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @giainhat : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @Xdaigiax4444 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @thong123 : trúng loto 83* 42* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 98** 89* thưởng 9000 xu.
  @remix : trúng loto 71*** thưởng 15000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 71*** thưởng 9000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @TIGER88 : trúng loto 08* 03* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 98** 89* thưởng 9000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @xoso1941 : trúng loto 12* 21* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 59* 95* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @kythuso : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 98** 89* thưởng 9000 xu.
  @songla : trúng loto 05* 50* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 89* 98** thưởng 9000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 71*** thưởng 9000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 21* 12* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 98** 89* thưởng 9000 xu.
  @xosolode : trúng loto 98** thưởng 6000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @KeOMienXa : trúng loto 98** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chotphatmot : trúng loto 83* 20* thưởng 20000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 89* 98** 99* thưởng 24000 xu.
  @Emailty : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @A3A : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @mtq : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @bababyby : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @hongnam : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @chiendau : trúng loto 71*** thưởng 18000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 71*** thưởng 18000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 01* thưởng 6000 xu.
  @cafemuoi : trúng loto 12* 21* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 71*** thưởng 30000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 21* 12* thưởng 12000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 98** thưởng 20000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 46* 59* thưởng 12000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 59* 95* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @KQN : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 21* 48* thưởng 12000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 71*** thưởng 18000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 98** 89* thưởng 18000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 98** thưởng 20000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @hongloan : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @themelao : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @vuivuithoi : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @timbtd : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Npt : trúng loto 12* 21* thưởng 30000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 83* 99* thưởng 18000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 71*** 43* thưởng 36000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @miule : trúng loto 61* 83* thưởng 18000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @BKP : trúng loto 71*** thưởng 36000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 21* 43* thưởng 24000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 46* thưởng 20000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 20* thưởng 12000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 48* thưởng 12000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 99* 71*** thưởng 48000 xu.
  @Mrpupu : trúng loto 61* thưởng 20000 xu.
  @danhxu : trúng loto 48* thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 71*** thưởng 36000 xu.
  @AffCup : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @QTBT : trúng loto 42* thưởng 25000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 05* thưởng 25000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 05* thưởng 25000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 50* thưởng 25000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 20* 99* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chinnamco : trúng loto 99* 50* 05* thưởng 54000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 43* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @winbigwin : trúng loto 99* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @Covid19 : trúng loto 99* 43* thưởng 48000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @vhg123 : trúng loto 50* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @lethuylinh : trúng loto 98** thưởng 66000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mtq : Chốt 8 số có 12 thưởng 12500 xu.
  @lethuylinh : Chốt 15 số có 12 thưởng 6666 xu.
  @namtaoxb : Chốt 10 số có 12 thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 9 số có 12 thưởng 11111 xu.
  @T8T88 : Chốt 6 số có 12 thưởng 16666 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 19 số có 12 thưởng 5263 xu.
  @quocanhht : Chốt 18 số có 12 thưởng 5555 xu.
  @telewin : Chốt 17 số có 12 thưởng 5882 xu.
  @thoconxinhxan : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 14 số có 12 thưởng 7142 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @VCCS : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : Chốt 2 số có 12 thưởng 50000 xu.
  @ansongaymai : Chốt 14 số có 12 thưởng 7142 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 19 số có 12 thưởng 5263 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 6 số có 12 thưởng 16666 xu.
  @HaoNam22 : Chốt 13 số có 12 thưởng 7692 xu.
  @kingdb : Chốt 17 số có 12 thưởng 5882 xu.
  @KINGTON : Chốt 10 số có 12 thưởng 10000 xu.
  @OK6868 : Chốt 12 số có 12 thưởng 8333 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 16 số có 12 thưởng 6250 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @chinnamco : Chốt 18 số có 12 thưởng 5555 xu.
  @chithanh77248 : Chốt 16 số có 12 thưởng 6250 xu.
  @QTBT : Chốt 15 số có 12 thưởng 6666 xu.
  @vinnanet : Chốt 15 số có 12 thưởng 6666 xu.
  @vivungonsong : Chốt 15 số có 12 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @cothuacothang : Chốt 12 số có 12 thưởng 16666 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 12 thưởng 10000 xu.
  @caligo : Chốt 6 số có 12 thưởng 33333 xu.
  @consovang : Chốt 12 số có 12 thưởng 16666 xu.
  @khanhthu : Chốt 11 số có 12 thưởng 18181 xu.
  @muonkiemtien : Chốt 15 số có 12 thưởng 13333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @WIN6789 : Chốt 15 số có 12 thưởng 20000 xu.


  NICK- 04/04 - - 05/04 - - 06/04 -
  WIN678979 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98 9951 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34
  cothuacothang.................46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6903 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
  Npt.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  caligo.................47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6908 12 68 71 74 75
  consovang.................66 67 68 69 71 76 79 81 86 89 91 96 9909 12 14 16 18 20 21 22 23 24 25 26
  khanhthu.................47 56 65 74 83 92 02 11 20 39 48 57 66 75 84 9357 62 12 65 66 11 67 68 69 10 71
  muonkiemtien.................65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9901 04 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22
  mtq..................................12 13 16 17 19 21 26 29
  lethuylinh..................................01 03 08 10 11 12 14 17 19 21 23 26 28 29 30
  namtaoxb..................................02 12 22 32 42 51 61 71 81 91
  loveyouloveyou..................................52 76 42 32 86 22 12 02 96
  T8T88..................................10 11 12 13 14 15
  dieuanh96..................................08 12 18 22 28 32 38 42 48 56 58 66 68 76 78 86 88 96 98
  quocanhht..................................02 05 12 15 22 25 32 35 42 45 52 62 72 79 82 89 92 99
  telewin..................................01 05 09 10 11 12 14 18 19 21 28 29 38 39 41 45 48
  thoconxinhxan..................................54 63 72 81 90 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 03 12 21 30 49
  vietkieudanhlo..................................02 06 12 16 22 26 32 36 42 46 55 56 65 66 75 76 85 86 95 96
  zozozo..................................03 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  danv411..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  VCCS..................................08 12 13 17 18 21 28 31 49 59 60 63 71 80 81 82 83 94 95 87
  minhquang2016..................................11 12
  ansongaymai..................................66 75 84 93 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94
  bietphailamsaoday..................................04 12 13 21 22 30 31 40 49 58 59 67 68 76 77 85 86 94 95
  DAIPHAT88..................................90 02 12 22 32 42
  HaoNam22..................................30 17 21 26 12 03 35 93 44 84 53 75 66
  kingdb..................................03 09 12 16 17 18 19 21 25 26 27 28 30 34 35 98 99
  KINGTON..................................08 09 10 11 12 13 17 18 19 40
  OK6868..................................02 03 08 11 12 14 17 19 20 21 23 26
  timlo2nhay..................................49 95 05 30 14 21 23 12 32 41 03 50 92 69 83 78
  TLong888..................................01 06 10 12 15 17 21 23 26 28 32 37 51 56 71 73 76 78 82 87
  chinnamco..................................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 03 13 23 33 43 53 63 73
  chithanh77248..................................02 03 08 09 12 13 18 19 20 21 22 23 25 26 27 99
  QTBT..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 15 16 17 22
  vinnanet..................................04 07 12 14 24 34 44 54 64 73 74 83 84 93 94
  vivungonsong..................................56 65 74 83 92 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TTPL7986 (10/04/2024 at 00:09:30) , loveyouloveyou (13/04/2024 at 08:32:47) , ViettelDaily (13/04/2024 at 04:04:31) , vietkieudanhlo (11/04/2024 at 23:17:57) , dieuanh96 (14/04/2024 at 18:27:44) , hoahuong (14/04/2024 at 06:06:02) , cutibatlo (17/04/2024 at 23:12:30) , KQN (09/04/2024 at 15:26:37) , online (16/04/2024 at 01:42:10) , co3bich (07/04/2024 at 01:57:50) , BachTuoc (14/04/2024 at 04:59:44) , ngocchau86 (08/04/2024 at 03:31:11) , mothuong (20/04/2024 at 10:12:05) , chithanh77248 (18/04/2024 at 15:09:44)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/04/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @CSGT01 : trúng loto 34* 69** thưởng 15000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 32* 65* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 50* 74* thưởng 10000 xu.
  @telewin : trúng loto 17* 37* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 37* 34* thưởng 6000 xu.
  @winroiwin : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @hoalode : trúng loto 34* 61* thưởng 6000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 96* 69** thưởng 9000 xu.
  @traucon : trúng loto 00* 37* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @rapbo : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @xuanxuanmoi : trúng loto 69** thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 69** 96* thưởng 9000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 97* 61* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 25* 24** thưởng 9000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 74* 00* thưởng 6000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @nemnuong : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @NgNhatAnh : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 96* 69** thưởng 9000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @daotet : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @picsaka : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @vongtaycuaem : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @QTD : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 44* 50* thưởng 6000 xu.
  @HA86 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 44* 34* thưởng 6000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 74* 72* thưởng 6000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @hieplode : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @online : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @mothuong : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 69** thưởng 10000 xu.
  @Gathe6868 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 37* 61* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @TaiNghienLoDe : trúng loto 18* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 44* 37* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @CatLinhHD : trúng loto 65* 69** thưởng 30000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 24** thưởng 12000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 61* 39* thưởng 12000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @NamMoi2024 : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 24** thưởng 20000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 96* 69** thưởng 18000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 24** 25* thưởng 18000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 69** thưởng 12000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @TamCa : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 69** thưởng 12000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 69** thưởng 20000 xu.
  @shopeone : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 24** thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 61* 72* thưởng 12000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @TIGER88 : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @xoso1941 : trúng loto 96* 69** thưởng 18000 xu.
  @songla : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 74* 72* thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 69** thưởng 12000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @xosolode : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 69** 65* thưởng 18000 xu.
  @antamwin : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 69** 96* thưởng 18000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 96* 69** thưởng 18000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @A3A : trúng loto 24** thưởng 18000 xu.
  @cafemuoi : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 65* thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 17* 96* thưởng 18000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.
  @themelao : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @vuivuithoi : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @hongloan : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 72* thưởng 15000 xu.
  @girlcity : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vtvcab : trúng loto 65* thưởng 20000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 72* thưởng 20000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 17* thưởng 12000 xu.
  @miule : trúng loto 17* thưởng 12000 xu.
  @Npt : trúng loto 39* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @KINGTON : trúng loto 39* thưởng 15000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 00* thưởng 15000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 44* thưởng 25000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.
  @danhxu : trúng loto 17* thưởng 25000 xu.
  @AffCup : trúng loto 72* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @adayroihihi : trúng loto 61* thưởng 18000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 34* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chinnamco : trúng loto 72* thưởng 21000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 34* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @winbigwin : trúng loto 44* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @vhg123 : trúng loto 39* thưởng 33000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY
  @lethuylinh : trúng loto 44* thưởng 36000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @giacat55 : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 17 số có 74 thưởng 5882 xu.
  @A3A : Chốt 17 số có 74 thưởng 5882 xu.
  @AffCup : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 13 số có 74 thưởng 7692 xu.
  @lodebatbai8x : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @minhthong1688 : Chốt 14 số có 74 thưởng 7142 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 18 số có 74 thưởng 5555 xu.
  @consokydieu : Chốt 17 số có 74 thưởng 5882 xu.
  @xosoxmien : Chốt 14 số có 74 thưởng 7142 xu.
  @allwin99 : Chốt 14 số có 74 thưởng 7142 xu.
  @bacnholode : Chốt 18 số có 74 thưởng 5555 xu.
  @baoanhthu : Chốt 19 số có 74 thưởng 5263 xu.
  @CSGT01 : Chốt 10 số có 74 thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 6 số có 74 thưởng 16666 xu.
  @hoahuong : Chốt 7 số có 74 thưởng 14285 xu.
  @khongsothua : Chốt 7 số có 74 thưởng 14285 xu.
  @numoneyee : Chốt 19 số có 74 thưởng 5263 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 12 số có 74 thưởng 8333 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 17 số có 74 thưởng 5882 xu.
  @Emailty : Chốt 9 số có 74 thưởng 11111 xu.
  @Hoang8989 : Chốt 19 số có 74 thưởng 5263 xu.
  @HOANGPH : Chốt 12 số có 74 thưởng 8333 xu.
  @hoisohoc : Chốt 18 số có 74 thưởng 5555 xu.
  @KINGCLUB : Chốt 9 số có 74 thưởng 11111 xu.
  @kyniemxua : Chốt 19 số có 74 thưởng 5263 xu.
  @kythuso : Chốt 18 số có 74 thưởng 5555 xu.
  @MRNam86 : Chốt 17 số có 74 thưởng 5882 xu.
  @OKWIN : Chốt 19 số có 74 thưởng 5263 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @xoso1941 : Chốt 18 số có 74 thưởng 5555 xu.
  @xosolode : Chốt 15 số có 74 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @TLong888 : Chốt 20 số có 74 thưởng 10000 xu.
  @HaoNam22 : Chốt 12 số có 74 thưởng 16666 xu.
  @QTBT : Chốt 7 số có 74 thưởng 28571 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 12 số có 74 thưởng 16666 xu.
  @chinnamco : Chốt 20 số có 74 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @WIN6789 : Chốt 14 số có 74 thưởng 28571 xu.


  NICK- 04/04 - - 05/04 - - 06/04 - - 07/04 -
  WIN678979 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98 9951 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 3459 60 65 67 72 74 76 77 79 85 90 92 94 95
  TLong888..................................01 06 10 12 15 17 21 23 26 28 32 37 51 56 71 73 76 78 82 8720 23 24 25 28 29 32 37 42 47 52 57 70 73 74 75 78 79 82 87
  HaoNam22..................................30 17 21 26 12 03 35 93 44 84 53 75 6669 70 72 74 77 78 81 83 86 87 90 96
  QTBT..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 15 16 17 2261 62 67 70 71 72 74
  timlo2nhay..................................49 95 05 30 14 21 23 12 32 41 03 50 92 69 83 7807 20 22 24 65 66 67 70 72 74 75 76
  chinnamco..................................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 03 13 23 33 43 53 63 7353 54 55 56 60 63 64 65 70 73 74 80 82 83 84 90 91 92 93 94
  giacat55...................................................73 74 76 77 78 79 82 83 84 86 87 88 89 92 93 94 96 97 98 99
  ViettelDaily...................................................33 34 39 40 43 45 47 49 54 57 59 60 63 65 67 70 74
  A3A...................................................04 14 24 32 34 42 44 52 54 62 64 72 74 82 84 92 94
  AffCup...................................................21 24 25 28 29 65 67 70 73 74 76 82 83 84 85 89 91 92 94 98
  danvietanhhung...................................................08 30 32 33 34 35 37 38 74 76 78 79 91
  lodebatbai8x...................................................49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 65 66 74 75 79 83 84 88
  minhthong1688...................................................60 65 66 69 74 75 78 79 83 84 88 92 93 96
  quoctrong89...................................................29 32 37 65 69 72 73 74 75 78 82 84 87 90 91 92 93 96
  consokydieu...................................................33 35 73 74 75 76 77 78 79 80 84 87 88 93 96 97 99
  xosoxmien...................................................67 69 70 71 72 73 74 76 78 81 85 87 91 96
  allwin99...................................................13 15 20 22 24 25 27 70 72 74 75 77 81 83
  bacnholode...................................................64 65 66 69 70 73 74 80 83 84 89 90 91 92 93 96 98 99
  baoanhthu...................................................71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  CSGT01...................................................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  chidanh1con...................................................70 71 72 73 74 75
  hoahuong...................................................34 44 54 64 74 84 94
  khongsothua...................................................34 44 54 64 74 84 94
  numoneyee...................................................73 74 76 77 79 81 82 83 85 86 88 89 90 91 92 94 95 97 98
  saptrungtoroi...................................................05 14 23 32 38 41 47 56 65 74 83 92
  bachthu3nhay...................................................30 31 65 67 68 69 74 76 81 83 85 86 90 92 94 95 96
  Emailty...................................................56 57 59 70 71 72 74 75 77
  Hoang8989...................................................72 73 74 77 79 80 81 82 83 86 88 89 90 91 92 95 97 98 99
  HOANGPH...................................................67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 78 79
  hoisohoc...................................................42 43 44 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  KINGCLUB...................................................13 74 76 77 12 78 82 83 10
  kyniemxua...................................................55 59 61 63 64 69 71 73 74 79 81 82 83 84 89 91 93 94 99
  kythuso...................................................04 05 14 15 24 25 34 35 44 45 54 55 64 65 74 75 84 94
  MRNam86...................................................11 44 46 51 52 06 54 56 61 04 62 64 66 71 02 72 74
  OKWIN...................................................31 34 35 39 66 69 71 74 75 76 84 85 86 89 91 94 95 96 99
  vhg123...................................................48 50 53 54 55 56 58 63 65 68 70 72 73 74 77 78 81 82 85 86
  vinamilk...................................................70 71 72 74 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 96 98 99
  xoso1941...................................................32 33 34 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  xosolode...................................................04 14 24 34 44 51 54 61 64 71 74 81 84 91 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TTPL7986 (10/04/2024 at 00:09:52) , loveyouloveyou (13/04/2024 at 08:33:00) , ViettelDaily (13/04/2024 at 04:04:45) , vietkieudanhlo (11/04/2024 at 23:18:11) , dieuanh96 (14/04/2024 at 18:28:02) , hoahuong (14/04/2024 at 06:06:18) , cutibatlo (17/04/2024 at 23:12:48) , KQN (09/04/2024 at 15:26:57) , online (16/04/2024 at 01:42:30) , BachTuoc (14/04/2024 at 04:59:58) , ngocchau86 (08/04/2024 at 03:31:34) , mothuong (20/04/2024 at 10:12:18) , chithanh77248 (18/04/2024 at 15:09:59)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/04/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Canh1102 : trúng loto 55* 59* thưởng 10000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 63* 32** thưởng 15000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 15** 79* thưởng 9000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 04* 20* thưởng 6000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 05* 59* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @X380 : trúng loto 22* 20* thưởng 6000 xu.
  @cotuong916 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @KQN : trúng loto 20* 55* thưởng 6000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @chiendau : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 15** 79* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 83* 67* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @oneclick : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 47** thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 47** thưởng 10000 xu.
  @tiktok : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 79* 79* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @VCCS : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 15** thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 79* 47** thưởng 9000 xu.
  @giainhat : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 15** thưởng 10000 xu.
  @hung83 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @thong123 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 15** thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @kythuso : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @caligo : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @simcamket : trúng loto 61** 16* thưởng 9000 xu.
  @sieudep : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 47** thưởng 10000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @bienphong : trúng loto 15** 55* thưởng 9000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 63* 55* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 67* 59* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 16* 79* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 55* 55* thưởng 6000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 50* 05* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 15** 55* thưởng 9000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 05* 50* thưởng 6000 xu.
  @online99 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 15** thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 67* 79* thưởng 6000 xu.
  @VIPER12A : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vinamilk : trúng loto 20* 59* thưởng 20000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 61** 16* 05* thưởng 24000 xu.
  @telewin : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 15** thưởng 12000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 20* 98* thưởng 12000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 15** thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 05* 50* thưởng 12000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @X155 : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 63* 98* thưởng 12000 xu.
  @xuanxuanmoi : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @NgNhatAnh : trúng loto 15** thưởng 12000 xu.
  @rapbo : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 47** thưởng 12000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 15** thưởng 20000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 61** 16* thưởng 18000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @nemnuong : trúng loto 47** thưởng 12000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @vongtaycuaem : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @hieplode : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @daotet : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 47** thưởng 20000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 47** 73* thưởng 18000 xu.
  @HA86 : trúng loto 47** thưởng 12000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @online : trúng loto 50* 05* thưởng 12000 xu.
  @mothuong : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 61** 20* thưởng 18000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @xoso1941 : trúng loto 16* 61** 73* thưởng 36000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 05* 50* thưởng 18000 xu.
  @motobike : trúng loto 16* 61** thưởng 27000 xu.
  @NamMoi2024 : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 15** 98* thưởng 27000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 47** thưởng 18000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 55* 63* thưởng 18000 xu.
  @TIGER88 : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 83* 98* thưởng 18000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 15** thưởng 18000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 32** thưởng 18000 xu.
  @antamwin : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 60* 79* thưởng 18000 xu.
  @xosolode : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @A3A : trúng loto 22* thưởng 20000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 15** thưởng 24000 xu.
  @cafemuoi : trúng loto 50* 05* thưởng 24000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 20* thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 16* thưởng 20000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 98* thưởng 12000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 15** thưởng 24000 xu.
  @themelao : trúng loto 15** thưởng 24000 xu.
  @hongloan : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 47** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @EM2020 : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @miule : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @KINGTON : trúng loto 20* thưởng 30000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 04* thưởng 18000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 05* thưởng 18000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 60* thưởng 30000 xu.
  @AffCup : trúng loto 22* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @adayroihihi : trúng loto 22* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @chinnamco : trúng loto 83* thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY
  @vhg123 : trúng loto 04* 07* thưởng 72000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @loveyouloveyou : Chốt 14 số có 47 thưởng 7142 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 11 số có 47 thưởng 9090 xu.
  @anhnumberone : Chốt 9 số có 47 thưởng 11111 xu.
  @chungcumini : Chốt 12 số có 47 thưởng 8333 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 15 số có 47 thưởng 6666 xu.
  @minhdiep : Chốt 15 số có 47 thưởng 6666 xu.
  @thong123 : Chốt 16 số có 47 thưởng 6250 xu.
  @Xdaigiax4444 : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @TIGER88 : Chốt 14 số có 47 thưởng 7142 xu.
  @anhQuanday : Chốt 15 số có 47 thưởng 6666 xu.
  @buihung88 : Chốt 11 số có 47 thưởng 9090 xu.
  @chilaconso : Chốt 17 số có 47 thưởng 5882 xu.
  @daiphat888 : Chốt 13 số có 47 thưởng 7692 xu.
  @EM2020 : Chốt 15 số có 47 thưởng 6666 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 8 số có 47 thưởng 12500 xu.
  @giacatgia : Chốt 18 số có 47 thưởng 5555 xu.
  @HUNG1959 : Chốt 11 số có 47 thưởng 9090 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 13 số có 47 thưởng 7692 xu.
  @LLLucky : Chốt 6 số có 47 thưởng 16666 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @nguyenhao2002 : Chốt 16 số có 47 thưởng 6250 xu.
  @rapbo : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @tamquoc : Chốt 6 số có 47 thưởng 16666 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 17 số có 47 thưởng 5882 xu.
  @chiendau : Chốt 19 số có 47 thưởng 5263 xu.
  @giacmotrua : Chốt 12 số có 47 thưởng 8333 xu.
  @lanh5doC : Chốt 13 số có 47 thưởng 7692 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 11 số có 47 thưởng 9090 xu.
  @vanmaymoi : Chốt 7 số có 47 thưởng 14285 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @chinnamco : Chốt 12 số có 47 thưởng 25000 xu.
  @HaoNam22 : Chốt 18 số có 47 thưởng 16666 xu.


  NICK- 06/04 - - 07/04 - - 08/04 -
  chinnamco02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 03 13 23 33 43 53 63 7353 54 55 56 60 63 64 65 70 73 74 80 82 83 84 90 91 92 93 9435 38 40 42 43 44 47 49 51 52 53 56
  HaoNam2230 17 21 26 12 03 35 93 44 84 53 75 6669 70 72 74 77 78 81 83 86 87 90 9621 24 27 28 29 30 31 33 36 37 38 39 41 42 45 47 48 49
  loveyouloveyou..................................08 14 16 47 48 50 54 55 56 57 58 64 66 67
  danv411..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  Npt..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  vuquy48..................................28 29 40 42 43 45 46 47 49 51 52
  anhnumberone..................................41 42 43 44 45 46 47 48 49
  chungcumini..................................32 38 39 41 47 48 50 52 57 61 62 69
  DuyManh92..................................45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 72 73 74
  minhdiep..................................44 47 48 61 62 65 66 68 69 92 93 95 96 98 99
  thong123..................................32 33 36 37 38 39 42 46 47 48 53 56 57 62 63 66
  Xdaigiax4444..................................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  TIGER88..................................47 74 48 84 77 27 72 22 04 40 09 90 06 60
  anhQuanday..................................46 47 48 71 73 75 76 77 78 91 93 95 96 97 98
  buihung88..................................65 60 79 56 88 97 47 09 18 38 27
  chilaconso..................................09 19 29 37 39 47 49 57 59 67 69 77 79 87 89 97 99
  daiphat888..................................44 45 46 47 48 49 51 53 54 55 56 57 58
  EM2020..................................25 27 29 32 35 37 39 42 45 47 49 52 55 57 59
  emtapdanhlo..................................53 52 51 96 50 49 48 47
  giacatgia..................................20 24 26 27 34 36 38 41 42 43 44 45 47 48 50 54 56 57
  HUNG1959..................................19 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  HUYEN6879..................................41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
  LLLucky..................................01 10 29 38 47 91
  minhlonghn..................................01 07 11 17 21 27 31 37 41 47 56 57 66 67 76 77 86 87 96 97
  nguyenhao2002..................................29 30 34 35 37 38 43 44 46 47 49 50 51 52 53 54
  rapbo..................................35 30 36 40 29 44 45 27 47 49 26 53 54 22 56 58 21 59 62 12
  tamquoc..................................44 45 46 47 48 49
  baycaobayxa..................................01 02 10 11 20 29 38 39 47 48 56 65 74 80 83 92 99
  chiendau..................................22 12 47 02 57 91 81 67 71 77 61 51 87 41 97 31 09 21 11
  giacmotrua..................................31 33 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47
  lanh5doC..................................09 18 27 38 43 47 52 56 61 65 70 89 98
  thuhuyengirl..................................31 33 36 37 38 40 42 43 45 47 48
  vanmaymoi..................................40 42 43 47 50 52 57
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TTPL7986 (10/04/2024 at 00:10:07) , loveyouloveyou (13/04/2024 at 08:33:16) , ViettelDaily (13/04/2024 at 04:05:06) , vietkieudanhlo (11/04/2024 at 23:18:25) , dieuanh96 (14/04/2024 at 18:28:16) , hoahuong (14/04/2024 at 06:06:35) , cutibatlo (17/04/2024 at 23:13:09) , KQN (09/04/2024 at 15:27:11) , online (16/04/2024 at 01:42:53) , BachTuoc (14/04/2024 at 05:00:18) , mothuong (20/04/2024 at 10:12:40) , chithanh77248 (18/04/2024 at 15:10:16)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/04/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ansongaymai : trúng loto 24** 62* thưởng 15000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @Hoang_htc : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 95* 98* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 68*** thưởng 9000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @QTBT : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @hoalode : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @winroiwin : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @BKP : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 24** thưởng 10000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 24** thưởng 10000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Xdaigiax4444 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @danhxu : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 74* 41* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 68*** thưởng 15000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 10*** thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 41* 95* thưởng 6000 xu.
  @songla : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 69** 99* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 10*** thưởng 9000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @QTD : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 10*** thưởng 15000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @vuivuithoi : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 60* 98* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 95* 74* thưởng 6000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 99* 98* thưởng 6000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Gathe6868 : trúng loto 69** thưởng 10000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 68*** thưởng 9000 xu.
  @alololo : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 95* 98* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 74* 55* thưởng 6000 xu.
  @AoTungChao : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @kovachin : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @danhnhothoi : trúng loto 24** 55* thưởng 18000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @cotuong916 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 69** 98* thưởng 18000 xu.
  @chiendau : trúng loto 24** thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 60* 99* thưởng 12000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @tiktok : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 98* 84* thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 69** thưởng 12000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @giainhat : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 69** thưởng 12000 xu.
  @kepbang : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 24** thưởng 12000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 24** 99* thưởng 18000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 62* 24** thưởng 18000 xu.
  @cuunon : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @sieudep : trúng loto 68*** thưởng 18000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @online99 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 68*** thưởng 18000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 68*** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @dacbiet99 : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 62* thưởng 15000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @xuanxuanmoi : trúng loto 98* 84* thưởng 18000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @NgNhatAnh : trúng loto 69** thưởng 30000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 69** thưởng 18000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @rapbo : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @nemnuong : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.
  @hieplode : trúng loto 69** thưởng 30000 xu.
  @vongtaycuaem : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @NamMoi2024 : trúng loto 10*** 24** thưởng 100000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 17* thưởng 12000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 68*** thưởng 36000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 74* thưởng 12000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 17* thưởng 12000 xu.
  @TIGER88 : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 68*** thưởng 60000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 74* 60* thưởng 24000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 84* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @laohoathan : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @cafemuoi : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 74* thưởng 25000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 69** thưởng 30000 xu.
  @hongloan : trúng loto 55* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @EM2020 : trúng loto 55* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @adayroihihi : trúng loto 68*** thưởng 72000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @chinnamco : trúng loto 60* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 13 NGÀY
  @vhg123 : trúng loto 26* 62* thưởng 78000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @TLong888 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 6 số có 10 thưởng 16666 xu.
  @LaoNong : Chốt 11 số có 10 thưởng 9090 xu.
  @oneclick : Chốt 18 số có 10 thưởng 555

  5 xu.
  @vivungonsong : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @co3bich : Chốt 19 số có 10 thưởng 5263 xu.
  @EMGAI8864 : Chốt 16 số có 10 thưởng 6250 xu.
  @kepbang : Chốt 15 số có 10 thưởng 6666 xu.
  @ngocchau86 : Chốt 19 số có 10 thưởng 5263 xu.
  @tettrungthu : Chốt 13 số có 10 thưởng 7692 xu.
  @TM201210 : Chốt 10 số có 10 thưởng 10000 xu.
  @TotBatXe : Chốt 13 số có 10 thưởng 7692 xu.
  @thewatch : Chốt 13 số có 10 thưởng 7692 xu.
  @thichdanhlode : Chốt 9 số có 10 thưởng 11111 xu.
  @thichlachoi : Chốt 19 số có 10 thưởng 5263 xu.
  @AoTungChao : Chốt 15 số có 10 thưởng 6666 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 18 số có 10 thưởng 5555 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 19 số có 10 thưởng 5263 xu.
  @giainhat : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 16 số có 10 thưởng 6250 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 18 số có 10 thưởng 5555 xu.
  @TamCa : Chốt 16 số có 10 thưởng 6250 xu.
  @timbtd : Chốt 16 số có 10 thưởng 6250 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 18 số có 10 thưởng 5555 xu.
  @thosansodep : Chốt 17 số có 10 thưởng 5882 xu.
  @vuanh886 : Chốt 17 số có 10 thưởng 5882 xu.
  @vuvanvinh : Chốt 19 số có 10 thưởng 5263 xu.
  @winbigwin : Chốt 19 số có 10 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Npt : Chốt 20 số có 10 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 10 thưởng 10000 xu.


  NICK- 08/04 - - 09/04 -
  Npt30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  danv41120 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4900 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  TLong888.................10 15 34 39 40 43 45 48 51 54 56 59 60 65 84 89 90 93 95 98
  bachthu3nhay.................91 01 10 29 38 47
  LaoNong.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  oneclick.................77 78 79 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34
  vivungonsong.................00 01 04 05 07 09 10 13 14 16 18 19 50 52 54 91 92 95 96 98
  Canh1102.................63 66 67 68 69 00 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18
  co3bich.................00 09 10 19 20 29 30 39 49 57 59 67 69 77 79 87 89 97 99
  EMGAI8864.................01 02 10 11 20 29 38 39 47 48 50 56 65 74 83 92
  kepbang.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
  ngocchau86.................00 01 10 11 20 21 30 31 40 41 50 60 67 70 77 80 87 90 97
  tettrungthu.................00 01 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  TM201210.................10 13 19 26 29 31 35 36 37 38
  TotBatXe.................10 11 12 15 51 53 56 60 61 62 64 65 66
  thewatch.................04 05 07 08 10 13 14 20 22 23 25 26 29
  thichdanhlode.................06 07 08 09 10 19 28 29 37
  thichlachoi.................63 72 81 90 01 10 29 38 47 56 65 74 83 92 06 15 24 33 42
  AoTungChao.................12 47 53 11 54 56 10 60 61 09 62 63 64 08 65
  dacbiet99.................70 89 98 01 10 29 38 47 56 65 74 83 92 04 13 22 31 40
  EmLaTatCa.................38 41 50 51 10 55 56 59 65 68 69 05 73 78 79 82 83 86 01
  giainhat.................00 02 04 06 07 10 11 13 14 15 17 20 22 24 27 30 31 33 34 37
  huyenhuyen.................98 00 01 03 05 06 07 10 12 14 15 16 19 21 23 24
  nguyenyenlinh.................00 02 10 12 20 22 30 32 40 42 50 60 70 77 80 87 90 97
  TamCa.................01 06 07 08 10 11 16 17 21 25 26 29 31 34 35 99
  timbtd.................10 11 15 18 19 20 24 27 28 29 33 36 37 38 39 42
  tinhyeucuatoi.................00 02 10 12 20 22 30 32 40 42 50 52 60 62 70 72 80 90
  thosansodep.................02 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 27 98 99
  vuanh886.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 88 89
  vuvanvinh.................92 94 96 98 01 05 09 10 12 14 16 18 21 25 29 34 36 38 41
  winbigwin.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 76 77 78 79
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TTPL7986 (10/04/2024 at 00:10:20) , loveyouloveyou (13/04/2024 at 08:33:29) , ViettelDaily (13/04/2024 at 04:05:26) , vietkieudanhlo (11/04/2024 at 23:18:45) , dieuanh96 (14/04/2024 at 18:28:38) , hoahuong (14/04/2024 at 06:06:54) , cutibatlo (17/04/2024 at 23:13:28) , online (16/04/2024 at 01:43:11) , BachTuoc (14/04/2024 at 05:00:37) , mothuong (20/04/2024 at 10:13:00) , chithanh77248 (18/04/2024 at 15:10:36)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời