PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 9/2023

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 02/09/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/09/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhlonghn (14/09/2023 at 15:58:58) , babylove (19/09/2023 at 13:18:20) , luonluontop1 (14/09/2023 at 20:13:09) , mytamido (16/09/2023 at 03:29:19) , vinamilk (11/09/2023 at 15:27:55) , zozozo (11/09/2023 at 15:00:44) , sohochaylam (15/09/2023 at 00:06:42) , binbinhn (15/09/2023 at 03:03:40) , thong123 (19/09/2023 at 10:31:11) , tamhoncuada (10/09/2023 at 21:10:56) , miule (11/09/2023 at 03:02:33) , mtq (21/09/2023 at 14:53:09) , tengicungduoc (21/09/2023 at 11:05:24) , cachimvanganh (11/09/2023 at 02:43:34) , khanhthu (16/09/2023 at 23:54:02) , ANHBAY07 (14/09/2023 at 00:31:18) , lodebatbai8x (21/09/2023 at 03:56:01)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/09/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 56.35 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 02.41 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr56.3510000
  TLong88802.4110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhlonghn (14/09/2023 at 15:59:18) , babylove (19/09/2023 at 13:18:40) , luonluontop1 (14/09/2023 at 20:13:29) , mytamido (16/09/2023 at 03:29:36) , sohochaylam (15/09/2023 at 00:06:59) , binbinhn (15/09/2023 at 03:03:55) , thong123 (19/09/2023 at 10:31:28) , mtq (21/09/2023 at 14:53:25) , tengicungduoc (21/09/2023 at 11:05:42) , khanhthu (16/09/2023 at 23:54:18) , ANHBAY07 (14/09/2023 at 00:31:37) , lodebatbai8x (21/09/2023 at 03:56:18)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/09/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhlonghn (14/09/2023 at 15:59:34) , babylove (19/09/2023 at 13:18:54) , luonluontop1 (14/09/2023 at 20:13:48) , mytamido (16/09/2023 at 03:29:53) , sohochaylam (15/09/2023 at 00:07:16) , binbinhn (15/09/2023 at 03:04:13) , thong123 (19/09/2023 at 10:31:41) , mtq (21/09/2023 at 14:53:44) , tengicungduoc (21/09/2023 at 11:06:04) , khanhthu (16/09/2023 at 23:54:37) , ANHBAY07 (14/09/2023 at 00:31:55) , lodebatbai8x (21/09/2023 at 03:56:34)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/09/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhlonghn (14/09/2023 at 15:59:57) , babylove (19/09/2023 at 13:19:16) , luonluontop1 (14/09/2023 at 20:14:03) , mytamido (16/09/2023 at 03:30:10) , sohochaylam (15/09/2023 at 00:07:35) , binbinhn (15/09/2023 at 03:04:29) , thong123 (19/09/2023 at 10:32:01) , mtq (21/09/2023 at 14:54:07) , tengicungduoc (21/09/2023 at 11:06:21) , khanhthu (16/09/2023 at 23:54:57) , ANHBAY07 (14/09/2023 at 00:32:14) , lodebatbai8x (21/09/2023 at 03:56:48)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/09/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  babylove (19/09/2023 at 13:19:30) , luonluontop1 (14/09/2023 at 20:14:20) , mytamido (16/09/2023 at 03:30:24) , sohochaylam (15/09/2023 at 00:07:54) , binbinhn (15/09/2023 at 03:04:43) , thong123 (19/09/2023 at 10:32:22) , mtq (21/09/2023 at 14:54:21) , tengicungduoc (21/09/2023 at 11:06:36) , khanhthu (16/09/2023 at 23:55:15) , lodebatbai8x (21/09/2023 at 03:57:02)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/09/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  babylove (19/09/2023 at 13:19:47) , mytamido (16/09/2023 at 03:30:44) , thong123 (19/09/2023 at 10:32:42) , mtq (21/09/2023 at 14:54:39) , tengicungduoc (21/09/2023 at 11:06:50) , khanhthu (16/09/2023 at 23:55:36) , lodebatbai8x (21/09/2023 at 03:57:15)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/09/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 51.17 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt51.1710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  babylove (19/09/2023 at 13:20:05) , thong123 (19/09/2023 at 10:33:01) , mtq (21/09/2023 at 14:54:57) , tengicungduoc (21/09/2023 at 11:07:09) , khanhthu (16/09/2023 at 23:55:56) , lodebatbai8x (21/09/2023 at 03:57:31)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/09/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 72.24 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88872.2410000

  TRÚNG XIÊN 3

  @TLong888 : trúng xiên 3 50.72.24 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  TLong88850.72.2440000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  babylove (19/09/2023 at 13:20:20) , thong123 (19/09/2023 at 10:33:22) , mtq (21/09/2023 at 14:55:15) , tengicungduoc (21/09/2023 at 11:07:29) , lodebatbai8x (21/09/2023 at 03:57:47)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/09/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @Hoanglam2006 : trúng xiên 2 44.48 thưởng 10000 xu.
  @Sieu_Ga : trúng xiên 2 44.37 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Hoanglam200644.4810000
  Sieu_Ga44.3710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  babylove (19/09/2023 at 13:20:38) , thong123 (19/09/2023 at 10:33:41) , mtq (21/09/2023 at 14:55:30) , tengicungduoc (21/09/2023 at 11:07:50) , lodebatbai8x (21/09/2023 at 03:58:03)
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/09/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mtq (21/09/2023 at 14:55:52) , tengicungduoc (21/09/2023 at 11:08:11) , lodebatbai8x (21/09/2023 at 03:58:18)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời