PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 5/2023

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 5/2023


  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng xiên hàng ngày.
  Chúc anh chị em may mắn

   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thichdanhlode (19/05/2023 at 21:15:53) , anhQuanday (12/05/2023 at 13:59:42) , kyniemxua (25/05/2023 at 22:11:07) , Ronaldo7 (14/05/2023 at 09:52:47) , Cauamhanoi (06/05/2023 at 06:50:30) , hoahuong (15/05/2023 at 10:17:41) , nguyenhao2002 (27/05/2023 at 04:58:15) , toanbatbai (17/05/2023 at 23:28:35) , phuquoc (26/05/2023 at 22:21:06)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/05/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  @minhquang2016 : trúng xiên 3 01.06.16 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  minhquang201601.06.1640000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thichdanhlode (19/05/2023 at 21:16:06) , anhQuanday (12/05/2023 at 13:59:54) , kyniemxua (25/05/2023 at 22:11:16) , Ronaldo7 (14/05/2023 at 09:52:58) , Cauamhanoi (06/05/2023 at 06:50:50) , hoahuong (15/05/2023 at 10:17:53) , nguyenhao2002 (27/05/2023 at 04:58:25) , toanbatbai (17/05/2023 at 23:28:45) , phuquoc (26/05/2023 at 22:21:20)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/05/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 21.81 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr21.8110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thichdanhlode (19/05/2023 at 21:16:22) , anhQuanday (12/05/2023 at 14:00:10) , kyniemxua (25/05/2023 at 22:11:24) , Ronaldo7 (14/05/2023 at 09:53:07) , Cauamhanoi (06/05/2023 at 06:51:08) , hoahuong (15/05/2023 at 10:18:05) , nguyenhao2002 (27/05/2023 at 04:58:34) , toanbatbai (17/05/2023 at 23:29:01) , phuquoc (26/05/2023 at 22:21:31)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/05/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 90.35 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 20.00 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 80.06 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt90.3510000
  danv41120.0010000
  kiep_lo_de80.0610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thichdanhlode (19/05/2023 at 21:16:34) , anhQuanday (12/05/2023 at 14:00:24) , kyniemxua (25/05/2023 at 22:11:41) , Ronaldo7 (14/05/2023 at 09:53:24) , Cauamhanoi (06/05/2023 at 06:51:28) , hoahuong (15/05/2023 at 10:18:16) , nguyenhao2002 (27/05/2023 at 04:58:42) , toanbatbai (17/05/2023 at 23:29:13) , phuquoc (26/05/2023 at 22:21:42)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/05/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 10.11; 11.36 thưởng 20000 xu.
  @Xuanphat : trúng xiên 2 11.77; 22.77 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 67.68 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt10.11; 11.3620000
  Xuanphat11.77; 22.7720000
  minhquang201667.6810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Npt : trúng xiên 3 10.11.36 thưởng 40000 xu.
  @Xuanphat : trúng xiên 3 11.22.77 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Npt10.11.3640000
  Xuanphat11.22.7740000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thichdanhlode (19/05/2023 at 21:16:44) , anhQuanday (12/05/2023 at 14:00:38) , kyniemxua (25/05/2023 at 22:11:53) , Ronaldo7 (14/05/2023 at 09:53:41) , Cauamhanoi (06/05/2023 at 06:51:47) , hoahuong (15/05/2023 at 10:18:25) , nguyenhao2002 (27/05/2023 at 04:58:53) , toanbatbai (17/05/2023 at 23:29:28) , phuquoc (26/05/2023 at 22:21:53)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/05/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thichdanhlode (19/05/2023 at 21:17:00) , anhQuanday (12/05/2023 at 14:00:49) , kyniemxua (25/05/2023 at 22:12:05) , Ronaldo7 (14/05/2023 at 09:53:57) , Cauamhanoi (06/05/2023 at 06:52:09) , hoahuong (15/05/2023 at 10:18:42) , nguyenhao2002 (27/05/2023 at 04:59:08) , toanbatbai (17/05/2023 at 23:29:39) , phuquoc (26/05/2023 at 22:22:01)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/05/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thichdanhlode (19/05/2023 at 21:17:17) , anhQuanday (12/05/2023 at 14:01:01) , kyniemxua (25/05/2023 at 22:12:16) , Ronaldo7 (14/05/2023 at 09:54:13) , hoahuong (15/05/2023 at 10:18:56) , nguyenhao2002 (27/05/2023 at 04:59:22) , toanbatbai (17/05/2023 at 23:29:51) , phuquoc (26/05/2023 at 22:22:15)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/05/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  @kiep_lo_de : trúng xiên 3 16.42.60 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  kiep_lo_de16.42.6040000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thichdanhlode (19/05/2023 at 21:17:25) , anhQuanday (12/05/2023 at 14:01:18) , kyniemxua (25/05/2023 at 22:12:32) , Ronaldo7 (14/05/2023 at 09:54:26) , hoahuong (15/05/2023 at 10:19:05) , nguyenhao2002 (27/05/2023 at 04:59:36) , toanbatbai (17/05/2023 at 23:30:08) , phuquoc (26/05/2023 at 22:22:26)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/05/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thichdanhlode (19/05/2023 at 21:17:40) , anhQuanday (12/05/2023 at 14:01:32) , kyniemxua (25/05/2023 at 22:12:40) , Ronaldo7 (14/05/2023 at 09:54:37) , hoahuong (15/05/2023 at 10:19:22) , nguyenhao2002 (27/05/2023 at 04:59:51) , toanbatbai (17/05/2023 at 23:30:24) , phuquoc (26/05/2023 at 22:22:36)
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/05/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 59.68; 27.42; 59.27 thưởng 30000 xu.
  @Nguyen82 : trúng xiên 2 88.38; 88.83; 38.83 thưởng 30000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 64.46 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 83.38 thưởng 10000 xu.
  @Xuanphat : trúng xiên 2 88.68 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201659.68; 27.42; 59.2730000
  Nguyen8288.38; 88.83; 38.8330000
  ptsmr64.4610000
  danv41183.3810000
  Xuanphat88.6810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Nguyen82 : trúng xiên 3 88.38.83 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Nguyen8288.38.8340000

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thichdanhlode (19/05/2023 at 21:17:53) , anhQuanday (12/05/2023 at 14:01:42) , kyniemxua (25/05/2023 at 22:12:53) , Ronaldo7 (14/05/2023 at 09:54:49) , hoahuong (15/05/2023 at 10:19:38) , nguyenhao2002 (27/05/2023 at 05:00:00) , toanbatbai (17/05/2023 at 23:30:32) , phuquoc (26/05/2023 at 22:22:44)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời