PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 07/2024

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/07/2024.

 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/07/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @Nguyen82 : trúng xiên 2 00.05 thưởng 10000 xu.
  @Xdaigiax4444 : trúng xiên 2 05.00 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 16.32 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Nguyen8200.0510000
  Xdaigiax444405.0010000
  kiep_lo_de16.3210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (10/07/2024 at 23:03:12) , chiakhoathanhcong (11/07/2024 at 09:03:04) , danhnhothoi (12/07/2024 at 16:18:03) , soiroichot (15/07/2024 at 10:27:14) , quoctrong89 (12/07/2024 at 19:30:59) , sangtruatoi (17/07/2024 at 05:18:08) , khanhthu (17/07/2024 at 10:28:46) , KINGCLUB (14/07/2024 at 02:40:19) , X380 (14/07/2024 at 22:51:23) , winroiwin (15/07/2024 at 10:38:59)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/07/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  danhnhothoi (12/07/2024 at 16:18:16) , soiroichot (15/07/2024 at 10:27:28) , quoctrong89 (12/07/2024 at 19:31:16) , sangtruatoi (17/07/2024 at 05:18:22) , khanhthu (17/07/2024 at 10:29:04) , KINGCLUB (14/07/2024 at 02:40:34) , X380 (14/07/2024 at 22:51:40) , winroiwin (15/07/2024 at 10:39:12)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/07/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  soiroichot (15/07/2024 at 10:27:47) , quoctrong89 (12/07/2024 at 19:31:37) , sangtruatoi (17/07/2024 at 05:18:40) , khanhthu (17/07/2024 at 10:29:24) , KINGCLUB (14/07/2024 at 02:40:54) , X380 (14/07/2024 at 22:51:55) , winroiwin (15/07/2024 at 10:39:32)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/07/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  soiroichot (15/07/2024 at 10:28:09) , sangtruatoi (17/07/2024 at 05:18:55) , khanhthu (17/07/2024 at 10:29:44) , X380 (14/07/2024 at 22:52:09) , winroiwin (15/07/2024 at 10:39:46)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/07/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 09.62 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 98.99 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 59.95 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88809.6210000
  danv41198.9910000
  kiep_lo_de59.9510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  soiroichot (15/07/2024 at 10:28:30) , sangtruatoi (17/07/2024 at 05:19:10) , khanhthu (17/07/2024 at 10:30:00) , X380 (14/07/2024 at 22:52:31) , winroiwin (15/07/2024 at 10:39:59)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/07/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  sangtruatoi (17/07/2024 at 05:19:24) , khanhthu (17/07/2024 at 10:30:14)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/07/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  sangtruatoi (17/07/2024 at 05:19:39) , khanhthu (17/07/2024 at 10:30:35)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/07/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @Xdaigiax4444 : trúng xiên 2 83.33; 83.00 thưởng 20000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 23.01 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Xdaigiax444483.33; 83.0020000
  mrpts23.0110000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Xdaigiax4444 : trúng xiên 3 83.33.00 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Xdaigiax444483.33.0040000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/07/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 49.56 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 56.57 thưởng 10000 xu.
  @Nguyen82 : trúng xiên 2 02.20 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 14.55 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt49.5610000
  ptsmr56.5710000
  Nguyen8202.2010000
  kiep_lo_de14.5510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)