PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 06/2024

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi Admin, 01/06/2024.

 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/06/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  cuocchienso (12/06/2024 at 09:02:39) , lanh5doC (12/06/2024 at 13:03:48) , caligo (13/06/2024 at 06:27:42) , QTBT (17/06/2024 at 20:21:17) , oneclick (11/06/2024 at 20:52:47)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/06/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @Xdaigiax4444 : trúng xiên 2 05.50; 05.00 thưởng 20000 xu.
  @Nguyen82 : trúng xiên 2 05.50; 00.55 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.14 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 42.91 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Xdaigiax444405.50; 05.0020000
  Nguyen8205.50; 00.5520000
  minhquang201609.1410000
  mrpts42.9110000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Xdaigiax4444 : trúng xiên 3 05.00.50 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Xdaigiax444405.00.5040000

  TRÚNG XIÊN 4

  @minhquang2016 : trúng xiên 3 05.50.00.55 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  minhquang201605.50.00.55100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  cuocchienso (12/06/2024 at 09:02:52) , lanh5doC (12/06/2024 at 13:04:04) , caligo (13/06/2024 at 06:27:55) , QTBT (17/06/2024 at 20:21:39) , oneclick (11/06/2024 at 20:53:05)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/06/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  caligo (13/06/2024 at 06:28:09) , QTBT (17/06/2024 at 20:21:58)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/06/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 79.97 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts79.9710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  caligo (19/06/2024 at 00:41:34) , QTBT (17/06/2024 at 20:22:13)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/06/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @Nguyen82 : trúng xiên 2 44.04 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 43.28 thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Nguyen8244.0410000
  Npt43.2810000
  minhquang201609.9010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  caligo (19/06/2024 at 00:41:55) , QTBT (17/06/2024 at 20:22:29)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/06/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @Gathe6868 : trúng xiên 2 89.98 thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 89.98 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 85.89 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Gathe686889.9810000
  minhquang201689.9810000
  mrpts85.8910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrpts : trúng xiên 3 85.89.98 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrpts85.89.9840000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  caligo (19/06/2024 at 00:42:13) , QTBT (17/06/2024 at 20:22:49)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/06/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @Nguyen82 : trúng xiên 2 16.66 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Nguyen8216.6610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  caligo (19/06/2024 at 00:42:35) , QTBT (17/06/2024 at 20:23:07)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/06/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 91.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de91.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  caligo (19/06/2024 at 00:42:56) , QTBT (17/06/2024 at 20:23:28)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/06/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 84.85 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88884.8510000

  TRÚNG XIÊN 3

  @minhquang2016 : trúng xiên 3 74.56.52 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  minhquang201674.56.5240000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  caligo (19/06/2024 at 00:43:15)