PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 05/2024

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 02/05/2024.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/05/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @Xdaigiax4444 : trúng xiên 2 57.75 thưởng 10000 xu.
  @Nguyen82 : trúng xiên 2 69.96 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Xdaigiax444457.7510000
  Nguyen8269.9610000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Xdaigiax4444 : trúng xiên 3 57.75.25 thưởng 40000 xu.
  @Nguyen82 : trúng xiên 3 75.57.69 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Xdaigiax444457.75.2540000
  Nguyen8275.57.6940000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (19/05/2024 at 08:59:04) , Cauamhanoi (12/05/2024 at 09:42:42) , xosoxmien (19/05/2024 at 19:40:20) , bababyby (17/05/2024 at 20:57:33) , danlode2k2 (14/05/2024 at 09:36:21) , OK6868 (11/05/2024 at 20:16:45) , WIN2020 (12/05/2024 at 12:07:32) , amthanhmoi (28/05/2024 at 01:02:27) , QTBT (12/05/2024 at 15:58:08) , bienphong (20/05/2024 at 19:41:58) , HoXuanHai (11/05/2024 at 08:23:46) , Hoang8989 (14/05/2024 at 17:17:36) , giaiphongmiennam (27/05/2024 at 22:08:38)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/05/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 45.52 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41145.5210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (19/05/2024 at 08:59:23) , Cauamhanoi (12/05/2024 at 09:42:55) , xosoxmien (19/05/2024 at 19:40:36) , bababyby (17/05/2024 at 20:57:50) , danlode2k2 (14/05/2024 at 09:36:34) , WIN2020 (12/05/2024 at 12:07:50) , amthanhmoi (28/05/2024 at 01:02:46) , QTBT (12/05/2024 at 15:58:21) , bienphong (20/05/2024 at 19:42:11) , Hoang8989 (14/05/2024 at 17:17:50) , giaiphongmiennam (27/05/2024 at 22:08:58)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/05/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (19/05/2024 at 08:59:42) , xosoxmien (19/05/2024 at 19:40:55) , bababyby (17/05/2024 at 20:58:05) , danlode2k2 (14/05/2024 at 09:36:57) , amthanhmoi (28/05/2024 at 01:03:06) , Hoang8989 (14/05/2024 at 17:18:04) , giaiphongmiennam (27/05/2024 at 22:09:20)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/05/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (19/05/2024 at 08:59:59) , xosoxmien (19/05/2024 at 19:41:17) , bababyby (17/05/2024 at 20:58:27) , danlode2k2 (14/05/2024 at 09:37:11) , amthanhmoi (28/05/2024 at 01:03:27) , Hoang8989 (14/05/2024 at 17:18:17) , giaiphongmiennam (27/05/2024 at 22:09:36)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/05/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @Gathe6868 : trúng xiên 2 96.10 thưởng 10000 xu.
  @Nguyen82 : trúng xiên 2 16.61 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Gathe686896.1010000
  Nguyen8216.6110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (19/05/2024 at 09:00:14) , xosoxmien (19/05/2024 at 19:41:39) , bababyby (17/05/2024 at 20:58:43) , amthanhmoi (28/05/2024 at 01:03:47) , giaiphongmiennam (27/05/2024 at 22:09:50)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/05/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 29.30; 29.10; 30.10 thưởng 30000 xu.
  @Xdaigiax4444 : trúng xiên 2 89.98 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41129.30; 29.10; 30.1030000
  Xdaigiax444489.9810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @danv411 : trúng xiên 3 29.30.10 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  danv41129.30.1040000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (19/05/2024 at 09:00:29) , xosoxmien (19/05/2024 at 19:42:01) , bababyby (17/05/2024 at 20:58:56) , amthanhmoi (28/05/2024 at 01:04:01) , giaiphongmiennam (27/05/2024 at 22:10:06)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/05/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201609.9010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (19/05/2024 at 09:00:44) , xosoxmien (19/05/2024 at 19:42:19) , bababyby (17/05/2024 at 20:59:13) , amthanhmoi (28/05/2024 at 01:04:19) , giaiphongmiennam (27/05/2024 at 22:10:19)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/05/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 32.23; 32.45; 23.45 thưởng 30000 xu.
  @Xdaigiax4444 : trúng xiên 2 49.99 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr32.23; 32.45; 23.4530000
  Xdaigiax444449.9910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 32.23.45; 32.23.54; 32.45.54 thưởng 120000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr32.23.45; 32.23.54; 32.45.54120000

  TRÚNG XIÊN 4

  @ptsmr : trúng xiên 3 32.23.45.54 thưởng 100000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 3 32.23.45.54 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  ptsmr32.23.45.54100000
  minhquang201632.23.45.54100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (19/05/2024 at 09:01:04) , xosoxmien (19/05/2024 at 19:42:38) , amthanhmoi (28/05/2024 at 01:04:38) , giaiphongmiennam (27/05/2024 at 22:10:37)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/05/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 53.07 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt53.0710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (19/05/2024 at 09:01:24) , xosoxmien (19/05/2024 at 19:42:58) , amthanhmoi (28/05/2024 at 01:04:55) , giaiphongmiennam (27/05/2024 at 22:10:54)
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/05/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  amthanhmoi (28/05/2024 at 01:05:15) , giaiphongmiennam (27/05/2024 at 22:11:10)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời