PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 04/2024

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/04/2024.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 04/2024


  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng xiên hàng ngày.
  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chosau18h (02/04/2024 at 18:50:16) , minhlonghn (12/04/2024 at 09:15:39) , TTPL7986 (08/04/2024 at 23:13:11) , danvietanhhung (03/04/2024 at 06:12:23) , hyvongwin (05/04/2024 at 20:17:42) , lode2019 (10/04/2024 at 08:31:50) , loveyouloveyou (12/04/2024 at 09:21:58) , saptrungtoroi (07/04/2024 at 01:13:30) , tinhtuoisang (02/04/2024 at 23:46:10) , thuyanh29 (08/04/2024 at 15:56:28) , alololo (10/04/2024 at 13:20:18) , vietkieudanhlo (10/04/2024 at 16:16:24) , locroitrungdau (09/04/2024 at 00:10:20) , tuankhang1980 (04/04/2024 at 03:08:52) , baoanhthu (18/04/2024 at 08:37:50) , giahuy912 (08/04/2024 at 00:16:39) , quocanhht (19/04/2024 at 18:08:38) , cutibatlo (20/04/2024 at 00:33:31) , online (19/04/2024 at 02:56:28) , vivungonsong (05/04/2024 at 11:48:41) , AffCup (03/04/2024 at 13:22:02) , consokydieu (08/04/2024 at 10:27:06) , phocuvangem (06/04/2024 at 22:16:48) , allwin99 (08/04/2024 at 18:57:01) , khongcohoiket (08/04/2024 at 02:53:43) , laohoathan (07/04/2024 at 19:55:43) , OKWIN (03/04/2024 at 19:47:09) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 13:54:30) , xuanmoi (07/04/2024 at 10:27:26) , chinnamco (13/04/2024 at 12:20:02) , chithanh77248 (18/04/2024 at 15:13:18) , giacat55 (03/04/2024 at 22:47:31)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/04/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @Nguyen82 : trúng xiên 2 38.83 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 10.09 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201609.9010000
  Nguyen8238.8310000
  TLong88810.0910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @minhquang2016 : trúng xiên 3 09.90.93 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  minhquang201609.90.9340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chosau18h (02/04/2024 at 18:50:34) , minhlonghn (12/04/2024 at 09:15:54) , TTPL7986 (08/04/2024 at 23:13:29) , danvietanhhung (03/04/2024 at 06:12:45) , hyvongwin (05/04/2024 at 20:18:00) , lode2019 (10/04/2024 at 08:32:09) , loveyouloveyou (12/04/2024 at 09:22:16) , saptrungtoroi (07/04/2024 at 01:13:46) , tinhtuoisang (02/04/2024 at 23:46:24) , thuyanh29 (08/04/2024 at 15:56:43) , alololo (10/04/2024 at 13:20:35) , vietkieudanhlo (10/04/2024 at 16:16:37) , locroitrungdau (09/04/2024 at 00:10:34) , tuankhang1980 (04/04/2024 at 03:09:12) , baoanhthu (18/04/2024 at 08:38:11) , giahuy912 (08/04/2024 at 00:16:54) , quocanhht (19/04/2024 at 18:08:57) , cutibatlo (20/04/2024 at 00:33:52) , online (19/04/2024 at 02:56:41) , vivungonsong (05/04/2024 at 11:48:55) , AffCup (03/04/2024 at 13:22:24) , consokydieu (08/04/2024 at 10:27:24) , phocuvangem (06/04/2024 at 22:17:03) , allwin99 (08/04/2024 at 18:57:16) , khongcohoiket (08/04/2024 at 02:54:00) , laohoathan (07/04/2024 at 19:56:03) , OKWIN (03/04/2024 at 19:47:26) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 13:54:47) , xuanmoi (07/04/2024 at 10:27:41) , chinnamco (13/04/2024 at 12:20:24) , chithanh77248 (18/04/2024 at 15:13:31) , giacat55 (03/04/2024 at 22:47:52)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/04/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhlonghn (12/04/2024 at 09:16:16) , TTPL7986 (08/04/2024 at 23:13:49) , danvietanhhung (03/04/2024 at 06:13:05) , hyvongwin (05/04/2024 at 20:18:18) , lode2019 (10/04/2024 at 08:32:27) , loveyouloveyou (12/04/2024 at 09:22:31) , saptrungtoroi (07/04/2024 at 01:14:03) , tinhtuoisang (02/04/2024 at 23:46:44) , thuyanh29 (08/04/2024 at 15:57:00) , alololo (10/04/2024 at 13:20:55) , vietkieudanhlo (10/04/2024 at 16:16:51) , locroitrungdau (09/04/2024 at 00:10:55) , tuankhang1980 (04/04/2024 at 03:09:29) , baoanhthu (18/04/2024 at 08:38:30) , giahuy912 (08/04/2024 at 00:17:10) , quocanhht (19/04/2024 at 18:09:13) , cutibatlo (20/04/2024 at 00:34:11) , online (19/04/2024 at 02:56:56) , vivungonsong (05/04/2024 at 11:49:14) , AffCup (03/04/2024 at 13:22:44) , consokydieu (08/04/2024 at 10:27:45) , phocuvangem (06/04/2024 at 22:17:17) , allwin99 (08/04/2024 at 18:57:30) , khongcohoiket (08/04/2024 at 02:54:18) , laohoathan (07/04/2024 at 19:56:21) , OKWIN (03/04/2024 at 19:47:44) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 13:55:00) , xuanmoi (07/04/2024 at 10:28:03) , chinnamco (13/04/2024 at 12:20:45) , chithanh77248 (18/04/2024 at 15:13:53) , giacat55 (03/04/2024 at 22:48:08)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/04/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhlonghn (12/04/2024 at 09:16:36) , TTPL7986 (08/04/2024 at 23:14:09) , hyvongwin (05/04/2024 at 20:18:38) , lode2019 (10/04/2024 at 08:32:49) , loveyouloveyou (12/04/2024 at 09:22:46) , saptrungtoroi (07/04/2024 at 01:14:21) , thuyanh29 (08/04/2024 at 15:57:15) , alololo (10/04/2024 at 13:21:08) , vietkieudanhlo (10/04/2024 at 16:17:06) , locroitrungdau (09/04/2024 at 00:11:16) , tuankhang1980 (04/04/2024 at 03:09:45) , baoanhthu (18/04/2024 at 08:38:46) , giahuy912 (08/04/2024 at 00:17:26) , quocanhht (19/04/2024 at 18:09:26) , cutibatlo (20/04/2024 at 00:34:27) , online (19/04/2024 at 02:57:17) , vivungonsong (05/04/2024 at 11:49:27) , consokydieu (08/04/2024 at 10:28:07) , phocuvangem (06/04/2024 at 22:17:31) , allwin99 (08/04/2024 at 18:57:43) , khongcohoiket (08/04/2024 at 02:54:38) , laohoathan (07/04/2024 at 19:56:41) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 13:55:22) , xuanmoi (07/04/2024 at 10:28:21) , chinnamco (13/04/2024 at 12:21:03) , chithanh77248 (18/04/2024 at 15:14:11) , giacat55 (03/04/2024 at 22:48:30)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/04/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @Dodonguyen : trúng xiên 2 03.65; 03.89; 65.89 thưởng 30000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 89.90 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Dodonguyen03.65; 03.89; 65.8930000
  danv41189.9010000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Dodonguyen : trúng xiên 3 03.65.89 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Dodonguyen03.65.8940000

  TRÚNG XIÊN 4

  @Dodonguyen : trúng xiên 4 03.11,65.89 thưởng 60000 xu.

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 04/04/2024
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhlonghn (12/04/2024 at 09:16:51) , TTPL7986 (08/04/2024 at 23:14:31) , hyvongwin (05/04/2024 at 20:18:55) , lode2019 (10/04/2024 at 08:33:04) , loveyouloveyou (12/04/2024 at 09:23:03) , saptrungtoroi (07/04/2024 at 01:14:40) , thuyanh29 (08/04/2024 at 15:57:34) , alololo (10/04/2024 at 13:21:30) , vietkieudanhlo (10/04/2024 at 16:17:29) , locroitrungdau (09/04/2024 at 00:11:36) , baoanhthu (18/04/2024 at 08:39:05) , giahuy912 (08/04/2024 at 00:17:43) , quocanhht (19/04/2024 at 18:09:42) , cutibatlo (20/04/2024 at 00:34:46) , online (19/04/2024 at 02:57:39) , vivungonsong (05/04/2024 at 11:49:49) , consokydieu (08/04/2024 at 10:28:23) , phocuvangem (06/04/2024 at 22:17:48) , allwin99 (08/04/2024 at 18:58:03) , khongcohoiket (08/04/2024 at 02:54:52) , laohoathan (07/04/2024 at 19:57:00) , xuanmoi (07/04/2024 at 10:28:41) , chinnamco (13/04/2024 at 12:21:18) , chithanh77248 (18/04/2024 at 15:14:32)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/04/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @Gathe6868 : trúng xiên 2 07.70 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Gathe686807.7010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhlonghn (12/04/2024 at 09:17:11) , TTPL7986 (08/04/2024 at 23:14:50) , hyvongwin (05/04/2024 at 20:19:14) , lode2019 (10/04/2024 at 08:33:22) , loveyouloveyou (12/04/2024 at 09:23:22) , saptrungtoroi (07/04/2024 at 01:14:56) , thuyanh29 (08/04/2024 at 15:57:50) , alololo (10/04/2024 at 13:21:44) , vietkieudanhlo (10/04/2024 at 16:17:45) , locroitrungdau (09/04/2024 at 00:11:52) , baoanhthu (18/04/2024 at 08:39:23) , giahuy912 (08/04/2024 at 00:18:03) , quocanhht (19/04/2024 at 18:10:00) , cutibatlo (20/04/2024 at 00:35:07) , online (19/04/2024 at 02:57:59) , consokydieu (08/04/2024 at 10:28:36) , phocuvangem (06/04/2024 at 22:18:06) , allwin99 (08/04/2024 at 18:58:22) , khongcohoiket (08/04/2024 at 02:55:12) , laohoathan (07/04/2024 at 19:57:15) , xuanmoi (07/04/2024 at 10:29:03) , chinnamco (13/04/2024 at 12:21:39) , chithanh77248 (18/04/2024 at 15:14:53)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/04/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 21.12 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 01.20 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt21.1210000
  danv41101.2010000

  TRÚNG XIÊN 3

  @danv411 : trúng xiên 3 01.20.21 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  danv41101.20.2140000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhlonghn (12/04/2024 at 09:17:25) , TTPL7986 (08/04/2024 at 23:15:11) , lode2019 (10/04/2024 at 08:33:37) , loveyouloveyou (12/04/2024 at 09:23:42) , saptrungtoroi (07/04/2024 at 01:15:18) , thuyanh29 (08/04/2024 at 15:58:12) , alololo (10/04/2024 at 13:22:00) , vietkieudanhlo (10/04/2024 at 16:18:06) , locroitrungdau (09/04/2024 at 00:12:10) , baoanhthu (18/04/2024 at 08:39:42) , giahuy912 (08/04/2024 at 00:18:16) , quocanhht (19/04/2024 at 18:10:21) , cutibatlo (20/04/2024 at 00:35:24) , online (19/04/2024 at 02:58:18) , consokydieu (08/04/2024 at 10:28:53) , phocuvangem (06/04/2024 at 22:18:27) , allwin99 (08/04/2024 at 18:58:36) , khongcohoiket (08/04/2024 at 02:55:27) , laohoathan (07/04/2024 at 19:57:36) , xuanmoi (07/04/2024 at 10:29:20) , chinnamco (13/04/2024 at 12:21:57) , chithanh77248 (18/04/2024 at 15:15:07)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/04/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhlonghn (12/04/2024 at 09:17:40) , TTPL7986 (08/04/2024 at 23:15:29) , lode2019 (10/04/2024 at 08:33:57) , loveyouloveyou (12/04/2024 at 09:23:56) , thuyanh29 (08/04/2024 at 15:58:28) , alololo (10/04/2024 at 13:22:20) , vietkieudanhlo (10/04/2024 at 16:18:24) , locroitrungdau (09/04/2024 at 00:12:28) , baoanhthu (18/04/2024 at 08:39:59) , giahuy912 (08/04/2024 at 00:18:33) , quocanhht (19/04/2024 at 18:10:42) , cutibatlo (20/04/2024 at 00:35:38) , online (19/04/2024 at 02:58:34) , consokydieu (08/04/2024 at 10:29:12) , allwin99 (08/04/2024 at 18:58:57) , khongcohoiket (08/04/2024 at 02:55:46) , chinnamco (13/04/2024 at 12:22:12) , chithanh77248 (18/04/2024 at 15:15:26)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/04/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhlonghn (12/04/2024 at 09:17:54) , TTPL7986 (08/04/2024 at 23:15:43) , lode2019 (10/04/2024 at 08:34:13) , loveyouloveyou (12/04/2024 at 09:24:17) , alololo (10/04/2024 at 13:22:34) , vietkieudanhlo (10/04/2024 at 16:18:41) , locroitrungdau (09/04/2024 at 00:12:51) , baoanhthu (18/04/2024 at 08:40:21) , quocanhht (19/04/2024 at 18:11:04) , cutibatlo (20/04/2024 at 00:35:52) , online (19/04/2024 at 02:58:56) , allwin99 (08/04/2024 at 18:59:14) , chinnamco (13/04/2024 at 12:22:33) , chithanh77248 (18/04/2024 at 15:15:42)
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/04/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @Xdaigiax4444 : trúng xiên 2 74.69 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Xdaigiax444474.6910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhlonghn (12/04/2024 at 09:18:15) , lode2019 (10/04/2024 at 08:34:28) , loveyouloveyou (12/04/2024 at 09:24:39) , alololo (10/04/2024 at 13:22:57) , vietkieudanhlo (10/04/2024 at 16:18:57) , baoanhthu (18/04/2024 at 08:40:37) , quocanhht (19/04/2024 at 18:11:26) , cutibatlo (20/04/2024 at 00:36:07) , online (19/04/2024 at 02:59:11) , chinnamco (13/04/2024 at 12:22:53) , chithanh77248 (18/04/2024 at 15:16:01)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời