BOX LOTO BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023

Đăng vào 'BOX LOTO' bởi nhat_chi_mai, 30/04/2023.

 1. CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM THAM GIA
  TOPIC BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023


  PHẦN THƯỞNG

  1. CUP, HUY CHƯƠNG
  - TOP 1: HUY CHƯƠNG HẠNG NHẤT
  - TOP 2: HUY CHƯƠNG HẠNG NHÌ
  - TOP 3: HUY CHƯƠNG HẠNG BA

  2. THƯỞNG PRO
  - TOP 1 THƯỞNG 30 NGÀY PRO
  - TOP 2 THƯỞNG 20 NGÀY PRO
  - TOP 3 THƯỞNG 10 NGÀY PRO

  3. THƯỞNG XU
  - TOP 1 THƯỞNG 300K XU
  - TOP 2 THƯỞNG 200K XU
  - TOP 3 THƯỞNG 100K XU
  - TOP 4 THƯỞNG 50K XU


  NỘI QUY - QUY ĐỊNH
  1. POST BÀI TRƯỚC 18H HÀNG NGÀY
  2. POST BÀI MỚI CẦN GHI ĐÃ ĂN THÔNG MẤY NGÀY (NẾU CÓ)
  VÍ DỤ: GHI ĐÃ ĂN THÔNG BẠCH THỦ LÔ XX NGÀY, KHÔNG CẦN TRÍCH DẪN LẠI CÁC BÀI TRƯỚC  CHÚC ANH CHỊ EM MAY MẮN
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:03:15) , minhdiep (08/05/2023 at 11:50:40) , chotphatmot (04/05/2023 at 11:34:22) , minhlonghn (20/05/2023 at 21:11:36) , WIN6789 (24/05/2023 at 10:43:12) , luonluontop1 (08/05/2023 at 06:02:26) , motobike (30/05/2023 at 22:10:33) , shopeone (20/05/2023 at 21:25:00) , Cauamhanoi (08/05/2023 at 19:57:18) , xosoxmien (15/05/2023 at 21:23:13) , haiyen1295 (23/05/2023 at 04:02:30) , thienduong01 (01/05/2023 at 23:28:23) , dieuanh96 (03/05/2023 at 06:13:20) , daotet (14/05/2023 at 09:56:27) , niemvuisohoc (25/05/2023 at 03:45:53) , connhabinh (17/05/2023 at 11:26:16) , consovang (07/05/2023 at 20:00:54) , hoaihd85 (15/05/2023 at 21:10:18) , consokydieu (31/05/2023 at 02:28:18) , mtq (29/05/2023 at 13:56:51) , toanbatbai (17/05/2023 at 20:01:04) , BachTuoc (04/05/2023 at 04:31:00) , mothuong (06/05/2023 at 09:24:28) , timbtd (16/05/2023 at 23:31:01)
 2. Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.
  Nuôi bạch thủ loto: 16

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:03:17) , minhdiep (08/05/2023 at 11:50:54) , chotphatmot (04/05/2023 at 11:34:38) , minhlonghn (20/05/2023 at 21:11:49) , WIN6789 (24/05/2023 at 10:43:21) , luonluontop1 (08/05/2023 at 06:02:48) , motobike (30/05/2023 at 22:10:47) , shopeone (20/05/2023 at 21:25:16) , Cauamhanoi (08/05/2023 at 19:57:35) , xosoxmien (15/05/2023 at 21:23:27) , haiyen1295 (23/05/2023 at 04:02:49) , thienduong01 (01/05/2023 at 23:28:38) , dieuanh96 (03/05/2023 at 06:13:40) , daotet (14/05/2023 at 09:56:42) , niemvuisohoc (25/05/2023 at 03:46:01) , connhabinh (17/05/2023 at 11:26:26) , consovang (07/05/2023 at 20:01:08) , hoaihd85 (15/05/2023 at 21:10:29) , consokydieu (31/05/2023 at 02:28:26) , mtq (29/05/2023 at 13:57:06) , toanbatbai (17/05/2023 at 20:01:21) , BachTuoc (04/05/2023 at 04:31:18) , mothuong (06/05/2023 at 09:24:44) , timbtd (16/05/2023 at 23:31:13)
 3. Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.
  Nuôi bạch thủ loto: 81

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:03:38) , minhdiep (08/05/2023 at 11:51:07) , chotphatmot (04/05/2023 at 11:34:52) , minhlonghn (20/05/2023 at 21:11:57) , WIN6789 (24/05/2023 at 10:43:35) , luonluontop1 (08/05/2023 at 06:03:03) , motobike (30/05/2023 at 22:10:57) , shopeone (20/05/2023 at 21:25:29) , Cauamhanoi (08/05/2023 at 19:57:50) , xosoxmien (15/05/2023 at 21:23:41) , haiyen1295 (23/05/2023 at 04:03:10) , thienduong01 (01/05/2023 at 23:28:54) , dieuanh96 (03/05/2023 at 06:13:59) , daotet (14/05/2023 at 09:56:51) , niemvuisohoc (25/05/2023 at 03:46:13) , connhabinh (17/05/2023 at 11:26:41) , consovang (07/05/2023 at 20:01:24) , hoaihd85 (15/05/2023 at 21:10:39) , consokydieu (31/05/2023 at 02:28:43) , mtq (29/05/2023 at 13:57:15) , toanbatbai (17/05/2023 at 20:01:34) , BachTuoc (04/05/2023 at 04:31:32) , mothuong (06/05/2023 at 09:25:03) , timbtd (16/05/2023 at 23:31:22)
 4. Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.
  Nuôi bạch thủ loto: 02

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:03:42) , minhdiep (08/05/2023 at 11:51:28) , chotphatmot (04/05/2023 at 11:35:13) , minhlonghn (20/05/2023 at 21:12:09) , WIN6789 (24/05/2023 at 10:43:49) , luonluontop1 (08/05/2023 at 06:03:19) , motobike (30/05/2023 at 22:11:11) , shopeone (20/05/2023 at 21:25:40) , Cauamhanoi (08/05/2023 at 19:58:05) , xosoxmien (15/05/2023 at 21:23:50) , haiyen1295 (23/05/2023 at 04:03:28) , thienduong01 (01/05/2023 at 23:29:16) , dieuanh96 (03/05/2023 at 06:14:15) , daotet (14/05/2023 at 09:57:03) , niemvuisohoc (25/05/2023 at 03:46:25) , connhabinh (17/05/2023 at 11:26:50) , consovang (07/05/2023 at 20:01:46) , hoaihd85 (15/05/2023 at 21:10:50) , consokydieu (31/05/2023 at 02:28:54) , mtq (29/05/2023 at 13:57:28) , toanbatbai (17/05/2023 at 20:01:50) , BachTuoc (04/05/2023 at 04:31:45) , mothuong (06/05/2023 at 09:25:24) , timbtd (16/05/2023 at 23:31:38)
 5. Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.
  Nuôi bạch thủ loto: 34

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:03:45) , minhdiep (08/05/2023 at 11:51:49) , chotphatmot (04/05/2023 at 11:35:27) , minhlonghn (20/05/2023 at 21:12:25) , WIN6789 (24/05/2023 at 10:44:02) , luonluontop1 (08/05/2023 at 06:03:32) , motobike (30/05/2023 at 22:11:28) , shopeone (20/05/2023 at 21:25:50) , Cauamhanoi (08/05/2023 at 19:58:21) , xosoxmien (15/05/2023 at 21:24:05) , haiyen1295 (23/05/2023 at 04:03:44) , thienduong01 (01/05/2023 at 23:29:29) , dieuanh96 (03/05/2023 at 06:14:32) , daotet (14/05/2023 at 09:57:20) , niemvuisohoc (25/05/2023 at 03:46:34) , connhabinh (17/05/2023 at 11:27:03) , consovang (07/05/2023 at 20:02:00) , hoaihd85 (15/05/2023 at 21:11:01) , consokydieu (31/05/2023 at 02:29:11) , mtq (29/05/2023 at 13:57:38) , toanbatbai (17/05/2023 at 20:02:01) , BachTuoc (04/05/2023 at 04:32:07) , mothuong (06/05/2023 at 09:25:46) , timbtd (16/05/2023 at 23:31:53)
 6. Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.
  Nuôi bạch thủ loto: 07

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:03:47) , minhdiep (08/05/2023 at 11:52:07) , chotphatmot (04/05/2023 at 11:35:40) , minhlonghn (20/05/2023 at 21:12:36) , WIN6789 (24/05/2023 at 10:44:12) , luonluontop1 (08/05/2023 at 06:03:54) , motobike (30/05/2023 at 22:11:39) , shopeone (20/05/2023 at 21:26:03) , Cauamhanoi (08/05/2023 at 19:58:34) , xosoxmien (15/05/2023 at 21:24:14) , haiyen1295 (23/05/2023 at 04:04:06) , thienduong01 (01/05/2023 at 23:29:43) , dieuanh96 (03/05/2023 at 06:14:53) , daotet (14/05/2023 at 09:57:37) , niemvuisohoc (25/05/2023 at 03:46:45) , connhabinh (17/05/2023 at 11:27:19) , consovang (07/05/2023 at 20:02:21) , hoaihd85 (15/05/2023 at 21:11:12) , consokydieu (31/05/2023 at 02:29:24) , mtq (29/05/2023 at 13:57:53) , toanbatbai (17/05/2023 at 20:02:15) , BachTuoc (04/05/2023 at 04:32:30) , mothuong (06/05/2023 at 09:26:03) , timbtd (16/05/2023 at 23:32:02)
 7. minhdiep

  minhdiep

  Đ.Ký:
  10/12/2016
  Bài viết:
  10,753
  Được thích:
  10,670
  Xu:
  7,524,254
  Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.
  Nuôi bạch thủ loto: 99

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:03:50) , chotphatmot (04/05/2023 at 11:35:59) , minhlonghn (20/05/2023 at 21:12:50) , WIN6789 (24/05/2023 at 10:44:23) , luonluontop1 (08/05/2023 at 06:04:07) , motobike (30/05/2023 at 22:11:55) , shopeone (20/05/2023 at 21:26:17) , Cauamhanoi (08/05/2023 at 19:58:47) , xosoxmien (15/05/2023 at 21:24:30) , haiyen1295 (23/05/2023 at 04:04:21) , thienduong01 (01/05/2023 at 23:29:57) , dieuanh96 (03/05/2023 at 06:15:08) , daotet (14/05/2023 at 09:57:52) , niemvuisohoc (25/05/2023 at 03:47:02) , connhabinh (17/05/2023 at 11:27:36) , consovang (07/05/2023 at 20:02:35) , hoaihd85 (15/05/2023 at 21:11:28) , consokydieu (31/05/2023 at 02:29:37) , mtq (29/05/2023 at 13:58:04) , toanbatbai (17/05/2023 at 20:02:29) , BachTuoc (04/05/2023 at 04:32:43) , mothuong (06/05/2023 at 09:26:23) , timbtd (16/05/2023 at 23:32:11)
 8. yeusohoc

  yeusohoc

  Đ.Ký:
  08/06/2019
  Bài viết:
  11,440
  Được thích:
  11,765
  Xu:
  6,044,277
  Giới tính:
  Nam
  Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.
  Nuôi bạch thủ loto: 10

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:03:52) , minhdiep (08/05/2023 at 11:52:25) , chotphatmot (04/05/2023 at 11:36:14) , minhlonghn (20/05/2023 at 21:13:04) , WIN6789 (24/05/2023 at 10:44:40) , luonluontop1 (08/05/2023 at 06:04:27) , motobike (30/05/2023 at 22:12:12) , shopeone (20/05/2023 at 21:26:34) , Cauamhanoi (08/05/2023 at 19:59:02) , xosoxmien (15/05/2023 at 21:24:46) , haiyen1295 (23/05/2023 at 04:04:36) , thienduong01 (01/05/2023 at 23:30:17) , dieuanh96 (03/05/2023 at 06:15:21) , daotet (14/05/2023 at 09:58:09) , niemvuisohoc (25/05/2023 at 03:47:19) , connhabinh (17/05/2023 at 11:27:44) , consovang (07/05/2023 at 20:02:52) , hoaihd85 (15/05/2023 at 21:11:42) , consokydieu (31/05/2023 at 02:29:52) , mtq (29/05/2023 at 13:58:17) , toanbatbai (17/05/2023 at 20:02:41) , BachTuoc (04/05/2023 at 04:33:02) , mothuong (06/05/2023 at 09:26:44) , timbtd (16/05/2023 at 23:32:20)
 9. danhnhothoi

  danhnhothoi

  Đ.Ký:
  21/05/2019
  Bài viết:
  11,382
  Được thích:
  11,614
  Xu:
  936,728
  Giới tính:
  Nữ
  Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.
  Nuôi bạch thủ loto: 20

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:03:54) , minhdiep (08/05/2023 at 11:52:47) , chotphatmot (04/05/2023 at 11:36:30) , minhlonghn (20/05/2023 at 21:13:18) , WIN6789 (24/05/2023 at 10:44:54) , luonluontop1 (08/05/2023 at 06:04:48) , motobike (30/05/2023 at 22:12:21) , shopeone (20/05/2023 at 21:26:46) , Cauamhanoi (08/05/2023 at 19:59:23) , xosoxmien (15/05/2023 at 21:25:00) , haiyen1295 (23/05/2023 at 04:04:53) , thienduong01 (01/05/2023 at 23:30:39) , dieuanh96 (03/05/2023 at 06:15:40) , daotet (14/05/2023 at 09:58:26) , niemvuisohoc (25/05/2023 at 03:47:31) , connhabinh (17/05/2023 at 11:28:01) , consovang (07/05/2023 at 20:03:10) , hoaihd85 (15/05/2023 at 21:11:58) , consokydieu (31/05/2023 at 02:30:04) , mtq (29/05/2023 at 13:58:32) , toanbatbai (17/05/2023 at 20:02:55) , BachTuoc (04/05/2023 at 04:33:19) , mothuong (06/05/2023 at 09:27:06) , timbtd (16/05/2023 at 23:32:32)
 10. DuyManh92

  DuyManh92

  Đ.Ký:
  21/12/2020
  Bài viết:
  8,141
  Được thích:
  8,547
  Xu:
  4,287,693
  Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.
  Nuôi bạch thủ loto: 00

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:03:56) , minhdiep (08/05/2023 at 11:53:09) , chotphatmot (04/05/2023 at 11:36:53) , minhlonghn (20/05/2023 at 21:13:31) , WIN6789 (24/05/2023 at 10:45:10) , luonluontop1 (08/05/2023 at 06:05:02) , motobike (30/05/2023 at 22:12:30) , shopeone (20/05/2023 at 21:26:58) , Cauamhanoi (08/05/2023 at 19:59:42) , xosoxmien (15/05/2023 at 21:25:17) , haiyen1295 (23/05/2023 at 04:05:14) , thienduong01 (01/05/2023 at 23:30:52) , dieuanh96 (03/05/2023 at 06:15:57) , daotet (14/05/2023 at 09:58:40) , niemvuisohoc (25/05/2023 at 03:47:40) , connhabinh (17/05/2023 at 11:28:18) , consovang (07/05/2023 at 20:03:23) , hoaihd85 (15/05/2023 at 21:12:12) , consokydieu (31/05/2023 at 02:30:13) , mtq (29/05/2023 at 13:58:42) , toanbatbai (17/05/2023 at 20:03:13) , BachTuoc (04/05/2023 at 04:33:42) , mothuong (06/05/2023 at 09:27:27) , timbtd (16/05/2023 at 23:32:48)