Viso
Hoạt động lần cuối:
25/03/2022
Đ.Ký:
06/10/2020
Bài viết:
602
Được thích:
1,057
Xu:
1,236,050
Giới tính:
Nam
Birthday:
June 1
  1. Viso
   Viso
   VN 9H:
   73,37,64,46,55,28,82,19,91,00,83,38,74,47,65,56,29,92,10,01,93,39,84,48,75,57,20,02,03,30,94,49,85,58,13,31,04,40,95,59,68,86,33,24,42,15,51,88,79,97,60,06,43,34,25,52,98,89,70,07,53,35,44,08,80,99
  2. Viso
   Viso
   VN 12h:73,37,64,46,55,28,82,19,91,00,93,39,84,48,75,57,20,02,03,30,94,49,85,58,13,31,04,40,95,59,68,86,23,32,14,41,05,50,78,87,69,96,33,24,42,15,51,88,79,97,60,06,43,34,25,52,98,89,70,07,53,35,44,08,80,99
  3. Viso
   Viso
   VN 9H, ngày 4/7
   55,73,37,64,46,28,82,19,91,00,65,56,83,38,74,47,29,92,10,01,85,58,03,30,94,49,95,59,13,31,04,40,68,86,05,50,23,32,14,41,78,87,69,96,15,51,33,24,42,88,79,97,60,06,25,52,43,34,98,89,70,07,45,54,63,36,18,81,09,90
   1. Những thành viên đã thích bài viết này:
    Admin (06/06/2023 at 15:48:17)
  4. Viso
   Viso
   VN 12h: 00,91,19,82,28,55,46,64,37,73,10,01,92,29,65,56,47,74,20,02,11,75,57,66,30,03,21,12,85,58,76,67,60,06,51,15,42,24,97,79,70,07,61,16,52,25,80,08,71,17,62,26,35,53,90,09,81,18,72,27,45,54,36,63
   1. Những thành viên đã thích bài viết này:
    Admin (06/06/2023 at 15:48:17)
  5. Viso
   Viso
   ------------+++++++-------------
   Ngày 2/7/2021
   HCMV:
   19,91,00,64,46,55,29,92,10,01,74,47,65,56,39,93,20,02,11,84,48,75,57,66,49,94,30,03,21,12,85,58,76,67,69,96,50,05,41,14,79,97,60,06,51,15,24,42,89,98,70,07,61,16,34,43,25,52,99,80,08,71,17,44,35,53,26,62
   --- Tiểu Viso ---
   1. Những thành viên đã thích bài viết này:
    Admin (06/06/2023 at 15:48:17)
  6. Viso
   Viso
   Nghỉ thi lô tháng này..
  7. Viso
   Viso
   Tổng chẵn,tổng 6
   1. Những thành viên đã thích bài viết này:
    Admin (06/06/2023 at 15:48:17)
   2. Nguyensyvinh60
    Nguyensyvinh60
    Xong,nuốt gọn
    04/06/2021
  8. Viso
   Viso
   Tổng 936. Hạ tổng 3
   1. Những thành viên đã thích bài viết này:
    Admin (06/06/2023 at 15:48:17)
   2. Nguyensyvinh60
    Nguyensyvinh60
    Tổng 5
    02/06/2021
  9. Viso
   Viso
   Cả nhà có ai chơi đề chão không
   1. Những thành viên đã thích bài viết này:
    Admin (06/06/2023 at 15:48:17)
   2. Nguyensyvinh60
    Nguyensyvinh60
    Chão ở 9x-0x
    02/06/2021
   3. Viso
    Viso
    Chơi 9x thì chơi làm gì. Chão 5/6x,5x thôi
    02/06/2021
  10. Viso
   Viso
   Dàn 50s:
   63,36,54,45,18,81,09,90,73,37,64,46,28,82,19,91,00,13,31,04,40,68,86,59,95,33,24,42,88,79,97,60,06,51,15,03,30,94,49,58,85,21,12,53,35,44,08,80,99,71,17
   Dàn 36s:
   63,36,54,45,18,81,09,90,73,37,64,46,28,82,19,91,00,13,31,04,40,68,86,59,95,33,24,42,88,79,97,60,06,51,15
   Dàn 24s:
   18,81,09,90,28,82,19,91,00,68,86,59,95,40,04,31,13,88,79,97,60,06,51,15
   Dàn 15s:
   18,81,09,90,28,82,19,91,68,86,59,95,88,79,97
   Dàn 8s:
   18,81,09,90,19,91,59,95
   TTD: 18,81,19,91
   BTD: 18
   1. Những thành viên đã thích bài viết này:
    Admin (06/06/2023 at 15:48:17)
 • Loading...
 • Loading...
 • About

  Giới tính:
  Nam
  Birthday:
  June 1

  Chữ ký

  --- Cầu vồng tối thượng ---
 • Loading...