GIAO LƯU TOPIC SOLO ĐB:GIẢI NHẤT+ ĐẦU A + GIẢI 7

Đăng vào 'GIAO LƯU' bởi Bogia555, 12/12/2022.

 1. Nhathai

  Nhathai

  Đ.Ký:
  21/04/2016
  Bài viết:
  3,515
  Được thích:
  19,435
  Xu:
  61,362,142
  Đề Giải Nhất tháng 3/2 0 2 3
  Ngày 1/3: ăn
  Ngày 2/3 ăn
  Ngày 3/3 ăn
  Ngày 4/3 ăn
  Ngày 5/3 ăn
  Ngày 6/3 ăn
  Ngày 7/3 ăn
  Ngày 8/3 xịt
  Ngày 9/3 ăn
  Ngày 1 0/3 ăn
  Ngày 1 1/3 xịt nòi mắt
  Ngày 1 2/3 ăn
  Ngày 1 3/3 xịt nòi mắt
  Ngày 1 4/3 ăn
  Ngày 1 5/3 ăn
  Ngày 1 6/3 xịt
  Ngày 1 7/3 chờ kết quả
  +++
  Giải Nhất
  (8 3) số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,90,91,92,95,96,97
  (7 6 ) số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,35,36,37,40,41,42,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,79,80,81,82,85,86,90,91,92,95,96,97
  (6 7 ) số
  01,02,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,31,32,35,36,40,41,42,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,75,76,79,81,82,85,86,90,91,92,95,96,97
  (4 7 ) số
  01,02,04,05,06,09,10,12,15,19,20,21,23,24,25,26,28,29,32,35,40,42,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,65,69,75,79,82,85,90,91,92,95,96,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (17/03/2023 at 18:49:38) , Tamkem (19/03/2023 at 17:00:31)
 2. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  16,180
  Được thích:
  117,635
  Xu:
  447,963,528
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  [​IMG]
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Nhathai (18/03/2023 at 08:01:45)
 3. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  713
  Được thích:
  5,351
  Xu:
  1,644,738
  9xG1 tháng 3

  1/3 ăn 4x
  2/3 xịt
  3/3 ăn 6x
  4/3 Ăn 3x
  5/3 Ăn 5x
  6/3 Ăn 1x
  7/3 Ăn 0x
  8/3 ăn 1x
  9/3 ăn 6x
  10/3 ăn 3x
  11/3 Ăn 6x
  12/3 nghỉ
  13/3 ăn 7x
  14/3 ăn 9x
  15/3 ăn 3x
  16/3 ăn 2x
  17/3 Ăn 0x
  18/3
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,18,20,23,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,18,20,23,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,18,20,23,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,65,68,70,73,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  06,07,08,09,10,13,15,18,20,23,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,65,68,70,73,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,95,98
  4x
  25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,65,68,70,73,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,95,98
  3x
  38,39,40,43,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,65,68,70,73,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,95,98
  2x
  54,55,56,57,58,59,60,63,65,68,70,73,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,95,98
  1x
  70,73,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,95,98
  0x
  86,87,88,89,90,93,95,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (18/03/2023 at 18:46:31) , Nhathai (18/03/2023 at 08:02:09) , chinh1689482997 (18/03/2023 at 15:32:09)
  1. chinh1689482997
   Bắn nhiều bia thế có thiếu đạn k ta ?? hi hihi
    
   chinh1689482997, 18/03/2023 at 15:33:53
 4. Nhathai

  Nhathai

  Đ.Ký:
  21/04/2016
  Bài viết:
  3,515
  Được thích:
  19,435
  Xu:
  61,362,142
  Đề Giải Nhất tháng 3/2 0 2 3
  Ngày 1/3 ăn
  Ngày 2/3 ăn
  Ngày 3/3 ăn
  Ngày 4/3 ăn
  Ngày 5/3 ăn
  Ngày 6/3 ăn
  Ngày 7/3 ăn
  Ngày 8/3 xịt
  Ngày 9/3 ăn
  Ngày 1 0/3 ăn
  Ngày 1 1/3 xịt nòi mắt
  Ngày 1 2/3 ăn
  Ngày 1 3/3 xịt nòi mắt
  Ngày 1 4/3 ăn
  Ngày 1 5/3 ăn
  Ngày 1 6/3 xịt
  Ngày 1 7/3 ăn
  Ngày 1 8/3 chờ kết quả
  +++
  Giải Nhất
  (8 6 ) số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,31,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (7 4 ) số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,29,30,31,35,36,39,40,41,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,75,76,79,80,81,84,85,86,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (5 9 ) số
  02,03,04,06,07,09,12,13,14,16,17,19,20,21,25,26,29,30,31,35,36,39,40,41,45,46,48,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,75,76,79,84,86,89,90,91,92,93,95,96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (18/03/2023 at 18:46:26)
 5. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  16,180
  Được thích:
  117,635
  Xu:
  447,963,528
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  [​IMG]
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Nhathai (19/03/2023 at 09:50:40) , Tamkem (18/03/2023 at 19:01:27)
 6. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  713
  Được thích:
  5,351
  Xu:
  1,644,738
  9xG1 tháng 3

  1/3 ăn 4x
  2/3 xịt
  3/3 ăn 6x
  4/3 Ăn 3x
  5/3 Ăn 5x
  6/3 Ăn 1x
  7/3 Ăn 0x
  8/3 ăn 1x
  9/3 ăn 6x
  10/3 ăn 3x
  11/3 Ăn 6x
  12/3 nghỉ
  13/3 ăn 7x
  14/3 ăn 9x
  15/3 ăn 3x
  16/3 ăn 2x
  17/3 Ăn 0x
  18/3 Ăn 8x
  19/3
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,19,20,24,25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,19,20,24,25,29,30,34,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,19,20,24,25,29,30,34,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,69,70,74,75,79,80,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  06,07,08,09,10,14,15,19,20,24,25,29,30,34,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,69,70,74,75,79,80,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  25,29,30,34,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,69,70,74,75,79,80,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,69,70,74,75,79,80,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  54,55,56,57,58,59,60,64,65,69,70,74,75,79,80,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  1x
  70,74,75,79,80,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  0x
  92,93,94,95,96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (19/03/2023 at 19:54:04) , Nhathai (19/03/2023 at 09:50:36)
 7. Nguyen82

  Nguyen82

  Đ.Ký:
  20/12/2022
  Bài viết:
  814
  Được thích:
  2,922
  Xu:
  5,515,561
  Giới tính:
  Nam
  Đề Gải nhất ngày 19/03/2023
  03.30.00.33.08.80.53.35.58.85
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (19/03/2023 at 19:54:02) , Nhathai (19/03/2023 at 09:50:35) , Tamkem (19/03/2023 at 17:00:54)
 8. Nhathai

  Nhathai

  Đ.Ký:
  21/04/2016
  Bài viết:
  3,515
  Được thích:
  19,435
  Xu:
  61,362,142
  Đề Giải Nhất tháng 3/2 0 2 3
  Ngày 1/3: ăn
  Ngày 2/3 ăn
  Ngày 3/3 ăn
  Ngày 4/3 ăn
  Ngày 5/3 ăn
  Ngày 6/3 ăn
  Ngày 7/3 ăn
  Ngày 8/3 xịt
  Ngày 9/3 ăn
  Ngày 1 0/3 ăn
  Ngày 1 1/3 xịt nòi mắt
  Ngày 1 2/3 ăn
  Ngày 1 3/3 xịt nòi mắt
  Ngày 1 4/3 ăn
  Ngày 1 5/3 ăn
  Ngày 1 6/3 xịt
  Ngày 1 7/3 ăn
  Ngày 1 8/3 xịt
  Ngày 1 9/3 chờ kết quả
  +++
  Giải Nhất
  (8 4 ) số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,19,20,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,68,69,70,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 6 ) số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,19,20,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,68,69,70,73,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98
  (5 6 ) số
  01,05,07,08,09,10,13,14,15,18,19,25,28,29,31,35,37,38,39,41,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,68,69,70,73,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98
  (4 1 ) số
  01,07,10,13,14,15,18,19,25,28,29,31,37,38,39,41,48,51,52,56,57,65,68,69,70,73,75,78,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,96,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (19/03/2023 at 19:54:00) , Tamkem (19/03/2023 at 17:00:50)
 9. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  16,180
  Được thích:
  117,635
  Xu:
  447,963,528
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  [​IMG]
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Tamkem (19/03/2023 at 20:55:57)
 10. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  713
  Được thích:
  5,351
  Xu:
  1,644,738
  9xG1 tháng 3

  1/3 ăn 4x
  2/3 xịt
  3/3 ăn 6x
  4/3 Ăn 3x
  5/3 Ăn 5x
  6/3 Ăn 1x
  7/3 Ăn 0x
  8/3 ăn 1x
  9/3 ăn 6x
  10/3 ăn 3x
  11/3 Ăn 6x
  12/3 nghỉ
  13/3 ăn 7x
  14/3 ăn 9x
  15/3 ăn 3x
  16/3 ăn 2x
  17/3 Ăn 0x
  18/3 Ăn 8x
  19/3 Ăn 6x
  20/3
  9x
  03,04,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,08,09,13,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,08,09,13,14,18,19,23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,08,09,13,14,18,19,23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,58,59,63,64,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  18,19,23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,58,59,63,64,68,69,73,74,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,58,59,63,64,68,69,73,74,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  44,45,46,47,48,49,53,54,58,59,63,64,68,69,73,74,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  63,64,68,69,73,74,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  1x
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  0x
  92,93,94,95,96,97,98,99