GIAO LƯU TOPIC SOLO ĐB:GIẢI NHẤT+ ĐẦU A + GIẢI 7 NĂM 2024

Đăng vào 'GIAO LƯU' bởi Bogia555, 31/12/2023.

 1. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  3,596
  Được thích:
  195,649
  Xu:
  2,331,892
  ĐB Càng tháng 2
  01/2 nhận 3x
  02/2 miss
  03/2 nhận 3x
  04/2 nhận 6x
  05/2 nhận 9x
  06/2 nhận 3x
  07/2

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,13,14,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,06,07,08,13,14,16,17,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,86,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  05,07,14,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,86,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  05,07,14,30,31,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,86,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  05,07,14,30,31,35,36,38,39,40,41,42,43,45,47,50,51,52,54,55,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,76,78,79,80,83,86,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  31,35,36,38,39,40,41,42,43,45,47,50,51,52,54,55,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,76,78,79,80,83,86,92,96,99
  2x
  40,41,42,43,52,54,55,57,59,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,76,78,79,80,83,86,92,96,99
  1x
  40,41,42,43,52,54,55,57,72,76,78,79,80,83,86,92,96,99
  0x
  40,41,42,43,52,54,55,57
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (07/02/2024 at 18:37:01) , vungtroisohoc (22/02/2024 at 13:28:58) , kemngot (24/02/2024 at 23:03:45) , cucaitron (17/02/2024 at 22:49:44) , Canh1102 (14/02/2024 at 18:14:02) , vuquy48 (13/02/2024 at 01:03:47) , hochoilachinh (07/02/2024 at 20:08:17)
 2. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  22,173
  Được thích:
  429,801
  Xu:
  463,257,198
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Sửa lần cuối: 07/02/2024
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vungtroisohoc (22/02/2024 at 13:29:17) , kemngot (24/02/2024 at 23:03:58) , cucaitron (17/02/2024 at 22:50:05) , Canh1102 (14/02/2024 at 18:14:19) , vuquy48 (13/02/2024 at 01:04:06) , Tamkem (07/02/2024 at 20:28:20) , hochoilachinh (07/02/2024 at 20:08:23)
 3. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  3,596
  Được thích:
  195,649
  Xu:
  2,331,892
  27/1; đầu mức 5; đuôi mức 4; Tổng mức 4;
  28/1 đầu mức 5; đuôi mức 5; tổng mức 3;
  29/1 đầu mức 4; đuôi mức 4; tổng mức 4
  30/1 đầu mức 5; đuôi mức 4; tổng mức 3
  31/1; đầu mức 3; đuôi mức 4; tổng mức 4
  01/2 đầu mức 4; đuôi mức 3; tổng mức 2
  02/2 đầu mức 4; đuôi mức 6; tổng mức 5
  03/2 đầu mức 4; đuôi mức 4; tổng mức 5
  04/2 đầu mức 4; đuôi mức 5; tổng mức 5
  05/2 đầu mức 4; đuôi mức 4; tổng mức 3
  06/2 đầu mức 6; đuôi mức 4; tổng mức 4
  07/2 đầu mức 4 đuôi mức 2; tổng mức 4
  08/2

  Đầu

  Mức: 2 (1 0 ) số
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69
  Mức: 3 (4 0 ) số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
  Mức: 4 (3 0 ) số
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
  Mức: 5 (1 0 ) số
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  Mức: 6 (1 0 ) số
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

  Đuôi
  Mức: 1 (1 0 ) số
  03,13,23,33,43,53,63,73,83,93
  Mức: 2 (2 0 ) số
  05,08,15,18,25,28,35,38,45,48,55,58,65,68,75,78,85,88,95,98
  Mức: 3 (1 0 ) số
  00,10,20,30,40,50,60,70,80,90
  Mức: 4 (4 0 ) số
  01,04,06,07,11,14,16,17,21,24,26,27,31,34,36,37,41,44,46,47,51,54,56,57,61,64,66,67,71,74,76,77,81,84,86,87,91,94,96,97
  Mức: 5 (1 0 ) số
  09,19,29,39,49,59,69,79,89,99
  Mức: 6 (1 0 ) số
  02,12,22,32,42,52,62,72,82,92

  Tổng

  Mức: 3 (5 0 ) số
  01,03,04,05,09,10,12,13,14,18,21,22,23,27,29,30,31,32,36,38,40,41,45,47,49,50,54,56,58,59,63,65,67,68,69,72,74,76,77,78,81,83,85,86,87,90,92,94,95,96
  Mức: 4 (3 0 ) số
  00,02,06,11,15,19,20,24,28,33,37,39,42,46,48,51,55,57,60,64,66,73,75,79,82,84,88,91,93,97
  Mức: 5 (2 0 ) số
  07,08,16,17,25,26,34,35,43,44,52,53,61,62,70,71,80,89,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vungtroisohoc (22/02/2024 at 13:29:33) , kemngot (24/02/2024 at 23:04:15) , cucaitron (17/02/2024 at 22:50:25) , Canh1102 (14/02/2024 at 18:14:32) , vuquy48 (13/02/2024 at 01:04:25)
 4. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  3,596
  Được thích:
  195,649
  Xu:
  2,331,892
  ĐB THÁNG 2/2024

  01/2 nhận 2x
  02/2 nhận 9x
  03/2 nhận 5x
  04/2 nhận 8x
  05/2 nhận 5x
  06/2 nhận 0x
  07/2 nhận 4x
  08/2

  9x
  00,01,02,03,05,06,09,10,11,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,09,10,11,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,06,09,10,11,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,66,67,69,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,05,06,09,10,11,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,34,35,36,39,40,41,42,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,67,69,72,73,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97
  5x
  09,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,34,35,36,39,40,41,42,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,67,69,72,73,76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97
  4x
  09,16,17,21,22,28,29,30,31,34,35,36,39,45,46,52,53,54,55,56,57,58,59,60,67,69,72,73,76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97
  3x
  09,16,17,21,22,28,29,30,31,34,35,36,39,45,46,53,54,55,56,57,58,59,69,72,73,81,84,85,87,88,90,91,92,93,94,96,97
  2x
  31,34,35,36,39,45,46,53,54,55,56,57,58,59,69,72,73,81,84,85,87,88,90,91,92,93,94
  1x
  56,57,58,59,69,72,73,81,84,85,87,88,90,91,92,93,94
  0x
  87,88,90,91,92,93,94
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vungtroisohoc (22/02/2024 at 13:29:47) , kemngot (24/02/2024 at 23:04:36) , cucaitron (17/02/2024 at 22:50:43) , Canh1102 (14/02/2024 at 18:14:45) , vuquy48 (13/02/2024 at 01:04:39)
 5. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  3,596
  Được thích:
  195,649
  Xu:
  2,331,892
  ĐB Càng tháng 2
  01/2 nhận 3x
  02/2 miss
  03/2 nhận 3x
  04/2 nhận 6x
  05/2 nhận 9x
  06/2 nhận 3x
  07/2 nhận 3x
  08/2


  9x
  00,01,02,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  8x
  01,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,98
  7x
  01,08,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,88,92,98
  6x
  01,08,10,15,16,17,18,19,22,23,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,88,92,98
  5x
  23,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,88,92,98
  4x
  26,27,28,29,38,39,40,41,42,43,44,45,49,50,51,52,53,54,55,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,88,92,98
  3x
  26,27,28,29,38,39,40,41,42,43,44,45,50,51,52,53,54,55,57,59,62,63,64,65,66,67,68,69,74,78,80,81,82,83,84,88,92,98
  2x
  40,41,42,43,44,45,50,51,52,53,54,55,57,59,62,63,64,65,66,67,68,69,74,78,83,88,92,98
  1x
  40,41,42,43,52,53,54,55,66,67,68,69,74,78,83,88,92,98
  0x
  41,42,43,52,53,54,55,74
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vungtroisohoc (22/02/2024 at 13:30:02) , kemngot (24/02/2024 at 23:04:53) , cucaitron (17/02/2024 at 22:50:58) , Canh1102 (14/02/2024 at 18:15:02) , vuquy48 (13/02/2024 at 01:04:53)
 6. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  22,173
  Được thích:
  429,801
  Xu:
  463,257,198
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Sửa lần cuối: 12/02/2024
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vungtroisohoc (22/02/2024 at 13:30:20) , kemngot (24/02/2024 at 23:05:12) , cucaitron (17/02/2024 at 22:51:14) , Canh1102 (14/02/2024 at 18:15:21) , vuquy48 (13/02/2024 at 01:05:06)
 7. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  3,596
  Được thích:
  195,649
  Xu:
  2,331,892
  ĐB THÁNG 2/2024

  01/2 nhận 2x
  02/2 nhận 9x
  03/2 nhận 5x
  04/2 nhận 8x
  05/2 nhận 5x
  06/2 nhận 0x
  07/2 nhận 4x
  08/2 nhận 4x
  13/2


  9x
  05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,37,39,40,41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,34,35,37,40,41,44,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,61,62,64,65,66,67,69,70,71,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,99
  4x
  20,21,29,30,31,32,34,37,41,44,46,47,49,50,51,56,57,61,62,64,65,66,67,69,70,71,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,99
  3x
  20,21,29,30,31,32,34,37,44,46,47,50,51,56,57,61,62,64,65,66,67,69,70,73,79,80,82,83,84,89,91,92,93,94,95,96,97,99
  2x
  32,34,37,44,46,47,50,51,56,57,61,62,64,65,66,67,69,70,73,79,80,82,83,84,89,91,92,93
  1x
  61,62,64,65,66,67,69,70,73,79,80,82,83,84,89,91,92,93
  0x
  80,82,83,84,89,91,92,93
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vungtroisohoc (22/02/2024 at 13:30:38) , kemngot (24/02/2024 at 23:05:26) , cucaitron (17/02/2024 at 22:51:32) , Canh1102 (14/02/2024 at 18:15:42) , vuquy48 (13/02/2024 at 01:05:26)
 8. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  3,596
  Được thích:
  195,649
  Xu:
  2,331,892
  27/1; đầu mức 5; đuôi mức 4; Tổng mức 4;
  28/1 đầu mức 5; đuôi mức 5; tổng mức 3;
  29/1 đầu mức 4; đuôi mức 4; tổng mức 4
  30/1 đầu mức 5; đuôi mức 4; tổng mức 3
  31/1; đầu mức 3; đuôi mức 4; tổng mức 4
  01/2 đầu mức 4; đuôi mức 3; tổng mức 2
  02/2 đầu mức 4; đuôi mức 6; tổng mức 5
  03/2 đầu mức 4; đuôi mức 4; tổng mức 5
  04/2 đầu mức 4; đuôi mức 5; tổng mức 5
  05/2 đầu mức 4; đuôi mức 4; tổng mức 3
  06/2 đầu mức 6; đuôi mức 4; tổng mức 4
  07/2 đầu mức 4; đuôi mức 2; tổng mức 4
  08/2 đầu mức 4; đuôi mức 6; tổng mức 5
  Tết
  13/2


  Đầu
  Mức: 0 (1 0 ) số
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
  Mức: 4 (4 0 ) số
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  Mức: 5 (3 0 ) số
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
  Mức: 6 (2 0 ) số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89

  Đuôi

  Mức: 3 (2 0 ) số
  01,05,11,15,21,25,31,35,41,45,51,55,61,65,71,75,81,85,91,95
  Mức: 4 (2 0 ) số
  02,03,12,13,22,23,32,33,42,43,52,53,62,63,72,73,82,83,92,93
  Mức: 5 (5 0 ) số
  00,04,06,07,09,10,14,16,17,19,20,24,26,27,29,30,34,36,37,39,40,44,46,47,49,50,54,56,57,59,60,64,66,67,69,70,74,76,77,79,80,84,86,87,89,90,94,96,97,99
  Mức: 6 (1 0 ) số
  08,18,28,38,48,58,68,78,88,98

  Tổng

  Mức: 2 (1 0 ) số
  09,18,27,36,45,54,63,72,81,90
  Mức: 3 (2 0 ) số
  00,02,11,19,20,28,37,39,46,48,55,57,64,66,73,75,82,84,91,93
  Mức: 4 (4 0 ) số
  01,03,05,07,10,12,14,16,21,23,25,29,30,32,34,38,41,43,47,49,50,52,56,58,61,65,67,69,70,74,76,78,83,85,87,89,92,94,96,98
  Mức: 5 (2 0 ) số
  04,08,13,17,22,26,31,35,40,44,53,59,62,68,71,77,80,86,95,99
  Mức: 6 (1 0 ) số
  06,15,24,33,42,51,60,79,88,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vungtroisohoc (22/02/2024 at 13:30:54) , kemngot (24/02/2024 at 23:05:42) , cucaitron (17/02/2024 at 22:51:48) , Canh1102 (14/02/2024 at 18:16:02) , vuquy48 (13/02/2024 at 01:05:48)
 9. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  3,596
  Được thích:
  195,649
  Xu:
  2,331,892
  Càng
  13/2/2024


  Mức: 1 (2 0 ) số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
  Mức: 3 (3 0 ) số
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
  Mức: 4 (4 0 ) số
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  Mức: 5 (1 0 ) số
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vungtroisohoc (22/02/2024 at 13:31:14) , kemngot (24/02/2024 at 23:05:58) , cucaitron (17/02/2024 at 22:52:04) , Canh1102 (14/02/2024 at 18:16:19) , vuquy48 (13/02/2024 at 01:06:05)
 10. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  3,596
  Được thích:
  195,649
  Xu:
  2,331,892
  ĐB Càng tháng 2
  01/2 nhận 3x
  02/2 miss
  03/2 nhận 3x
  04/2 nhận 6x
  05/2 nhận 9x
  06/2 nhận 3x
  07/2 nhận 3x
  08/2 nhận 8x

  Tết
  13/2

  9x
  05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,69,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  16,17,18,19,20,22,28,29,30,31,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,69,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  16,17,18,19,20,22,28,29,31,35,36,37,44,46,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,69,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  16,17,18,19,20,22,28,29,31,35,36,37,44,46,53,54,55,56,57,58,59,68,69,80,81,84,85,87,88,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  2x
  29,31,35,36,37,44,46,53,54,55,56,57,58,59,68,69,80,81,84,85,87,88,89,90,91,92,94,95
  1x
  56,57,58,59,68,69,80,81,84,85,87,88,89,90,91,92,94,95
  0x
  87,88,89,90,91,92,94,95
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vungtroisohoc (22/02/2024 at 13:31:28) , kemngot (24/02/2024 at 23:06:16) , cucaitron (17/02/2024 at 22:52:18) , Canh1102 (14/02/2024 at 18:16:36) , vuquy48 (13/02/2024 at 01:06:24)