M.TRUNG THỨ 7 NGÀY 18/03/2023 ĐÀ NẴNG _ QUẢNG NGÃI _ĐẮC NÔNG

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 17/03/2023 at 17:52:54.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  28,292
  Được thích:
  21,466
  Xu:
  78,167,847
  ĐÀ NẴNG _ QUẢNG NGÃI _ĐẮC NÔNG
   
 2. bamien

  bamien

  Đ.Ký:
  02/04/2021
  Bài viết:
  1,151
  Được thích:
  927
  Xu:
  3,332,500
  Giới tính:
  Nam
  9x
  01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,06,07,08,09,11,13,14,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,06,07,11,13,14,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  11,14,16,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  11,14,16,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,55,57,59,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,77,78,79,81,83,84,88,91,92,93,95,96,97,99
  4x
  11,14,19,22,23,25,27,28,29,31,32,35,36,37,38,39,40,41,44,46,47,48,49,50,57,59,61,62,63,64,68,70,72,73,74,77,78,81,83,84,88,91,92,93,95,96,97,99
  3x
  11,14,23,25,27,28,29,31,32,37,38,39,41,44,46,47,48,49,50,57,59,61,62,63,64,68,70,72,73,74,77,78,83,88,92,93,96,99
  2x
  11,14,25,28,29,31,32,37,38,39,41,44,47,48,49,50,59,61,63,64,68,70,72,73,78,83,92,99
  1x
  11,14,25,28,29,32,38,41,47,48,50,59,63,70,78,83,92,99
  0x
  25,29,32,50,59,70,83,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (18/03/2023 at 20:47:14)
 3. phongvan68

  phongvan68

  Đ.Ký:
  04/01/2022
  Bài viết:
  721
  Được thích:
  499
  Xu:
  873,380
  Giới tính:
  Nam
  4x
  03,18,21,26,27,30,31,35,36,37
  38,40,43,44,45,46,48,49,50,51
  53,54,56,57,58,59,63,64,65,67
  68,69,70,71,72,76,78,79,80,81
  82,84,86,87,89,95,96,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (18/03/2023 at 20:47:21)
  1. Minh_Quan
   Trúng db 51* 69* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 18/03/2023 at 20:47:37
 4. huuvinh

  huuvinh

  Đ.Ký:
  29/08/2020
  Bài viết:
  1,057
  Được thích:
  848
  Xu:
  12,439,370
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,05,08,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  05,08,11,13,16,17,18,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  6x
  08,11,13,16,17,18,20,22,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,95,96,97,98,99
  5x
  08,13,16,17,18,22,24,25,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,41,42,43,45,47,48,49,51,53,56,59,60,61,62,63,64,65,68,69,71,72,74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,87,91,92,95,96,97,98,99
  4x
  08,16,18,24,25,27,29,31,32,34,35,38,41,42,43,45,47,48,49,51,53,56,59,60,61,62,63,69,71,72,74,76,77,79,80,81,82,83,85,86,87,91,92,95,96,97,98,99
  3x
  08,18,24,25,27,29,31,32,34,35,38,41,42,43,45,49,53,56,59,60,61,62,63,71,72,76,77,79,80,82,83,85,86,87,96,97,98,99
  2x
  08,24,27,31,32,41,43,45,53,56,61,62,63,71,72,76,77,79,80,82,83,85,86,87,96,97,98,99
  1x
  24,31,32,41,43,45,53,56,61,63,71,72,76,77,80,85,86,96
  0x
  41,45,53,56,61,63,71,77
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (18/03/2023 at 20:47:40)
 5. xuanmao575

  xuanmao575

  Đ.Ký:
  04/12/2021
  Bài viết:
  659
  Được thích:
  461
  Xu:
  629,690
  Giới tính:
  Nam
  BTL 99
  DB CHẠM 369​
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (18/03/2023 at 20:47:41)
  1. Minh_Quan
   Trúng db 16* 69* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 18/03/2023 at 20:47:53
 6. Hoiyeulo

  Hoiyeulo

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  10,403
  Được thích:
  47,980
  Xu:
  106,937,704
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0925700166
  Lô 72,82
  Db
  (5 0 ) số
  01,03,08,12,13,16,17,18,21,23,
  24,28,29,31,33,34,35,36,37,38,
  39,42,43,44,45,46,48,49,53,54,
  58,59,63,64,67,71,73,76,79,81,
  82,84,85,86,91,93,94,95,96,97

  3d càng 0134678
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (18/03/2023 at 20:47:54)
  1. Minh_Quan
   Trúng loto 72* 82* db 16* thưởng 80.000 xu
    
   Minh_Quan, 18/03/2023 at 20:48:26
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời