THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 19/03/2023

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 18/03/2023 at 18:12:24.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. 03/- THẢO LUẬN
  1/- Loto
  BTL: 17
  X2: 17 25
  X3 : 17 25 35
  X4: 17 25 35 41
  X5 : 17 25 35 41 61
  2/- Đặc biệt 64s:
  01,02,03,04,06,07,08,09,11,12,
  14,15,17,20,21,24,25,30,31,32,
  34,37,38,39,41,42,44,45,47,51,
  52,54,57,60,61,62,64,67,68,69,
  70,71,74,75,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 08:46:36) , Thuminh (19/03/2023 at 00:59:23) , vungtroisohoc (19/03/2023 at 00:48:24) , consokydieu (19/03/2023 at 14:23:00) , timbtd (19/03/2023 at 16:26:08) , VNtatthang (19/03/2023 at 08:31:55)
 2. Hoiyeulo

  Hoiyeulo

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  10,403
  Được thích:
  47,980
  Xu:
  106,937,704
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0925700166
  Dàn thi đấu 64 số
  Ngày 19/03/2023
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,25,26,27,28,29,30,31,35,36,
  37,38,40,41,45,46,47,48,50,51,
  52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  64,65,66,67,68,69,71,72,74,77,
  78,80,82,84,85,86,88,90,91,92,
  95,96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 08:46:41) , Thuminh (19/03/2023 at 00:59:28) , vungtroisohoc (19/03/2023 at 00:48:34) , consokydieu (19/03/2023 at 14:23:10) , timbtd (19/03/2023 at 16:26:18) , VNtatthang (19/03/2023 at 08:32:05)
 3. chinh1689482997

  chinh1689482997

  Đ.Ký:
  28/02/2017
  Bài viết:
  6,884
  Được thích:
  47,101
  Xu:
  145,559,516
  Giới tính:
  Nữ
  Dàn thi đấu 64 số
  Ngày 19/3/23
  10.11.12.13.14.15.16.17.18.19
  50 71.72.73.74.75.76.77.78.79
  20.21.22.23.24.25.26.27.28.29
  30.31.32.33.34.35.36.37.38.39
  01.41.51.61.81.91.07.47.57.67.
  87.97.02.42.52.62.82.92.03.43.
  53.63.83.93.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 08:46:44) , Thuminh (19/03/2023 at 00:59:32) , MoiTinhXua2 (19/03/2023 at 12:56:34) , consokydieu (19/03/2023 at 14:23:20) , timbtd (19/03/2023 at 16:26:28) , VNtatthang (19/03/2023 at 08:32:15)
 4. DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 19/03/2023

  02 03 05 09 12 13 14 16 19 20
  23 24 25 27 29 30 31 32 34 35
  36 37 38 39 41 42 43 45 46 47
  48 49 50 51 52 53 54 56 57 58
  59 61 62 63 64 65 67 68 69 73
  75 76 83 84 85 86 91 92 93 94
  95 96 97 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 08:46:47) , chinh1689482997 (19/03/2023 at 01:02:25) , consokydieu (19/03/2023 at 14:23:30) , timbtd (19/03/2023 at 16:26:38) , VNtatthang (19/03/2023 at 08:32:25)
 5. chinh1689482997

  chinh1689482997

  Đ.Ký:
  28/02/2017
  Bài viết:
  6,884
  Được thích:
  47,101
  Xu:
  145,559,516
  Giới tính:
  Nữ
  Btl 46.
  X3 46.67.39
  X4:46.39.67.28
  Đb chạm 7312
  Dàn 40số
  10.12.14.16.18.30.32.34.36.38
  52.72.74.76.78.07.02.21.24.26.
  29.33.39.41.43.51.57.62.63.67.
  75.77.79.81.82.87.91.93.17.19
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 08:46:54) , MoiTinhXua2 (19/03/2023 at 12:55:51) , consokydieu (19/03/2023 at 14:23:40) , timbtd (19/03/2023 at 16:26:48) , VNtatthang (19/03/2023 at 08:32:35)
 6. tapilu3758

  tapilu3758 Chốt thông

  Đ.Ký:
  03/11/2022
  Bài viết:
  87
  Được thích:
  280
  Xu:
  1,420,170
  Giới tính:
  Nam
  DÀN ĐẶC BIỆT 64 SỐ THI ĐẤU
  19/03/2023
  02,03,04,05,06,09,12,13,14,16,
  17,18,19,21,24,25,27,28,29,30,
  32,35,36,38,39,40,41,42,46,47,
  48,50,51,52,55,56,58,59,61,62,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,79,80,81,82,83,86,91,
  93,96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 08:47:01) , Thuminh (19/03/2023 at 23:14:18) , chinh1689482997 (20/03/2023 at 11:01:02) , consokydieu (19/03/2023 at 14:23:50) , timbtd (19/03/2023 at 16:26:58) , VNtatthang (19/03/2023 at 08:32:46)
 7. thaialice

  thaialice

  Đ.Ký:
  12/03/2017
  Bài viết:
  6,570
  Được thích:
  38,505
  Xu:
  52,822,760
  DÀN ĐẶC BIỆT 64 số Thi đấu
  NGÀY 19/03/2023
  00,01,02,03,04,08,10,11,12,14,
  15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,
  28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,
  39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,
  54,56,58,59,62,64,65,67,71,73,
  76,80,82,83,85,87,90,91,92,93,
  94,95,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 08:47:04) , Thuminh (19/03/2023 at 23:14:20) , chinh1689482997 (20/03/2023 at 11:01:06) , consokydieu (19/03/2023 at 14:24:00) , timbtd (19/03/2023 at 16:27:08) , VNtatthang (19/03/2023 at 08:33:46)
 8. HoaMauDon

  HoaMauDon

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  3,846
  Được thích:
  9,804
  Xu:
  144,825,609
  Giới tính:
  Nam
  DÀN ĐẶC BIỆT 64 THI ĐẤU
  NGÀY 19/03/2023
  00,02,03,09,10,11,12,15,18,19,
  20,21,24,26,27,28,29,30,33,35,
  36,37,38,39,44,45,46,47,48,49,
  51,53,54,55,56,57,58,59,60,62,
  63,64,65,66,67,72,73,74,75,76,
  80,81,82,83,84,85,86,88,90,91,
  92,93,94,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 08:47:07) , Thuminh (19/03/2023 at 23:14:24) , chinh1689482997 (20/03/2023 at 11:01:10) , consokydieu (19/03/2023 at 14:24:10) , timbtd (19/03/2023 at 16:27:19) , VNtatthang (19/03/2023 at 08:33:56)
 9. BaoChau

  BaoChau

  Đ.Ký:
  18/02/2016
  Bài viết:
  3,941
  Được thích:
  23,594
  Xu:
  213,294,024
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 19/03/2023
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,13,
  15,17,18,19,20,28,29,30,31,33,
  35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,
  68,72,73,74,75,76,78,79,80,88,
  89,90,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 08:47:11) , Thuminh (19/03/2023 at 23:15:02) , chinh1689482997 (20/03/2023 at 11:01:12) , consokydieu (19/03/2023 at 14:24:20) , timbtd (19/03/2023 at 16:27:29) , VNtatthang (19/03/2023 at 08:34:06)
 10. Ilovelove

  Ilovelove

  Đ.Ký:
  28/07/2021
  Bài viết:
  634
  Được thích:
  5,671
  Xu:
  14,375,560
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 19/03/2023
  01,03,06,07,10,12,14,15,16,17,
  20,21,23,25,26,27,28,29,30,32,
  82,83,85,88,91,92,94,96,97,33,
  34,35,36,37,38,41,42,44,45,46,
  47,49,50,51,52,53,54,55,58,60,
  61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,
  73,74,78,80
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 08:47:21) , Thuminh (19/03/2023 at 23:15:04) , consokydieu (19/03/2023 at 14:24:30) , timbtd (19/03/2023 at 16:27:39) , VNtatthang (19/03/2023 at 08:34:16)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời