MỞ BÁT MỞ BÁT NGÀY 18/03/2023

Đăng vào 'BOX MỞ BÁT' bởi nhat_chi_mai, 17/03/2023 at 18:12:43.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. PHẦN THƯỞNG

  1.Loto.
  Chốt 1 loto: Về thưởng 10000 xu/nháy
  Chốt 2 loto: Về thưởng 5000 xu/nháy
  Chốt 3 loto: Về thưởng 3000 xu/nháy

  2. Đặc biệt.

  Ăn đặc biệt thưởng 100.000 xu/số con

  3. Ăn thông loto, đặc biệt = mức thưởng x số ngày ăn thông


  QUY ĐỊNH
  1. Chỉ post tối đa 3 số, đặc biệt post tối đa 20 số

  2. Cấu trúc mẫu:
  Loto: 01 02 03
  Đặc biệt: 01 02 03 11 12 13 21 22 23 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (18/03/2023 at 16:12:26) , DonaldTrump45 (17/03/2023 at 19:08:49) , danvietanhhung (18/03/2023 at 09:23:26) , Ronaldo7 (17/03/2023 at 23:16:38) , ViettelDaily (17/03/2023 at 22:22:41) , thienduong01 (18/03/2023 at 08:06:04) , lienquan2019 (17/03/2023 at 21:48:01) , baoanhthu (17/03/2023 at 19:17:51) , antamwin (18/03/2023 at 06:46:14) , HUYEN6879 (18/03/2023 at 17:08:00) , dacbiet99 (17/03/2023 at 21:14:20) , locphatloc (18/03/2023 at 11:33:28) , themelao (18/03/2023 at 13:09:35)
 2. Nguyen82

  Nguyen82

  Đ.Ký:
  20/12/2022
  Bài viết:
  814
  Được thích:
  2,921
  Xu:
  5,514,561
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 66 11 61
  Đặc biệt: 45 54 09 90 04 40 59 95 47 74 24 42 79 97 29 92

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 18/03/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (18/03/2023 at 16:12:30) , danvietanhhung (18/03/2023 at 09:23:36) , Ronaldo7 (17/03/2023 at 23:16:48) , ViettelDaily (17/03/2023 at 22:22:51) , thienduong01 (18/03/2023 at 08:06:14) , lienquan2019 (17/03/2023 at 21:48:11) , baoanhthu (17/03/2023 at 19:18:01) , antamwin (18/03/2023 at 06:46:24) , HUYEN6879 (18/03/2023 at 17:08:10) , dacbiet99 (17/03/2023 at 21:14:30) , locphatloc (18/03/2023 at 11:33:38) , themelao (18/03/2023 at 13:09:45)
 3. DonaldTrump45

  DonaldTrump45

  Đ.Ký:
  08/09/2018
  Bài viết:
  3,544
  Được thích:
  27,005
  Xu:
  113,993,935
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 44 12 21
  Đặc biệt: 04 40 59 95 45 54 90 09

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 18/03/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (18/03/2023 at 16:12:32) , danvietanhhung (18/03/2023 at 09:23:46) , Ronaldo7 (17/03/2023 at 23:16:58) , ViettelDaily (17/03/2023 at 22:23:01) , thienduong01 (18/03/2023 at 08:06:24) , lienquan2019 (17/03/2023 at 21:48:21) , baoanhthu (17/03/2023 at 19:18:11) , antamwin (18/03/2023 at 06:46:34) , HUYEN6879 (18/03/2023 at 17:08:20) , dacbiet99 (17/03/2023 at 21:14:40) , locphatloc (18/03/2023 at 11:33:48) , themelao (18/03/2023 at 13:09:55)
 4. Loto: 57 56
  Đặc biệt: 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 18/03/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (18/03/2023 at 16:12:36) , danvietanhhung (18/03/2023 at 09:23:56) , Ronaldo7 (17/03/2023 at 23:17:08) , ViettelDaily (17/03/2023 at 22:23:11) , thienduong01 (18/03/2023 at 08:06:35) , lienquan2019 (17/03/2023 at 21:48:31) , antamwin (18/03/2023 at 06:46:44) , HUYEN6879 (18/03/2023 at 17:08:30) , dacbiet99 (17/03/2023 at 21:14:51) , locphatloc (18/03/2023 at 11:33:58) , themelao (18/03/2023 at 13:10:05)
 5. Loto: 59 38
  Đặc biệt: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 18/03/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (18/03/2023 at 16:12:40) , danvietanhhung (18/03/2023 at 09:24:06) , Ronaldo7 (17/03/2023 at 23:17:18) , ViettelDaily (17/03/2023 at 22:23:21) , thienduong01 (18/03/2023 at 08:06:45) , lienquan2019 (17/03/2023 at 21:48:41) , antamwin (18/03/2023 at 06:46:54) , HUYEN6879 (18/03/2023 at 17:08:40) , dacbiet99 (17/03/2023 at 21:15:01) , locphatloc (18/03/2023 at 11:34:09) , themelao (18/03/2023 at 13:10:16)
 6. Loto: 41 77
  Đặc biệt: 41 77

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 18/03/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (18/03/2023 at 16:12:43) , danvietanhhung (18/03/2023 at 09:24:16) , Ronaldo7 (17/03/2023 at 23:17:28) , ViettelDaily (17/03/2023 at 22:23:31) , thienduong01 (18/03/2023 at 08:06:55) , lienquan2019 (17/03/2023 at 21:48:51) , antamwin (18/03/2023 at 06:47:04) , HUYEN6879 (18/03/2023 at 17:08:50) , dacbiet99 (17/03/2023 at 21:15:11) , locphatloc (18/03/2023 at 11:34:19) , themelao (18/03/2023 at 13:10:26)
 7. Loto: 42 24
  Đặc biệt: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 18/03/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (18/03/2023 at 16:12:48) , danvietanhhung (18/03/2023 at 09:24:26) , Ronaldo7 (17/03/2023 at 23:17:38) , ViettelDaily (17/03/2023 at 22:23:41) , thienduong01 (18/03/2023 at 08:07:05) , lienquan2019 (17/03/2023 at 21:49:01) , antamwin (18/03/2023 at 06:47:14) , HUYEN6879 (18/03/2023 at 17:09:00) , dacbiet99 (17/03/2023 at 21:15:21) , locphatloc (18/03/2023 at 11:34:29) , themelao (18/03/2023 at 13:10:36)
 8. cuocchienso

  cuocchienso

  Đ.Ký:
  25/12/2020
  Bài viết:
  7,375
  Được thích:
  3,883
  Xu:
  776,417
  Loto: 25 52 36
  Đặc biệt: 78 79 80 81 84 87 89 90 91 94 97 99

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 18/03/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (18/03/2023 at 16:12:52) , danvietanhhung (18/03/2023 at 09:24:36) , Ronaldo7 (17/03/2023 at 23:17:49) , ViettelDaily (17/03/2023 at 22:23:51) , thienduong01 (18/03/2023 at 08:07:15) , lienquan2019 (17/03/2023 at 21:49:11) , antamwin (18/03/2023 at 06:47:24) , HUYEN6879 (18/03/2023 at 17:09:10) , dacbiet99 (17/03/2023 at 21:15:31) , locphatloc (18/03/2023 at 11:34:39) , themelao (18/03/2023 at 13:10:46)
 9. vivungonsong

  vivungonsong

  Đ.Ký:
  23/12/2020
  Bài viết:
  7,431
  Được thích:
  3,917
  Xu:
  160,782
  Loto: 65 21
  Đặc biệt: 84 86 88 90 93 95 97 99

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 18/03/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (18/03/2023 at 16:12:54) , danvietanhhung (18/03/2023 at 09:24:46) , Ronaldo7 (17/03/2023 at 23:17:59) , ViettelDaily (17/03/2023 at 22:24:01) , thienduong01 (18/03/2023 at 08:07:25) , lienquan2019 (17/03/2023 at 21:49:21) , antamwin (18/03/2023 at 06:47:34) , HUYEN6879 (18/03/2023 at 17:09:20) , dacbiet99 (17/03/2023 at 21:15:41) , locphatloc (18/03/2023 at 11:34:49) , themelao (18/03/2023 at 13:10:56)
 10. TTPL7986

  TTPL7986

  Đ.Ký:
  03/08/2018
  Bài viết:
  9,756
  Được thích:
  5,776
  Xu:
  135,790
  Giới tính:
  Nữ
  Loto: 48 84 24
  Đặc biệt: 92 93 94 97 98 00 02 03 06 07 11 12 15 16 17 19 20 21 22 24

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 18/03/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (18/03/2023 at 16:12:56) , danvietanhhung (18/03/2023 at 09:24:56) , Ronaldo7 (17/03/2023 at 23:18:09) , ViettelDaily (17/03/2023 at 22:24:12) , thienduong01 (18/03/2023 at 08:07:35) , lienquan2019 (17/03/2023 at 21:49:31) , antamwin (18/03/2023 at 06:47:44) , HUYEN6879 (18/03/2023 at 17:09:31) , dacbiet99 (17/03/2023 at 21:15:51) , locphatloc (18/03/2023 at 11:34:59) , themelao (18/03/2023 at 13:11:06)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời