ĐẶC BIỆT DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi Bogia555, 31/10/2023.

 1. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  20,633
  Được thích:
  339,510
  Xu:
  470,479,788
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM THAM GIA
  TOPIC DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023


  PHẦN THƯỞNG
  1. CUP, HUY CHƯƠNG
  - TOP 1: HUY CHƯƠNG HẠNG NHẤT
  - TOP 2: HUY CHƯƠNG HẠNG NHÌ
  - TOP 3: HUY CHƯƠNG HẠNG BA

  2. THƯỞNG PRO
  - TOP 1 THƯỞNG 30 NGÀY PRO
  - TOP 2 THƯỞNG 20 NGÀY PRO
  - TOP 3 THƯỞNG 10 NGÀY PRO

  3. THƯỞNG XU
  - TOP 1 THƯỞNG 100K XU
  - TOP 2 THƯỞNG 50K XU
  - TOP 3 THƯỞNG 30K XU
  - TOP 4 THƯỞNG 10K XU  NỘI QUY - QUY ĐỊNH
  1. Dàn từ 30 số đến 64 số
  2. Viết thành các hàng, mỗi hàng tối đa 10 số
  3. Viết rõ các số, ví dụ 12 21 hoặc 12.21 hoặc 12, 21 mà không viết 121
  4. Cấu trúc mẫu:

  Ngày xx/yy dàn 50 số

  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  5. Post bài trước 18h hàng ngày
  6. Post bài mới cần ghi rõ đã ăn thông mấy ngày (nếu có)
  Ví dụ, ghi là: Đã ăn thông 10 ngày, không cần trích dẫn lại các bài trước


  CHÚC ANH CHỊ EM MAY MẮN
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mrnghia (03/11/2023 at 01:36:59) , minhthong1688 (08/11/2023 at 23:12:00) , chosau18h (15/11/2023 at 04:27:14) , babylove (18/11/2023 at 21:01:35) , chutichhoidong (04/11/2023 at 06:26:32) , lode2019 (08/11/2023 at 11:02:02) , visaolaithe (07/11/2023 at 06:57:20) , thienduong01 (03/11/2023 at 22:16:41) , danhlolayvo (12/11/2023 at 21:56:04) , danhnhothoi (01/11/2023 at 18:32:37) , dieuanh96 (05/11/2023 at 12:20:24) , yeusohoc (05/11/2023 at 06:11:07) , huyenhuyen (04/11/2023 at 14:04:05) , HUYEN6879 (03/11/2023 at 22:29:27) , rapbo (03/11/2023 at 06:23:24) , tamquoc (02/11/2023 at 18:06:17) , hongtutoan (10/11/2023 at 03:35:19) , danlode2k2 (04/11/2023 at 12:52:57) , CSGT01 (06/11/2023 at 01:11:54) , vtvcab (03/11/2023 at 07:02:44) , lethuylinh (01/11/2023 at 23:22:24) , tamhoncuada (03/11/2023 at 02:02:00) , chilaconso (06/11/2023 at 15:49:34) , EmLaTatCa (20/11/2023 at 10:45:53) , KINGTON (15/11/2023 at 21:17:03) , WIN2020 (04/11/2023 at 17:38:14) , kepbang (05/11/2023 at 15:40:55) , lanh5doC (03/11/2023 at 13:11:43) , X155 (27/11/2023 at 21:24:07) , vanmaymoi (04/11/2023 at 18:38:42) , EMGAI8864 (11/11/2023 at 19:50:49) , choisoxo (06/11/2023 at 04:43:29) , timbtd (02/11/2023 at 08:24:02) , chotkeo (04/11/2023 at 12:17:08) , hophuhotu (11/11/2023 at 08:08:50)
 2. Ngày 01/11/2023
  Dàn đặc biệt 64 số:
  02 04 07 09 12 14 17 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28 29 32 34
  37 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  48 49 52 54 57 59 62 64 67 69
  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  82 84 87 89 90 91 92 93 94 95
  96 97 98 99

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mrnghia (03/11/2023 at 01:37:17) , minhthong1688 (08/11/2023 at 23:12:20) , chosau18h (15/11/2023 at 04:27:36) , babylove (18/11/2023 at 21:01:53) , chutichhoidong (04/11/2023 at 06:26:49) , lode2019 (08/11/2023 at 11:02:18) , visaolaithe (07/11/2023 at 06:57:33) , thienduong01 (03/11/2023 at 22:17:01) , danhlolayvo (12/11/2023 at 21:56:24) , danhnhothoi (01/11/2023 at 18:32:58) , dieuanh96 (05/11/2023 at 12:20:47) , yeusohoc (05/11/2023 at 06:11:22) , huyenhuyen (04/11/2023 at 14:04:23) , HUYEN6879 (03/11/2023 at 22:29:45) , rapbo (03/11/2023 at 06:23:37) , tamquoc (02/11/2023 at 18:06:35) , hongtutoan (10/11/2023 at 03:35:38) , danlode2k2 (04/11/2023 at 12:53:19) , CSGT01 (06/11/2023 at 01:12:13) , vtvcab (03/11/2023 at 07:03:06) , lethuylinh (01/11/2023 at 23:22:46) , tamhoncuada (03/11/2023 at 02:02:16) , chilaconso (06/11/2023 at 15:49:54) , EmLaTatCa (20/11/2023 at 10:46:14) , KINGTON (15/11/2023 at 21:17:20) , WIN2020 (04/11/2023 at 17:38:34) , kepbang (05/11/2023 at 15:41:13) , lanh5doC (03/11/2023 at 13:12:05) , X155 (27/11/2023 at 21:24:29) , vanmaymoi (04/11/2023 at 18:39:00) , EMGAI8864 (11/11/2023 at 19:51:03) , choisoxo (06/11/2023 at 04:43:45) , timbtd (02/11/2023 at 08:24:18) , chotkeo (04/11/2023 at 12:17:21) , hophuhotu (11/11/2023 at 08:09:05)
 3. Ngày 01/11/2023
  Dàn đặc biệt 20 số:
  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mrnghia (03/11/2023 at 01:37:34) , minhthong1688 (08/11/2023 at 23:12:40) , chosau18h (15/11/2023 at 04:27:52) , babylove (18/11/2023 at 21:02:08) , chutichhoidong (04/11/2023 at 06:27:05) , lode2019 (08/11/2023 at 11:02:37) , visaolaithe (07/11/2023 at 06:57:46) , thienduong01 (03/11/2023 at 22:17:21) , danhlolayvo (12/11/2023 at 21:56:44) , danhnhothoi (01/11/2023 at 18:33:16) , dieuanh96 (05/11/2023 at 12:21:01) , yeusohoc (05/11/2023 at 06:11:36) , huyenhuyen (04/11/2023 at 14:04:42) , HUYEN6879 (03/11/2023 at 22:30:03) , rapbo (03/11/2023 at 06:23:56) , tamquoc (02/11/2023 at 18:06:49) , hongtutoan (10/11/2023 at 03:35:58) , danlode2k2 (04/11/2023 at 12:53:33) , CSGT01 (06/11/2023 at 01:12:31) , vtvcab (03/11/2023 at 07:03:24) , lethuylinh (01/11/2023 at 23:23:00) , tamhoncuada (03/11/2023 at 02:02:37) , chilaconso (06/11/2023 at 15:50:13) , EmLaTatCa (20/11/2023 at 10:46:29) , KINGTON (15/11/2023 at 21:17:35) , WIN2020 (04/11/2023 at 17:38:47) , kepbang (05/11/2023 at 15:41:30) , lanh5doC (03/11/2023 at 13:12:26) , X155 (27/11/2023 at 21:24:46) , vanmaymoi (04/11/2023 at 18:39:14) , EMGAI8864 (11/11/2023 at 19:51:21) , choisoxo (06/11/2023 at 04:44:06) , timbtd (02/11/2023 at 08:24:32) , chotkeo (04/11/2023 at 12:17:42) , hophuhotu (11/11/2023 at 08:09:18)
 4. Ngày 01/11/2023
  Dàn đặc biệt 20 số:
  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mrnghia (03/11/2023 at 01:37:50) , minhthong1688 (08/11/2023 at 23:12:55) , chosau18h (15/11/2023 at 04:28:12) , babylove (18/11/2023 at 21:02:24) , chutichhoidong (04/11/2023 at 06:27:22) , lode2019 (08/11/2023 at 11:02:57) , visaolaithe (07/11/2023 at 06:58:09) , thienduong01 (03/11/2023 at 22:17:37) , danhlolayvo (12/11/2023 at 21:57:06) , danhnhothoi (01/11/2023 at 18:33:37) , dieuanh96 (05/11/2023 at 12:21:18) , yeusohoc (05/11/2023 at 06:11:54) , huyenhuyen (04/11/2023 at 14:05:00) , HUYEN6879 (03/11/2023 at 22:30:18) , rapbo (03/11/2023 at 06:24:15) , tamquoc (02/11/2023 at 18:07:06) , hongtutoan (10/11/2023 at 03:36:20) , danlode2k2 (04/11/2023 at 12:53:51) , CSGT01 (06/11/2023 at 01:12:47) , vtvcab (03/11/2023 at 07:03:39) , lethuylinh (01/11/2023 at 23:23:18) , tamhoncuada (03/11/2023 at 02:02:59) , chilaconso (06/11/2023 at 15:50:36) , EmLaTatCa (20/11/2023 at 10:46:46) , KINGTON (15/11/2023 at 21:17:55) , WIN2020 (04/11/2023 at 17:39:09) , kepbang (05/11/2023 at 15:41:51) , lanh5doC (03/11/2023 at 13:12:43) , X155 (27/11/2023 at 21:25:02) , vanmaymoi (04/11/2023 at 18:39:31) , EMGAI8864 (11/11/2023 at 19:51:39) , choisoxo (06/11/2023 at 04:44:21) , timbtd (02/11/2023 at 08:24:50) , chotkeo (04/11/2023 at 12:18:04) , hophuhotu (11/11/2023 at 08:09:39)
 5. Ngày 01/11/2023
  Dàn đặc biệt 20 số:
  04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  09 19 29 39 49 59 69 79 89 99

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mrnghia (03/11/2023 at 01:38:08) , minhthong1688 (08/11/2023 at 23:13:12) , chosau18h (15/11/2023 at 04:28:25) , babylove (18/11/2023 at 21:02:40) , chutichhoidong (04/11/2023 at 06:27:36) , lode2019 (08/11/2023 at 11:03:19) , visaolaithe (07/11/2023 at 06:58:26) , thienduong01 (03/11/2023 at 22:17:59) , danhlolayvo (12/11/2023 at 21:57:28) , danhnhothoi (01/11/2023 at 18:33:59) , dieuanh96 (05/11/2023 at 12:21:38) , yeusohoc (05/11/2023 at 06:12:10) , huyenhuyen (04/11/2023 at 14:05:20) , HUYEN6879 (03/11/2023 at 22:30:38) , rapbo (03/11/2023 at 06:24:34) , tamquoc (02/11/2023 at 18:07:28) , hongtutoan (10/11/2023 at 03:36:34) , danlode2k2 (04/11/2023 at 12:54:06) , CSGT01 (06/11/2023 at 01:13:03) , vtvcab (03/11/2023 at 07:03:57) , lethuylinh (01/11/2023 at 23:23:37) , tamhoncuada (03/11/2023 at 02:03:19) , chilaconso (06/11/2023 at 15:50:53) , EmLaTatCa (20/11/2023 at 10:47:00) , KINGTON (15/11/2023 at 21:18:11) , WIN2020 (04/11/2023 at 17:39:26) , kepbang (05/11/2023 at 15:42:13) , lanh5doC (03/11/2023 at 13:13:00) , X155 (27/11/2023 at 21:25:17) , vanmaymoi (04/11/2023 at 18:39:44) , EMGAI8864 (11/11/2023 at 19:51:56) , choisoxo (06/11/2023 at 04:44:38) , timbtd (02/11/2023 at 08:25:10) , chotkeo (04/11/2023 at 12:18:20) , hophuhotu (11/11/2023 at 08:09:59)
 6. Ngày 01/11/2023
  Dàn đặc biệt 20 số:
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mrnghia (03/11/2023 at 01:38:26) , minhthong1688 (08/11/2023 at 23:13:28) , chosau18h (15/11/2023 at 04:28:47) , babylove (18/11/2023 at 21:03:01) , chutichhoidong (04/11/2023 at 06:27:57) , lode2019 (08/11/2023 at 11:03:33) , visaolaithe (07/11/2023 at 06:58:43) , thienduong01 (03/11/2023 at 22:18:21) , danhlolayvo (12/11/2023 at 21:57:49) , danhnhothoi (01/11/2023 at 18:34:12) , dieuanh96 (05/11/2023 at 12:21:55) , yeusohoc (05/11/2023 at 06:12:25) , huyenhuyen (04/11/2023 at 14:05:38) , HUYEN6879 (03/11/2023 at 22:31:00) , rapbo (03/11/2023 at 06:24:49) , tamquoc (02/11/2023 at 18:07:45) , hongtutoan (10/11/2023 at 03:36:56) , danlode2k2 (04/11/2023 at 12:54:22) , CSGT01 (06/11/2023 at 01:13:20) , vtvcab (03/11/2023 at 07:04:17) , lethuylinh (01/11/2023 at 23:23:57) , tamhoncuada (03/11/2023 at 02:03:36) , chilaconso (06/11/2023 at 15:51:10) , EmLaTatCa (20/11/2023 at 10:47:13) , KINGTON (15/11/2023 at 21:18:24) , WIN2020 (04/11/2023 at 17:39:40) , kepbang (05/11/2023 at 15:42:33) , lanh5doC (03/11/2023 at 13:13:18) , X155 (27/11/2023 at 21:25:34) , vanmaymoi (04/11/2023 at 18:40:05) , EMGAI8864 (11/11/2023 at 19:52:12) , choisoxo (06/11/2023 at 04:44:58) , timbtd (02/11/2023 at 08:25:26) , chotkeo (04/11/2023 at 12:18:33) , hophuhotu (11/11/2023 at 08:10:15)
 7. namviettri

  namviettri

  Đ.Ký:
  01/09/2022
  Bài viết:
  269
  Được thích:
  4,977
  Xu:
  459,700
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/11/2023
  Dàn đặc biệt 64 số:
  03 04 08 09 13 14 18 19 23 24
  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  48 49 53 54 58 59 63 64 68 69
  73 74 78 79 80 81 82 83 84 85
  86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
  96 97 98 99

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mrnghia (03/11/2023 at 01:38:48) , minhthong1688 (08/11/2023 at 23:13:47) , chosau18h (15/11/2023 at 04:29:09) , babylove (18/11/2023 at 21:03:17) , chutichhoidong (04/11/2023 at 06:28:14) , lode2019 (08/11/2023 at 11:03:52) , visaolaithe (07/11/2023 at 06:58:59) , thienduong01 (03/11/2023 at 22:18:34) , danhlolayvo (12/11/2023 at 21:58:11) , danhnhothoi (01/11/2023 at 18:34:29) , dieuanh96 (05/11/2023 at 12:22:12) , yeusohoc (05/11/2023 at 06:12:39) , huyenhuyen (04/11/2023 at 14:05:53) , HUYEN6879 (03/11/2023 at 22:31:20) , rapbo (03/11/2023 at 06:25:07) , tamquoc (02/11/2023 at 18:08:01) , hongtutoan (10/11/2023 at 03:37:14) , danlode2k2 (04/11/2023 at 12:54:43) , CSGT01 (06/11/2023 at 01:13:39) , vtvcab (03/11/2023 at 07:04:36) , lethuylinh (01/11/2023 at 23:24:14) , tamhoncuada (03/11/2023 at 02:03:55) , chilaconso (06/11/2023 at 15:51:31) , EmLaTatCa (20/11/2023 at 10:47:29) , KINGTON (15/11/2023 at 21:18:40) , WIN2020 (04/11/2023 at 17:39:53) , kepbang (05/11/2023 at 15:42:48) , lanh5doC (03/11/2023 at 13:13:40) , X155 (27/11/2023 at 21:25:49) , vanmaymoi (04/11/2023 at 18:40:27) , EMGAI8864 (11/11/2023 at 19:52:31) , choisoxo (06/11/2023 at 04:45:12) , timbtd (02/11/2023 at 08:25:40) , chotkeo (04/11/2023 at 12:18:53) , hophuhotu (11/11/2023 at 08:10:31)
 8. Tedivn88

  Tedivn88

  Đ.Ký:
  02/07/2021
  Bài viết:
  2,631
  Được thích:
  23,999
  Xu:
  96,697,876
  Ngày 01/11/2023
  Dàn đặc biệt 64 số:
  00 01 04 05 06 07 08 09 30 31
  34 35 36 37 38 39 40 41 44 45
  46 47 48 49 50 51 54 55 56 57
  58 59 60 61 64 65 66 67 68 69
  70 71 74 75 76 77 78 79 80 81
  84 85 86 87 88 89 90 91 94 95
  96 97 98 99

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mrnghia (03/11/2023 at 01:39:02) , minhthong1688 (08/11/2023 at 23:14:06) , chosau18h (15/11/2023 at 04:29:25) , babylove (18/11/2023 at 21:03:33) , chutichhoidong (04/11/2023 at 06:28:36) , lode2019 (08/11/2023 at 11:04:14) , visaolaithe (07/11/2023 at 06:59:22) , thienduong01 (03/11/2023 at 22:18:47) , danhlolayvo (12/11/2023 at 21:58:33) , danhnhothoi (01/11/2023 at 18:34:42) , dieuanh96 (05/11/2023 at 12:22:32) , yeusohoc (05/11/2023 at 06:13:00) , huyenhuyen (04/11/2023 at 14:06:14) , HUYEN6879 (03/11/2023 at 22:31:40) , rapbo (03/11/2023 at 06:25:25) , tamquoc (02/11/2023 at 18:08:22) , hongtutoan (10/11/2023 at 03:37:33) , danlode2k2 (04/11/2023 at 12:55:04) , CSGT01 (06/11/2023 at 01:13:58) , vtvcab (03/11/2023 at 07:04:50) , lethuylinh (01/11/2023 at 23:24:27) , tamhoncuada (03/11/2023 at 02:04:16) , chilaconso (06/11/2023 at 15:51:46) , EmLaTatCa (20/11/2023 at 10:47:49) , KINGTON (15/11/2023 at 21:18:58) , WIN2020 (04/11/2023 at 17:40:13) , kepbang (05/11/2023 at 15:43:09) , lanh5doC (03/11/2023 at 13:13:56) , X155 (27/11/2023 at 21:26:10) , vanmaymoi (04/11/2023 at 18:40:47) , EMGAI8864 (11/11/2023 at 19:52:47) , choisoxo (06/11/2023 at 04:45:25) , timbtd (02/11/2023 at 08:25:56) , chotkeo (04/11/2023 at 12:19:11) , hophuhotu (11/11/2023 at 08:10:53)
 9. tapilu3758

  tapilu3758 Chốt thông

  Đ.Ký:
  03/11/2022
  Bài viết:
  441
  Được thích:
  4,747
  Xu:
  2,551,510
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/11/2023
  Dàn đặc biệt 64 số:
  01 04 05 06 08 09 10 11 13 14
  15 17 19 20 21 23 24 25 31 32
  33 35 36 37 38 39 40 43 44 45
  46 47 48 49 51 54 55 58 59 60
  61 62 63 65 68 70 71 73 74 75
  79 80 81 82 83 85 86 89 90 93
  94 95 97 99

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mrnghia (03/11/2023 at 01:39:15) , minhthong1688 (08/11/2023 at 23:14:26) , chosau18h (15/11/2023 at 04:29:41) , babylove (18/11/2023 at 21:03:56) , chutichhoidong (04/11/2023 at 06:28:53) , lode2019 (08/11/2023 at 11:04:28) , visaolaithe (07/11/2023 at 06:59:44) , thienduong01 (03/11/2023 at 22:19:10) , danhlolayvo (12/11/2023 at 21:58:46) , danhnhothoi (01/11/2023 at 18:35:04) , dieuanh96 (05/11/2023 at 12:22:48) , yeusohoc (05/11/2023 at 06:13:13) , huyenhuyen (04/11/2023 at 14:06:32) , HUYEN6879 (03/11/2023 at 22:31:58) , rapbo (03/11/2023 at 06:25:41) , tamquoc (02/11/2023 at 18:08:39) , hongtutoan (10/11/2023 at 03:37:52) , danlode2k2 (04/11/2023 at 12:55:23) , CSGT01 (06/11/2023 at 01:14:20) , vtvcab (03/11/2023 at 07:05:03) , lethuylinh (01/11/2023 at 23:24:41) , tamhoncuada (03/11/2023 at 02:04:33) , chilaconso (06/11/2023 at 15:52:07) , EmLaTatCa (20/11/2023 at 10:48:04) , KINGTON (15/11/2023 at 21:19:19) , WIN2020 (04/11/2023 at 17:40:33) , kepbang (05/11/2023 at 15:43:25) , lanh5doC (03/11/2023 at 13:14:14) , X155 (27/11/2023 at 21:26:27) , vanmaymoi (04/11/2023 at 18:41:02) , EMGAI8864 (11/11/2023 at 19:53:06) , choisoxo (06/11/2023 at 04:45:43) , timbtd (02/11/2023 at 08:26:13) , chotkeo (04/11/2023 at 12:19:27) , hophuhotu (11/11/2023 at 08:11:08)
 10. chithanh77248

  chithanh77248

  Đ.Ký:
  16/04/2023
  Bài viết:
  2,599
  Được thích:
  36,626
  Xu:
  23,986
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 01/11/2023
  Dàn đặc biệt 42 số:
  00 02 03 04 06 09 11 12 13 15
  18 19 20 21 22 24 27 28 30 31
  33 36 37 39 40 42 45 46 48 49
  51 54 55 57 58 59 90 91 93 94
  95 97

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mrnghia (03/11/2023 at 01:39:36) , minhthong1688 (08/11/2023 at 23:14:45) , chosau18h (15/11/2023 at 04:29:59) , babylove (18/11/2023 at 21:04:17) , chutichhoidong (04/11/2023 at 06:29:14) , lode2019 (08/11/2023 at 11:04:50) , visaolaithe (07/11/2023 at 07:00:04) , thienduong01 (03/11/2023 at 22:19:27) , danhlolayvo (12/11/2023 at 21:59:07) , danhnhothoi (01/11/2023 at 18:35:25) , dieuanh96 (05/11/2023 at 12:23:11) , yeusohoc (05/11/2023 at 06:13:31) , huyenhuyen (04/11/2023 at 14:06:45) , HUYEN6879 (03/11/2023 at 22:32:14) , rapbo (03/11/2023 at 06:25:54) , tamquoc (02/11/2023 at 18:08:59) , hongtutoan (10/11/2023 at 03:38:14) , danlode2k2 (04/11/2023 at 12:55:44) , CSGT01 (06/11/2023 at 01:14:40) , vtvcab (03/11/2023 at 07:05:18) , lethuylinh (01/11/2023 at 23:24:58) , tamhoncuada (03/11/2023 at 02:04:51) , chilaconso (06/11/2023 at 15:52:27) , EmLaTatCa (20/11/2023 at 10:48:24) , KINGTON (15/11/2023 at 21:19:39) , WIN2020 (04/11/2023 at 17:40:50) , kepbang (05/11/2023 at 15:43:43) , lanh5doC (03/11/2023 at 13:14:32) , X155 (27/11/2023 at 21:26:45) , vanmaymoi (04/11/2023 at 18:41:19) , EMGAI8864 (11/11/2023 at 19:53:23) , choisoxo (06/11/2023 at 04:46:02) , timbtd (02/11/2023 at 08:26:28) , chotkeo (04/11/2023 at 12:19:48) , hophuhotu (11/11/2023 at 08:11:27)