PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 11/2023

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/11/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/11/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thuyanh29 : trúng loto 05* 92* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 89* 05* 50* thưởng 9000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @online : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @telewin : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 99* 50* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @thong123 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 60** 21* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 93* 36* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 69* 89* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 71* 36* thưởng 6000 xu.
  @caligo : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @online99 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 86* 71* thưởng 6000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @KQN : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @HA86 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @Mrpupu : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @xosolode : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 82** thưởng 6000 xu.
  @daotet : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 82** thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 82** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @anquanhnam : trúng loto 86* 21* thưởng 20000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 67* 88* thưởng 20000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 60** thưởng 12000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 99* 49* thưởng 12000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 88* 36* thưởng 12000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 05* 50* thưởng 12000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 92* 25* thưởng 12000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @bienphong : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @QTBT : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 72* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @vuivuithoi : trúng loto 88* 32* thưởng 12000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 60** thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @rapbo : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 86* 99* thưởng 12000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @consovang : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 50* 05* thưởng 12000 xu.
  @hieplode : trúng loto 60** thưởng 12000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giaiphongmiennam : trúng loto 34* 82** thưởng 45000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @themelao : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 32* thưởng 15000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 60** thưởng 18000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 50* 05* thưởng 18000 xu.
  @miule : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @zozozo : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @shopeone : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @DonaldTrump45 : trúng loto 28* 82** 72* thưởng 48000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 99* thưởng 20000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 72* thưởng 20000 xu.
  @danv411 : trúng loto 93* thưởng 20000 xu.
  @babylove : trúng loto 69* 34* thưởng 24000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @giainhat : trúng loto 34* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @toilatoi7x : trúng loto 69* thưởng 25000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.
  @antamwin : trúng loto 67* 60** thưởng 45000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 91* thưởng 25000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @danhnhothoi : trúng loto 88* 89* thưởng 36000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 91* thưởng 18000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 21* thưởng 18000 xu.
  @winroiwin : trúng loto 69* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @muahe2019 : trúng loto 88* thưởng 35000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @TopOne : trúng loto 92* thưởng 24000 xu.
  @chiendau : trúng loto 25* thưởng 40000 xu.
  @AffCup : trúng loto 05* thưởng 40000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chinnamco : Chốt 19 số có 71 thưởng 5263 xu.
  @lodebatbai8x : Chốt 19 số có 71 thưởng 5263 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 7 số có 71 thưởng 14285 xu.
  @OKWIN : Chốt 11 số có 71 thưởng 9090 xu.
  @online : Chốt 13 số có 71 thưởng 7692 xu.
  @vunglamebay : Chốt 19 số có 71 thưởng 5263 xu.
  @zozozo : Chốt 17 số có 71 thưởng 5882 xu.
  @chidanh1con : Chốt 15 số có 71 thưởng 6666 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 71 thưởng 10000 xu.
  @Mobile5G : Chốt 6 số có 71 thưởng 16666 xu.
  @QTD : Chốt 18 số có 71 thưởng 5555 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 13 số có 71 thưởng 7692 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 19 số có 71 thưởng 5263 xu.
  @HoangQuanHP : Chốt 12 số có 71 thưởng 8333 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 17 số có 71 thưởng 5882 xu.
  @T8T88 : Chốt 19 số có 71 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mrnghia : Chốt 12 số có 71 thưởng 16666 xu.
  @consovang : Chốt 17 số có 71 thưởng 11764 xu.
  @taikhoanso : Chốt 15 số có 71 thưởng 13333 xu.
  @thichchotso : Chốt 15 số có 71 thưởng 13333 xu.
  @TM201210 : Chốt 18 số có 71 thưởng 11111 xu.


  NICK- 19/11 - - 20/11 -
  mrnghia25 29 32 33 34 41 42 43 45 49 51 52 54 55 61 63 6403 13 23 31 33 41 43 51 61 71 81 91
  consovang00 01 10 19 28 29 37 38 46 47 55 56 64 65 73 74 82 9156 61 64 65 66 71 74 75 76 81 84 85 86 91 94 95 96
  taikhoanso00 01 10 19 28 29 37 38 46 47 54 55 63 64 72 73 81 82 90 9154 55 58 71 72 73 74 75 78 91 92 93 94 95 98
  thichchotso20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 8930 31 35 36 37 40 46 53 62 63 64 67 68 71 72
  TM20121009 19 29 39 45 49 55 59 65 69 75 79 85 89 95 9908 17 25 26 34 35 43 44 52 53 61 62 70 71 80 89 98 99
  chinnamco.................62 63 67 71 72 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 94 99
  lodebatbai8x.................08 11 17 20 26 35 39 44 48 52 53 61 62 70 71 80 89 98 99
  DAIPHAT88.................66 67 71 76 80 82 83
  OKWIN.................38 39 40 47 50 53 57 62 63 71 72
  online.................35 41 43 44 49 51 53 58 59 61 68 69 71
  vunglamebay.................52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 65 68 70 71 74 77 80 81 82
  zozozo.................71 72 74 76 77 80 81 82 84 86 87 90 91 92 94 96 97
  chidanh1con.................58 62 65 71 72 74 75 80 81 83 84 85 90 92 94
  chutheanh.................12 21 17 71 16 61 38 83 08 80
  Mobile5G.................66 70 71 72 73 76
  QTD.................01 05 11 15 21 25 31 35 41 45 51 61 71 79 81 89 91 99
  toilatoi7x.................67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  baycaobayxa.................68 78 88 98 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 03 13 23 33 43
  HoangQuanHP.................31 41 51 61 71 81 91 03 13 23 33 43
  locroitrungdau.................35 39 68 69 70 71 75 77 78 80 84 86 87 89 93 96 98
  T8T88.................00 02 03 05 71 72 73 78 80 81 82 84 85 87 88 90 91 93 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/11/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @MY201100 : trúng loto 48* 85* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 26* 27* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 46* 63* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @X155 : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 45** thưởng 10000 xu.
  @XS360 : trúng loto 65* 48* thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @timbtd : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @mothuong : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @traucon : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 07* 99* thưởng 6000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @Emailty : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 89* 45** thưởng 9000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 63* 79* thưởng 6000 xu.
  @hongloan : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @HoXuanHai : trúng loto 46* 29** thưởng 30000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 63* 79* thưởng 20000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 45** thưởng 12000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 29** thưởng 20000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 29** thưởng 12000 xu.
  @co3bich : trúng loto 85* 46* thưởng 12000 xu.
  @caligo : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @xosolode : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 45** thưởng 12000 xu.
  @mtq : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @dailaogia : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @bienphong : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 29** thưởng 18000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @vuivuithoi : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 27* 29** thưởng 27000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @rapbo : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 16* 46* thưởng 18000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @hieplode : trúng loto 29** thưởng 18000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @soiroichot : trúng loto 89* thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 45** thưởng 24000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 85* 99* thưởng 24000 xu.
  @miule : trúng loto 65* thưởng 12000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chungcumini : trúng loto 99* 07* thưởng 30000 xu.
  @babylove : trúng loto 46* thưởng 25000 xu.
  @danv411 : trúng loto 46* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @antamwin : trúng loto 42* thưởng 30000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 55* thưởng 30000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 99* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @HaoNam22 : trúng loto 42* thưởng 21000 xu.
  @winroiwin : trúng loto 29** thưởng 70000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @chiendau : trúng loto 89* thưởng 45000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hoalayon : Chốt 11 số có 48 thưởng 9090 xu.
  @vaobothoi : Chốt 14 số có 48 thưởng 7142 xu.
  @kemngot : Chốt 7 số có 48 thưởng 14285 xu.
  @traucon : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 18 số có 48 thưởng 5555 xu.
  @chaonammoi : Chốt 15 số có 48 thưởng 6666 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 15 số có 48 thưởng 6666 xu.
  @AffCup : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 18 số có 48 thưởng 5555 xu.
  @buihung88 : Chốt 6 số có 48 thưởng 16666 xu.
  @chilaconso : Chốt 6 số có 48 thưởng 16666 xu.
  @dungquaonua : Chốt 8 số có 48 thưởng 12500 xu.
  @EM2020 : Chốt 10 số có 48 thưởng 10000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 18 số có 48 thưởng 5555 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 8 số có 48 thưởng 12500 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @KINGCLUB : Chốt 16 số có 48 thưởng 6250 xu.
  @LaoNong : Chốt 16 số có 48 thưởng 6250 xu.
  @tengteng : Chốt 7 số có 48 thưởng 14285 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 6 số có 48 thưởng 16666 xu.
  @vinnanet : Chốt 9 số có 48 thưởng 11111 xu.
  @chinhhongvan : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 12 số có 48 thưởng 8333 xu.
  @antamwin : Chốt 19 số có 48 thưởng 5263 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 19 số có 48 thưởng 5263 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 18 số có 48 thưởng 5555 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 13 số có 48 thưởng 7692 xu.
  @giangmobile : Chốt 19 số có 48 thưởng 5263 xu.
  @ngocchau86 : Chốt 11 số có 48 thưởng 9090 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 17 số có 48 thưởng 5882 xu.
  @TotBatXe : Chốt 17 số có 48 thưởng 5882 xu.
  @thoconxinhxan : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 17 số có 48 thưởng 5882 xu.
  @vinamilk : Chốt 19 số có 48 thưởng 5263 xu.
  @VNtatthang : Chốt 13 số có 48 thưởng 7692 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @QTD : Chốt 8 số có 48 thưởng 25000 xu.


  NICK- 20/11 - - 21/11 -
  QTD01 05 11 15 21 25 31 35 41 45 51 61 71 79 81 89 91 9901 48 50 54 57 64 71 72
  hoalayon.................46 47 48 54 55 56 57 59 63 64 65
  vaobothoi.................26 28 30 31 32 35 37 39 40 41 44 46 48 49
  kemngot.................38 48 58 68 78 88 98
  traucon.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  vietkieudanhlo.................03 12 20 21 30 39 48 49 57 58 66 67 75 76 84 85 93 94
  chaonammoi.................30 31 34 35 36 37 38 40 41 44 45 46 47 48 50
  songque38.................42 43 44 45 46 47 48 49 60 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
  adayroihihi.................24 26 32 39 41 42 44 48 49 51 57 58 62 67 69
  AffCup.................38 39 43 45 46 47 48 49 63 65 66 67 68 69 83 85 86 87 88 89
  babylove.................04 05 08 10 35 38 40 43 44 45 48 70 73 74 75 78 80 83
  buihung88.................48 58 68 78 88 98
  chilaconso.................45 47 48 52 53 54
  dungquaonua.................05 14 23 32 48 57 66 75
  EM2020.................40 44 45 48 49 53 54 57 58 59
  emtapdanhlo.................35 38 39 40 43 45 47 48 49 50 53 57 58 59 63 89 90 93
  giaosuxoay.................07 08 17 18 27 28 37 38 47 48 57 58 67 68 77 78 87 88 97 98
  girlcity.................28 38 48 58 68 78 88 98
  hung83.................02 03 11 12 20 21 30 39 48 49 57 58 66 67 75 76 84 85 93 94
  KINGCLUB.................40 41 42 43 44 48 49 50 51 52 53 54 58 59 60 61
  LaoNong.................44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  tengteng.................43 44 45 46 47 48 49
  ViettelDaily.................45 46 47 48 49 56
  vinnanet.................18 28 38 48 58 68 78 88 98
  chinhhongvan.................04 40 14 41 24 42 34 43 45 54 44 46 64 47 74 48 84 49 94 31
  AnBao.................36 39 40 43 45 46 48 49 52 54 58 59
  antamwin.................69 67 66 65 89 64 60 59 58 57 90 55 50 49 48 46 91 45 41
  bietphailamsaoday.................11 20 39 48 57 66 75 84 93 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94
  chutichhoidong.................19 46 47 18 48 49 17 52 57 16 58 62 15 67 68 14 72 77
  danv411.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  dieuanh96.................39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 60 61 63
  giangmobile.................08 11 17 20 26 35 39 44 48 52 53 61 62 70 71 80 89 98 99
  ngocchau86.................53 52 51 93 50 49 48 47 94 46 45
  selaylaitatca.................05 08 14 23 32 41 48 50 57 66 69 75 78 84 87 93 96
  TotBatXe.................08 18 28 31 38 41 48 55 58 65 68 75 78 85 88 95 98
  thoconxinhxan.................30 31 32 33 34 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  thuhuyengirl.................36 46 56 66 76 86 96 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  vinamilk.................41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  VNtatthang.................92 54 53 52 51 50 93 49 48 47 46 45 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (21/11/2023 at 20:31:07)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/11/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @quoctrong89 : trúng loto 72* 64* thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 11* 95* thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 64* 95* thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 98** thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @TopOne : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 98** thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @danhxu : trúng loto 52* 06* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @QTBT : trúng loto 50* 86* thưởng 6000 xu.
  @thong123 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @songla : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 98** thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 98** 48* thưởng 9000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @online99 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 14* 14* thưởng 6000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @Mrpupu : trúng loto 18* thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 14* 02* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 73* 50* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 48* 14* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 52* 95* thưởng 6000 xu.
  @KQN : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 98** thưởng 6000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 64* 22* thưởng 6000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @daotet : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 11* 06* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 52* 00* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @kingdb : trúng loto 98** thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @simcamket : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 48* 61* thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 06* 52* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @dungquaonua : trúng loto 72* 73* thưởng 20000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 72* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 95* 86* thưởng 12000 xu.
  @Emailty : trúng loto 98** thưởng 12000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 95* 86* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danlode2k2 : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 86* 50* thưởng 18000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.
  @girlcity : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 95* thưởng 15000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 06* 95* thưởng 18000 xu.
  @caligo : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @co3bich : trúng loto 00* thưởng 15000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 61* 02* thưởng 18000 xu.
  @xosolode : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vunglamebay : trúng loto 86* 02* thưởng 40000 xu.
  @vuivuithoi : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 64* thưởng 12000 xu.
  @rapbo : trúng loto 64* thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 50* thưởng 12000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 98** thưởng 24000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 72* 50* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @miule : trúng loto 32* 64* thưởng 50000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 00* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chungcumini : trúng loto 52* thưởng 18000 xu.
  @babylove : trúng loto 48* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @nguyenyenlinh : trúng loto 95* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @HaoNam22 : trúng loto 52* thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @chiendau : trúng loto 50* thưởng 30000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lodebatbai8x : Chốt 7 số có 70 thưởng 14285 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 10 số có 70 thưởng 10000 xu.
  @shopeone : Chốt 15 số có 70 thưởng 6666 xu.
  @taikhoanso : Chốt 13 số có 70 thưởng 7692 xu.
  @WIN2020 : Chốt 17 số có 70 thưởng 5882 xu.
  @cothuacothang : Chốt 19 số có 70 thưởng 5263 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 14 số có 70 thưởng 7142 xu.
  @giacat55 : Chốt 15 số có 70 thưởng 6666 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 18 số có 70 thưởng 5555 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 19 số có 70 thưởng 5263 xu.
  @vunglamebay : Chốt 8 số có 70 thưởng 12500 xu.
  @rem_cua_72h : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @ANHBAY07 : Chốt 11 số có 70 thưởng 9090 xu.
  @giacatgia : Chốt 13 số có 70 thưởng 7692 xu.
  @HOANGPH : Chốt 15 số có 70 thưởng 6666 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 14 số có 70 thưởng 7142 xu.
  @kythuso : Chốt 7 số có 70 thưởng 14285 xu.
  @telewin : Chốt 9 số có 70 thưởng 11111 xu.
  @thienduong01 : Chốt 13 số có 70 thưởng 7692 xu.
  @xosoxmien : Chốt 16 số có 70 thưởng 6250 xu.
  @happyday : Chốt 19 số có 70 thưởng 5263 xu.
  @HUNG1959 : Chốt 14 số có 70 thưởng 7142 xu.
  @lethuylinh : Chốt 19 số có 70 thưởng 5263 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 14 số có 70 thưởng 7142 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 14 số có 70 thưởng 7142 xu.
  @motobike : Chốt 11 số có 70 thưởng 9090 xu.
  @phuquoc : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : Chốt 16 số có 70 thưởng 6250 xu.
  @quangninh279 : Chốt 17 số có 70 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chaonammoi : Chốt 8 số có 70 thưởng 25000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 12 số có 70 thưởng 16666 xu.
  @songque38 : Chốt 19 số có 70 thưởng 10526 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 70 thưởng 10000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 70 thưởng 10000 xu.
  @TotBatXe : Chốt 8 số có 70 thưởng 25000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 14 số có 70 thưởng 14285 xu.


  NICK- 21/11 - - 22/11 -
  chaonammoi30 31 34 35 36 37 38 40 41 44 45 46 47 48 5070 80 90 01 11 21 31 41
  vietkieudanhlo03 12 20 21 30 39 48 49 57 58 66 67 75 76 84 85 93 9465 67 68 70 72 73 74 76 77 79 81 82
  songque3842 43 44 45 46 47 48 49 60 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8128 30 33 37 38 42 43 45 47 48 52 55 57 58 60 63 65 67 70
  vaobothoi26 28 30 31 32 35 37 39 40 41 44 46 48 4900 04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 56 60 66 70 76 80 86 90 96
  babylove04 05 08 10 35 38 40 43 44 45 48 70 73 74 75 78 80 8300 01 10 11 20 21 30 31 40 41 50 58 60 68 70 78 80 88 90 98
  TotBatXe08 18 28 31 38 41 48 55 58 65 68 75 78 85 88 95 9870 71 72 73 74 75 76 77
  thuhuyengirl36 46 56 66 76 86 96 08 18 28 38 48 58 68 78 88 9890 63 80 73 70 83 93 60 05 50 15 25 40 35
  lodebatbai8x.................70 15 25 60 35 45 50
  danhlolayvo.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  shopeone.................57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72
  taikhoanso.................20 30 40 50 60 70 80 90 02 12 22 32 42
  WIN2020.................70 72 73 74 78 80 81 82 83 85 87 88 89 90 92 94 98
  cothuacothang.................42 43 47 49 50 52 57 58 59 60 61 62 67 69 70 72 76 77 79
  ditimbachthu.................07 16 25 34 43 52 60 61 70 79 88 89 97 98
  giacat55.................00 01 10 11 20 21 30 31 40 41 50 60 70 80 90
  hoaihd85.................34 36 39 42 43 45 49 51 52 54 59 60 61 63 69 70 72 79
  khongcohoiket.................08 16 17 25 26 34 35 43 44 52 53 61 62 70 71 80 89 98 99
  vunglamebay.................51 53 55 58 60 61 66 70
  rem_cua_72h.................01 10 56 65 15 06 60 45 54 09 90 39 34 36 18 81 02 70 14 91
  chinh1689482997.................08 80 58 85 03 30 35 53 39 93 07 70 09 90 14 41 91 19 73 37
  ANHBAY07.................07 09 10 14 15 63 65 69 70 72 74
  giacatgia.................51 58 59 60 61 67 68 70 71 76 77 80 81
  HOANGPH.................70 71 72 74 75 80 81 83 85 89 90 91 92 95 98
  huyenhuyen.................67 70 71 72 76 80 81 83 89 90 92 93 98 99
  kythuso.................30 69 29 70 28 27 72
  telewin.................17 49 16 15 70 14 13 71 12
  thienduong01.................20 30 40 50 60 70 80 90 01 11 21 31 41
  xosoxmien.................33 34 37 38 40 43 50 51 52 55 56 59 60 65 68 70
  happyday.................41 43 46 48 49 57 58 61 64 66 67 69 70 73 75 76 78 82 84
  HUNG1959.................12 13 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
  lethuylinh.................16 25 34 43 52 61 70 89 98 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  lienquan2019.................61 70 89 98 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  loveyouloveyou.................68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 86 96
  motobike.................40 50 60 70 80 90 02 12 22 32 42
  phuquoc.................07 09 16 18 25 29 34 38 43 47 52 56 61 65 70 74 85 89 94 98
  qtv272.................23 70 73 74 78 82 83 84 85 87 89 91 92 93 94 98
  quangninh279.................69 70 76 79 80 86 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/11/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @giacmotrua : trúng loto 77* 99* thưởng 10000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 45* 16* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @themelao : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 99* 31* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 12** 21* thưởng 9000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 68** 63** thưởng 12000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @bienphong : trúng loto 51* 16* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 99* 63** thưởng 9000 xu.
  @winroiwin : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @telewin : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 63** thưởng 10000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @kythuso : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @mothuong : trúng loto 12** 21* thưởng 9000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @X155 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 51* 14* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 29* 97* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @timbtd : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @sieudep : trúng loto 12** thưởng 10000 xu.
  @tiktok : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @Backhanh1980 : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @giainhat : trúng loto 51* 99* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @hieplode : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 73** 14* thưởng 9000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 62* 29* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 97* 29* thưởng 6000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @QTD : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @hongnam : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 12** 21* thưởng 9000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 77* 99* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 45* 68** thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @Anh_6 : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @QTBT : trúng loto 68** 29* thưởng 30000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 16* 24* thưởng 20000 xu.
  @TopOne : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 68** thưởng 12000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 63** thưởng 12000 xu.
  @giacatde : trúng loto 16* 63** thưởng 18000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 63** thưởng 20000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 12** 21* thưởng 18000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @danhxu : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 63** thưởng 12000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @thong123 : trúng loto 73** thưởng 20000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 73** thưởng 20000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 14* 16* thưởng 12000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 45* thưởng 10000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @daotet : trúng loto 63** thưởng 12000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 63** thưởng 12000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 45* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @kingdb : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @sangtruatoi : trúng loto 73** 10* thưởng 45000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 63** 10* thưởng 27000 xu.
  @alololo : trúng loto 24* 45* thưởng 18000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @remix : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 16* 51* thưởng 18000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 62* thưởng 15000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 73** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @danlode2k2 : trúng loto 97* thưởng 12000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 12** 21* thưởng 36000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 68** thưởng 40000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 51* thưởng 20000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 63** thưởng 24000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 14* 99* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @vuivuithoi : trúng loto 73** 99* thưởng 75000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 21* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @soiroichot : trúng loto 10* thưởng 18000 xu.
  @miule : trúng loto 29* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chungcumini : trúng loto 97* thưởng 21000 xu.
  @babylove : trúng loto 51* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @chiendau : trúng loto 99* thưởng 33000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @QTD : Chốt 17 số có 99 thưởng 5882 xu.
  @mrnghia : Chốt 12 số có 99 thưởng 8333 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 17 số có 99 thưởng 5882 xu.
  @zozozo : Chốt 10 số có 99 thưởng 10000 xu.
  @amthanhmoi : Chốt 9 số có 99 thưởng 11111 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 13 số có 99 thưởng 7692 xu.
  @giangmobile : Chốt 19 số có 99 thưởng 5263 xu.
  @hatay88 : Chốt 10 số có 99 thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 9 số có 99 thưởng 11111 xu.
  @miule : Chốt 11 số có 99 thưởng 9090 xu.
  @OKWIN : Chốt 17 số có 99 thưởng 5882 xu.
  @thoconxinhxan : Chốt 17 số có 99 thưởng 5882 xu.
  @vinnanet : Chốt 13 số có 99 thưởng 7692 xu.
  @xuanmoi : Chốt 11 số có 99 thưởng 9090 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 99 thưởng 5000 xu.
  @Hoang8989 : Chốt 16 số có 99 thưởng 6250 xu.
  @Nguyen82 : Chốt 5 số có 99 thưởng 20000 xu.
  @allwin99 : Chốt 11 số có 99 thưởng 9090 xu.
  @bacnholode : Chốt 20 số có 99 thưởng 5000 xu.
  @caligo : Chốt 6 số có 99 thưởng 16666 xu.
  @caolamcb : Chốt 13 số có 99 thưởng 7692 xu.
  @consokydieu : Chốt 18 số có 99 thưởng 5555 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 13 số có 99 thưởng 7692 xu.
  @khongcogihet : Chốt 6 số có 99 thưởng 16666 xu.
  @muahe2019 : Chốt 6 số có 99 thưởng 16666 xu.
  @mytamido : Chốt 15 số có 99 thưởng 6666 xu.
  @OK6868 : Chốt 6 số có 99 thưởng 16666 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 8 số có 99 thưởng 12500 xu.
  @tetdoclap : Chốt 17 số có 99 thưởng 5882 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 18 số có 99 thưởng 5555 xu.
  @vuivuithoi : Chốt 17 số có 99 thưởng 5882 xu.
  @vuquy48 : Chốt 12 số có 99 thưởng 8333 xu.
  @cachimvanganh : Chốt 14 số có 99 thưởng 7142 xu.
  @chiakhoathanhcong : Chốt 16 số có 99 thưởng 6250 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 13 số có 99 thưởng 7692 xu.
  @hoisohoc : Chốt 17 số có 99 thưởng 5882 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 16 số có 99 thưởng 6250 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 99 thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : Chốt 18 số có 99 thưởng 5555 xu.
  @remix : Chốt 20 số có 99 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 18 số có 99 thưởng 5555 xu.
  @XS360 : Chốt 14 số có 99 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @danhlolayvo : Chốt 8 số có 99 thưởng 25000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 17 số có 99 thưởng 11764 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @TotBatXe : Chốt 19 số có 99 thưởng 15789 xu.


  NICK- 21/11 - - 22/11 - - 23/11 -
  TotBatXe08 18 28 31 38 41 48 55 58 65 68 75 78 85 88 95 9870 71 72 73 74 75 76 7796 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24
  danhlolayvo.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 7983 87 88 89 93 97 98 99
  hoaihd85.................34 36 39 42 43 45 49 51 52 54 59 60 61 63 69 70 72 7938 48 58 68 78 88 98 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  QTD..................................32 42 58 68 78 88 98 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  mrnghia..................................73 79 81 82 84 89 90 91 93 97 98 99
  danvietanhhung..................................38 48 58 68 78 88 98 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  zozozo..................................82 84 85 87 90 91 93 94 96 99
  amthanhmoi..................................84 85 88 89 90 94 97 98 99
  dieuanh96..................................73 75 76 77 79 90 91 93 94 95 97 98 99
  giangmobile..................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 73 79 80 83 89 90 93 99
  hatay88..................................80 81 82 83 84 90 91 92 93 99
  langthangtimso..................................91 92 93 94 95 96 97 98 99
  miule..................................78 80 81 85 86 87 90 94 95 96 99
  OKWIN..................................98 99 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
  thoconxinhxan..................................09 18 27 36 39 45 48 53 54 62 63 71 72 80 81 90 99
  vinnanet..................................84 85 86 87 88 89 93 94 95 96 97 98 99
  xuanmoi..................................96 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  danv411..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Hoang8989..................................26 76 77 78 79 81 85 86 87 88 92 94 95 96 97 99
  Nguyen82..................................99 94 49 78 87
  allwin99..................................09 19 29 39 49 59 69 79 89 98 99
  bacnholode..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  caligo..................................49 59 69 79 89 99
  caolamcb..................................87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  consokydieu..................................09 19 26 29 36 39 46 49 56 59 66 69 76 79 86 89 96 99
  danhnhothoi..................................63 64 65 66 67 68 69 71 72 80 81 90 99
  khongcogihet..................................92 94 95 97 98 99
  muahe2019..................................49 59 69 79 89 99
  mytamido..................................64 65 66 67 68 69 71 76 78 80 85 87 94 96 99
  OK6868..................................94 95 96 97 98 99
  QuocLinh88..................................92 93 94 95 96 97 98 99
  tetdoclap..................................61 62 66 68 71 72 75 76 79 81 85 86 88 89 95 98 99
  tinhtuoisang..................................27 37 47 57 67 77 87 97 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  vuivuithoi..................................53 62 71 80 99 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 01 10
  vuquy48..................................68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  cachimvanganh..................................60 79 88 97 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  chiakhoathanhcong..................................99 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  HaiNam92..................................74 84 94 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  hoisohoc..................................98 99 00 01 03 05 08 10 12 14 17 19 21 23 26 28 29
  HUYEN6879..................................08 17 26 35 43 44 52 53 61 62 70 71 80 89 98 99
  numoneyee..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  phocuvangem..................................92 98 99 01 02 07 08 09 11 12 16 17 18 21 22 26 27 29
  remix..................................90 94 95 98 99 04 06 08 09 15 16 18 21 24 25 26 30 31 34 35
  Uyennhi2019..................................94 97 99 01 03 08 09 10 12 15 17 18 19 21 24 26 27 28
  XS360..................................62 67 70 71 76 79 80 85 88 89 94 97 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/11/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @X380 : trúng loto 62* 63* 36* thưởng 9000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 20* 61* thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 20* 10* 90* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 74* 63* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @caligo : trúng loto 63* 36* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 64* 44* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 61* 44* thưởng 6000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @rapbo : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 91* 52* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @Mrpupu : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @xosolode : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 44* 20* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 76* 74* thưởng 6000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 91* 52* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @oneclick : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @BKP : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @Emailty : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 36* 52* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 36* 63* thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 36* 63* thưởng 6000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @thichduhet : trúng loto 64* 62* thưởng 6000 xu.
  @hongloan : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @timlo2nhay : trúng loto 63* 36* 62* thưởng 18000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 10* 76* thưởng 20000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 80* 64* thưởng 12000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @themelao : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 36* 63* thưởng 12000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 36* 63* thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 52* 61* thưởng 12000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @kythuso : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 81* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @timbtd : trúng loto 44* thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 44* thưởng 10000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @hongnam : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @Anh_6 : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @TopOne : trúng loto 32* thưởng 15000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @danhxu : trúng loto 60* 64* thưởng 18000 xu.
  @giacatde : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 32* thưởng 9000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 74* 76* thưởng 18000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 72* thưởng 9000 xu.
  @kingdb : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @remix : trúng loto 32* 10* thưởng 40000 xu.
  @alololo : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 74* 64* thưởng 24000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 20* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 74* 60* thưởng 24000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hoanghonxanh : trúng loto 32* 52* thưởng 50000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 63* 36* thưởng 30000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 91* 80* thưởng 30000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @soiroichot : trúng loto 63* 36* thưởng 42000 xu.
  @miule : trúng loto 44* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @chungcumini : trúng loto 52* thưởng 24000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @AffCup : Chốt 17 số có 52 thưởng 5882 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 14 số có 52 thưởng 7142 xu.
  @telewin : Chốt 17 số có 52 thưởng 5882 xu.
  @thichduhet : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @A3A : Chốt 12 số có 52 thưởng 8333 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 17 số có 52 thưởng 5882 xu.
  @Emailty : Chốt 14 số có 52 thưởng 7142 xu.
  @giahuy912 : Chốt 14 số có 52 thưởng 7142 xu.
  @minhthong1688 : Chốt 7 số có 52 thưởng 14285 xu.
  @mothuong : Chốt 17 số có 52 thưởng 5882 xu.
  @QTBT : Chốt 6 số có 52 thưởng 16666 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @thichdanhlode : Chốt 17 số có 52 thưởng 5882 xu.
  @thosansodep : Chốt 13 số có 52 thưởng 7692 xu.
  @xosolode : Chốt 15 số có 52 thưởng 6666 xu.
  @BachTuoc : Chốt 13 số có 52 thưởng 7692 xu.
  @cucaitron : Chốt 10 số có 52 thưởng 10000 xu.
  @HA86 : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 16 số có 52 thưởng 6250 xu.
  @MRNam86 : Chốt 16 số có 52 thưởng 6250 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 11 số có 52 thưởng 9090 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 7 số có 52 thưởng 14285 xu.
  @toanbatbai : Chốt 15 số có 52 thưởng 6666 xu.
  @TopOne : Chốt 15 số có 52 thưởng 6666 xu.
  @thong123 : Chốt 16 số có 52 thưởng 6250 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @vuanh886 : Chốt 11 số có 52 thưởng 9090 xu.
  @WIN6789 : Chốt 6 số có 52 thưởng 16666 xu.
  @Xuanphat : Chốt 10 số có 52 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @thoconxinhxan : Chốt 18 số có 52 thưởng 11111 xu.
  @khongcogihet : Chốt 12 số có 52 thưởng 16666 xu.
  @OK6868 : Chốt 10 số có 52 thưởng 20000 xu.
  @allwin99 : Chốt 18 số có 52 thưởng 11111 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 17 số có 52 thưởng 11764 xu.
  @vuquy48 : Chốt 13 số có 52 thưởng 15384 xu.
  @xuanmoi : Chốt 17 số có 52 thưởng 11764 xu.


  NICK- 23/11 - - 24/11 -
  thoconxinhxan09 18 27 36 39 45 48 53 54 62 63 71 72 80 81 90 9902 05 12 15 22 25 32 35 42 45 52 62 72 79 82 89 92 99
  khongcogihet92 94 95 97 98 9921 22 24 25 26 28 29 50 51 52 54 98
  OK686894 95 96 97 98 9948 49 50 51 52 56 57 58 61 65
  allwin9909 19 29 39 49 59 69 79 89 98 9952 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  danvietanhhung38 48 58 68 78 88 98 09 19 29 39 49 59 69 79 89 9925 26 27 29 30 32 33 34 35 36 38 41 42 43 51 52 53
  vuquy4868 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9949 50 51 52 54 58 59 60 61 62 64 68 98
  xuanmoi96 09 19 29 39 49 59 69 79 89 9916 17 18 20 21 22 24 25 26 27 29 51 52 53 54 56 57
  AffCup.................02 06 12 16 22 26 32 42 52 62 68 72 78 81 82 91 92
  baycaobayxa.................33 34 35 38 42 43 44 47 49 51 52 53 56 60
  telewin.................17 18 19 40 41 42 44 45 47 48 49 50 51 52 54 55 57
  thichduhet.................02 05 07 08 11 12 21 24 41 42 43 44 48 52 72 74 91 92 98 99
  A3A.................42 43 45 50 51 52 53 54 55 56 57 83
  DuyManh92.................40 43 44 45 46 47 49 52 53 54 55 73 74 76 77 80 81
  Emailty.................07 16 25 34 43 52 60 61 70 79 88 89 97 98
  giahuy912.................07 16 25 34 43 52 60 61 70 79 88 89 97 98
  minhthong1688.................45 46 50 51 52 53 54
  mothuong.................61 60 62 59 58 57 67 53 52 69 51 49 70 47 44 71 43
  QTBT.................43 52 61 70 89 98
  soiroichot.................51 52 59 60 62 69 70 72 78 79 80 82 87 88 89 90 92 96 97 99
  thichdanhlode.................33 42 51 60 79 88 97 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  thosansodep.................48 52 53 57 60 61 62 63 64 65 66 67 68
  xosolode.................08 17 26 35 44 52 53 61 62 70 71 80 89 98 99
  BachTuoc.................07 16 25 34 43 52 61 70 89 98 08 17 26
  cucaitron.................03 13 23 33 43 52 62 72 82 92
  HA86.................21 22 23 24 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  HoangMinhTu.................24 25 28 31 33 34 37 39 42 43 46 51 52 55 57 59 60 61 64 66
  lode2019.................37 38 39 40 42 44 45 46 50 52 54 55 56 60 62 92
  MRNam86.................48 52 61 70 89 98 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  mualanh2020.................39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  nguyenyenlinh.................28 29 40 43 44 46 47 49 52 53 55 56 58 59 70 71 92 94 95
  ptsmr.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  Ronaldo7.................39 50 51 52 55 57 59
  toanbatbai.................31 33 34 37 40 42 43 44 51 52 53 54 57 60 61
  TopOne.................52 54 55 56 59 62 64 65 66 69 72 74 75 76 79
  thong123.................53 52 56 49 57 48 58 47 61 44 65 43 67 39 70 38
  thuyanh29.................00 09 18 19 27 28 36 37 45 52 54 61 63 70 72 81 89 90 98
  vuanh886.................89 70 61 52 43 34 25 16 07 95 86
  WIN6789.................43 52 61 70 89 98
  Xuanphat.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/11/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @T8T88 : trúng loto 91** 79* 97* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 91** 15* thưởng 15000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 44* 14* thưởng 10000 xu.
  @mytamido : trúng loto 73* 07* thưởng 10000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 60* 50* thưởng 10000 xu.
  @songla : trúng loto 97* 79* 63* thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 24* 69* thưởng 10000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 60* 06* 33* thưởng 9000 xu.
  @chiendau : trúng loto 44* 91** thưởng 9000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 12* 33* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 24* 68* thưởng 6000 xu.
  @QTBT : trúng loto 69* 63* thưởng 6000 xu.
  @vuivuithoi : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @winroiwin : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @thong123 : trúng loto 06* 44* thưởng 6000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @online99 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @daotet : trúng loto 63* 91** thưởng 9000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 68* 97* thưởng 6000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @X155 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @online : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 44* 07* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @tiktok : trúng loto 50* 79* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @sieudep : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 69* 33* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @hieplode : trúng loto 63* 14* thưởng 6000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 79* 97* thưởng 6000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 79* 44* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 15* 50* thưởng 6000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 16* 26* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 69* 04* thưởng 6000 xu.
  @QTD : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @HA86 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 33* 14* thưởng 20000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 60* 06* 15* thưởng 18000 xu.
  @danv411 : trúng loto 97* 79* thưởng 20000 xu.
  @xosolode : trúng loto 60* 97* thưởng 20000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 06* 60* 44* thưởng 18000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @rapbo : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 06* 24* thưởng 12000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 91** thưởng 12000 xu.
  @AnBao : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 14* 73* thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 91** thưởng 12000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @X380 : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @Mrpupu : trúng loto 26* thưởng 10000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 06* 60* thưởng 12000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 50* 44* thưởng 12000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 97* 14* thưởng 12000 xu.
  @BKP : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 73* 91** thưởng 18000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @allwin99 : trúng loto 14* 91** thưởng 27000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 44* 14* thưởng 18000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @themelao : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 18* thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @timbtd : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 24* 16* thưởng 18000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @hongnam : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @TopOne : trúng loto 65* thưởng 12000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 12* thưởng 12000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.
  @giacatde : trúng loto 50* thưởng 12000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 97* thưởng 20000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 79* 97* thưởng 24000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 50* thưởng 20000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.
  @kingdb : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @tamquoc : trúng loto 44* 97* 79* thưởng 45000 xu.
  @remix : trúng loto 68* thưởng 25000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 04* 12* thưởng 30000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 31* 12* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @tengicungduoc : trúng loto 73* thưởng 18000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 15* thưởng 30000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 97* thưởng 18000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 24* thưởng 18000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vinnanet : Chốt 13 số có 16 thưởng 7692 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 12 số có 16 thưởng 8333 xu.
  @Nguyen82 : Chốt 5 số có 16 thưởng 20000 xu.
  @amthanhmoi : Chốt 15 số có 16 thưởng 6666 xu.
  @AnBao : Chốt 16 số có 16 thưởng 6250 xu.
  @antamwin : Chốt 13 số có 16 thưởng 7692 xu.
  @caligo : Chốt 10 số có 16 thưởng 10000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 19 số có 16 thưởng 5263 xu.
  @kemngot : Chốt 17 số có 16 thưởng 5882 xu.
  @numoneyee : Chốt 16 số có 16 thưởng 6250 xu.
  @ansongaymai : Chốt 13 số có 16 thưởng 7692 xu.
  @binbinhn : Chốt 12 số có 16 thưởng 8333 xu.
  @chotkeo : Chốt 14 số có 16 thưởng 7142 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 16 thưởng 10000 xu.
  @daiphat888 : Chốt 11 số có 16 thưởng 9090 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 19 số có 16 thưởng 5263 xu.
  @giainhat : Chốt 15 số có 16 thưởng 6666 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 6 số có 16 thưởng 16666 xu.
  @HoXuanHai : Chốt 17 số có 16 thưởng 5882 xu.
  @hyvongwin : Chốt 18 số có 16 thưởng 5555 xu.
  @khongsothua : Chốt 10 số có 16 thưởng 10000 xu.
  @laohoathan : Chốt 13 số có 16 thưởng 7692 xu.
  @simcamket : Chốt 18 số có 16 thưởng 5555 xu.
  @tamquoc : Chốt 10 số có 16 thưởng 10000 xu.
  @tiktok : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @VietAnhHP : Chốt 14 số có 16 thưởng 7142 xu.
  @winbigwin : Chốt 6 số có 16 thưởng 16666 xu.
  @chotladanh : Chốt 19 số có 16 thưởng 5263 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 10 số có 16 thưởng 10000 xu.
  @HUUHOANG : Chốt 19 số có 16 thưởng 5263 xu.
  @kepbang : Chốt 17 số có 16 thưởng 5882 xu.
  @tettrungthu : Chốt 19 số có 16 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @cucaitron : Chốt 8 số có 16 thưởng 25000 xu.
  @soiroichot : Chốt 16 số có 16 thưởng 12500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @xuanmoi : Chốt 15 số có 16 thưởng 20000 xu.


  NICK- 23/11 - - 24/11 - - 25/11 -
  xuanmoi96 09 19 29 39 49 59 69 79 89 9916 17 18 20 21 22 24 25 26 27 29 51 52 53 54 56 5706 07 08 15 16 17 18 25 26 27 28 33 34 35 36
  cucaitron.................03 13 23 33 43 52 62 72 82 9207 16 25 38 47 79 88 97
  soiroichot.................51 52 59 60 62 69 70 72 78 79 80 82 87 88 89 90 92 96 97 9904 06 14 16 26 36 43 53 63 65 73 75 83 85 93 95
  vinnanet..................................76 85 94 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  hoaihd85..................................07 16 25 34 43 52 61 70 88 89 97 98
  Nguyen82..................................66 11 16 65 68
  amthanhmoi..................................07 16 25 34 43 52 59 61 68 70 77 86 89 95 98
  AnBao..................................01 04 07 10 13 16 17 19 22 25 26 28 29 31 34 95
  antamwin..................................12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  caligo..................................07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  huyenhuyen..................................14 15 16 18 52 53 54 55 56 58 59 90 92 93 94 95 96 98 99
  kemngot..................................13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  numoneyee..................................06 16 26 36 42 46 55 56 65 66 75 76 85 86 95 96
  ansongaymai..................................05 07 08 09 12 14 16 17 18 19 22 25 26
  binbinhn..................................06 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 20
  chotkeo..................................01 03 04 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21
  chutheanh..................................18 81 36 63 12 21 61 16 13 31
  daiphat888..................................65 68 17 69 16 70 71 13 73 10 74
  danlode2k2..................................95 96 97 98 02 06 07 09 12 16 18 20 21 22 23 24 25 27 29
  giainhat..................................05 06 07 15 16 17 25 26 29 35 39 47 50 51 52
  Hoalanrung..................................12 16 17 18 19 20
  HoXuanHai..................................02 03 06 07 09 15 16 20 25 27 30 33 34 36 39 97 98
  hyvongwin..................................00 01 02 04 05 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 96 98 99
  khongsothua..................................09 11 15 16 17 18 19 20 25 28
  laohoathan..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42
  simcamket..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 77 78 79
  tamquoc..................................08 11 12 14 16 17 19 20 21 23
  tiktok..................................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  VietAnhHP..................................34 35 17 36 37 38 39 16 50 51 52 53 15 54
  winbigwin..................................60 79 88 97 07 16
  chotladanh..................................09 16 18 25 27 34 36 43 45 53 54 62 63 71 72 80 81 90 99
  dacbiet99..................................16 19 20 21 22 24 25 27 28 29
  HUUHOANG..................................66 75 84 93 02 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  kepbang..................................00 03 04 05 06 07 08 10 13 14 15 16 17 18 30 97 98
  tettrungthu..................................09 16 19 26 29 36 39 46 49 58 59 68 69 78 79 88 89 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/11/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @danhxu : trúng loto 96* 86* thưởng 10000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 02* 67* thưởng 10000 xu.
  @caligo : trúng loto 73* 06* thưởng 10000 xu.
  @zozozo : trúng loto 73* 67* thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 67* 99** thưởng 15000 xu.
  @anhtamii : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 96* 73* thưởng 6000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 43** 86* thưởng 9000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 60* 43** thưởng 9000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 52** 67* thưởng 9000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 52** thưởng 6000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @telewin : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 82** thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 43** thưởng 10000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 06* 60* thưởng 6000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 52** thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 73* 96* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 86* 68* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 52** thưởng 10000 xu.
  @oneclick : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 82** thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 43** thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 82** thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 06* 60* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 99** 88* thưởng 9000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 86* 17* thưởng 6000 xu.
  @simcamket : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 43** 99** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @VVVPPP : trúng loto 84* 73* thưởng 20000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 60* 06* 99** thưởng 24000 xu.
  @hieplode : trúng loto 84* 02* thưởng 20000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @QTBT : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @winroiwin : trúng loto 43** 84* thưởng 18000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @vuivuithoi : trúng loto 52** 43** thưởng 24000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 99** thưởng 12000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @thong123 : trúng loto 52** thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 68* 86* thưởng 12000 xu.
  @daotet : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 68* 86* thưởng 12000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 99** 96* thưởng 18000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @songla : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @X155 : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 52** thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 84* 12* thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 99** 67* thưởng 18000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 45* 67* thưởng 12000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 20* 02* thưởng 12000 xu.
  @online : trúng loto 43** thưởng 20000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 99** thưởng 12000 xu.
  @tiktok : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @sieudep : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 68* 86* thưởng 12000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 20* 02* thưởng 12000 xu.
  @HA86 : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @QTD : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danv411 : trúng loto 02* 20* thưởng 30000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 17* 02* thưởng 30000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 43** thưởng 18000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 17* 45* thưởng 18000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 02* 20* thưởng 18000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @XS360 : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 45* 73* thưởng 18000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @xosolode : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 02* 20* thưởng 18000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.
  @BKP : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @kepbang : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @thuyanh29 : trúng loto 12* 17* thưởng 40000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 43** 84* thưởng 60000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 45* thưởng 20000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 68* 86* thưởng 24000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 73* thưởng 12000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 73* thưởng 20000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 20* thưởng 20000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 02* 12* thưởng 24000 xu.
  @timbtd : trúng loto 20* 02* thưởng 24000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 12* thưởng 12000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 12* thưởng 20000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 20* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @TopOne : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 88* thưởng 25000 xu.
  @giacatde : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.
  @kingdb : trúng loto 52** thưởng 50000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @vuquy48 : trúng loto 45* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @tengicungduoc : trúng loto 88* thưởng 21000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vuquy48 : Chốt 13 số có 73 thưởng 7692 xu.
  @thichduhet : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @chiakhoathanhcong : Chốt 14 số có 73 thưởng 7142 xu.
  @miule : Chốt 16 số có 73 thưởng 6250 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 8 số có 73 thưởng 12500 xu.
  @giahuy912 : Chốt 14 số có 73 thưởng 7142 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 14 số có 73 thưởng 7142 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @tetdoclap : Chốt 11 số có 73 thưởng 9090 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 18 số có 73 thưởng 5555 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 19 số có 73 thưởng 5263 xu.
  @adayroihihi : Chốt 12 số có 73 thưởng 8333 xu.
  @anquanhnam : Chốt 16 số có 73 thưởng 6250 xu.
  @co3bich : Chốt 15 số có 73 thưởng 6666 xu.
  @chilaconso : Chốt 16 số có 73 thưởng 6250 xu.
  @HaoNam22 : Chốt 13 số có 73 thưởng 7692 xu.
  @kyniemxua : Chốt 16 số có 73 thưởng 6250 xu.
  @khanhthu : Chốt 14 số có 73 thưởng 7142 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 19 số có 73 thưởng 5263 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 18 số có 73 thưởng 5555 xu.
  @VVVPPP : Chốt 18 số có 73 thưởng 5555 xu.
  @daotet : Chốt 17 số có 73 thưởng 5882 xu.
  @HoangQuanHP : Chốt 18 số có 73 thưởng 5555 xu.
  @thichlachoi : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 17 số có 73 thưởng 5882 xu.
  @vuvanvinh : Chốt 18 số có 73 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @huyenhuyen : Chốt 14 số có 73 thưởng 14285 xu.
  @daiphat888 : Chốt 11 số có 73 thưởng 18181 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 14 số có 73 thưởng 14285 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 73 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @cucaitron : Chốt 13 số có 73 thưởng 23076 xu.
  @soiroichot : Chốt 13 số có 73 thưởng 23076 xu.


  NICK- 24/11 - - 25/11 - - 26/11 -
  cucaitron03 13 23 33 43 52 62 72 82 9207 16 25 38 47 79 88 9771 73 74 75 78 82 83 87 91 92 93 96 99
  soiroichot51 52 59 60 62 69 70 72 78 79 80 82 87 88 89 90 92 96 97 9904 06 14 16 26 36 43 53 63 65 73 75 83 85 93 9561 62 63 64 68 69 70 71 72 73 77 78 79
  huyenhuyen.................14 15 16 18 52 53 54 55 56 58 59 90 92 93 94 95 96 98 9966 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  daiphat888.................65 68 17 69 16 70 71 13 73 10 7469 70 71 72 73 78 79 80 81 82 87
  Hoalanrung.................12 16 17 18 19 2063 73 83 93 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  hyvongwin.................00 01 02 04 05 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 96 98 9910 11 12 13 14 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  vuquy48..................................07 16 25 34 46 51 55 60 64 73 79 88 97
  thichduhet..................................07 11 31 39 40 41 59 61 62 65 69 71 72 73 78 81 90 91 98 99
  chiakhoathanhcong..................................19 28 37 46 55 64 73 82 91 01 10 29 38 47
  miule..................................46 49 50 51 52 54 55 58 60 61 64 67 70 71 73 74
  vietkieudanhlo..................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  baycaobayxa..................................54 55 56 57 59 65 72 73
  giahuy912..................................42 45 51 52 54 55 57 60 61 70 72 73 75 79
  HaiNam92..................................04 13 19 22 28 31 37 40 46 55 64 73 82 91
  lode2019..................................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  tetdoclap..................................69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  ptsmr..................................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  tinhtuoisang..................................13 14 15 16 19 51 52 60 61 64 67 68 69 70 73 76 77 78
  Dodonguyen..................................03 13 23 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 43 53 63 73 83 93
  adayroihihi..................................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
  anquanhnam..................................08 09 46 48 49 50 55 58 59 64 67 68 69 73 76 78
  co3bich..................................53 63 73 83 93 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  chilaconso..................................73 75 76 78 81 82 84 85 87 89 90 91 93 94 96 98
  HaoNam22..................................02 11 20 28 37 39 46 48 55 64 73 82 91
  kyniemxua..................................14 15 16 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73
  khanhthu..................................73 74 75 76 77 80 81 82 83 84 85 86 93 95
  toilatoi7x..................................71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  TTPL7986..................................41 42 43 44 48 49 51 52 53 54 58 59 71 72 73 74 78 79
  VVVPPP..................................71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 91 97
  daotet..................................52 53 54 56 58 60 61 62 63 64 68 70 71 72 73 74 76
  HoangQuanHP..................................03 04 13 14 23 24 33 34 43 44 53 55 63 65 73 75 83 93
  thichlachoi..................................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  vhg123..................................63 64 65 68 69 71 73 74 75 76 78 79 80 81 83 86 88 90 91 97
  vungtroisohoc..................................31 41 51 61 71 81 91 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  vuvanvinh..................................32 33 34 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/11/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Nguyen82 : trúng loto 77* 27* 72* thưởng 9000 xu.
  @hongloan : trúng loto 91* 17* thưởng 10000 xu.
  @chiendau : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 00** thưởng 10000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @rapbo : trúng loto 59*** thưởng 9000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 59*** thưởng 9000 xu.
  @antamwin : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 86* 59*** thưởng 12000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @bienphong : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @kythuso : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 92* 91* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 91* 72* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 79* 54* thưởng 6000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 79* 86* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 37** thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 00** thưởng 6000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 00** thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 37** thưởng 10000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 59*** 54* thưởng 12000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @giainhat : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @KQN : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 37** thưởng 10000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 46* 92* thưởng 6000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chungcumini : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @danhxu : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 37** thưởng 12000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 46* 17* thưởng 12000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 00** thưởng 12000 xu.
  @telewin : trúng loto 47* 36* thưởng 12000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 00** thưởng 12000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 59*** thưởng 18000 xu.
  @bababyby : trúng loto 59*** thưởng 18000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 36* 37** thưởng 18000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @zozozo : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 37** thưởng 12000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 59*** thưởng 18000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 17* 91* thưởng 12000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 10* 47* thưởng 12000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @winroiwin : trúng loto 17* 47* thưởng 18000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 47* thưởng 15000 xu.
  @vuivuithoi : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @QTBT : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 00** thưởng 18000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @X155 : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 00** 91* thưởng 27000 xu.
  @online : trúng loto 91* 47* thưởng 18000 xu.
  @hieplode : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 00** thưởng 18000 xu.
  @tiktok : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @sieudep : trúng loto 59*** thưởng 27000 xu.
  @HA86 : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 91* thưởng 20000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 54* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.
  @xosolode : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 00** thưởng 24000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 59*** thưởng 36000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 37** thưởng 24000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 79* thưởng 20000 xu.
  @BKP : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @toanbatbai : trúng loto 86* thưởng 25000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 10* thưởng 25000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 54* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @kingdb : trúng loto 36* thưởng 18000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @giainhat : Chốt 9 số có 57 thưởng 11111 xu.
  @winbigwin : Chốt 17 số có 57 thưởng 5882 xu.
  @A3A : Chốt 11 số có 57 thưởng 9090 xu.
  @AnBao : Chốt 11 số có 57 thưởng 9090 xu.
  @bacnholode : Chốt 15 số có 57 thưởng 6666 xu.
  @consokydieu : Chốt 14 số có 57 thưởng 7142 xu.
  @Hoang8989 : Chốt 18 số có 57 thưởng 5555 xu.
  @kemngot : Chốt 13 số có 57 thưởng 7692 xu.
  @toanbatbai : Chốt 14 số có 57 thưởng 7142 xu.
  @TopOne : Chốt 14 số có 57 thưởng 7142 xu.
  @ANHBAY07 : Chốt 10 số có 57 thưởng 10000 xu.
  @consovang : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 12 số có 57 thưởng 8333 xu.
  @hoahuong : Chốt 10 số có 57 thưởng 10000 xu.
  @KINGTON : Chốt 6 số có 57 thưởng 16666 xu.
  @lethuylinh : Chốt 15 số có 57 thưởng 6666 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 14 số có 57 thưởng 7142 xu.
  @vanmaymoi : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : Chốt 10 số có 57 thưởng 10000 xu.
  @Covid19 : Chốt 8 số có 57 thưởng 12500 xu.
  @dungquaonua : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @HOANGPH : Chốt 13 số có 57 thưởng 7692 xu.
  @locphatloc : Chốt 19 số có 57 thưởng 5263 xu.
  @online : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 19 số có 57 thưởng 5263 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 10 số có 57 thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 19 số có 57 thưởng 5263 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @khanhthu : Chốt 12 số có 57 thưởng 16666 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 57 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Hoalanrung : Chốt 6 số có 57 thưởng 50000 xu.


  NICK- 25/11 - - 26/11 - - 27/11 -
  Hoalanrung12 16 17 18 19 2063 73 83 93 07 17 27 37 47 57 67 77 87 9754 55 56 57 58 59
  khanhthu.................73 74 75 76 77 80 81 82 83 84 85 86 93 9547 49 50 54 57 59 60 64 67 69 70 74
  TTPL7986.................41 42 43 44 48 49 51 52 53 54 58 59 71 72 73 74 78 7907 17 27 37 47 57 67 77 87 97 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  giainhat..................................11 20 39 48 57 66 75 84 93
  winbigwin..................................33 43 56 66 76 86 96 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  A3A..................................39 41 43 47 50 52 53 55 56 57 59
  AnBao..................................19 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  bacnholode..................................44 46 48 51 52 53 54 55 57 59 61 62 63 64 66
  consokydieu..................................57 58 33 60 31 61 30 63 28 64 65 27 67 25
  Hoang8989..................................24 25 26 27 28 29 50 53 54 55 56 57 58 59 70 73 74 75
  kemngot..................................41 43 45 48 50 51 52 54 57 58 61 63 75
  toanbatbai..................................65 74 83 92 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93
  TopOne..................................65 74 83 92 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93
  ANHBAY07..................................57 66 75 84 93 05 14 23 32 41
  consovang..................................49 52 22 56 57 17 58 59 16 62 66 67 12 68 74 08 76 77 07 79
  emtapdanhlo..................................46 47 53 56 57 61 62 64 65 66 67 70
  hoahuong..................................07 16 25 39 48 57 69 78 87 96
  KINGTON..................................15 24 33 48 57 66
  lethuylinh..................................04 13 22 31 40 57 59 66 68 75 77 84 86 93 95
  tamhoncuada..................................06 11 15 20 24 33 39 42 48 57 66 75 84 93
  vanmaymoi..................................28 30 34 35 37 38 40 44 46 47 48 55 56 57 58 64 65 66 67 68
  vtvcab..................................02 11 20 39 48 57 66 75 84 93
  Covid19..................................53 54 55 56 57 58 71 72
  dungquaonua..................................50 52 56 57 58 60 62 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  HOANGPH..................................56 28 57 58 27 63 26 65 66 25 67 68 23
  locphatloc..................................02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 05 14 23 32 41 53 62 71 80
  online..................................57 64 65 67 74 75 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 94 95 97
  sangtruatoi..................................27 29 34 38 39 43 44 45 47 48 49 52 54 57 58 62 67 70 71
  saptrungtoroi..................................43 47 48 50 53 56 57 61 62 63
  visaolaithe..................................46 23 56 66 76 86 96 07 17 27 13 37 47 57 67 77 87 97 08
  yeusohoc..................................30 31 32 33 34 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/11/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chinh1689482997 : trúng loto 82* 71* 10* thưởng 9000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 83** 71* thưởng 15000 xu.
  @TopOne : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 99** 30* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 15* 99** thưởng 9000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 83** thưởng 10000 xu.
  @miule : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 83** 71* thưởng 9000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 10* 02* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 83** thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 15* 12* thưởng 6000 xu.
  @online99 : trúng loto 54* 83** thưởng 9000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 10* 71* thưởng 6000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 54* 32* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 09** thưởng 10000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 83** thưởng 10000 xu.
  @XS360 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @daotet : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 71* 12* thưởng 6000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 13* thưởng 5000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 71* 32* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 09** thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 83** thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 70* 10* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @Mrpupu : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 99** thưởng 10000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @hongnam : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 99** thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 99** thưởng 10000 xu.
  @traucon : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 10* 15* thưởng 20000 xu.
  @chiendau : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @AffCup : trúng loto 54* 36* thưởng 12000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 06* 71* thưởng 12000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 83** thưởng 12000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 12* 48* thưởng 12000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 09** thưởng 12000 xu.
  @antamwin : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 83** thưởng 12000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 09** thưởng 20000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 83** thưởng 12000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @giainhat : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @hongloan : trúng loto 99** thưởng 12000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 02* 10* thưởng 30000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @danhxu : trúng loto 71* 36* thưởng 18000 xu.
  @alololo : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 07* 06* thưởng 18000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 83** thưởng 18000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 15* 54* thưởng 18000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 07* 70* thưởng 18000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 32* 48* thưởng 18000 xu.
  @bababyby : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 48* 54* thưởng 18000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 82* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @winroiwin : trúng loto 39* thưởng 12000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 30* thưởng 12000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 10* thưởng 20000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 99** thưởng 24000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 83** thưởng 24000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 36* thưởng 20000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 54* 02* thưởng 24000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 10* thưởng 12000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 12* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 83** thưởng 50000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 36* 48* thưởng 30000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 83** thưởng 30000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @toanbatbai : trúng loto 54* thưởng 18000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 02* thưởng 18000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 71* thưởng 30000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 12* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @kingdb : trúng loto 82* thưởng 35000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @xuanmoi : Chốt 14 số có 13 thưởng 7142 xu.
  @laohoathan : Chốt 12 số có 13 thưởng 8333 xu.
  @amthanhmoi : Chốt 9 số có 13 thưởng 11111 xu.
  @anquanhnam : Chốt 16 số có 13 thưởng 6250 xu.
  @co3bich : Chốt 19 số có 13 thưởng 5263 xu.
  @chiakhoathanhcong : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : Chốt 19 số có 13 thưởng 5263 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 11 số có 13 thưởng 9090 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : Chốt 2 số có 13 thưởng 50000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 16 số có 13 thưởng 6250 xu.
  @giacatde : Chốt 18 số có 13 thưởng 5555 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @hongloan : Chốt 13 số có 13 thưởng 7692 xu.
  @hongnam : Chốt 17 số có 13 thưởng 5882 xu.
  @HUNG1959 : Chốt 13 số có 13 thưởng 7692 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 14 số có 13 thưởng 7142 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 8 số có 13 thưởng 12500 xu.
  @nonanoni : Chốt 12 số có 13 thưởng 8333 xu.
  @ngocchau86 : Chốt 6 số có 13 thưởng 16666 xu.
  @OKWIN : Chốt 13 số có 13 thưởng 7692 xu.
  @thuaxongthang : Chốt 15 số có 13 thưởng 6666 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 18 số có 13 thưởng 5555 xu.
  @giaiphongmiennam : Chốt 16 số có 13 thưởng 6250 xu.
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @hophuhotu : Chốt 17 số có 13 thưởng 5882 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 12 số có 13 thưởng 8333 xu.
  @xosoxmien : Chốt 8 số có 13 thưởng 12500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @HOANGPH : Chốt 17 số có 13 thưởng 11764 xu.


  NICK- 27/11 - - 28/11 -
  HOANGPH56 28 57 58 27 63 26 65 66 25 67 68 2396 99 10 11 13 14 16 19 20 21 23 24 26 29 30 31 33
  xuanmoi.................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 05 15 25 35
  laohoathan.................13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  amthanhmoi.................10 12 13 20 21 22 23 27 29
  anquanhnam.................01 04 05 06 07 09 10 13 14 15 17 18 22 23 24 97
  co3bich.................11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  chiakhoathanhcong.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  Emailty.................03 05 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 25 95 96 97 98 99
  kyniemxua.................00 03 10 13 20 23 30 33 40 43 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
  OK6868.................04 06 13 15 22 24 31 33 40 42 59 63 68 72 77 81 86 90 95
  thuyanh29.................09 11 13 14 18 19 31 32 36 37 39
  vhg123.................13 19 23 24 28 32 33 34 35 36 43 60 61 63 64 68 70 86 89 91
  minhquang2016.................13 31
  anhnumberone.................11 12 13 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90
  giacatde.................93 94 98 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 18 20 21
  giangmobile.................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  hongloan.................04 13 22 29 31 38 40 47 56 65 74 83 92
  hongnam.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 88 89
  HUNG1959.................03 04 05 07 09 11 12 13 14 16 18 19 20
  kocannoinhieu.................05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23
  lamlaitudau2020.................71 81 91 03 13 23 33 43
  nonanoni.................13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  ngocchau86.................04 13 22 31 40 93
  OKWIN.................04 05 06 12 13 14 15 16 22 23 24 25 32
  thuaxongthang.................01 04 05 09 11 13 14 19 21 22 23 24 29 31 32
  chot10trung1.................00 02 04 05 07 09 13 18 20 22 23 25 27 28 31 90 93 98
  giaiphongmiennam.................07 53 95 86 77 68 59 62 40 31 22 13 04 71 94 85
  hongtutoan.................06 09 10 13 14 38 39 40 41 42 45 47 48 49 50 54 57 59 60 63
  hophuhotu.................92 94 01 02 03 04 08 10 11 12 13 17 20 21 22 26 29
  muahe2019.................00 01 03 05 07 09 10 11 13 15 17 19 20 21 23 91 93 95 97 99
  vinamilk.................07 08 09 10 13 16 17 20 22 25 26 27
  xosoxmien.................13 19 20 21 22 23 26 28
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời