PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 11/2023

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/11/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 11/2023


  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày.
  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/11/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HoangMinhTu : trúng loto 24* 35* thưởng 10000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 99* 91* thưởng 10000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 16* 43** thưởng 15000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 16* 61* 24* thưởng 9000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 48* 30* thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 77* 43** thưởng 9000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 91* 43** thưởng 9000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 00* 55* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @BKP : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 89* 98* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 43** thưởng 10000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @rapbo : trúng loto 55* 00* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 99* 98* thưởng 6000 xu.
  @A3A : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 49* 94* thưởng 6000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 20* 97* thưởng 6000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 43** thưởng 10000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 16* 61* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 98* 48* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 65*** thưởng 15000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @songla : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 55* 00* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 43** 55* thưởng 9000 xu.
  @Mrpupu : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @hongnam : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @nhulaithanchuong116 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @Thantaimayman : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @babylove : trúng loto 55* 00* 97* thưởng 18000 xu.
  @TopOne : trúng loto 24* 43** thưởng 30000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 35* 86* thưởng 20000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 99* 20* thưởng 20000 xu.
  @QTBT : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 24* 97* thưởng 12000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 89* 98* thưởng 12000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 43** thưởng 20000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 16* 61* thưởng 12000 xu.
  @cuunon : trúng loto 97* 91* thưởng 12000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @KQN : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 91* 43** thưởng 18000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 43** thưởng 20000 xu.
  @happyday : trúng loto 55* 00* thưởng 12000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.
  @thong123 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @X380 : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 97* 05* thưởng 12000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 98* 05* thưởng 12000 xu.
  @QTD : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 43** 24* thưởng 18000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 43** 20* thưởng 18000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 86* 24* thưởng 12000 xu.
  @telewin : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 36* 91* thưởng 12000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @kythuso : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @tiktok : trúng loto 89* 98* thưởng 18000 xu.
  @chiendau : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @giacatde : trúng loto 98* 89* thưởng 18000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @timbtd : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @Npt : trúng loto 39* thưởng 15000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 61* 16* thưởng 18000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 61* 16* thưởng 18000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @themelao : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 43** thưởng 18000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @danhxu : trúng loto 36* 86* thưởng 24000 xu.
  @Emailty : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 00* 55* thưởng 24000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 20* thưởng 12000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 65*** thưởng 60000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 24* 39* thưởng 24000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 91* 43** thưởng 36000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 24* thưởng 20000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 36* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @caolamcb : trúng loto 43** thưởng 30000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 91* thưởng 25000 xu.
  @kingdb : trúng loto 24* thưởng 15000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 43** thưởng 30000 xu.
  @xosolode : trúng loto 98* thưởng 25000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 97* 20* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @vanmaymoi : trúng loto 43** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 05* 91* thưởng 48000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @cuocchienso : trúng loto 16* 61* 36* thưởng 90000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mrpts : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @giainhat : Chốt 7 số có 36 thưởng 14285 xu.
  @Hoang8989 : Chốt 7 số có 36 thưởng 14285 xu.
  @numoneyee : Chốt 12 số có 36 thưởng 8333 xu.
  @bachthu40 : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @cothuacothang : Chốt 15 số có 36 thưởng 6666 xu.
  @Covid19 : Chốt 17 số có 36 thưởng 5882 xu.
  @HOANGPH : Chốt 10 số có 36 thưởng 10000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 16 số có 36 thưởng 6250 xu.
  @traucon : Chốt 12 số có 36 thưởng 8333 xu.
  @antamwin : Chốt 9 số có 36 thưởng 11111 xu.
  @anhQuanday : Chốt 18 số có 36 thưởng 5555 xu.
  @chiakhoathanhcong : Chốt 13 số có 36 thưởng 7692 xu.
  @chinnamco : Chốt 11 số có 36 thưởng 9090 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 6 số có 36 thưởng 16666 xu.
  @remix : Chốt 9 số có 36 thưởng 11111 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @tiktok : Chốt 8 số có 36 thưởng 12500 xu.
  @TotBatXe : Chốt 19 số có 36 thưởng 5263 xu.
  @VietAnh686 : Chốt 7 số có 36 thưởng 14285 xu.
  @bacnholode : Chốt 11 số có 36 thưởng 9090 xu.
  @binbinhn : Chốt 16 số có 36 thưởng 6250 xu.
  @choisoxo : Chốt 19 số có 36 thưởng 5263 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 9 số có 36 thưởng 11111 xu.
  @GP1010 : Chốt 14 số có 36 thưởng 7142 xu.
  @hongtutoan : Chốt 19 số có 36 thưởng 5263 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @KQN : Chốt 17 số có 36 thưởng 5882 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @NamAcb : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 17 số có 36 thưởng 5882 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 12 số có 36 thưởng 8333 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 18 số có 36 thưởng 5555 xu.
  @vuvanvinh : Chốt 18 số có 36 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chungcumini : Chốt 7 số có 36 thưởng 28571 xu.
  @Canh1102 : Chốt 18 số có 36 thưởng 11111 xu.
  @chaonammoi : Chốt 17 số có 36 thưởng 11764 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 7 số có 36 thưởng 28571 xu.
  @muahe2019 : Chốt 14 số có 36 thưởng 14285 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 18 số có 36 thưởng 11111 xu.


  NICK- 31/10 - - 01/11 -
  chungcumini08 18 28 38 41 48 57 58 67 68 77 78 87 88 97 9830 31 32 33 34 35 36
  Canh110287 86 79 78 77 76 75 88 74 73 72 71 70 68 67 66 58 57 56 4825 26 30 31 34 35 36 40 41 44 45 50 51 54 56 60 61 65
  chaonammoi07 17 23 27 33 37 43 47 55 57 65 67 75 77 85 87 95 9750 13 69 04 78 92 87 83 96 09 74 18 65 27 56 36 47
  Hoalanrung64 65 66 67 68 6936 45 54 63 72 81 90
  muahe201949 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 66 67 70 71 72 73 7462 71 80 99 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  tuankhang198031 32 37 41 42 48 51 52 57 58 61 67 68 7022 24 25 26 28 29 31 32 34 36 38 40 42 43 44 46 47 48
  mrpts.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  giainhat.................92 43 42 38 37 36 93
  Hoang8989.................36 45 54 63 72 81 90
  numoneyee.................09 18 27 36 45 54 63 72 81 89 90 98
  bachthu40.................15 16 17 18 19 22 23 26 27 29 31 32 35 36 38 40 41 42 43 44
  cothuacothang.................01 06 08 09 10 15 17 18 19 26 28 29 35 36 38
  Covid19.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66
  HOANGPH.................09 32 33 35 36 37 38 50 51 53
  huyenhuyen.................18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 36 37 38 41 42
  quocanhht.................09 18 27 36 40 45 53 54 62 63 71 72 80 81 90 99
  traucon.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 45
  antamwin.................31 32 33 34 35 36 37 38 39
  anhQuanday.................22 23 24 26 27 28 31 32 33 35 36 37 40 41 42 44 45 46
  chiakhoathanhcong.................33 36 37 39 41 43 46 49 51 53 55 56 58
  chinnamco.................36 37 38 41 42 45 46 50 51 54 55
  hoanghonxanh.................23 26 27 28 32 36
  remix.................18 27 36 45 54 63 72 81 90
  sohochaylam.................18 19 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 47 48 57 58 67 68
  tiktok.................22 23 24 26 27 32 35 36
  TotBatXe.................16 17 18 20 21 23 27 30 32 33 34 35 36 39 41 43 50 51 53
  VietAnh686.................30 31 32 33 34 35 36
  bacnholode.................99 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  binbinhn.................48 53 62 71 80 99 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  choisoxo.................00 01 06 09 10 16 18 19 24 28 29 33 34 36 38 90 91 92 98
  danhnhothoi.................07 08 30 32 33 34 35 36 37
  GP1010.................26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  hongtutoan.................16 26 36 46 56 66 76 86 96 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  kemngot.................01 09 10 18 27 29 36 38 45 47 53 54 62 63 71 72 80 81 90 99
  KQN.................35 44 53 62 71 80 99 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  locroitrungdau.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  NamAcb.................17 18 21 22 25 26 27 29 30 31 34 35 36 38 61 62 63 65 67 68
  sangtruatoi.................33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 70 71 72 75 78 79 80
  selaylaitatca.................30 31 32 36 38 39 40 41 42 46 48 49
  thichchotso.................62 37 63 36 64 35 65 34 66 33 67 32 68 31 30 69 28 74 25 75
  visaolaithe.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 44 50 51 52 53 54 55 56
  vuvanvinh.................26 36 46 56 66 76 86 96 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/11/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @kepbang : trúng loto 06* 25* 52* thưởng 9000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 12* 21* 52* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 84* 25* thưởng 10000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 52* 25* 14* thưởng 9000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 21* 25* 52* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 21* 12* 45* thưởng 9000 xu.
  @consovang : trúng loto 83** 84* thưởng 15000 xu.
  @hieplode : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @daotet : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @online99 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 83** thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 29* 12* thưởng 6000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @bienphong : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 21* 12* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @mtq : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 45* 11* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 40* 46* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 25* 52* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 12* 40* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 76* 12* thưởng 6000 xu.
  @mothuong : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 12* 21* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 06* 21* thưởng 6000 xu.
  @sieudep : trúng loto 83** 69* thưởng 9000 xu.
  @simcamket : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @ladopro88888 : trúng loto 27** thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 45* 12* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 52* 25* thưởng 6000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 12* 06* thưởng 6000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @soao84 : trúng loto 83** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 21* 12* thưởng 20000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 21* 29* thưởng 12000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 83** thưởng 12000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @BKP : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 77* 22* thưởng 12000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @A3A : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 29* 77* thưởng 12000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 22* 27** thưởng 18000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 83** thưởng 20000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @songla : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 22* 77* thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 79* 68* thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 84* 35* thưởng 12000 xu.
  @Mrpupu : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @hongnam : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @binbinhn : trúng loto 68* 77* 22* thưởng 27000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 12* 21* 84* thưởng 27000 xu.
  @X380 : trúng loto 77* 22* 22* thưởng 27000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @QTBT : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @TopOne : trúng loto 46* 21* thưởng 18000 xu.
  @cuunon : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @XS360 : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @QTD : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @happyday : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 83** thưởng 18000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 46* 76* thưởng 18000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @kythuso : trúng loto 52* 25* thưởng 18000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 45* 46* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @quocanhht : trúng loto 40* 52* 25* thưởng 36000 xu.
  @chiendau : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @Npt : trúng loto 40* thưởng 20000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 46* 84* thưởng 24000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 21* thưởng 20000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 46* thưởng 20000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 21* 12* thưởng 24000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 46* 84* thưởng 24000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 29* 69* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @danhxu : trúng loto 45* 76* thưởng 30000 xu.
  @Emailty : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 69* 40* thưởng 30000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 45* 84* thưởng 30000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 12* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @quochuy92 : trúng loto 29* thưởng 30000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 25* thưởng 30000 xu.
  @xosolode : trúng loto 29* thưởng 30000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 85* thưởng 30000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 06* 40* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @vanmaymoi : trúng loto 79* 83** thưởng 63000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 84* 29* thưởng 54000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @cuocchienso : trúng loto 12* 21* thưởng 66000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chotladanh : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 8 số có 27 thưởng 12500 xu.
  @HoXuanHai : Chốt 18 số có 27 thưởng 5555 xu.
  @bienphong : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @dungquaonua : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @EMGAI8864 : Chốt 16 số có 27 thưởng 6250 xu.
  @hatay88 : Chốt 19 số có 27 thưởng 5263 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 14 số có 27 thưởng 7142 xu.
  @timbtd : Chốt 9 số có 27 thưởng 11111 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 9 số có 27 thưởng 11111 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @hongnam : Chốt 6 số có 27 thưởng 16666 xu.
  @CSGT01 : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @giaiphongmiennam : Chốt 6 số có 27 thưởng 16666 xu.
  @Nguyen82 : Chốt 9 số có 27 thưởng 11111 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 12 số có 27 thưởng 8333 xu.
  @telewin : Chốt 12 số có 27 thưởng 8333 xu.
  @vivungonsong : Chốt 13 số có 27 thưởng 7692 xu.
  @vuivuithoi : Chốt 9 số có 27 thưởng 11111 xu.
  @vuquy48 : Chốt 6 số có 27 thưởng 16666 xu.
  @winbigwin : Chốt 12 số có 27 thưởng 8333 xu.
  @chithanh77248 : Chốt 14 số có 27 thưởng 7142 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 6 số có 27 thưởng 16666 xu.
  @hoalayon : Chốt 11 số có 27 thưởng 9090 xu.
  @taikhoanso : Chốt 19 số có 27 thưởng 5263 xu.
  @tetdoclap : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 6 số có 27 thưởng 16666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @HOANGPH : Chốt 12 số có 27 thưởng 16666 xu.
  @bachthu40 : Chốt 8 số có 27 thưởng 25000 xu.
  @Hoang8989 : Chốt 16 số có 27 thưởng 12500 xu.
  @KQN : Chốt 20 số có 27 thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 15 số có 27 thưởng 13333 xu.


  NICK- 01/11 - - 02/11 -
  HOANGPH09 32 33 35 36 37 38 50 51 5302 93 07 91 17 27 81 37 47 71 57 67
  bachthu4015 16 17 18 19 22 23 26 27 29 31 32 35 36 38 40 41 42 43 4427 37 47 57 67 77 87 97
  Hoang898936 45 54 63 72 81 9099 02 03 04 07 08 09 12 16 18 20 21 22 25 26 27
  KQN35 44 53 62 71 80 99 09 18 27 36 45 54 63 72 81 9024 25 27 30 31 51 52 60 61 63 67 68 70 72 76 77 79 81 86 97
  sohochaylam18 19 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 47 48 57 58 67 6884 28 27 26 25 85 24 23 22 21 86 20 19 18 17
  chotladanh.................54 29 59 28 61 27 26 62 25 64 24 69 23 71 22 72 21 74 20 79
  baoanhthu.................22 23 24 25 26 27 28 29
  HoXuanHai.................18 20 25 26 17 27 31 34 35 16 36 39 40 41 14 44 45 48
  bienphong.................17 19 20 23 25 26 27 28 33 35 36 37 39 43 45 46 47 48 53 55
  dungquaonua.................04 09 13 18 22 27 31 36 40 45 52 54 61 63 70 72 81 89 90 98
  EMGAI8864.................13 16 18 19 20 22 25 27 28 31 37 40 48 52 57 61
  hatay88.................05 09 11 13 14 15 18 27 31 39 41 45 48 50 51 93 95 96 97
  lienquan2019.................27 29 30 33 34 63 64 65 67 69 80 83 84 85
  timbtd.................24 26 27 28 73 74 78 79 80
  TTPL7986.................18 27 36 45 54 63 72 81 90
  Npt.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  hongnam.................24 25 26 27 28 29
  CSGT01.................02 06 07 08 09 11 15 16 17 18 20 24 25 26 27 70 71 72 75 79
  giaiphongmiennam.................25 27 28 34 36 37
  Nguyen82.................22 00 55 05 50 22 77 27 72
  tamhoncuada.................08 09 10 16 18 20 25 26 27 29 34 36
  telewin.................27 29 38 39 41 47 48 51 57 61 96 97
  vivungonsong.................09 18 27 36 45 54 63 70 72 81 89 90 98
  vuivuithoi.................18 27 36 45 54 63 72 81 90
  vuquy48.................07 51 17 41 27 37
  winbigwin.................09 18 27 36 45 54 63 72 81 87 90 96
  chithanh77248.................09 18 27 36 45 54 61 63 70 72 81 89 90 98
  danv411.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  emtapdanhlo.................20 21 22 24 27 28
  hoalayon.................96 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  taikhoanso.................09 15 18 24 27 33 36 42 45 51 54 60 63 72 79 81 88 90 97
  tetdoclap.................62 50 72 82 92 07 17 27 40 37 47 57 67 77 30 87 97 08 18 28
  vietkieudanhlo.................71 27 61 37 51 47
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/11/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @loveyouloveyou : trúng loto 44* 43* thưởng 10000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 10* 39* thưởng 10000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 25* 52* 43* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 61** 88* thưởng 15000 xu.
  @tiktok : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 36** thưởng 10000 xu.
  @giacatde : trúng loto 36** thưởng 10000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @timbtd : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 55* 25* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 36** thưởng 10000 xu.
  @AffCup : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @HA86 : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @KQN : trúng loto 52* 25* thưởng 6000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 88* 55* thưởng 6000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 79* 61** thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 36** 55* thưởng 9000 xu.
  @thong123 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 36** thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @vuivuithoi : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @caligo : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 36** 52* thưởng 9000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 24* 88* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 39* 61** thưởng 9000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 88* 32* thưởng 6000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 36** thưởng 6000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @oneclick : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 36** thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 88* 61** thưởng 9000 xu.
  @traucon : trúng loto 32* 43* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @quoctrong89 : trúng loto 24* 55* thưởng 20000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 25* 52* 50* thưởng 18000 xu.
  @hieplode : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 50* 44* thưởng 12000 xu.
  @kepbang : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 36** thưởng 12000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 43* 24* thưởng 12000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @daotet : trúng loto 36** thưởng 12000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @antamwin : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 36** thưởng 12000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 44* 25* thưởng 12000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 39* 93* thưởng 30000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 31* 43* thưởng 30000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 43* 24* thưởng 18000 xu.
  @co3bich : trúng loto 61** 62* thưởng 27000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 36** thưởng 18000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 55* 50* thưởng 18000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 24* thưởng 15000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 61** thưởng 18000 xu.
  @Mrpupu : trúng loto 87* thưởng 15000 xu.
  @hongnam : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @baoanh2016 : trúng loto 32* 44* thưởng 24000 xu.
  @babylove : trúng loto 55* thưởng 12000 xu.
  @cuunon : trúng loto 36** 88* thưởng 36000 xu.
  @QTBT : trúng loto 61** 52* thưởng 36000 xu.
  @TopOne : trúng loto 24* 69* thưởng 24000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 43* thưởng 12000 xu.
  @XS360 : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 30* thưởng 12000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 79* thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @kyniemxua : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 24* thưởng 15000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Emailty : trúng loto 55* thưởng 18000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 36** thưởng 36000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 10* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @caolamcb : trúng loto 62* thưởng 21000 xu.
  @xosolode : trúng loto 30* thưởng 21000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 35* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @vanmaymoi : trúng loto 39* 69* thưởng 48000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @ansongaymai : Chốt 12 số có 61 thưởng 8333 xu.
  @lodebatbai8x : Chốt 15 số có 61 thưởng 6666 xu.
  @zozozo : Chốt 14 số có 61 thưởng 7142 xu.
  @ANHBAY07 : Chốt 17 số có 61 thưởng 5882 xu.
  @hieplode : Chốt 19 số có 61 thưởng 5263 xu.
  @kemngot : Chốt 13 số có 61 thưởng 7692 xu.
  @tiktok : Chốt 18 số có 61 thưởng 5555 xu.
  @TotBatXe : Chốt 19 số có 61 thưởng 5263 xu.
  @co3bich : Chốt 14 số có 61 thưởng 7142 xu.
  @khongsothua : Chốt 8 số có 61 thưởng 12500 xu.
  @namtaoxb : Chốt 11 số có 61 thưởng 9090 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : Chốt 16 số có 61 thưởng 6250 xu.
  @shopeone : Chốt 9 số có 61 thưởng 11111 xu.
  @VietAnhHP : Chốt 15 số có 61 thưởng 6666 xu.
  @vuanh886 : Chốt 11 số có 61 thưởng 9090 xu.
  @allwin99 : Chốt 16 số có 61 thưởng 6250 xu.
  @consokydieu : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 15 số có 61 thưởng 6666 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 19 số có 61 thưởng 5263 xu.
  @miule : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 19 số có 61 thưởng 5263 xu.
  @themelao : Chốt 13 số có 61 thưởng 7692 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @dungquaonua : Chốt 15 số có 61 thưởng 13333 xu.
  @hongnam : Chốt 19 số có 61 thưởng 10526 xu.
  @baoanhthu : Chốt 9 số có 61 thưởng 22222 xu.
  @tetdoclap : Chốt 10 số có 61 thưởng 20000 xu.
  @vivungonsong : Chốt 20 số có 61 thưởng 10000 xu.


  NICK- 02/11 - - 03/11 -
  dungquaonua04 09 13 18 22 27 31 36 40 45 52 54 61 63 70 72 81 89 90 9835 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  hongnam24 25 26 27 28 2950 51 29 52 53 54 27 56 58 26 60 61 25 62 63 24 65 67 18
  baoanhthu22 23 24 25 26 27 28 2961 62 63 64 65 66 67 68 69
  tetdoclap62 50 72 82 92 07 17 27 40 37 47 57 67 77 30 87 97 08 18 2856 58 59 61 62 63 65 67 68 69
  vivungonsong09 18 27 36 45 54 63 70 72 81 89 90 9802 08 11 17 20 26 35 39 44 48 52 53 61 62 70 71 80 89 98 99
  ansongaymai.................52 54 57 58 13 59 60 61 63 66 07 67
  lodebatbai8x.................46 48 02 52 54 57 61 63 64 66 68 00 70 72 73
  zozozo.................60 61 62 63 64 65 67 80 81 82 83 84 85 87
  ANHBAY07.................53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  hieplode.................00 01 10 19 28 29 37 38 46 47 55 61 64 70 73 82 89 91 98
  kemngot.................02 12 21 22 31 32 41 42 51 61 71 81 91
  tiktok.................25 34 43 52 61 70 89 98 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  TotBatXe.................19 30 31 34 35 37 40 43 44 46 49 52 53 55 58 59 61 85 86
  co3bich.................03 13 23 33 43 53 61 63 71 73 81 83 91 93
  khongsothua.................05 15 25 35 61 71 81 91
  namtaoxb.................24 25 26 27 28 60 61 62 63 64 65
  nguyenyenlinh.................01 05 11 15 21 25 31 35 41 45 51 55 61 65 71 75 81 85 91 95
  qtv272.................18 61 63 64 66 67 68 69 81 82 84 85 86 87 88 89
  shopeone.................61 62 63 64 65 66 67 68 69
  VietAnhHP.................08 17 26 34 37 43 46 52 55 61 64 70 73 89 98
  vuanh886.................57 61 62 65 67 71 72 75 77 81 82
  allwin99.................41 50 69 78 87 96 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  consokydieu.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  DAIPHAT88.................01 03 11 13 21 23 31 33 41 43 51 61 71 81 91
  EmLaTatCa.................11 21 31 41 51 61 71 81 91 05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
  miule.................25 29 30 31 32 33 35 39 40 41 42 43 45 49 60 61 62 63 65 69
  timlo2nhay.................61 52 43 34 25 16 07 97 88 79 60 51 42 33 24 15 06 96 87
  themelao.................21 31 41 51 61 71 81 91 03 13 23 33 43
  ViettelDaily.................59 69 79 89 99 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32 42
  xosoxmien.................31 32 34 35 36 40 41 43 49 50 53 59 61 62 63 67 68 69 96 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/11/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @sangtruatoi : trúng loto 99* 07* thưởng 10000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 44* 99* thưởng 6000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 77* 80* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 29** thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @BKP : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 29** 04* thưởng 9000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 44* 99* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 04* 77* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 06* 80* thưởng 6000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 71* 85** thưởng 9000 xu.
  @zozozo : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @A3A : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 44* 99* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 77* 20* thưởng 6000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 44* 99* thưởng 6000 xu.
  @bienphong : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 29** thưởng 10000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 07* 71* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 99* 29** thưởng 9000 xu.
  @telewin : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @kythuso : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @themelao : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @ladopro88888 : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @soao84 : trúng loto 85** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @giacatde : trúng loto 07* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @KQN : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 85** thưởng 20000 xu.
  @tengteng : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 29** thưởng 20000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @caligo : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @oneclick : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 29** thưởng 12000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 44* 99* thưởng 12000 xu.
  @traucon : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hieplode : trúng loto 20* 77* thưởng 30000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 72* 44* thưởng 30000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @antamwin : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 86* 55* thưởng 18000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 20* 29** thưởng 27000 xu.
  @consovang : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 75** thưởng 40000 xu.
  @hongnam : trúng loto 04* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @baoanh2016 : trúng loto 72* thưởng 25000 xu.
  @TopOne : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.
  @babylove : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 77* 51* thưởng 30000 xu.
  @XS360 : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 04* thưởng 25000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 85** thưởng 50000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 75** 75** thưởng 60000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @kyniemxua : trúng loto 80* thưởng 30000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 86* thưởng 18000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 06* thưởng 30000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 71* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @EmLaTatCa : trúng loto 51* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @xosolode : trúng loto 04* thưởng 24000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hoanghonxanh : Chốt 9 số có 58 thưởng 11111 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 6 số có 58 thưởng 16666 xu.
  @bienphong : Chốt 16 số có 58 thưởng 6250 xu.
  @CSGT01 : Chốt 17 số có 58 thưởng 5882 xu.
  @chotladanh : Chốt 19 số có 58 thưởng 5263 xu.
  @HoXuanHai : Chốt 11 số có 58 thưởng 9090 xu.
  @telewin : Chốt 12 số có 58 thưởng 8333 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 15 số có 58 thưởng 6666 xu.
  @vuquy48 : Chốt 16 số có 58 thưởng 6250 xu.
  @vuvanvinh : Chốt 19 số có 58 thưởng 5263 xu.
  @Covid19 : Chốt 15 số có 58 thưởng 6666 xu.
  @sona : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @chinhhongvan : Chốt 16 số có 58 thưởng 6250 xu.
  @adayroihihi : Chốt 10 số có 58 thưởng 10000 xu.
  @baoanh2016 : Chốt 14 số có 58 thưởng 7142 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 17 số có 58 thưởng 5882 xu.
  @HUNG1959 : Chốt 9 số có 58 thưởng 11111 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 14 số có 58 thưởng 7142 xu.
  @lethuylinh : Chốt 16 số có 58 thưởng 6250 xu.
  @mrnghia : Chốt 17 số có 58 thưởng 5882 xu.
  @OK6868 : Chốt 18 số có 58 thưởng 5555 xu.
  @online99 : Chốt 8 số có 58 thưởng 12500 xu.
  @tettrungthu : Chốt 17 số có 58 thưởng 5882 xu.
  @thuaxongthang : Chốt 13 số có 58 thưởng 7692 xu.
  @vunglamebay : Chốt 10 số có 58 thưởng 10000 xu.
  @alololo : Chốt 17 số có 58 thưởng 5882 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @danhxu : Chốt 15 số có 58 thưởng 6666 xu.
  @girlcity : Chốt 15 số có 58 thưởng 6666 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @HoangQuanHP : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @mothuong : Chốt 18 số có 58 thưởng 5555 xu.
  @quochuy92 : Chốt 19 số có 58 thưởng 5263 xu.
  @thosansodep : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @dungquaonua : Chốt 7 số có 58 thưởng 42857 xu.
  @baoanhthu : Chốt 17 số có 58 thưởng 17647 xu.


  NICK- 02/11 - - 03/11 - - 04/11 -
  dungquaonua04 09 13 18 22 27 31 36 40 45 52 54 61 63 70 72 81 89 90 9835 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6958 59 65 67 72 73 74
  baoanhthu22 23 24 25 26 27 28 2961 62 63 64 65 66 67 68 6994 38 84 74 64 54 44 34 24 48 14 04 93 83 73 63 58
  hoanghonxanh..................................52 54 55 56 57 58 59 60 61
  TTPL7986..................................48 58 68 78 88 98
  bienphong..................................04 38 44 45 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  CSGT01..................................37 47 57 67 77 87 97 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  chotladanh..................................32 33 34 36 37 38 43 46 47 56 58 60 61 63 64 65 67 68 69
  HoXuanHai..................................08 18 28 38 48 58 68 78 88 97 98
  telewin..................................08 18 28 38 48 57 58 67 68 77 87 97
  vietkieudanhlo..................................45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  vuquy48..................................48 58 68 78 88 98 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  vuvanvinh..................................92 90 79 76 74 72 67 65 63 60 58 56 54 51 94 49 47 45 42
  Covid19..................................55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  sona..................................05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  chinhhongvan..................................46 64 68 50 52 54 75 79 58 80 88 32 34 89 31 88
  adayroihihi..................................03 54 55 56 57 02 58 59 90 91
  baoanh2016..................................67 77 87 97 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  CatLinhHD..................................38 39 40 42 47 48 49 52 57 58 59 60 62 67 68 70 72
  HUNG1959..................................53 54 55 58 59 61 62 67 68
  lamlaitudau2020..................................34 40 41 42 43 48 49 50 52 58 60 68 70 78
  lethuylinh..................................03 04 12 13 21 22 30 37 46 49 58 67 76 85 92 94
  mrnghia..................................09 10 12 14 18 20 21 46 47 48 49 50 54 58 62 64 68
  OK6868..................................58 59 60 61 65 67 70 72 74 75 76 77 79 81 85 90 95 97
  online99..................................52 53 54 55 56 57 58 59
  tettrungthu..................................40 41 42 44 45 46 48 49 50 51 53 54 55 57 58 97 99
  thuaxongthang..................................75 74 73 71 58 56 55 54 53 51 48 46 45
  vunglamebay..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  alololo..................................09 19 29 34 39 44 49 58 59 68 69 78 79 88 89 98 99
  anquanhnam..................................53 55 56 57 58 61 62 64 65 66 67 69 70 75 76 80 82 85 92 96
  cucaitron..................................01 34 35 36 38 39 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66
  danhxu..................................01 02 03 04 09 40 48 58 63 68 73 81 82 83 84
  girlcity..................................09 19 29 39 49 58 59 68 69 78 79 88 89 98 99
  haiyen1295..................................33 34 35 39 50 51 52 53 57 58 59 70 71 75 76 77 78 79 80 84
  HoangQuanHP..................................03 06 12 15 21 24 30 33 42 49 51 58 60 67 76 79 85 88 94 97
  mothuong..................................08 18 25 28 35 38 45 48 56 58 66 68 76 78 86 88 96 98
  quochuy92..................................24 25 26 28 30 33 34 35 42 43 44 46 48 51 52 53 55 58 60
  thosansodep..................................30 31 32 33 34 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (04/11/2023 at 19:40:04)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/11/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @anquanhnam : trúng loto 85* 98* thưởng 10000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @danhxu : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 02** thưởng 6000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @timbtd : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @kingdb : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 33* 98* thưởng 6000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 72* 29* thưởng 6000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @hung83 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 02** thưởng 10000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 02** thưởng 6000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 33* 83** thưởng 9000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 72* 02** thưởng 9000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 33* 83** thưởng 9000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @rapbo : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 83** thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @QTD : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 84* 47* thưởng 6000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 98* 29* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 84* 33* thưởng 6000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 29* 96* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 02** thưởng 10000 xu.
  @kemngot : trúng loto 82*** thưởng 15000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @online : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 02** thưởng 6000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 02** thưởng 6000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 72* 44* thưởng 6000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 96* 82*** thưởng 12000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @songla : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 84* 77** thưởng 9000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @simcamket : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 77** 45** thưởng 12000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 83** thưởng 10000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @sieudep : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 02** thưởng 10000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 64* 29* thưởng 6000 xu.
  @Thantaimayman : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ansongaymai : trúng loto 29* 64* thưởng 12000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 77** thưởng 12000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @X155 : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 77** thưởng 12000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 83** thưởng 12000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @A3A : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @kythuso : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @telewin : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 98* 77** thưởng 18000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 83** 02** thưởng 24000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 90* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 83** 96* thưởng 18000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 02** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 29* 44* thưởng 30000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @giacatde : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 33* 64* thưởng 18000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 83** thưởng 18000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 77** thưởng 18000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @caligo : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 72* thưởng 9000 xu.
  @oneclick : trúng loto 47* 98* thưởng 18000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @traucon : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hieplode : trúng loto 64* thưởng 12000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 45** thưởng 24000 xu.
  @antamwin : trúng loto 47* thưởng 20000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 52* thưởng 20000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 84* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hongnam : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @nguyenyenlinh : trúng loto 02** thưởng 36000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 47* thưởng 30000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 45** thưởng 60000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @kyniemxua : trúng loto 02** thưởng 42000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 33* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @xosolode : trúng loto 33* thưởng 45000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tetdoclap : Chốt 12 số có 84 thưởng 8333 xu.
  @KQN : Chốt 15 số có 84 thưởng 6666 xu.
  @TotBatXe : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : Chốt 6 số có 84 thưởng 16666 xu.
  @giainhat : Chốt 12 số có 84 thưởng 8333 xu.
  @bacnholode : Chốt 16 số có 84 thưởng 6250 xu.
  @binbinhn : Chốt 16 số có 84 thưởng 6250 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 11 số có 84 thưởng 9090 xu.
  @EMGAI8864 : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 15 số có 84 thưởng 6666 xu.
  @lodebatbai8x : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 6 số có 84 thưởng 16666 xu.
  @VietAnh686 : Chốt 9 số có 84 thưởng 11111 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.
  @connhabinh : Chốt 19 số có 84 thưởng 5263 xu.
  @KINGCLUB : Chốt 19 số có 84 thưởng 5263 xu.
  @lanh5doC : Chốt 16 số có 84 thưởng 6250 xu.
  @minhthong1688 : Chốt 13 số có 84 thưởng 7692 xu.
  @MY201100 : Chốt 8 số có 84 thưởng 12500 xu.
  @nonanoni : Chốt 7 số có 84 thưởng 14285 xu.
  @oneclick : Chốt 13 số có 84 thưởng 7692 xu.
  @QTD : Chốt 14 số có 84 thưởng 7142 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 14 số có 84 thưởng 7142 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 11 số có 84 thưởng 9090 xu.
  @amthanhmoi : Chốt 19 số có 84 thưởng 5263 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.
  @caukeohay : Chốt 15 số có 84 thưởng 6666 xu.
  @daiphat888 : Chốt 9 số có 84 thưởng 11111 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 15 số có 84 thưởng 6666 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 11 số có 84 thưởng 9090 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 19 số có 84 thưởng 5263 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 14 số có 84 thưởng 7142 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 13 số có 84 thưởng 7692 xu.
  @motobike : Chốt 14 số có 84 thưởng 7142 xu.
  @ngocchau86 : Chốt 12 số có 84 thưởng 8333 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @bienphong : Chốt 19 số có 84 thưởng 10526 xu.
  @chotladanh : Chốt 17 số có 84 thưởng 11764 xu.
  @HUNG1959 : Chốt 11 số có 84 thưởng 18181 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 16 số có 84 thưởng 12500 xu.
  @girlcity : Chốt 14 số có 84 thưởng 14285 xu.
  @tettrungthu : Chốt 18 số có 84 thưởng 11111 xu.
  @anquanhnam : Chốt 8 số có 84 thưởng 25000 xu.


  NICK- 04/11 - - 05/11 -
  bienphong04 38 44 45 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5911 21 31 41 54 64 74 84 94 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  chotladanh32 33 34 36 37 38 43 46 47 56 58 60 61 63 64 65 67 68 6939 45 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 81 84 90 91 92
  HUNG195953 54 55 58 59 61 62 67 6874 75 82 83 84 89 91 92 93 98 99
  CatLinhHD38 39 40 42 47 48 49 52 57 58 59 60 62 67 68 70 7244 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  girlcity09 19 29 39 49 58 59 68 69 78 79 88 89 98 9974 75 76 77 80 81 83 84 85 86 89 92 94 98
  tettrungthu40 41 42 44 45 46 48 49 50 51 53 54 55 57 58 97 9972 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  anquanhnam53 55 56 57 58 61 62 64 65 66 67 69 70 75 76 80 82 85 92 9624 34 44 54 64 74 84 94
  tetdoclap.................28 29 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  KQN.................02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 03 12 21 30 49
  TotBatXe.................41 42 44 46 47 48 53 62 64 73 74 78 80 82 83 84 87 88 92 93
  Canh1102.................48 57 66 75 84 93
  giainhat.................39 48 57 66 75 84 93 03 12 21 30 49
  bacnholode.................14 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  binbinhn.................04 13 22 31 40 48 57 59 66 68 75 77 84 86 93 95
  DAIPHAT88.................82 84 86 87 88 90 92 93 94 96 97
  EMGAI8864.................02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94
  khongsothua.................76 81 82 84 85 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  lodebatbai8x.................94 85 09 76 67 58 49 18 30 21 12 03 27 93 84 75 66 57 36 48
  timlo2nhay.................84 85 86 87 88 89
  VietAnh686.................74 75 76 80 81 82 83 84 85
  AnBao.................04 07 14 17 24 27 34 37 44 47 54 57 64 67 74 77 84 87 94 97
  connhabinh.................72 76 78 80 81 83 84 85 86 87 89 90 92 93 94 95 96 98 99
  KINGCLUB.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
  lanh5doC.................38 67 68 69 73 74 75 79 82 83 84 88 91 92 93 97
  minhthong1688.................69 74 75 76 79 83 84 85 88 92 93 94 97
  MY201100.................24 34 44 54 64 74 84 94
  nonanoni.................82 83 84 85 86 88 89
  oneclick.................71 72 74 75 79 81 84 85 89 92 94 95 99
  QTD.................38 78 37 80 81 36 82 35 83 34 84 85 33 86
  QuocLinh88.................40 41 42 43 45 48 49 50 76 77 78 79 81 84
  Ronaldo7.................05 15 25 31 41 44 54 64 74 84 94
  amthanhmoi.................64 68 73 74 79 80 82 83 84 85 86 88 91 92 93 94 95 97 99
  buihung88.................03 04 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54 63 64 73 74 83 84 93 94
  caukeohay.................68 69 73 74 78 81 82 83 84 86 87 90 91 93 96
  daiphat888.................84 85 86 92 93 94 95 96 99
  dieuanh96.................77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93
  ditimbachthu.................70 78 81 82 84 86 87 89 90 91 98
  happyday.................67 68 71 72 75 76 77 79 80 81 84 85 86 88 90 93 94 95 97 99
  hoaihd85.................11 20 39 48 57 66 75 84 93 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94
  HoangMinhTu.................78 79 83 84 86 87 88 89 92 93 95 96 97 98
  loveyouloveyou.................16 18 20 23 25 29 32 70 75 78 81 83 84
  motobike.................82 84 86 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  ngocchau86.................48 49 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  ptsmr.................04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/11/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thichchotso : trúng loto 12* 88* thưởng 10000 xu.
  @bababyby : trúng loto 95* 19* thưởng 10000 xu.
  @HA86 : trúng loto 69* 95* 59* thưởng 9000 xu.
  @shopeone : trúng loto 88* 95* thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 46* 30* thưởng 10000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @QTBT : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @TopOne : trúng loto 38** thưởng 10000 xu.
  @co3bich : trúng loto 44* 99* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 22* 41* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 14** thưởng 10000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @online99 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @KQN : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 05* 88* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @thong123 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 12* 19* thưởng 6000 xu.
  @bienphong : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 88* 46* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 59* 95* thưởng 6000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 44* 99* thưởng 6000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 38** 48* thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 14** 41* thưởng 9000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @themelao : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 12* 07* thưởng 6000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 12* 07* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @danhxu : trúng loto 59* 95* 12* thưởng 18000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 14** 69* thưởng 30000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 48* 96* thưởng 20000 xu.
  @hung83 : trúng loto 19* 91* 12* thưởng 18000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 59* 91* 19* thưởng 18000 xu.
  @QTD : trúng loto 44* 14** thưởng 30000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 69* 96* 88* thưởng 18000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 07* 14** 41* thưởng 24000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 41* 14** 88* thưởng 24000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 96* 69* 19* thưởng 18000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 48* 91* thưởng 20000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 69* 96* 91* thưởng 18000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 96* 69* thưởng 12000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @timbtd : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 46* 84* thưởng 12000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 48* 84* thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 44* 99* thưởng 12000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 07* 05* thưởng 12000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 41* 14** thưởng 18000 xu.
  @alololo : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 84* 48* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 48* 84* thưởng 12000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 14** thưởng 20000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 41* 14** thưởng 18000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 41* 14** thưởng 18000 xu.
  @online : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @songla : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 94* thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 14** 22* thưởng 18000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @simcamket : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 38** 52* thưởng 18000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ansongaymai : trúng loto 19* 91* 05* thưởng 27000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 41* 19* 91* thưởng 27000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 59* 95* thưởng 30000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 38** 05* thưởng 27000 xu.
  @X155 : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 14** thưởng 18000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 69* 96* thưởng 18000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 14** thưởng 18000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 91* 19* thưởng 18000 xu.
  @A3A : trúng loto 38** 44* thưởng 27000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 22* 52* thưởng 18000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 38** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 44* 96* 69* thưởng 36000 xu.
  @giacatde : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 38** thưởng 24000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 38** thưởng 24000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 14** thưởng 24000 xu.
  @traucon : trúng loto 14** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hieplode : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @ViettelDaily : trúng loto 88* 05* thưởng 70000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 38** thưởng 48000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @dungquaonua : Chốt 11 số có 84 thưởng 9090 xu.
  @vuquy48 : Chốt 19 số có 84 thưởng 5263 xu.
  @CSGT01 : Chốt 13 số có 84 thưởng 7692 xu.
  @hongnam : Chốt 10 số có 84 thưởng 10000 xu.
  @giaiphongmiennam : Chốt 16 số có 84 thưởng 6250 xu.
  @vuanh886 : Chốt 14 số có 84 thưởng 7142 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 7 số có 84 thưởng 14285 xu.
  @lethuylinh : Chốt 12 số có 84 thưởng 8333 xu.
  @miule : Chốt 17 số có 84 thưởng 5882 xu.
  @sohochaylam : Chốt 17 số có 84 thưởng 5882 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.
  @themelao : Chốt 9 số có 84 thưởng 11111 xu.
  @Covid19 : Chốt 19 số có 84 thưởng 5263 xu.
  @lode2019 : Chốt 6 số có 84 thưởng 16666 xu.
  @rapbo : Chốt 15 số có 84 thưởng 6666 xu.
  @consovang : Chốt 10 số có 84 thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 12 số có 84 thưởng 8333 xu.
  @kyniemxua : Chốt 11 số có 84 thưởng 9090 xu.
  @mtq : Chốt 17 số có 84 thưởng 5882 xu.
  @QTBT : Chốt 9 số có 84 thưởng 11111 xu.
  @quangninh279 : Chốt 18 số có 84 thưởng 5555 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 12 số có 84 thưởng 8333 xu.
  @cuunon : Chốt 19 số có 84 thưởng 5263 xu.
  @chilaconso : Chốt 17 số có 84 thưởng 5882 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 18 số có 84 thưởng 5555 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 13 số có 84 thưởng 7692 xu.
  @langthangtimso : Chốt 14 số có 84 thưởng 7142 xu.
  @locphatloc : Chốt 16 số có 84 thưởng 6250 xu.
  @mytamido : Chốt 10 số có 84 thưởng 10000 xu.
  @OKWIN : Chốt 19 số có 84 thưởng 5263 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 19 số có 84 thưởng 5263 xu.
  @toanbatbai : Chốt 15 số có 84 thưởng 6666 xu.
  @thoconxinhxan : Chốt 17 số có 84 thưởng 5882 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 16 số có 84 thưởng 6250 xu.
  @xuanmoi : Chốt 12 số có 84 thưởng 8333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @DAIPHAT88 : Chốt 7 số có 84 thưởng 28571 xu.
  @EMGAI8864 : Chốt 15 số có 84 thưởng 13333 xu.
  @daiphat888 : Chốt 14 số có 84 thưởng 14285 xu.
  @lanh5doC : Chốt 12 số có 84 thưởng 16666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @chotladanh : Chốt 8 số có 84 thưởng 37500 xu.


  NICK- 04/11 - - 05/11 - - 06/11 -
  chotladanh32 33 34 36 37 38 43 46 47 56 58 60 61 63 64 65 67 68 6939 45 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 81 84 90 91 9269 35 25 15 05 94 84 74
  DAIPHAT88.................82 84 86 87 88 90 92 93 94 96 9776 80 84 86 90 94 96
  EMGAI8864.................02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 03 12 21 30 49 58 67 76 85 9404 14 24 34 44 51 54 61 64 71 74 81 84 91 94
  daiphat888.................84 85 86 92 93 94 95 96 9922 68 20 73 75 19 77 17 80 13 82 08 84 04
  lanh5doC.................38 67 68 69 73 74 75 79 82 83 84 88 91 92 93 9749 48 79 45 42 81 41 40 82 39 36 84
  dungquaonua..................................83 84 86 89 91 92 93 94 95 96 98
  vuquy48..................................29 31 32 34 76 78 79 81 82 84 86 88 89 91 92 94 96 98 99
  CSGT01..................................81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 93 95 96
  hongnam..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  giaiphongmiennam..................................31 32 33 34 67 68 69 77 80 81 82 83 84 85 86 87
  vuanh886..................................51 54 55 57 58 60 64 72 75 82 84 85 90 94
  EmLaTatCa..................................84 85 87 91 93 94 95
  lethuylinh..................................71 73 74 75 77 82 83 84 86 92 93 95
  miule..................................79 82 83 84 85 86 87 88 89 92 93 94 95 96 97 98 99
  sohochaylam..................................73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  tamhoncuada..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  themelao..................................82 84 89 90 91 92 93 98 99
  Covid19..................................24 27 28 29 68 72 73 74 77 79 82 83 84 86 88 90 92 93 97
  lode2019..................................84 90 91 92 93 94
  rapbo..................................76 77 79 81 84 85 86 88 89 90 93 94 95 97 98
  consovang..................................80 81 83 84 85 86 87 90 94 96
  kocannoinhieu..................................72 74 75 76 81 83 84 85 90 92 93 94
  kyniemxua..................................74 75 76 78 81 82 83 84 85 86 88
  mtq..................................71 72 73 74 75 76 77 78 79 83 84 86 89 93 94 96 99
  QTBT..................................84 85 87 91 92 93 94 95 99
  quangninh279..................................26 27 28 82 84 85 86 87 88 89 90 92 94 95 96 97 98 99
  selaylaitatca..................................76 77 81 83 84 86 87 91 92 93 96 97
  cuunon..................................28 29 34 36 68 70 74 81 82 83 84 86 89 90 91 92 93 95 98
  chilaconso..................................75 77 79 83 84 86 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  DuyManh92..................................20 21 22 45 46 47 48 49 51 54 61 64 71 74 81 84 91 94
  HaiNam92..................................79 84 85 86 87 88 89 93 94 95 96 97 98
  langthangtimso..................................68 71 73 75 77 82 84 86 89 91 93 95 98 99
  locphatloc..................................04 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56 64 74 84 94
  mytamido..................................82 84 85 88 90 91 92 93 94 97
  OKWIN..................................01 02 05 07 56 57 62 65 70 75 78 80 83 84 87 89 92 93 98
  sangtruatoi..................................25 26 32 33 64 65 66 72 73 74 75 82 83 84 86 92 93 95 96
  toanbatbai..................................79 80 81 84 86 87 88 89 90 93 95 96 97 98 99
  thoconxinhxan..................................73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  vhg123..................................57 59 60 63 64 65 66 69 71 72 82 84 86 88 90 91 93 94 96 98
  XS360..................................76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 99
  xuanmoi..................................36 37 38 39 50 51 52 53 54 83 84 85
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/11/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @caolamcb : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 24** 42* thưởng 9000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @tiktok : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @kingdb : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 24** thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @kythuso : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 42* 71* thưởng 6000 xu.
  @chiendau : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 42* 24** thưởng 9000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @telewin : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 24** thưởng 10000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @Mrpupu : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 26* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @sieudep : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thichdanhlode : trúng loto 77* 73* thưởng 20000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 96* 05* thưởng 12000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 72* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 43* 45* thưởng 12000 xu.
  @bienphong : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @HA86 : trúng loto 24** 42* thưởng 18000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 24** thưởng 12000 xu.
  @thong123 : trúng loto 05* 24** thưởng 18000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 72* 04* thưởng 12000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 18* thưởng 6000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 48* 24** thưởng 18000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @themelao : trúng loto 24** thưởng 12000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 45* thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Nguyen82 : trúng loto 77* 27* 72* thưởng 27000 xu.
  @danhxu : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 42* 24** thưởng 27000 xu.
  @QTD : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 42* 24** thưởng 27000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 48* 43* thưởng 18000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 24** 42* thưởng 27000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 42* 24** thưởng 27000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @songla : trúng loto 24** 42* thưởng 27000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @danv411 : trúng loto 49* thưởng 15000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 24** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tamhoncuada : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.
  @X155 : trúng loto 43* thưởng 20000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 05* thưởng 20000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 71* thưởng 12000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 48* thưởng 12000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 43* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @traucon : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @hatay88 : trúng loto 04* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 18 số có 49 thưởng 5555 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 8 số có 49 thưởng 12500 xu.
  @adayroihihi : Chốt 16 số có 49 thưởng 6250 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 19 số có 49 thưởng 5263 xu.
  @hieplode : Chốt 13 số có 49 thưởng 7692 xu.
  @HoangQuanHP : Chốt 13 số có 49 thưởng 7692 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 13 số có 49 thưởng 7692 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 8 số có 49 thưởng 12500 xu.
  @zozozo : Chốt 17 số có 49 thưởng 5882 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 6 số có 49 thưởng 16666 xu.
  @BKP : Chốt 7 số có 49 thưởng 14285 xu.
  @chotkeo : Chốt 11 số có 49 thưởng 9090 xu.
  @GP1010 : Chốt 10 số có 49 thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : Chốt 14 số có 49 thưởng 7142 xu.
  @hoisohoc : Chốt 15 số có 49 thưởng 6666 xu.
  @hophuhotu : Chốt 15 số có 49 thưởng 6666 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 11 số có 49 thưởng 9090 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 7 số có 49 thưởng 14285 xu.
  @thichchotso : Chốt 16 số có 49 thưởng 6250 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 18 số có 49 thưởng 5555 xu.
  @HaoNam22 : Chốt 8 số có 49 thưởng 12500 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 17 số có 49 thưởng 5882 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 18 số có 49 thưởng 5555 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @simcamket : Chốt 13 số có 49 thưởng 7692 xu.
  @taikhoanso : Chốt 15 số có 49 thưởng 6666 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 6 số có 49 thưởng 16666 xu.
  @vinamilk : Chốt 11 số có 49 thưởng 9090 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lode2019 : Chốt 16 số có 49 thưởng 12500 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 12 số có 49 thưởng 16666 xu.
  @QTBT : Chốt 20 số có 49 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @chotladanh : Chốt 17 số có 49 thưởng 23529 xu.


  NICK- 04/11 - - 05/11 - - 06/11 - - 07/11 -
  chotladanh32 33 34 36 37 38 43 46 47 56 58 60 61 63 64 65 67 68 6939 45 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 81 84 90 91 9269 35 25 15 05 94 84 7429 31 34 38 39 40 41 43 46 47 48 49 50 52 55 56 57
  lode2019..................................84 90 91 92 93 9404 14 19 24 29 34 39 44 49 51 54 61 64 71 81 91
  DuyManh92..................................20 21 22 45 46 47 48 49 51 54 61 64 71 74 81 84 91 9435 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
  QTBT..................................84 85 87 91 92 93 94 95 9922 25 27 29 30 31 34 36 38 40 43 45 47 49 52 54 61 63 67 70
  anquanhnam...................................................08 09 10 11 12 13 14 15 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
  timlo2nhay...................................................02 12 19 22 29 32 39 42 49 52 59 61 62 71 72 81 82 91
  Ronaldo7...................................................74 83 92 03 12 21 30 49
  adayroihihi...................................................28 30 31 34 35 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  haiyen1295...................................................17 21 22 23 24 26 29 40 41 42 44 47 49 60 62 65 67 68 69
  hieplode...................................................48 49 50 54 60 62 64 72 80 82 84 90 94
  HoangQuanHP...................................................41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 55 56
  lamlaitudau2020...................................................09 19 29 39 49 58 59 68 69 78 79 88 98
  vietkieudanhlo...................................................09 19 29 39 49 59 69 97
  zozozo...................................................30 31 34 36 38 40 43 45 47 49 52 54 56 58 59 61 63
  ptsmr...................................................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  anhnumberone...................................................03 12 21 30 49 91
  BKP...................................................03 12 21 30 49 84 93
  chotkeo...................................................34 35 36 38 39 41 43 44 46 47 49
  GP1010...................................................09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  hoahuong...................................................67 77 87 97 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  hoisohoc...................................................55 65 75 85 95 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  hophuhotu...................................................29 40 42 43 44 46 47 48 49 50 52 53 54 56 57
  khongcohoiket...................................................49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  saptrungtoroi...................................................39 49 59 69 79 89 99
  thichchotso...................................................45 55 65 75 85 95 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  chot10trung1...................................................03 05 12 14 21 23 30 32 41 49 50 58 67 69 76 78 85 87 94 96
  emtapdanhlo...................................................09 10 12 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  HaoNam22...................................................42 43 44 45 46 47 48 49
  lienquan2019...................................................30 35 36 41 45 49 50 53 54 56 58 62 63 65 67 69 71
  niemvuisohoc...................................................26 29 30 31 34 35 37 40 44 46 47 49 52 55 56 59 61 62
  Npt...................................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  simcamket...................................................47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  taikhoanso...................................................09 19 29 39 49 55 59 65 69 75 79 85 89 95 99
  thuhuyengirl...................................................49 59 69 79 89 99
  vinamilk...................................................94 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/11/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @QTBT : trúng loto 29* 88* 33* thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 60* 20* thưởng 10000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 33* 04* thưởng 10000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 40* 04* 95* thưởng 9000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 69* 60* thưởng 10000 xu.
  @hieplode : trúng loto 71* 89** thưởng 9000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 10* 79* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @timbtd : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 82* 67* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @KQN : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 89** thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 89** thưởng 10000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 67* 67* thưởng 6000 xu.
  @rapbo : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 10* 95* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 67* 40* thưởng 6000 xu.
  @oneclick : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 24* 04* thưởng 6000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 71* 82* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @mtq : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @online : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @hongnam : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 40* 04* thưởng 6000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 52* 04* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @vuivuithoi : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 33* 20* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 52* 71* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @X380 : trúng loto 20* 33* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @mothuong : trúng loto 40* 04* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @kyniemxua : trúng loto 89** thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 79* 29* thưởng 12000 xu.
  @tiktok : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 91* 15* thưởng 12000 xu.
  @Emailty : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 69* 29* thưởng 12000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 71* 79* thưởng 12000 xu.
  @kythuso : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @kingdb : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 89** thưởng 20000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 29* 79* thưởng 12000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 91* 10* thưởng 12000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 89** thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 89** thưởng 20000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 89** thưởng 12000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 89** thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giacmotrua : trúng loto 89** 91* thưởng 45000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 60* 40* thưởng 18000 xu.
  @cuunon : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @bienphong : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @HA86 : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @thong123 : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 20* 04* thưởng 18000 xu.
  @themelao : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 56* thưởng 9000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 33* 88* thưởng 18000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @QTD : trúng loto 91* thưởng 20000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 24* thưởng 12000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 33* 67* thưởng 24000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 79* 69* thưởng 24000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 71* thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @songla : trúng loto 91* 15* thưởng 24000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 89** thưởng 24000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 79* thưởng 12000 xu.
  @danv411 : trúng loto 29* thưởng 20000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 79* 69* thưởng 24000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 82* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @lodebatbai8x : trúng loto 24* thưởng 15000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 95* thưởng 25000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 24* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @hatay88 : trúng loto 69* thưởng 21000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tettrungthu : Chốt 19 số có 26 thưởng 5263 xu.
  @toanbatbai : Chốt 15 số có 26 thưởng 6666 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 16 số có 26 thưởng 6250 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 11 số có 26 thưởng 9090 xu.
  @ngocchau86 : Chốt 11 số có 26 thưởng 9090 xu.
  @telewin : Chốt 14 số có 26 thưởng 7142 xu.
  @vunglamebay : Chốt 8 số có 26 thưởng 12500 xu.
  @xuanmoi : Chốt 19 số có 26 thưởng 5263 xu.
  @connhabinh : Chốt 18 số có 26 thưởng 5555 xu.
  @ANHBAY07 : Chốt 10 số có 26 thưởng 10000 xu.
  @bachthu40 : Chốt 8 số có 26 thưởng 12500 xu.
  @consokydieu : Chốt 14 số có 26 thưởng 7142 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 12 số có 26 thưởng 8333 xu.
  @hoalayon : Chốt 15 số có 26 thưởng 6666 xu.
  @numoneyee : Chốt 13 số có 26 thưởng 7692 xu.
  @nguyenhao2002 : Chốt 17 số có 26 thưởng 5882 xu.
  @sieudep : Chốt 17 số có 26 thưởng 5882 xu.
  @T8T88 : Chốt 10 số có 26 thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : Chốt 18 số có 26 thưởng 5555 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : Chốt 13 số có 26 thưởng 7692 xu.
  @kingdb : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 19 số có 26 thưởng 5263 xu.
  @muahe2019 : Chốt 8 số có 26 thưởng 12500 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @VietAnhHP : Chốt 14 số có 26 thưởng 7142 xu.
  @xosolode : Chốt 17 số có 26 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Ronaldo7 : Chốt 19 số có 26 thưởng 10526 xu.
  @BKP : Chốt 18 số có 26 thưởng 11111 xu.
  @zozozo : Chốt 9 số có 26 thưởng 22222 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @DuyManh92 : Chốt 16 số có 26 thưởng 18750 xu.
  @QTBT : Chốt 19 số có 26 thưởng 15789 xu.


  NICK- 06/11 - - 07/11 - - 08/11 -
  DuyManh9220 21 22 45 46 47 48 49 51 54 61 64 71 74 81 84 91 9435 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5006 16 26 36 44 46 54 56 64 66 74 76 84 86 94 96
  QTBT84 85 87 91 92 93 94 95 9922 25 27 29 30 31 34 36 38 40 43 45 47 49 52 54 61 63 67 7020 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 66 67 68 69
  Ronaldo7.................74 83 92 03 12 21 30 4907 26 93 84 75 66 57 35 48 39 20 11 44 02 92 83 74 53 65
  BKP.................03 12 21 30 49 84 9320 24 26 75 76 77 80 82 84 86 87 90 91 93 94 96 97 99
  zozozo.................30 31 34 36 38 40 43 45 47 49 52 54 56 58 59 61 6316 26 36 46 56 66 76 86 96
  tettrungthu..................................10 29 38 47 52 61 70 89 98 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  toanbatbai..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
  dieuanh96..................................86 51 49 45 88 44 43 42 40 89 27 26 25 90 24 22
  hoaihd85..................................09 13 16 17 18 19 22 25 26 27 28
  ngocchau86..................................15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  telewin..................................23 24 25 26 27 28 29 33 35 37 40 41 42 43
  vunglamebay..................................20 22 23 26 29 80 83 86
  xuanmoi..................................26 30 31 32 57 58 59 71 75 76 77 78 79 93 94 95 96 97 99
  connhabinh..................................21 24 26 28 29 30 33 36 37 38 39 42 46 47 48 49 51 55
  ANHBAY07..................................12 13 14 16 17 18 21 25 26 27
  bachthu40..................................14 17 18 21 26 30 31 35
  consokydieu..................................26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  danhlolayvo..................................20 24 26 28 29 30 34 35 38 39 40 44 48 49 50 53 54 57 58 59
  giacmotrua..................................24 26 27 29 35 68 69 71 72 74 77 78
  hoalayon..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64
  numoneyee..................................06 07 09 11 12 13 16 17 19 21 22 23 26
  nguyenhao2002..................................96 59 08 40 17 26 31 35 22 44 13 53 04 62 93 71 80
  sieudep..................................26 28 30 36 37 38 39 40 46 48 49 50 55 56 57 58 60
  T8T88..................................20 26 27 28 29 35 36 37 38 39
  chosau18h..................................10 12 13 17 18 21 26 27 29 30 31 72 74 76 77 80 81 86
  danv411..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  hongtutoan..................................05 06 10 13 14 15 17 19 24 26 31 35 40
  kingdb..................................22 23 24 25 26 28 30 31 32 34 40 41 42 43 44 46 49 50 51 52
  mo3cang..................................24 26 27 28 32 34 36 37 38 42 44 46 47 48 52 54 56 57 58
  muahe2019..................................06 16 26 36 46 70 80 90
  thienduong01..................................24 26 27 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 42 47 49 53 57 59 62
  VietAnhHP..................................00 03 04 05 08 09 13 17 23 26 27 30 31 32
  xosolode..................................33 42 51 60 79 88 97 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/11/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @caolamcb : trúng loto 22* 40* thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 22* 15** thưởng 15000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 44** 54* 45* thưởng 12000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 40* 97** thưởng 9000 xu.
  @TopOne : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @X155 : trúng loto 15** thưởng 6000 xu.
  @xosolode : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 45* 54* thưởng 6000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 22* 37* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 50* 92* thưởng 6000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 40* 22* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @telewin : trúng loto 44** thưởng 10000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 45* 54* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 09*** thưởng 15000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @A3A : trúng loto 61** 44** thưởng 12000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @Mrpupu : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @BKP : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 62** thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @simcamket : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @giainhat : trúng loto 15** thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @sieudep : trúng loto 45* 54* thưởng 6000 xu.
  @Backhanh1980 : trúng loto 49** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @giacatde : trúng loto 22* 15** thưởng 30000 xu.
  @caligo : trúng loto 54* 45* 92* thưởng 18000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 37* 44** thưởng 30000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 40* 45* thưởng 12000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 15** thưởng 12000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 15** thưởng 20000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 15** thưởng 12000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 44** thưởng 12000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 62** thưởng 20000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @antamwin : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @online : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @vuivuithoi : trúng loto 43* 50* thưởng 12000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 61** thưởng 20000 xu.
  @AffCup : trúng loto 61** thưởng 12000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 15** thưởng 12000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @X380 : trúng loto 61** thưởng 12000 xu.
  @mothuong : trúng loto 97** thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 40* 96* thưởng 12000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @motobike : trúng loto 61** thưởng 30000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 54* 45* thưởng 18000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 44** thưởng 18000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 97** thưởng 18000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 47* thưởng 15000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @AnBao : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 62** thưởng 18000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @giacmotrua : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.
  @themelao : trúng loto 50* thưởng 12000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 15** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @huyenhuyen : trúng loto 92* 96* thưởng 50000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 61** thưởng 30000 xu.
  @QTD : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 62** thưởng 50000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 15** thưởng 30000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 50* 47* thưởng 30000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 97** thưởng 30000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 44** thưởng 30000 xu.
  @songla : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 43* thưởng 25000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 61** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @lodebatbai8x : trúng loto 40* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @hatay88 : trúng loto 50* thưởng 24000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @DAIPHAT88 : Chốt 18 số có 62 thưởng 5555 xu.
  @lanh5doC : Chốt 13 số có 62 thưởng 7692 xu.
  @rapbo : Chốt 8 số có 62 thưởng 12500 xu.
  @dungquaonua : Chốt 17 số có 62 thưởng 5882 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 17 số có 62 thưởng 5882 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 15 số có 62 thưởng 6666 xu.
  @Covid19 : Chốt 11 số có 62 thưởng 9090 xu.
  @girlcity : Chốt 9 số có 62 thưởng 11111 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 10 số có 62 thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @OKWIN : Chốt 8 số có 62 thưởng 12500 xu.
  @VietAnh686 : Chốt 19 số có 62 thưởng 5263 xu.
  @khongsothua : Chốt 15 số có 62 thưởng 6666 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 14 số có 62 thưởng 7142 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 16 số có 62 thưởng 6250 xu.
  @chinnamco : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @giacat55 : Chốt 11 số có 62 thưởng 9090 xu.
  @hatay88 : Chốt 13 số có 62 thưởng 7692 xu.
  @tiktok : Chốt 16 số có 62 thưởng 6250 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 15 số có 62 thưởng 6666 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 18 số có 62 thưởng 5555 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 15 số có 62 thưởng 6666 xu.
  @VNtatthang : Chốt 10 số có 62 thưởng 10000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 7 số có 62 thưởng 14285 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 8 số có 62 thưởng 12500 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 12 số có 62 thưởng 8333 xu.
  @minhlonghn : Chốt 11 số có 62 thưởng 9090 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : Chốt 19 số có 62 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @connhabinh : Chốt 20 số có 62 thưởng 10000 xu.
  @hoalayon : Chốt 20 số có 62 thưởng 10000 xu.


  NICK- 08/11 - - 09/11 -
  connhabinh21 24 26 28 29 30 33 36 37 38 39 42 46 47 48 49 51 5531 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 50 51 52 60 61 62 70 71
  hoalayon20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 6462 69 70 71 72 73 74 78 79 80 82 87 89 90 91 92 96 97 98 99
  DAIPHAT88.................08 17 23 26 32 35 41 44 50 53 62 69 71 78 80 87 96 99
  lanh5doC.................43 46 47 52 53 56 57 61 62 66 67 71 73
  rapbo.................53 55 57 58 60 61 62 64
  dungquaonua.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32 42 52 62
  EmLaTatCa.................41 42 44 12 49 50 51 57 11 59 60 62 67 05 69 71 75
  saptrungtoroi.................62 63 65 66 67 69 76 80 83 90 92 93 94 96 99
  Covid19.................62 67 71 76 79 80 85 88 94 97 99
  girlcity.................72 82 92 03 13 23 62 33 43
  HaiNam92.................51 53 55 58 12 59 60 62 09 63
  kocannoinhieu.................36 37 38 39 43 44 45 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 58 61 62
  OKWIN.................26 35 44 53 62 71 80 99
  VietAnh686.................32 33 35 36 37 38 41 42 44 45 46 47 50 53 54 56 60 62 63
  khongsothua.................31 35 40 42 44 48 49 51 53 57 58 59 60 62 66
  lienquan2019.................59 62 64 68 69 71 73 77 78 79 80 82 86 87 88 91 95 96 97 99
  alololo.................17 19 20 22 23 26 28 29 31 59 62 64 65 66
  bietphailamsaoday.................03 05 06 07 08 09 40 42 43 45 46 47 48 49 60 62
  chinnamco.................00 01 10 19 28 29 37 38 46 47 53 55 62 64 71 73 80 82 91 99
  giacat55.................42 44 46 47 49 52 54 55 56 58 62
  hatay88.................51 52 60 61 62 70 71 77 78 79 80 87 97
  tiktok.................52 62 72 82 92 03 13 23 00 33 43 53 63 73 83 93
  tinhtuoisang.................51 53 56 57 59 60 62 65 66 68 71 74 75 77 79
  toilatoi7x.................52 54 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 72 74 82 84 92 94
  thuyanh29.................53 62 71 80 99 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  VNtatthang.................48 49 52 55 58 60 61 62 63 64
  yeusohoc.................35 44 53 62 71 80 99
  dacbiet99.................11 61 62 64 65 66 67 68
  hoanghonxanh.................25 26 27 28 32 62 63 64 66 68 70 72
  minhlonghn.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 86 90
  mrpts.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  phocuvangem.................64 62 59 53 50 48 46 44 41 40 96 39 37 35 32 31 26 23 20
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời