PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 3/2023

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/03/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/03/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 01.10; 01.30 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 01.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88801.10; 01.3020000
  minhquang201601.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @TLong888 : trúng xiên 3 01.10.30 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  TLong88801.10.3040000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/03/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/03/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 64.46; 64.20 thưởng 20000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 19.64 thưởng 10000 xu.
  @Nguyen82 : trúng xiên 2 72.77 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr64.46; 64.2020000
  mrpts19.6410000
  Nguyen8272.7710000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/03/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/03/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 41.09 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 41.49 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201609.9010000
  mrpts41.0910000
  TLong88841.4910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrpts : trúng xiên 3 41.09.90 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrpts41.09.9040000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/03/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/03/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 81.18 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt81.1810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/03/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 05.11 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201605.1110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/03/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 97.37 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de97.3710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/03/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 04.03 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 04.72 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts04.0310000
  TLong88804.7210000

  TRÚNG XIÊN 3

  @kiep_lo_de : trúng xiên 3 34.92.33 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  kiep_lo_de34.92.3340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời