PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 11/2023

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/11/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 11/2023


  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng xiên hàng ngày.
  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/11/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @Nguyen82 : trúng xiên 2 49.39 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Nguyen8249.3910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/11/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 21.12; 21.78 thưởng 20000 xu.
  @Nguyen82 : trúng xiên 2 77.22; 27.22 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts21.12; 21.7820000
  Nguyen8277.22; 27.2220000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrpts : trúng xiên 3 21.12.78 thưởng 40000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 3 21.12.78 thưởng 40000 xu.
  @Nguyen82 : trúng xiên 3 77.27.22 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrpts21.12.7840000
  minhquang201621.12.7840000
  Nguyen8277.27.2240000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/11/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 39.93 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts39.9310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/11/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/11/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/11/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 59.95 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr59.9510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/11/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @Nguyen82 : trúng xiên 2 27.72; 27.77 thưởng 20000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 26.18 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Nguyen8227.72; 27.7720000
  mrpts26.1810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Nguyen82 : trúng xiên 3 27.72.77 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Nguyen8227.72.7740000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/11/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 60.89 thưởng 10000 xu.
  @Nguyen82 : trúng xiên 2 33.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr60.8910000
  Nguyen8233.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/11/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời