PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 02/2024

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/02/2024.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 02/2024


  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng xiên hàng ngày.
  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/02/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 01.42 thưởng 10000 xu.
  @Nguyen82 : trúng xiên 2 16.61 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts01.4210000
  Nguyen8216.6110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/02/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @Nguyen82 : trúng xiên 2 39.93 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Nguyen8239.9310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/02/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @Nguyen82 : trúng xiên 2 33.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Nguyen8233.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/02/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 41.42 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 27.61 thưởng 10000 xu.
  @TIGER88 : trúng xiên 2 78.87 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201641.4210000
  danv41127.6110000
  TIGER8878.8710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/02/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/02/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 10.12 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts09.9010000
  minhquang201609.9010000
  TLong88810.1210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/02/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 89.90 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201689.9010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/02/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 15.51 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 56.23 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201615.5110000
  Npt56.2310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/02/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 31.23; 31.05 thưởng 20000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 05.95 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr31.23; 31.0520000
  Npt05.9510000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 31.23.05 thưởng 40000 xu.
  @Npt : trúng xiên 3 05.95.40 thưởng 40000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 3 05.95.40 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr31.23.0540000
  Npt05.95.4040000
  minhquang201605.95.4040000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời