BOX LOTO BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 11/2023

Đăng vào 'BOX LOTO' bởi nhat_chi_mai, 31/10/2023.

 1. CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM THAM GIA
  TOPIC BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 11/2023


  PHẦN THƯỞNG

  1. CUP, HUY CHƯƠNG
  - TOP 1: HUY CHƯƠNG HẠNG NHẤT
  - TOP 2: HUY CHƯƠNG HẠNG NHÌ
  - TOP 3: HUY CHƯƠNG HẠNG BA

  2. THƯỞNG PRO
  - TOP 1 THƯỞNG 30 NGÀY PRO
  - TOP 2 THƯỞNG 20 NGÀY PRO
  - TOP 3 THƯỞNG 10 NGÀY PRO

  3. THƯỞNG XU
  - TOP 1 THƯỞNG 300K XU
  - TOP 2 THƯỞNG 200K XU
  - TOP 3 THƯỞNG 100K XU
  - TOP 4 THƯỞNG 50K XU


  NỘI QUY - QUY ĐỊNH
  1. POST BÀI TRƯỚC 18H HÀNG NGÀY
  2. POST BÀI MỚI CẦN GHI ĐÃ ĂN THÔNG MẤY NGÀY (NẾU CÓ)
  VÍ DỤ: GHI ĐÃ ĂN THÔNG BẠCH THỦ LÔ XX NGÀY, KHÔNG CẦN TRÍCH DẪN LẠI CÁC BÀI TRƯỚC  CHÚC ANH CHỊ EM MAY MẮN
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/11/2023 at 16:02:06) , daiphat888 (15/11/2023 at 16:03:11) , baycaobayxa (10/11/2023 at 17:06:30) , chosau18h (20/11/2023 at 07:34:20) , babylove (19/11/2023 at 22:47:55) , bachthu3nhay (03/11/2023 at 20:31:32) , giacatgia (02/11/2023 at 07:56:10) , giaosuxoay (24/11/2023 at 04:18:40) , happyday (02/11/2023 at 06:40:58) , lode2019 (07/11/2023 at 19:49:01) , thuyanh29 (02/11/2023 at 09:40:14) , langthangtimso (02/11/2023 at 12:44:25) , khongsothua (19/11/2023 at 20:52:11) , quocanhht (01/11/2023 at 18:31:10) , tamquoc (02/11/2023 at 06:21:21) , vtvcab (03/11/2023 at 21:14:00) , giacmotrua (09/11/2023 at 02:49:09) , mualanh2020 (02/11/2023 at 17:40:36) , WIN2020 (19/11/2023 at 11:30:05) , hoalayon (01/11/2023 at 20:57:37) , vanmaymoi (05/11/2023 at 00:18:38) , EMGAI8864 (14/11/2023 at 14:21:10) , T8T88 (08/11/2023 at 21:55:09) , choisoxo (06/11/2023 at 13:36:59) , timbtd (16/11/2023 at 15:56:08) , MY201100 (20/11/2023 at 18:09:24) , chinnamco (14/11/2023 at 07:38:37) , HoangQuanHP (01/11/2023 at 23:38:35)
 2. Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 03/11/2023.
  Nuôi bạch thủ loto: 37

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/11/2023 at 16:02:19) , daiphat888 (15/11/2023 at 16:03:30) , baycaobayxa (10/11/2023 at 17:06:48) , chosau18h (20/11/2023 at 07:34:37) , babylove (19/11/2023 at 22:48:09) , bachthu3nhay (03/11/2023 at 20:31:49) , giacatgia (02/11/2023 at 07:56:25) , giaosuxoay (24/11/2023 at 04:18:59) , happyday (02/11/2023 at 06:41:14) , lode2019 (07/11/2023 at 19:49:23) , thuyanh29 (02/11/2023 at 09:40:36) , langthangtimso (02/11/2023 at 12:44:41) , khongsothua (19/11/2023 at 20:52:27) , quocanhht (01/11/2023 at 18:31:23) , tamquoc (02/11/2023 at 06:21:40) , vtvcab (03/11/2023 at 21:14:16) , giacmotrua (09/11/2023 at 02:49:26) , mualanh2020 (02/11/2023 at 17:40:53) , WIN2020 (19/11/2023 at 11:30:27) , hoalayon (01/11/2023 at 20:57:54) , vanmaymoi (05/11/2023 at 00:19:00) , EMGAI8864 (14/11/2023 at 14:21:31) , T8T88 (08/11/2023 at 21:55:24) , choisoxo (06/11/2023 at 13:37:15) , timbtd (16/11/2023 at 15:56:22) , MY201100 (20/11/2023 at 18:09:43) , chinnamco (14/11/2023 at 07:38:53) , HoangQuanHP (01/11/2023 at 23:38:55)
 3. Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 03/11/2023.
  Nuôi bạch thủ loto: 20

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/11/2023 at 16:02:37) , daiphat888 (15/11/2023 at 16:03:51) , baycaobayxa (10/11/2023 at 17:07:04) , chosau18h (20/11/2023 at 07:34:56) , babylove (19/11/2023 at 22:48:28) , bachthu3nhay (03/11/2023 at 20:32:09) , giacatgia (02/11/2023 at 07:56:44) , giaosuxoay (24/11/2023 at 04:19:14) , happyday (02/11/2023 at 06:41:32) , lode2019 (07/11/2023 at 19:49:40) , thuyanh29 (02/11/2023 at 09:40:57) , langthangtimso (02/11/2023 at 12:44:54) , khongsothua (19/11/2023 at 20:52:49) , quocanhht (01/11/2023 at 18:31:42) , tamquoc (02/11/2023 at 06:21:53) , vtvcab (03/11/2023 at 21:14:38) , giacmotrua (09/11/2023 at 02:49:43) , mualanh2020 (02/11/2023 at 17:41:11) , WIN2020 (19/11/2023 at 11:30:49) , hoalayon (01/11/2023 at 20:58:09) , vanmaymoi (05/11/2023 at 00:19:20) , EMGAI8864 (14/11/2023 at 14:21:50) , T8T88 (08/11/2023 at 21:55:38) , choisoxo (06/11/2023 at 13:37:37) , timbtd (16/11/2023 at 15:56:37) , MY201100 (20/11/2023 at 18:10:02) , chinnamco (14/11/2023 at 07:39:08) , HoangQuanHP (01/11/2023 at 23:39:08)
 4. Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 03/11/2023.
  Nuôi bạch thủ loto: 39

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/11/2023 at 16:02:58) , daiphat888 (15/11/2023 at 16:04:12) , baycaobayxa (10/11/2023 at 17:07:26) , chosau18h (20/11/2023 at 07:35:16) , babylove (19/11/2023 at 22:48:43) , bachthu3nhay (03/11/2023 at 20:32:30) , giacatgia (02/11/2023 at 07:56:57) , giaosuxoay (24/11/2023 at 04:19:35) , happyday (02/11/2023 at 06:41:53) , lode2019 (07/11/2023 at 19:50:00) , thuyanh29 (02/11/2023 at 09:41:16) , langthangtimso (02/11/2023 at 12:45:09) , khongsothua (19/11/2023 at 20:53:03) , quocanhht (01/11/2023 at 18:32:05) , tamquoc (02/11/2023 at 06:22:12) , vtvcab (03/11/2023 at 21:14:54) , giacmotrua (09/11/2023 at 02:50:02) , mualanh2020 (02/11/2023 at 17:41:31) , WIN2020 (19/11/2023 at 11:31:09) , hoalayon (01/11/2023 at 20:58:29) , vanmaymoi (05/11/2023 at 00:19:40) , EMGAI8864 (14/11/2023 at 14:22:08) , T8T88 (08/11/2023 at 21:56:00) , choisoxo (06/11/2023 at 13:37:55) , timbtd (16/11/2023 at 15:56:56) , MY201100 (20/11/2023 at 18:10:18) , chinnamco (14/11/2023 at 07:39:28) , HoangQuanHP (01/11/2023 at 23:39:28)
 5. Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 03/11/2023.
  Nuôi bạch thủ loto: 43

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/11/2023 at 16:03:19) , daiphat888 (15/11/2023 at 16:04:33) , baycaobayxa (10/11/2023 at 17:07:43) , chosau18h (20/11/2023 at 07:35:35) , babylove (19/11/2023 at 22:49:02) , bachthu3nhay (03/11/2023 at 20:32:50) , giacatgia (02/11/2023 at 07:57:18) , giaosuxoay (24/11/2023 at 04:19:57) , happyday (02/11/2023 at 06:42:09) , lode2019 (07/11/2023 at 19:50:17) , thuyanh29 (02/11/2023 at 09:41:32) , langthangtimso (02/11/2023 at 12:45:24) , khongsothua (19/11/2023 at 20:53:24) , quocanhht (01/11/2023 at 18:32:21) , tamquoc (02/11/2023 at 06:22:26) , vtvcab (03/11/2023 at 21:15:15) , giacmotrua (09/11/2023 at 02:50:17) , mualanh2020 (02/11/2023 at 17:41:45) , WIN2020 (19/11/2023 at 11:31:28) , hoalayon (01/11/2023 at 20:58:43) , vanmaymoi (05/11/2023 at 00:19:56) , EMGAI8864 (14/11/2023 at 14:22:28) , T8T88 (08/11/2023 at 21:56:19) , choisoxo (06/11/2023 at 13:38:12) , timbtd (16/11/2023 at 15:57:15) , MY201100 (20/11/2023 at 18:10:38) , chinnamco (14/11/2023 at 07:39:44) , HoangQuanHP (01/11/2023 at 23:39:48)
 6. Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 03/11/2023.
  Nuôi bạch thủ loto: 46

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/11/2023 at 16:03:37) , daiphat888 (15/11/2023 at 16:04:46) , baycaobayxa (10/11/2023 at 17:07:58) , chosau18h (20/11/2023 at 07:35:49) , babylove (19/11/2023 at 22:49:23) , bachthu3nhay (03/11/2023 at 20:33:06) , giacatgia (02/11/2023 at 07:57:36) , giaosuxoay (24/11/2023 at 04:20:15) , happyday (02/11/2023 at 06:42:25) , lode2019 (07/11/2023 at 19:50:36) , thuyanh29 (02/11/2023 at 09:41:47) , langthangtimso (02/11/2023 at 12:45:45) , khongsothua (19/11/2023 at 20:53:43) , quocanhht (01/11/2023 at 18:32:41) , tamquoc (02/11/2023 at 06:22:40) , vtvcab (03/11/2023 at 21:15:35) , giacmotrua (09/11/2023 at 02:50:38) , mualanh2020 (02/11/2023 at 17:42:01) , WIN2020 (19/11/2023 at 11:31:43) , hoalayon (01/11/2023 at 20:58:56) , vanmaymoi (05/11/2023 at 00:20:10) , EMGAI8864 (14/11/2023 at 14:22:45) , T8T88 (08/11/2023 at 21:56:36) , choisoxo (06/11/2023 at 13:38:27) , timbtd (16/11/2023 at 15:57:31) , MY201100 (20/11/2023 at 18:10:59) , chinnamco (14/11/2023 at 07:39:58) , HoangQuanHP (01/11/2023 at 23:40:04)
 7. vinamilk

  vinamilk

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  13,941
  Được thích:
  47,038
  Xu:
  312,894
  Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 03/11/2023.
  Nuôi bạch thủ loto: 54

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/11/2023 at 16:03:57) , daiphat888 (15/11/2023 at 16:04:59) , baycaobayxa (10/11/2023 at 17:08:14) , chosau18h (20/11/2023 at 07:36:08) , babylove (19/11/2023 at 22:49:45) , bachthu3nhay (03/11/2023 at 20:33:28) , giacatgia (02/11/2023 at 07:57:55) , giaosuxoay (24/11/2023 at 04:20:33) , happyday (02/11/2023 at 06:42:39) , lode2019 (07/11/2023 at 19:50:52) , thuyanh29 (02/11/2023 at 09:42:08) , langthangtimso (02/11/2023 at 12:46:05) , khongsothua (19/11/2023 at 20:54:04) , quocanhht (01/11/2023 at 18:32:55) , tamquoc (02/11/2023 at 06:23:01) , vtvcab (03/11/2023 at 21:15:50) , giacmotrua (09/11/2023 at 02:50:58) , mualanh2020 (02/11/2023 at 17:42:16) , WIN2020 (19/11/2023 at 11:32:03) , hoalayon (01/11/2023 at 20:59:15) , vanmaymoi (05/11/2023 at 00:20:30) , EMGAI8864 (14/11/2023 at 14:23:01) , T8T88 (08/11/2023 at 21:56:54) , choisoxo (06/11/2023 at 13:38:43) , timbtd (16/11/2023 at 15:57:52) , MY201100 (20/11/2023 at 18:11:15) , chinnamco (14/11/2023 at 07:40:19) , HoangQuanHP (01/11/2023 at 23:40:25)
 8. chithanh77248

  chithanh77248

  Đ.Ký:
  16/04/2023
  Bài viết:
  2,599
  Được thích:
  36,629
  Xu:
  23,986
  Giới tính:
  Nữ
  Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 03/11/2023.
  Nuôi bạch thủ loto: 06

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/11/2023 at 16:04:16) , daiphat888 (15/11/2023 at 16:05:20) , baycaobayxa (10/11/2023 at 17:08:30) , chosau18h (20/11/2023 at 07:36:21) , babylove (19/11/2023 at 22:50:04) , bachthu3nhay (03/11/2023 at 20:33:43) , giacatgia (02/11/2023 at 07:58:14) , giaosuxoay (24/11/2023 at 04:20:54) , happyday (02/11/2023 at 06:42:57) , lode2019 (07/11/2023 at 19:51:15) , thuyanh29 (02/11/2023 at 09:42:27) , langthangtimso (02/11/2023 at 12:46:19) , khongsothua (19/11/2023 at 20:54:19) , quocanhht (01/11/2023 at 18:33:16) , tamquoc (02/11/2023 at 06:23:16) , vtvcab (03/11/2023 at 21:16:05) , giacmotrua (09/11/2023 at 02:51:13) , mualanh2020 (02/11/2023 at 17:42:36) , WIN2020 (19/11/2023 at 11:32:20) , hoalayon (01/11/2023 at 20:59:31) , vanmaymoi (05/11/2023 at 00:20:50) , EMGAI8864 (14/11/2023 at 14:23:14) , T8T88 (08/11/2023 at 21:57:15) , choisoxo (06/11/2023 at 13:38:59) , timbtd (16/11/2023 at 15:58:05) , MY201100 (20/11/2023 at 18:11:29) , chinnamco (14/11/2023 at 07:40:39) , HoangQuanHP (01/11/2023 at 23:40:41)
 9. vuvanvinh

  vuvanvinh

  Đ.Ký:
  03/11/2021
  Bài viết:
  7,843
  Được thích:
  41,720
  Xu:
  150,039
  Giới tính:
  Nam
  Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 03/11/2023.
  Nuôi bạch thủ loto: 46

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/11/2023 at 16:04:31) , daiphat888 (15/11/2023 at 16:05:39) , baycaobayxa (10/11/2023 at 17:08:51) , chosau18h (20/11/2023 at 07:36:37) , babylove (19/11/2023 at 22:50:24) , bachthu3nhay (03/11/2023 at 20:34:01) , giacatgia (02/11/2023 at 07:58:32) , giaosuxoay (24/11/2023 at 04:21:13) , happyday (02/11/2023 at 06:43:12) , lode2019 (07/11/2023 at 19:51:33) , thuyanh29 (02/11/2023 at 09:42:44) , langthangtimso (02/11/2023 at 12:46:39) , khongsothua (19/11/2023 at 20:54:39) , quocanhht (01/11/2023 at 18:33:30) , tamquoc (02/11/2023 at 06:23:34) , vtvcab (03/11/2023 at 21:16:22) , giacmotrua (09/11/2023 at 02:51:26) , mualanh2020 (02/11/2023 at 17:42:56) , WIN2020 (19/11/2023 at 11:32:41) , hoalayon (01/11/2023 at 20:59:47) , vanmaymoi (05/11/2023 at 00:21:13) , EMGAI8864 (14/11/2023 at 14:23:30) , T8T88 (08/11/2023 at 21:57:33) , choisoxo (06/11/2023 at 13:39:19) , timbtd (16/11/2023 at 15:58:22) , MY201100 (20/11/2023 at 18:11:46) , chinnamco (14/11/2023 at 07:41:00) , HoangQuanHP (01/11/2023 at 23:41:02)
 10. HaoNam22

  HaoNam22 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  30/09/2021
  Bài viết:
  7,961
  Được thích:
  39,051
  Xu:
  62,390
  Giới tính:
  Nam
  Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 03/11/2023.
  Nuôi bạch thủ loto: 63

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/11/2023 at 16:04:44) , daiphat888 (15/11/2023 at 16:05:58) , baycaobayxa (10/11/2023 at 17:09:08) , chosau18h (20/11/2023 at 07:36:56) , babylove (19/11/2023 at 22:50:39) , bachthu3nhay (03/11/2023 at 20:34:17) , giacatgia (02/11/2023 at 07:58:50) , giaosuxoay (24/11/2023 at 04:21:33) , happyday (02/11/2023 at 06:43:29) , lode2019 (07/11/2023 at 19:51:47) , thuyanh29 (02/11/2023 at 09:43:03) , langthangtimso (02/11/2023 at 12:46:57) , khongsothua (19/11/2023 at 20:54:55) , quocanhht (01/11/2023 at 18:33:46) , tamquoc (02/11/2023 at 06:23:56) , vtvcab (03/11/2023 at 21:16:41) , giacmotrua (09/11/2023 at 02:51:45) , mualanh2020 (02/11/2023 at 17:43:14) , WIN2020 (19/11/2023 at 11:33:03) , hoalayon (01/11/2023 at 21:00:07) , vanmaymoi (05/11/2023 at 00:21:30) , EMGAI8864 (14/11/2023 at 14:23:49) , T8T88 (08/11/2023 at 21:57:46) , choisoxo (06/11/2023 at 13:39:41) , timbtd (16/11/2023 at 15:58:43) , MY201100 (20/11/2023 at 18:12:01) , chinnamco (14/11/2023 at 07:41:23) , HoangQuanHP (01/11/2023 at 23:41:18)